Политика за поверителност

Последна промяна: юли 10, 2022

Политика за поверителност

1. Преглед на защитата на данните

Обща информация

Следната информация ще ви предостави лесен за ориентиране преглед на това какво ще се случи с вашите лични данни, когато посещавате този уебсайт. Терминът „лични данни“ включва всички данни, които могат да бъдат използвани за личното ви идентифициране. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, вижте нашата Декларация за защита на данните, която сме включили под това копие.

Записване на данни на този уебсайт

Коя е отговорната страна за записването на данни на този уебсайт (т.е. „администраторът“)?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е налична в раздел „Информация за отговорната страна (наричана „администратор“ в ОРЗД)“ в настоящата Политика за поверителност.

Как записваме вашите данни?

Събираме вашите данни в резултат на споделяне на вашите данни с нас. Това може да бъде например информацията, която въвеждате в нашия формуляр за контакт.

Други данни се записват от нашите ИТ системи автоматично или след като дадете съгласието си за записването им по време на посещението ви на уебсайта. Тези данни се състоят предимно от техническа информация (напр. уеб браузър, операционна система или време на посещение на сайта). Тази информация се записва автоматично, когато влизате в този уебсайт.

За какви цели използваме вашите данни?

Част от информацията се генерира, за да се гарантира предоставянето на уебсайта без грешки. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на моделите на използване.

Какви права имате по отношение на информацията си?

Имате право да получите информация за източника, получателите и целите на архивираните лични данни по всяко време, без да е необходимо да заплащате такса за такова разкриване. Също така имате право да поискате данните ви да бъдат коригирани или изтрити. Ако сте дали съгласието си за обработка на данни, имате възможност да го оттеглите по всяко време, което ще се отрази на всички бъдещи обработки на данни. Освен това имате право да поискате обработката на вашите данни да бъде ограничена при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време, ако имате въпроси по този или други въпроси, свързани със защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти, предоставени от трети страни

Има вероятност моделите ви на сърфиране да бъдат статистически анализирани, когато посещавате този уебсайт. Такива анализи се извършват предимно с така наречените програми за анализ.

За подробна информация относно тези програми за анализ, моля, вижте нашата Декларация за защита на данните по-долу.

2. Хостинг и мрежи за доставка на съдържание (CDN)

IONOS

Хостваме нашия уебсайт с IONOS SE. Доставчикът е IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Монтабаур, Германия (наричана по-долу: IONOS). Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, IONOS записва различни регистрационни файлове заедно с вашите IP адреси. За подробности, моля, вижте политиката за поверителност на данните на IONOS: https: //www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Ние използваме IONOS въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашата компания има легитимен интерес да представи уебсайт, който е възможно най-надежден. Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Обработка на данни

С горепосочения доставчик сме сключили споразумение за обработване на данни (DPA). Това е договор, задължителен според законите за защита на личните данни, който гарантира, че те обработват личните данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

Cloudflare

Използваме услугата „Cloudflare“, предоставяна от Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, САЩ. (наричана по-долу „Cloudflare“).

Cloudflare предлага мрежа за доставка на съдържание с DNS, която е достъпна в цял свят. В резултат на това прехвърлянето на информация между вашия браузър и нашия уебсайт се извършва технически чрез мрежата на Cloudflare. Това позволява на Cloudflare да анализира транзакциите на данни между вашия браузър и нашия уебсайт и да работи като филтър между нашите сървъри и потенциално злонамерен трафик на данни от интернет. В този контекст Cloudflare може също така да използва „бисквитки“ или други технологии, използвани за разпознаване на интернет потребители, които обаче ще се използват само за описаната тук цел.

Използването на Cloudflare се основава на легитимния ни интерес да предоставяме нашите уебсайтове по възможно най-безпроблемния и сигурен начин (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https: //www.cloudflare.com/privacypolicy/.

За повече информация относно предпазните мерки за сигурност и политиките за поверителност на данните на Cloudflare, моля, последвайте тази връзка: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Обработка на данни

С горепосочения доставчик сме сключили споразумение за обработване на данни (DPA). Това е договор, задължителен съгласно законите за защита на личните данни, който гарантира, че те обработват личните данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

Google Cloud CDN

Използваме мрежата за доставка на съдържание Google Cloud CDN. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Google предлага глобално разпределена мрежа за доставка на съдържание. Технически трансферът на информация между вашия браузър и нашия уебсайт се осъществява чрез мрежата на Google. Това ни позволява да подобрим глобалната достъпност и ефективността на нашия уебсайт.

Използването на Google Cloud CDN се основава на нашия легитимен интерес за възможно най-безпроблемно и сигурно предоставяне на нашия уебсайт (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https: //cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Можете да намерите повече информация за Google Cloud CDN тук: https: //cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Обработка на данни

С горепосочения доставчик сме сключили споразумение за обработване на данни (DPA). Това е договор, задължителен според законите за защита на личните данни, който гарантира, че те обработват личните данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

3. Обща информация и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на този уебсайт и неговите страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Следователно ние обработваме вашите лични данни като поверителна информация и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата Декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни се състоят от данни, които могат да бъдат използвани за личното ви идентифициране. Тази Декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме, както и за какви цели използваме тези данни. В него също така се обяснява как и с каква цел се събира информацията.

С настоящото ви уведомяваме, че предаването на данни по интернет (т.е. чрез съобщения по електронна поща) може да бъде свързано с пропуски в сигурността. Не е възможно данните да бъдат напълно защитени от достъп на трети страни.

Информация за отговорната страна (наричана „администратор“ в ОРЗД)

Администраторът, който обработва данните на този уебсайт, е:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Телефон: +49 34462 6962 130
Електронна поща: info@my-job.work

Администраторът е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други лица взема решения относно целите и средствата за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Продължителност на съхранение

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-специфичен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта, за която са били събрани, престане да се прилага. Ако подадете обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработване на данни, данните ви ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхраняване на личните ви данни (напр. данъчни или търговскоправни периоди на съхранение); в последния случай изтриването ще се извърши, след като тези причини престанат да се прилагат.

Обща информация за правното основание за обработката на данни на този уебсайт

Ако сте дали съгласието си за обработване на данни, ние обработваме вашите лични данни въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или чл. 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, ако се обработват специални категории данни съгласно чл. 9 (1) DSGVO. В случай на изрично съгласие за прехвърляне на лични данни към трети държави обработката на данни се извършва и въз основа на чл. 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Ако сте дали съгласието си за съхраняване на „бисквитки“ или за достъп до информация във Вашето крайно устройство (напр. чрез снемане на пръстови отпечатъци от устройството), обработката на данни се основава допълнително на чл. 25 (1) TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ако данните Ви са необходими за изпълнението на договор или за изпълнението на преддоговорни мерки, обработваме данните Ви на основание чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Освен това, ако Вашите данни са необходими за изпълнение на правно задължение, ние ги обработваме на основание чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД. Освен това обработката на данните може да се извършва въз основа на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Информация за съответното правно основание във всеки отделен случай е предоставена в следващите параграфи на настоящата политика за поверителност.

Информация за предаването на данни към САЩ и други държави извън ЕС

Наред с другото, използваме инструменти на компании със седалище в Съединените щати или други незащитени от гледна точка на защитата на данните държави извън ЕС. Ако тези инструменти са активни, вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в тези държави извън ЕС и да бъдат обработвани там. Трябва да отбележим, че в тези страни не може да се гарантира ниво на защита на данните, сравнимо с това в ЕС. Например предприятията в САЩ са задължени да предоставят лични данни на службите за сигурност, а вие като субект на данни нямате никакви възможности да се защитите в съда. Следователно не е изключено агенциите на САЩ (например Тайните служби) да обработват, анализират и постоянно да архивират личните ви данни за целите на наблюдението. Нямаме контрол върху тези дейности по обработка.

Оттегляне на съгласието ви за обработване на данни

Широк кръг от операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете също така да оттеглите по всяко време съгласието, което вече сте ни дали. Това не засяга законосъобразността на събирането на данни, извършено преди оттеглянето ви.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право на възражение срещу директна реклама (член 21 от ОРЗД)

В СЛУЧАЙ ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 6, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Д) ИЛИ Е) ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ВЪЗ ОСНОВА НА ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА УНИКАЛНА СИТУАЦИЯ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ВСЯКО ПРОФИЛИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. ЗА ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ, МОЛЯ, НАПРАВЕТЕ СПРАВКА С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО РЕГИСТРИРАТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ПОВЕЧЕ ЗАСЕГНАТИТЕ ВИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВИМ УБЕДИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ АКО ЦЕЛТА НА ОБРАБОТКАТА Е ПРЕДЯВЯВАНЕТО, УПРАЖНЯВАНЕТО ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВНИ ПРАВА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 1 ОТ ОРЗД).

АКО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ С ЦЕЛ ДИРЕКТНА РЕКЛАМА, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЗАСЕГНАТИТЕ ВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОКОЛКОТО ТО Е СВЪРЗАНО С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ВПОСЛЕДСТВИЕ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНАТА РЕКЛАМА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 2 ОТ ОРЗД).

Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорна агенция, по-специално в държавата членка, в която обикновено пребивават, където работят или където е извършено предполагаемото нарушение. Правото на регистриране на жалба е в сила независимо от всички други административни или съдебни производства, които са на разположение като правни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате да предадем на вас или на трета страна всички данни, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или за да изпълним договор, в широко използван, машинно четим формат. Ако поискате директно предаване на данните на друг администратор, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

Информация за, коригиране и заличаване на данни

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да поискате информация за вашите архивирани лични данни, техния източник и получатели, както и за целта на обработката на вашите данни. Може също така да имате право да поискате данните ви да бъдат коригирани или изтрити. Ако имате въпроси по тази тема или други въпроси, свързани с личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време.

Право да поискате ограничения на обработката

Имате право да поискате налагането на ограничения по отношение на обработката на личните ви данни. За да направите това, можете да се свържете с нас по всяко време. Правото да поискате ограничаване на обработката се прилага в следните случаи:

 • В случай че оспорите верността на архивираните от нас ваши данни, обикновено ще ни е необходимо известно време, за да проверим това твърдение. По време на разследването имате право да поискате от нас да ограничим обработката на личните ви данни.
 • Ако обработката на личните ви данни е била/е извършена по незаконен начин, имате възможност да поискате ограничаване на обработката на данните ви вместо да поискате изтриването им.
 • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, а те са ви необходими за упражняване, защита или предявяване на правни претенции, имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни вместо тяхното изтриване.
 • Ако сте подали възражение съгласно чл. 21, параграф 1 от ОРЗД, вашите права и нашите права ще трябва да бъдат преценени едни спрямо други. Докато не се установи чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.

Ако сте ограничили обработката на личните си данни, тези данни – с изключение на тяхното архивиране – могат да бъдат обработвани само с ваше съгласие или за предявяване, упражняване или защита на правни права, или за защита на правата на други физически или юридически лица, или по важни причини от обществен интерес, посочени от Европейския съюз или държава – членка на ЕС.

SSL и/или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки за покупка или запитвания, които ни изпращате като оператор на уебсайта, този уебсайт използва програма за криптиране SSL или TLS. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“, както и по появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Криптирани платежни транзакции в този уебсайт

Ако сте задължени да споделите с нас информация за плащанията си (напр. номер на сметка, ако ни дадете право да дебитираме банковата ви сметка), след като сте сключили договор с нас, базиран на такси, тази информация е необходима за обработката на плащанията.

Платежните транзакции, използващи обичайните начини на плащане (Visa/MasterCard, дебитиране на банковата ви сметка), се обработват изключително чрез криптирани SSL или TLS връзки. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“, както и по появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако комуникацията с нас е криптирана, трети страни няма да могат да прочетат информацията за плащане, която споделяте с нас.

Отхвърляне на нежелани имейли

С настоящото възразяваме срещу използването на информацията за контакт, публикувана във връзка със задължителната информация, която трябва да бъде предоставена в нашето Уведомление за сайта, за изпращане на рекламни и информационни материали, които не сме поискали изрично. Операторите на този уебсайт и неговите страници си запазват изричното право да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, например чрез СПАМ съобщения.

4. Записване на данни на този уебсайт

Бисквитки

Нашите уебсайтове и страници използват така наречените „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които не причиняват никаква вреда на вашето устройство. Те се съхраняват временно за времето на сесията (бисквитки на сесията) или се архивират за постоянно на вашето устройство (постоянни бисквитки). Бисквитките за сесии се изтриват автоматично, след като прекратите посещението си. Постоянните „бисквитки“ остават архивирани на вашето устройство, докато не ги изтриете активно или докато не бъдат изтрити автоматично от вашия уеб браузър.

В някои случаи е възможно бисквитки на трети страни да бъдат съхранени на вашето устройство, след като влезете в нашия сайт (бисквитки на трети страни). Тези „бисквитки“ позволяват на вас или на нас да се възползваме от определени услуги, предлагани от третата страна (напр. „бисквитки“ за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Много от „бисквитките“ са технически необходими, тъй като някои функции на уебсайта не биха могли да функционират при липсата на „бисквитките“ (напр. функцията на количката за пазаруване или показването на видеоклипове). Целта на други „бисквитки“ може да бъде анализ на потребителските модели или показване на рекламни съобщения.

Бисквитките, които са необходими за изпълнението на електронни комуникационни транзакции или за предоставянето на определени функции, които искате да използвате (напр. за функцията на количката за пазаруване), или тези, които са необходими за оптимизацията (задължителни бисквитки) на уебсайта (напр. бисквитки, които предоставят измерими данни за уеб аудиторията), се съхраняват на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на необходимите „бисквитки“, за да осигури технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на услугите на оператора. Ако е поискано съгласието ви за съхранение на „бисквитките“ и подобни технологии за разпознаване, обработката се извършва изключително въз основа на полученото съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG); това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Имате възможност да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете уведомявани за всяко поставяне на „бисквитки“, както и да разрешите приемането на „бисквитки“ само в определени случаи. Можете също така да изключите приемането на „бисквитки“ в определени случаи или по принцип или да активирате функцията за изтриване за автоматично изтриване на „бисквитките“ при затваряне на браузъра. Ако „бисквитките“ са деактивирани, функциите на този уебсайт могат да бъдат ограничени.

В случай че се използват бисквитки на трети страни или ако се използват бисквитки за аналитични цели, ще ви уведомим отделно във връзка с настоящата Политика за защита на данните и, ако е приложимо, ще поискаме вашето съгласие.

Съгласие с известие за бисквитки и съответствие

Нашият уебсайт използва технологията за даване на съгласие на Cookie Notice & Compliance for GDPR, за да получи съгласието ви за архивиране на определени бисквитки на вашето устройство или за използването на определени технологии, както и за документацията за първите, съобразена със защитата на данните.

Уведомлението за бисквитките и спазването на GDPR се инсталира локално на нашите сървъри, така че да не се осъществява връзка със сървъри на трети страни. Уведомление за бисквитките и съответствие с GDPR съхранява бисквитка във вашия браузър, за да може да разпредели предоставеното съгласие и неговото оттегляне към вас. Бисквитката остава активна за 1 месец. Вашите данни се съхраняват, докато не ни помолите да ги изтрием, докато не изтриете сами „бисквитката“ за съгласие или докато целта на архивирането на данните не престане да бъде валидна. Това не засяга задължителните законоустановени периоди на съхранение.

Уведомлението за бисквитките и съответствието с GDPR се използва за получаване на изискваното от закона съгласие за използване на бисквитки. Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на този уебсайт и неговите страници автоматично събира и съхранява информация в т.нар. сървърни лог-файлове, които вашият браузър ни предава автоматично. Информацията включва:

 • Вид и версия на използвания браузър
 • Използваната операционна система
 • URL адрес на препращача
 • Името на хоста на компютъра за достъп
 • Времето на запитването към сървъра
 • IP адресът

Тези данни не са обединени с други източници на данни.

Тези данни се записват въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от технически безпогрешно изобразяване и оптимизиране на уебсайта на оператора. За да се постигне това, трябва да се записват регистрационни файлове на сървъра.

Форма за контакт

Ако ни изпратите запитвания чрез нашия формуляр за контакт, информацията, предоставена във формуляра за контакт, както и всяка информация за контакт, предоставена в него, ще бъде съхранена от нас, за да обработим вашето запитване и в случай, че имаме допълнителни въпроси. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, ако искането ви е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се извършат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес за ефективно обработване на отправените към нас искания (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД), ако то е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт, ще остане при нас, докато не поискате да изтрием данните, не оттеглите съгласието си за архивиране на данни или ако целта, за която се архивира информацията, вече не съществува (напр. след като сме приключили с отговора си на вашето запитване). Това не засяга никакви задължителни законови разпоредби, по-специално сроковете за съхранение.

Заявка по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашата заявка, включително всички произтичащи от нея лични данни (име, заявка), ще бъдат съхранени и обработени от нас за целите на обработката на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват въз основа на чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, ако Вашето запитване е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи данните се обработват въз основа на нашия легитимен интерес за ефективна обработка на подадените до нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД) или въз основа на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД), ако то е било получено; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, изпратени от вас до нас чрез заявки за контакт, остават при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранение или не отпадне целта за съхранение на данните (напр. след приключване на заявката ви). Задължителните законови разпоредби – по-специално законоустановените периоди на съхранение – остават незасегнати.

Typeform

Интегрирахме Typeform в този уебсайт. Доставчикът е TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Барселона, Испания (наричан по-долу „Typeform“).

Typeform ни позволява да създаваме онлайн формуляри и да ги интегрираме в нашия уебсайт. Данните, които въвеждате в нашите формуляри на Typeform, се съхраняват на сървърите на Typeform, докато не ни помолите да ги изтрием, не оттеглите даденото от вас съгласие за съхранението им или целта за съхранение на данните не отпадне (напр. след като приключим с обработката на заявката ви). Това не засяга задължителните законови разпоредби – по-специално периодите на съхранение.

Използването на Typeform се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от функционирането на онлайн формуляри. Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Обработка на данни

С горепосочения доставчик сме сключили споразумение за обработване на данни (DPA). Това е договор, задължителен според законите за защита на личните данни, който гарантира, че те обработват личните данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

Формуляри на Google

Интегрирахме формуляри на Google в този уебсайт. Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия (наричана по-долу „Google“).

Формулярите на Google ни позволяват да генерираме онлайн формуляри за записване на съобщения, запитвания и други данни, въведени от посетителите на нашия уебсайт. Всички въведени данни се обработват на сървърите на Google. Формулярите на Google съхраняват бисквитка в браузъра ви, която съдържа уникален идентификатор (бисквитка NID). Тази бисквитка съхранява широк спектър от информация, включително например езиковите ви настройки.

Използваме формуляри на Google въз основа на легитимния ни интерес да определяме нуждите ви възможно най-ефективно (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, които въвеждате във формуляра, ще останат в наше притежание, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за архивиране на вашите данни или докато целта за архивиране на данните не отпадне (напр. при приключване на обработката на вашето запитване). Това не засяга задължителните законови разпоредби – по-специално тези, които уреждат периодите на съхранение.

За повече информация, моля, разгледайте Политиката за поверителност на данните на Google на адрес https://policies.google.com/.

Обработка на данни

С горепосочения доставчик сме сключили споразумение за обработване на данни (DPA). Това е договор, задължителен според законите за защита на личните данни, който гарантира, че те обработват личните данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

Регистрация в този уебсайт

Имате възможност да се регистрирате на този уебсайт, за да можете да използвате допълнителни функции на уебсайта. Ние ще използваме въведените от вас данни само за целите на използването на съответната оферта или услуга, за която сте се регистрирали. Необходимата информация, която изискваме по време на регистрацията, трябва да бъде въведена изцяло. В противен случай ще отхвърлим регистрацията.

За да ви уведомим за важни промени в обхвата на нашето портфолио или в случай на технически модификации, ще използваме имейл адреса, предоставен по време на процеса на регистрация.

Ние ще обработваме данните, въведени по време на процеса на регистрация, въз основа на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Данните, записани по време на процеса на регистрация, се съхраняват от нас, докато сте регистрирани на този уебсайт. Впоследствие тези данни се изтриват. Това не засяга задължителните законови задължения за запазване.

Регистрация в Google

Вместо да се регистрирате директно на този уебсайт, можете да се регистрирате в Google. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

За да се регистрирате в Google, трябва да въведете само името и паролата си за Google. Google ще ви идентифицира и ще потвърди самоличността ви в нашия уебсайт.

Когато влезете в Google, може да сме в състояние да използваме определена информация от профила ви, за да завършим профила ви при нас. Вие решавате дали искате тази информация да бъде използвана и ако да, коя е тя, в рамките на вашите настройки за сигурност на Google, които можете да намерите тук: https://myaccount.google.com/security и https://myaccount.google.com/permissions.

Обработката на данни, свързана с регистрацията в Google, се основава на нашия легитимен интерес да направим процеса на регистрация възможно най-прост за нашите потребители (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Тъй като използването на функцията за регистрация е доброволно и самите потребители могат да вземат решение за съответните възможности за достъп, не се наблюдават противоречащи си преобладаващи права на субектите на данни.

Регистрация с Facebook Connect

Вместо да се регистрирате директно на този уебсайт, имате възможност да се регистрирате и чрез Facebook Connect. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия. Според изявлението на Facebook събраните данни ще бъдат прехвърлени в САЩ и в други държави на трети страни.

Ако решите да се регистрирате чрез Facebook Connect и кликнете върху бутона „Вход с Facebook“/“Свържи се с Facebook“, ще бъдете автоматично свързани с платформата Facebook. Там можете да влезете, като използвате потребителското си име и парола. В резултат на това вашият профил във Facebook ще бъде свързан с този уебсайт или с нашите услуги. Тази връзка ни дава достъп до данните, които сте архивирали във Facebook. Тези данни се състоят основно от следното:

 • Име във Facebook
 • Профилна снимка и снимка на корицата във Facebook
 • Снимка на корицата на Facebook
 • Имейл адрес, архивиран във Facebook
 • Facebook-ID
 • Списъци с приятели във Facebook
 • Харесвания във Facebook („Харесва“ информация)
 • Дата на раждане
 • Пол
 • Държава
 • Език

Тази информация ще бъде използвана за създаване, предоставяне и персонализиране на вашия акаунт.

Регистрацията чрез Facebook Connect и свързаните с нея операции по обработка на данни се извършват въз основа на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, което ще се отрази на всички бъдещи транзакции след това.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на описания тук инструмент и се препращат към Facebook, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland сме съвместно отговорни за тази обработка на данни (чл. 26 DSGVO). Съвместната отговорност се ограничава изключително до събирането на данните и тяхното предаване на Facebook. Обработката от страна на Facebook, която се извършва след по-нататъшното прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които ни се налагат съвместно, са определени в споразумение за съвместна обработка. Текстът на споразумението може да бъде намерен на следния адрес: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние сме отговорни за предоставянето на информация за поверителност при използването на инструмента на Facebook и за сигурното прилагане на инструмента на нашия уебсайт. Facebook носи отговорност за сигурността на данните на продуктите на Facebook. Можете да предявите правата на субекта на данни (напр. искания за информация) по отношение на данните, обработвани от Facebook, директно пред Facebook. Ако предявите правата на субекта на данни пред нас, ние сме длъжни да ги препратим на Facebook.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 и https://www.facebook.com/policy.php.

За повече информация, моля, вижте Условията за ползване на Facebook и Политиките за поверителност на данните на Facebook. Използвайте тези връзки, за да получите достъп до тази информация: https://www.facebook.com/about/privacy/ и https://www.facebook.com/legal/terms/.

Функцията за коментари на този уебсайт

Когато използвате функцията за коментиране на този уебсайт, в допълнение към вашите коментари ще бъде архивирана информация за времето на генериране на коментара, вашия имейл адрес и, ако не публикувате анонимно, избраното от вас потребителско име.

Абониране за коментари

Като потребител на този уебсайт имате възможност да се абонирате за коментари, след като сте се регистрирали. Ще получите имейл за потвърждение, чиято цел е да се провери дали сте действителният притежател на предоставения имейл адрес. Можете да деактивирате тази функция по всяко време, като последвате съответната връзка в информационните имейли. В този случай данните, въведени във връзка с абонаменти за коментари, ще бъдат изтрити. Въпреки това, ако сте ни съобщили тази информация за други цели и от друго място (напр. при абониране за бюлетина), данните остават в наше притежание.

Срок за съхранение на коментарите

Коментарите и свързаната с тях информация се съхраняват от нас и остават на този уебсайт, докато съдържанието, за което се отнася коментарът, не бъде изтрито изцяло или ако коментарите трябва да бъдат изтрити по законови причини (напр. обидни коментари).

Правно основание

Коментарите се съхраняват въз основа на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Имате право да оттеглите по всяко време съгласието, което вече сте ни дали. За да направите това, от вас се изисква само да ни изпратите неофициално известие по имейл. Това не засяга законосъобразността на събирането на данни, извършено преди оттеглянето ви.

ProvenExpert

На този уебсайт сме включили оценъчни печати от ProvenExpert. Доставчикът е Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Берлин, https://www.provenexpert.com.

Печатът на ProvenExpert ни позволява да показваме на нашия уебсайт отзиви на клиенти, които са били изпратени на ProvenExpert за нашата компания. Когато посещавате нашия уебсайт, се установява връзка с ProvenExpert, за да може ProvenExpert да определи, че сте посетили нашия уебсайт. Освен това ProvenExpert записва езиковите ви настройки, за да покаже печата на избрания език.

Използването на ProvenExpert се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес от възможно най-разбираемото представяне на отзивите на клиентите. Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

5. Социални медии

Елементи на социалните медии с Shariff

Използваме елементи на социални медийни мрежи на този уебсайт и неговите страници (напр. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

По правило можете да разпознаете тези елементи на социалните медии благодарение на съответните лога на социалните медии, които се появяват. За да гарантираме защитата на данните в този уебсайт, използваме тези елементи само в комбинация с така нареченото решение „Shariff“. Това приложение не позволява на интегрираните в този уебсайт елементи на социалните медии да прехвърлят лични данни към съответния доставчик веднага след като влезете в нашия уебсайт.

Директна връзка със сървъра на доставчика се установява едва след като сте активирали съответния елемент на социалната медия, като сте кликнали върху бутона за връзка (което показва вашето съгласие). Веднага след като активирате елемента на социалната медия, съответният доставчик получава информация, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако сте влезли едновременно в съответния си профил в социална медия (напр. Facebook), съответният доставчик ще може да разпредели посещението ви на този уебсайт към вашия потребителски профил.

Активирането на приставката представлява декларация за съгласие, както е определено в чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG. Имате възможност да оттеглите това съгласие по всяко време, което ще засегне всички бъдещи транзакции.

Тази услуга се използва за получаване на съгласие за използване на определени технологии, изисквани от закона. Правното основание за това е чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Facebook

В този уебсайт сме интегрирали елементи на социалната мрежа Facebook. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия. Според изявлението на Facebook събраните данни ще бъдат прехвърлени в САЩ и в други държави на трети страни.

Преглед на елементите на социалната медия Facebook можете да намерите на следния линк: https: //developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ако елементът на социалната медия е активиран, ще бъде установена директна връзка между вашето устройство и сървъра на Facebook. В резултат на това Facebook ще получи информация, потвърждаваща посещението ви на този уебсайт с вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона „Харесвам“ във Facebook, докато сте влезли в профила си във Facebook, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с профила си във Facebook. Следователно Facebook ще може да разпредели посещението ви на този уебсайт към потребителския ви профил. Трябва да подчертаем, че ние като доставчик на уебсайта не получаваме никаква информация за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от Facebook. За повече информация, моля, вижте Политиката за поверителност на данните на Facebook на адрес: https: //de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ако е получено Вашето одобрение (съгласие), използването на горепосочената услуга се осъществява на основание чл. 6, чл. 1 литър. а GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако не сте получили съгласието си, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия легитимен интерес да направим информацията си възможно най-обхватно видима в социалните медии.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на описания тук инструмент и се препращат към Facebook, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland сме съвместно отговорни за тази обработка на данни (чл. 26 DSGVO). Съвместната отговорност се ограничава изключително до събирането на данните и тяхното изпращане на Facebook. Обработката от страна на Facebook, която се извършва след по-нататъшното прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които ни се налагат съвместно, са определени в споразумение за съвместна обработка. Текстът на споразумението може да бъде намерен на следния адрес: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние сме отговорни за предоставянето на информация за поверителност при използването на инструмента на Facebook и за сигурното прилагане на инструмента на нашия уебсайт. Facebook носи отговорност за сигурността на данните на продуктите на Facebook. Можете да предявите правата на субекта на данни (напр. искания за информация) по отношение на данните, обработвани от Facebook, директно пред Facebook. Ако предявите правата на субекта на данни пред нас, ние сме длъжни да ги препратим на Facebook.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 и https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Интегрирахме функции на платформата за социални медии Twitter в този уебсайт. Тези функции се предоставят от Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland.

Ако елементът на социалната медия е активиран, ще бъде установена директна връзка между вашето устройство и сървъра на Twitter. В резултат на това Twitter ще получи информация за посещението ви на този уебсайт. Докато използвате Twitter и функцията „Re-Tweet“, уебсайтовете, които посещавате, се свързват с вашия акаунт в Twitter и се разкриват на други потребители. Трябва да отбележим, че ние, доставчиците на уебсайта и неговите страници, не знаем нищо за съдържанието на прехвърлените данни и използването на тази информация от Twitter. За повече подробности, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Twitter на адрес: https: //twitter.com/en/privacy.

Ако е получено Вашето одобрение (съгласие), използването на горепосочената услуга се осъществява на основание чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25 от TTDSG (германски закон за телекомуникациите). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако не сте получили съгласието си, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия легитимен интерес да направим информацията си възможно най-обхватно видима в социалните медии.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https: //gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Имате възможност да нулирате настройките си за защита на данните в Twitter в настройките на акаунта на адрес https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Интегрирахме функциите на публичната медийна платформа Instagram в този уебсайт. Тези функции се предлагат от Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия.

Ако елементът на социалната мрежа е активиран, ще бъде установена директна връзка между вашето устройство и сървъра на Instagram. В резултат на това Instagram ще получи информация за посещението ви на този уебсайт.

Ако сте влезли в профила си в Instagram, можете да кликнете върху бутона Instagram, за да свържете съдържанието на този уебсайт с профила си в Instagram. Това позволява на Instagram да разпредели посещението ви на този уебсайт към вашия потребителски акаунт. Трябва да отбележим, че ние като доставчик на уебсайта и неговите страници нямаме никаква представа за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от Instagram.

Ако е получено Вашето одобрение (съгласие), използването на горепосочената услуга се осъществява въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25 от TTDSG (германски закон за телекомуникациите). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако не сте получили съгласието си, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия легитимен интерес да направим информацията си възможно най-обстойно видима в социалните медии.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на описания тук инструмент и се препращат към Facebook или Instagram, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland сме съвместно отговорни за тази обработка на данни (чл. 26 DSGVO). Съвместната отговорност се ограничава изключително до събирането на данните и тяхното предаване на Facebook или Instagram. Обработката от страна на Facebook или Instagram, която се извършва след по-нататъшното прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които ни се налагат съвместно, са определени в споразумение за съвместна обработка. Текстът на споразумението може да бъде намерен на следния адрес: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние сме отговорни за предоставянето на информация за поверителност при използването на инструмента на Facebook или Instagram и за сигурното прилагане на инструмента на нашия уебсайт. Facebook носи отговорност за сигурността на данните на продуктите на Facebook или Instagram. Можете да предявите права на субекта на данни (напр. искания за информация) по отношение на данни, обработвани от Facebook или Instagram, директно пред Facebook. Ако предявите правата на субекта на данни пред нас, ние сме длъжни да ги препратим на Facebook.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 и https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

За повече информация по този въпрос, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Instagram на адрес: https: //instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Този уебсайт използва бутони и други елементи, предоставени от Tumblr. Доставчикът на тази услуга е Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Ако елементът на социалната мрежа е активиран, ще бъде установена директна връзка между вашето устройство и сървъра на Tumblr. В резултат на това Tumblr ще получи информация за посещението ви на този уебсайт.

Бутоните Tumblr ви позволяват да споделяте доклад или страница в Tumblr или да следвате доставчика в Tumblr. Ако влезете в някой от нашите уебсайтове чрез бутона Tumblr, браузърът ви ще установи директна връзка със сървърите на Tumblr. Нямаме никакъв контрол върху обема на данните, които Tumblr събира и прехвърля с помощта на тази приставка. Въз основа на текущото състояние на информацията, с която разполагаме, се прехвърлят както IP адресът на потребителя, така и URL адресът на съответния уебсайт.

Ако е получено Вашето одобрение (съгласие), използването на горепосочената услуга се осъществява въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25 от TTDSG (германски закон за далекосъобщенията). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако не сте получили съгласието си, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия легитимен интерес да направим информацията си възможно най-обстойно видима в социалните медии.

За допълнителна информация по този въпрос, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Tumblr на адрес: https: //www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

Този уебсайт използва елементи на мрежата LinkedIn. Доставчикът е LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия.

Всеки път, когато влизате в страница на този уебсайт, която съдържа елементи на LinkedIn, се установява връзка със сървърите на LinkedIn. LinkedIn е уведомена, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако щракнете върху бутона „Препоръчай“ на LinkedIn и сте влезли в профила си в LinkedIn по това време, LinkedIn ще бъде в състояние да разпредели посещението ви на този уебсайт към потребителския ви профил. Трябва да отбележим, че ние като доставчик на уебсайтове нямаме никаква представа за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от LinkedIn.

Ако е получено Вашето одобрение (съгласие), използването на горепосочената услуга се осъществява въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25 от TTDSG (германски закон за далекосъобщенията). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако не сте получили съгласието си, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия легитимен интерес да направим информацията си възможно най-обстойно видима в социалните медии.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https: //www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

За допълнителна информация по този въпрос, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на LinkedIn на адрес: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Този уебсайт използва елементи от мрежата на XING. Доставчикът е New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Хамбург, Германия.

Всеки път, когато се осъществява достъп до някой от нашите сайтове/страници, които съдържат елементи на XING, се установява връзка със сървърите на XING. Доколкото ни е известно, това не води до архивиране на никакви лични данни. По-специално, услугата не съхранява IP адреси и не анализира потребителските модели.

Ако е получено Вашето одобрение (съгласие), използването на горепосочената услуга се осъществява на основание чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25 от TTDSG (германски закон за далекосъобщенията). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако не сте получили съгласието си, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия легитимен интерес да направим информацията си възможно най-обхватно видима в социалните медии.

За повече информация относно защитата на данните и бутона за споделяне на XING, моля, вижте Декларацията за защита на данните на Xing на адрес: https: //www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

На този уебсайт използваме елементи на социалната мрежа Pinterest. Мрежата се управлява от Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Ако получите достъп до сайт или страница, които съдържат такъв елемент, браузърът ви ще установи директна връзка със сървърите на Pinterest. По време на този процес елементът на социалната медия прехвърля данните от регистрите към сървърите на Pinterest в САЩ. Данните от регистъра може да включват вашия IP адрес, адреса на посетените уебсайтове, които също съдържат функции на Pinterest. Информацията включва също така типа и настройките на вашия браузър, данните и времето на запитването, начина, по който използвате Pinterest и бисквитките.

Ако е получено Вашето одобрение (съгласие), използването на горепосочената услуга се осъществява на основание чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25 от TTDSG (германски закон за далекосъобщенията). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако не сте получили съгласието си, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия легитимен интерес да направим информацията си възможно най-обхватно видима в социалните медии.

За повече информация относно целта, обхвата и по-нататъшното обработване и използване на данните от страна на Pinterest, както и за свързаните с вас права и възможности за защита на личната ви информация, моля, консултирайте се с информацията за поверителност на данните на Pinterest на адрес: https: //about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Инструменти за анализ и реклама

Google Tag Manager

Използваме Google Tag Manager. Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Google Tag Manager е инструмент, който ни позволява да интегрираме инструменти за проследяване или статистически инструменти и други технологии в нашия уебсайт. Самият Google Tag Manager не създава потребителски профили, не съхранява бисквитки и не извършва независими анализи. Той само управлява и изпълнява интегрираните чрез него инструменти. Въпреки това Google Tag Manager събира вашия IP адрес, който може да бъде предаден на компанията майка на Google в САЩ.

Google Tag Manager се използва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от бързо и лесно интегриране и администриране на различни инструменти на своя уебсайт. Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Google Анализ

Този уебсайт използва функциите на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Google Analytics позволява на оператора на уебсайта да анализира моделите на поведение на посетителите на уебсайта. За тази цел операторът на уебсайта получава различни данни за потребителя, като например посетени страници, време, прекарано на страницата, използвана операционна система и произход на потребителя. Тези данни се обобщават в идентификатор на потребител и се присвояват на съответното крайно устройство на посетителя на уебсайта.

Освен това Google Analytics ни позволява да записваме движенията на мишката и скрола ви, както и кликванията, наред с други неща. Google Анализ използва различни подходи за моделиране, за да допълни събраните набори от данни, и използва технологии за машинно обучение при анализа на данни.

Google Анализ използва технологии, които позволяват разпознаване на потребителя с цел анализиране на моделите на поведение на потребителя (напр. бисквитки или пръстови отпечатъци на устройства). Информацията за използването на уебсайта, записана от Google, по правило се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където се съхранява.

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https: //privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Анонимизиране на IP

На този уебсайт сме активирали функцията за анонимизиране на IP адресите. В резултат на това вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, които са ратифицирали Конвенцията за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предаден в САЩ. Пълният IP адрес се предава на един от сървърите на Google в САЩ и се съкращава там само в изключителни случаи. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да анализира използването на този уебсайт от вас, за да генерира доклади за дейностите на уебсайта и да предоставя други услуги на оператора на този уебсайт, свързани с използването на уебсайта и интернет. IP адресът, предаден във връзка с Google Analytics от вашия браузър, не се обединява с други данни, с които Google разполага.

Приставка за браузър

Можете да предотвратите записването и обработката на вашите данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, която е налична под следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

За повече информация относно обработката на потребителски данни от Google Analytics, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Google на адрес: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Демографски параметри, предоставени от Google Analytics

Този уебсайт използва функцията „демографски характеристики“ на Google Analytics, за да може да показва на посетителя на уебсайта съвместими реклами в рамките на рекламната мрежа на Google. Това позволява да се създават отчети, които съдържат информация за възрастта, пола и интересите на посетителите на уебсайта. Източниците на тази информация са свързани с интереса реклами от Google, както и данни за посетителите, получени от трети страни доставчици. Тези данни не могат да бъдат отнесени към конкретно лице. Имате възможност да деактивирате тази функция по всяко време, като направите съответните промени в настройките за рекламиране в профила си в Google, или можете по принцип да забраните записването на вашите данни от Google Analytics, както е обяснено в раздел „Възражение срещу записването на данни“.

Обработка на данни по договор

Сключихме договор за обработка на данни с Google и прилагаме в максимална степен строгите разпоредби на германските агенции за защита на данните при използването на Google Analytics.

Уеб анализ на IONOS

Този уебсайт използва услугите за анализ на IONOS WebAnalytics. Доставчикът на тези услуги е 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Германия. Във връзка с извършването на анализи от IONOS е възможно да се анализира например броят на посетителите и моделите на поведението им по време на посещенията (напр. брой на достъпните страници, продължителност на посещенията на уебсайта, процент на прекъснатите посещения), произходът на посетителите (т.е. от кой сайт посетителят пристига на нашия сайт), местоположението на посетителите, както и технически данни (използван браузър и сесия на операционната система). За тези цели IONOS архивира по-специално следните данни:

 • Препращач (предишно посетен уебсайт)
 • Достъпна страница в уебсайта или файл
 • Вид на браузъра и версия на браузъра
 • Използвана операционна система
 • Вид на използваното устройство
 • Време за достъп до уебсайта
 • Анонимизиран IP адрес (използва се само за определяне на местоположението на достъпа)

Според IONOS записаните данни са напълно анонимизирани, така че не могат да бъдат проследени до отделни лица. IONOS WebAnalytics не архивира бисквитки.

Данните се съхраняват и анализират в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от статистически анализ на потребителските модели с цел оптимизиране на уеб представянето на оператора, както и на промоционалните му дейности. Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация, свързана със записването и обработката на данни от IONOS WebAnalytics, моля, кликнете върху следния линк на декларацията за политиката за данните:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Обработка на данни

С горепосочения доставчик сме сключили споразумение за обработване на данни (DPA). Това е договор, задължителен според законите за защита на личните данни, който гарантира, че те обработват личните данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

Проследяване на реализациите в Google

Този уебсайт използва Google Conversion Tracking. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

С помощта на функцията за проследяване на реализациите на Google можем да разпознаем дали потребителят е извършил определени действия. Например можем да анализираме колко често са били натискани бутоните на нашия уебсайт и кои продукти са разглеждани или купувани с особена честота. Целта на тази информация е да се състави статистика за конвертирането. Научаваме колко потребители са кликнали върху нашите реклами и какви действия са извършили. Не получаваме никаква информация, която би ни позволила да идентифицираме лично потребителите. Google използва „бисквитки“ или сравними технологии за разпознаване с цел идентификация.

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

За повече информация относно проследяването на конверсии в Google, моля, прегледайте политиката за защита на данните на Google на адрес: https: //policies.google.com/privacy?hl=en

7. Бюлетин

Данни за бюлетина

Ако желаете да получавате бюлетина, предлаган на уебсайта, ние изискваме от вас адрес на електронна поща, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на предоставения адрес на електронна поща и дали сте съгласни да получавате бюлетина. Допълнителни данни не се събират или се събират само на доброволна основа. За обработката на бюлетина използваме доставчици на услуги за бюлетини, които са описани по-долу.

CleverReach

Този уебсайт използва CleverReach за изпращане на бюлетини. Доставчикът е CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Германия (наричан по-долу „CleverReach“). CleverReach е услуга, която може да се използва за организиране и анализиране на изпращането на бюлетини. Данните, които сте въвели с цел да се абонирате за нашия бюлетин (напр. имейл адрес), се съхраняват на сървъри на CleverReach в Германия или в Ирландия.

Бюлетините, които изпращаме чрез CleverReach, ни позволяват да анализираме потребителските модели на получателите на бюлетини. Наред с други неща, във връзка с това е възможно да се установи колко получатели действително са отворили имейла с бюлетина и колко често е била щракната дадена връзка в бюлетина. С помощта на инструмент, наречен проследяване на конверсиите, можем също така да определим дали действието, което е било предварително зададено в бюлетина, действително се е случило след кликването върху връзката (напр. покупка на продукт на този уебсайт). За повече информация относно услугите за анализ на данни, предоставяни от бюлетините на CleverReach, моля, посетете: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Данните се обработват въз основа на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Можете да оттеглите даденото от вас съгласие по всяко време, като се отпишете от бюлетина. Това не засяга законосъобразността на транзакциите по обработване на данни, извършени преди оттеглянето ви.

Ако не желаете да разрешите анализ от страна на CleverReach, трябва да се отпишете от бюлетина. Във всяко съобщение на бюлетина предоставяме връзка, чрез която можете да направите това.

Данните, депозирани при нас с цел абониране за бюлетина, ще бъдат съхранявани от нас, докато не се отпишете от бюлетина или от доставчика на услуги за бюлетина, и ще бъдат изтрити от списъка за разпространение на бюлетина, след като се откажете от бюлетина. Данните, съхранявани за други цели при нас, остават незасегнати.

След като се отпишете от списъка за разпространение на бюлетини, вашият имейл адрес може да бъде съхранен от нас или от доставчика на услуги за бюлетини в черен списък, ако такова действие е необходимо за предотвратяване на бъдещи изпращания. Данните от черния списък се използват само за тази цел и не се обединяват с други данни. Това служи както на вашия интерес, така и на нашия интерес да спазваме законовите изисквания при изпращането на бюлетини (легитимен интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Съхранението в черния списък е безсрочно. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надделяват над нашия легитимен интерес.

За повече подробности, моля, запознайте се с разпоредбите за защита на данните на CleverReach на адрес: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Обработка на данни

С горепосочения доставчик сме сключили споразумение за обработване на данни (DPA). Това е договор, задължителен според законите за защита на личните данни, който гарантира, че те обработват личните данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

8. Плъгини и инструменти

YouTube с разширена интеграция за защита на данните

В нашия уебсайт са вградени видеоклипове от уебсайта YouTube. Операторът на уебсайта е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Използваме YouTube в режим на разширена защита на данните. Според YouTube този режим гарантира, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди те да гледат видеоклипа. Въпреки това това не означава непременно, че споделянето на данни с партньори на YouTube може да бъде изключено в резултат на разширения режим на защита на данните. Например, независимо дали гледате видеоклип, YouTube винаги установява връзка с мрежата на Google DoubleClick.

Веднага щом започнете да възпроизвеждате видеоклип от YouTube на този уебсайт, ще бъде установена връзка със сървърите на YouTube. В резултат на това сървърът на YouTube ще бъде уведомен коя от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, докато посещавате нашия сайт, вие позволявате на YouTube да разпределя директно моделите ви на сърфиране към личния ви профил. Имате възможност да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Освен това, след като сте започнали да възпроизвеждате видеоклип, YouTube ще може да постави различни бисквитки на вашето устройство или сравними технологии за разпознаване (напр. пръстов отпечатък на устройството). По този начин YouTube ще може да получи информация за посетителите на този уебсайт. Наред с другото, тази информация ще бъде използвана за генериране на видеостатистика с цел подобряване на удобството на сайта за потребителите и предотвратяване на опити за измама.

При определени обстоятелства, след като сте започнали да възпроизвеждате видеоклип в YouTube, могат да бъдат задействани допълнителни операции за обработка на данни, които са извън нашия контрол.

Използването на YouTube се основава на интереса ни да представим онлайн съдържанието си по привлекателен начин. В съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД това е легитимен интерес. Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно начина, по който YouTube обработва данните на потребителите, моля, запознайте се с Политиката за поверителност на данните в YouTube под: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo без проследяване (Do-Not-Track)

Този уебсайт използва приставки на видеопортала Vimeo. Доставчикът е Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Ню Йорк, Ню Йорк 10011, САЩ.

Когато посещавате някоя от нашите страници с видеоклипове от Vimeo, се установява връзка със сървърите на Vimeo. Във връзка с това сървърът на Vimeo получава информация за това кои от нашите сайтове сте посетили. Vimeo получава и вашия IP адрес. Въпреки това сме настроили Vimeo по такъв начин, че Vimeo не може да проследява действията на потребителите ви и не поставя никакви бисквитки.

Използваме Vimeo, за да направим онлайн презентацията си привлекателна за вас. Това е легитимен интерес от наша страна съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако е била поискана съответна декларация за съгласие (напр. относно съхранението на „бисквитки“), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД; даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия и, според Vimeo, на „законни бизнес интереси“. Подробности можете да намерите тук: https: //vimeo.com/privacy.

За повече информация относно обработката на потребителски данни, моля, запознайте се с политиката за поверителност на данните на Vimeo на следния адрес: https: //vimeo.com/privacy

Уеб шрифтове на Google (локално вграждане)

Този уебсайт използва т.нар. уеб шрифтове, предоставени от Google, за да се гарантира еднаквото използване на шрифтове на този сайт. Тези шрифтове на Google са инсталирани локално, така че във връзка с това приложение няма да се установява връзка със сървърите на Google.

За повече информация относно уеб шрифтовете на Google следвайте тази връзка: https://developers.google.com/fonts/faq и се запознайте с Декларацията за поверителност на данните на Google под: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (локално вграждане)

Този уебсайт използва Font Awesome, за да осигури еднакво използване на шрифтовете в него. Font Awesome се инсталира локално, така че във връзка с това приложение няма да бъде установена връзка със сървърите на Fonticons, Inc.

За повече информация относно Font Awesome, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните за Font Awesome под: https: //fontawesome.com/privacy.

Карти на Google

Този уебсайт използва картографската услуга Google Maps. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

За да се даде възможност за използване на функциите на Google Maps, вашият IP адрес трябва да бъде съхранен. По правило тази информация се прехвърля на един от сървърите на Google в САЩ, където се архивира. Операторът на този уебсайт няма контрол върху прехвърлянето на данни. В случай че Google Maps е активирана, Google има възможност да използва уеб шрифтове на Google за целите на еднаквото изобразяване на шрифтовете. Когато влизате в Google Maps, браузърът ви ще зареди необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да се показват правилно текстът и шрифтовете.

Използваме Google Maps, за да представим онлайн съдържанието си по привлекателен начин и да улесним намирането на местата, разкрити в нашия уебсайт. Това представлява легитимен интерес, както е определено в чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ и https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

За повече информация относно обработката на потребителски данни, моля, прегледайте Декларацията за поверителност на данните на Google под: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Използваме картографската услуга, предоставена от OpenStreetMap (OSM).

Вграждаме данните от картата OpenStreetMap в сървъра на фондация OpenStreetMap, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom. Обединеното кралство се счита за сигурна трета държава съгласно закона за защита на данните. Това означава, че Обединеното кралство има ниво на защита на данните, което е равностойно на нивото на защита на данните в Европейския съюз. Когато използвате картите на OpenStreetMap, се установява връзка със сървърите на фондацията OpenStreetMap. В този процес и наред с други неща, вашият IP адрес и друга информация за поведението ви на този уебсайт може да бъдат предадени на OSMF. OpenStreetMap може да съхранява „бисквитки“ в браузъра ви или да използва подобни технологии за разпознаване за тази цел.

Използваме OpenStreetMap, за да осигурим атрактивно представяне на нашите онлайн оферти и да улесним посетителите в намирането на местата, които сме посочили на нашия уебсайт. Това установява законни основания, както е определено в чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Google reCAPTCHA

На този уебсайт използваме „Google reCAPTCHA“ (наричана по-долу „reCAPTCHA“). Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Целта на reCAPTCHA е да определи дали данните, въведени на този уебсайт (напр. информация, въведена във формуляр за контакт), са предоставени от човек или от автоматизирана програма. За да определи това, reCAPTCHA анализира поведението на посетителите на уебсайта въз основа на различни параметри. Този анализ се задейства автоматично, веднага щом посетителят на уебсайта влезе в него. За този анализ reCAPTCHA оценява различни данни (напр. IP адрес, време, прекарано от посетителя на уебсайта, или движения на курсора, инициирани от потребителя). Данните, проследени по време на такива анализи, се предават на Google.

Анализите на reCAPTCHA работят изцяло във фонов режим. Посетителите на уебсайта не са предупредени, че се извършва анализ.

Данните се съхраняват и анализират въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от защитата на уебсайтовете на оператора срещу злоупотреба с автоматичен шпионаж и срещу СПАМ. Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно Google reCAPTCHA, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните и Условията за ползване на Google под следните връзки: https: //policies.google.com/privacy?hl=en и https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Включили сме Wordfence в този уебсайт. Доставчикът е Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (наричан по-долу „Wordfence“).

Wordfence е предназначена да защитава нашия уебсайт от нежелан достъп или злонамерени кибератаки. За целта нашият уебсайт установява постоянна връзка със сървърите на Wordfence, които проверяват и блокират своите бази данни срещу достъп до нашия уебсайт.

Използването на Wordfence се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от възможно най-ефективна защита на своя уебсайт срещу кибератаки. Ако е получено подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на „бисквитки“ или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https: //www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Обработка на данни

С горепосочения доставчик сме сключили споразумение за обработване на данни (DPA). Това е договор, задължителен според законите за защита на личните данни, който гарантира, че те обработват личните данни на посетителите на нашия уебсайт само въз основа на нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

9. доставчици на услуги за електронна търговия и плащания

Обработка на данни за клиенти и договори

Събираме, обработваме и използваме лични данни за клиенти и договори за установяване, подреждане на съдържанието и промяна на нашите договорни отношения. Данни с лична връзка с използването на този уебсайт (данни за използването) се събират, обработват и използват само ако това е необходимо, за да може потребителят да използва нашите услуги или се изисква за целите на фактурирането. Правното основание за тези процеси е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Събраните данни на клиента се изтриват след приключване на поръчката или прекратяване на бизнес отношенията и след изтичане на всички съществуващи законови срокове за архивиране. Това не засяга законоустановените срокове за архивиране.

Прехвърляне на данни при сключване на договори за онлайн магазини, търговци на дребно и изпращане на стоки

Когато поръчвате стоки от нас, ние споделяме вашите лични данни с транспортната компания, на която е поверена доставката, както и с платежната услуга, на която е възложено да обработва платежните транзакции. Ще бъдат споделени само данните, които са необходими на тези съответни доставчици на услуги, за да изпълнят задълженията си. Правното основание за това споделяне е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, който разрешава обработката на данни за изпълнение на договорни или преддоговорни задължения. Ако ни дадете съответното си съгласие съгласно чл. 6 (1) (а) от ОРЗД, ще споделим Вашия имейл адрес с транспортната компания, на която е поверена доставката, за да може тази компания да Ви уведоми за статуса на доставката на Вашата поръчка по имейл. Имате възможност да оттеглите съгласието си по всяко време.

Прехвърляне на данни при приключване на договори за услуги и цифрово съдържание

Споделяме лични данни с трети страни само ако това е необходимо във връзка с изпълнението на договора; например с финансовата институция, натоварена с обработката на плащанията.

Всяко по-нататъшно прехвърляне на данни няма да се извършва или ще се извършва само ако изрично сте дали съгласието си за прехвърлянето. Не се допуска споделяне на вашите данни с трети страни без вашето изрично съгласие, например за рекламни цели.

Основанието за обработката на данните е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, който разрешава обработката на данни за изпълнение на договор или за преддоговорни действия.

Платежни услуги

Интегрираме платежни услуги на компании от трети страни в нашия уебсайт. Когато извършвате покупка от нас, вашите данни за плащане (напр. име, сума на плащането, данни за банкова сметка, номер на кредитна карта) се обработват от доставчика на платежни услуги за целите на обработката на плащането. За тези транзакции се прилагат съответните договорни разпоредби и разпоредбите за защита на данните на съответните доставчици. Използването на доставчиците на платежни услуги се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД (обработване на договори) и в интерес на безпроблемна, удобна и сигурна платежна транзакция (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД). Доколкото се изисква вашето съгласие за определени действия, се прилага чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД е правното основание за обработката на данните; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време за в бъдеще.

В рамките на този уебсайт използваме следните платежни услуги/доставчици на платежни услуги:

PayPal

Доставчикът на тази платежна услуга е PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (наричан по-долу „PayPal“).

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Подробности можете да намерите в политиката за поверителност на PayPal: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Доставчикът на платежни услуги е Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, САЩ. Политиката за поверителност на Apple можете да намерите на следния адрес: https: //www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия. Можете да намерите политиката за поверителност на Google тук: https: //policies.google.com/privacy.

Stripe

Доставчикът за клиенти в ЕС е Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричана по-долу „Stripe“).

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://stripe.com/de/privacy и https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Подробности можете да намерите в Политиката за поверителност на Stripe на следния линк: https: //stripe.com/de/privacy.

Klarna

Доставчикът е Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция (наричана по-долу „Klarna“). Klarna предлага различни възможности за плащане (напр. покупка на изплащане). Ако решите да платите с Klarna (решение за плащане на Klarna), Klarna ще събира различни лични данни от вас. Klarna използва „бисквитки“, за да оптимизира използването на решението за касиране на Klarna. За подробности относно използването на бисквитките на Klarna, моля, вижте следната връзка: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Подробности можете да намерите в политиката за поверителност на Klarna под следната връзка: https: //www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Доставчикът на тази платежна услуга е Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Франкфурт на Майн, Германия (наричана по-долу „Paydirekt“). Ако извършите плащане чрез Paydirekt, Paydirekt събира различни данни за транзакциите и ги предава на банката, в която сте регистрирани в Paydirekt. В допълнение към данните, необходими за плащане, Paydirekt може да събира и други данни, като например адрес за доставка или отделни артикули в кошницата за пазаруване, като част от обработката на транзакцията. След това Paydirekt удостоверява транзакцията с помощта на процедурата за удостоверяване, съхранена в банката. След това сумата на плащането се прехвърля от вашата сметка в нашата сметка. Нито ние, нито трети страни имаме достъп до данните от профила ви. За подробности относно плащането с Paydirekt, моля, вижте Общите условия и Политиката за поверителност на Paydirekt на адрес: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

незабавен трансфер Sofort

Доставчикът на тази платежна услуга е Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен, Германия (наричана по-долу „Sofort GmbH“). С помощта на процедурата „Sofortüberweisung“ ние получаваме потвърждение за плащане от Sofort GmbH в реално време и можем незабавно да започнем да изпълняваме задълженията си. Ако сте избрали метода на плащане „Sofortüberweisung“, моля, изпратете на Sofort GmbH ПИН кода и валиден TAN, с които тя може да влезе във вашата сметка за онлайн банкиране. Sofort GmbH автоматично проверява баланса по сметката Ви след влизане в системата и извършва превода към нас с помощта на предадения от Вас TAN. След това незабавно ни изпраща потвърждение на транзакцията. След като влезете в системата, автоматично се проверяват оборотът ви, кредитният лимит на овърдрафта и наличието на други сметки и техните салда. В допълнение към ПИН и TAN, въведените от вас данни за плащане, както и лични данни, ще бъдат предадени на Sofort GmbH. Данните за вашето лице са име и фамилия, адрес, телефонен номер(а), имейл адрес, IP адрес и евентуално други данни, необходими за обработката на плащанията. Предаването на тези данни е необходимо, за да се установи по безспорен начин самоличността ви и да се предотвратят опити за измама. За подробности относно плащането с незабавен банков превод, моля, вижте следните връзки: https: //www.sofort.de/datenschutz.html и https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Доставчикът на тази платежна услуга е Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Подробности относно използването на вашите данни можете да намерите в Политиката за поверителност на Amazon Pay на следния линк: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Моли

Доставчикът на тази платежна услуга е Mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015CW Амстердам, Нидерландия (наричана по-долу „Mollie“). С помощта на Mollie можем да интегрираме различни методи за плащане в нашия уебсайт. Подробности можете да намерите в политиката за поверителност на Mollie: https: //www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Доставчик на тази платежна услуга е PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Франкфурт на Майн, Германия (наричана по-долу „PayOne“). За подробности се прави препратка към политиката за поверителност на PayOne: https: //www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Доставчикът на тази платежна услуга е paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Франкфурт на Майн (наричана по-долу „giropay“).

За подробности, моля, запознайте се с Политиката за поверителност на данните на giropay на адрес: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Доставчикът на тази платежна услуга е American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Франкфурт на Майн, Германия (наричана по-долу „American Express“).

American Express може да прехвърли данни на компанията майка в САЩ. Предаването на данни към САЩ се основава на обвързващите корпоративни правила. Подробности можете да намерите тук: https: //www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

За повече информация, моля, вижте политиката за поверителност на American Express: https: //www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Доставчикът на тази платежна услуга е Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Белгия (наричана по-долу „Mastercard“).

Mastercard може да прехвърли данните на компанията майка в САЩ. Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на обвързващите корпоративни правила на Mastercard. Подробности можете да намерите тук: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html и https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Доставчикът на тази платежна услуга е Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United Kingdom (наричана по-долу „VISA“).

Великобритания се счита за сигурна държава извън ЕС по отношение на законодателството за защита на данните. Това означава, че нивото на защита на данните във Великобритания е еквивалентно на нивото на защита на данните в Европейския съюз.

VISA може да прехвърли данни на компанията майка в САЩ. Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https: //www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

За повече информация, моля, вижте политиката за поверителност на VISA: https: //www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Услуги по поръчка

Работа с данни на кандидатите

Предлагаме на посетителите на уебсайта възможността да ни изпращат кандидатури за работа (например по електронна поща, чрез пощенски услуги или чрез изпращане на онлайн формуляра за кандидатстване за работа). По-долу ще ви запознаем накратко с обхвата, целта и използването на личните данни, събрани от вас във връзка с процеса на кандидатстване. Уверяваме ви, че събирането, обработката и използването на вашите данни ще се извършва в съответствие с приложимите права за защита на личните данни и всички други законови разпоредби и че вашите данни винаги ще бъдат третирани като строго поверителни.

Обхват и цел на събирането на данни

Ако ни изпратите молба за работа, ще обработваме всички свързани лични данни (напр. данни за контакт и комуникация, документи за кандидатстване, бележки, направени по време на интервюта за работа, и т.н.), ако те са необходими за вземане на решение относно установяването на трудово правоотношение. Правните основания за горепосоченото са § 26 BDSG съгласно германското законодателство (договаряне на трудово правоотношение), чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД (Преговори за сключване на общ договор) и – при условие че сте ни дали съгласието си – чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Можете да оттеглите всяко дадено съгласие по всяко време. В рамките на нашата компания Вашите лични данни ще бъдат споделяни само с лицата, които участват в обработката на Вашата кандидатура за работа.

Ако кандидатурата ви за работа доведе до наемането ви на работа, предоставените от вас данни ще бъдат архивирани на основание § 26 от BDSG и чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД с цел осъществяване на трудовото правоотношение в нашата система за обработка на данни.

Период на архивиране на данни

Ако не сме в състояние да ви предложим работа или вие отхвърлите предложение за работа или оттеглите кандидатурата си, си запазваме правото да запазим предоставените от вас данни въз основа на нашите законни интереси (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) за срок до 6 месеца от края на процедурата по кандидатстване (отхвърляне или оттегляне на заявлението). След това данните ще бъдат изтрити, а физическите документи за кандидатстване ще бъдат унищожени. Съхранението служи по-специално като доказателство в случай на съдебен спор. Ако е очевидно, че данните ще бъдат необходими след изтичането на 6-месечния период (например поради предстоящ или висящ правен спор), изтриването ще се извърши едва когато целта за по-нататъшно съхранение отпадне.

По-дълго съхранение може да се осъществи и ако сте дали съгласието си (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД) или ако законовите изисквания за съхранение на данни изключват изтриването.

Допускане до списъка с кандидати

Ако не ви предложим работа, може да се присъедините към нашия списък с кандидати. В случай на прием всички документи и информация от заявлението ще бъдат прехвърлени към групата на кандидатите, за да се свържем с вас в случай на подходящи свободни места.

Допускането до списъка с кандидати се основава изключително на вашето изрично съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Споразумението за предоставяне на информация е доброволно и няма връзка с текущата процедура за кандидатстване. Засегнатото лице може да оттегли съгласието си по всяко време. В този случай данните от групата на кандидатите ще бъдат безвъзвратно изтрити, при условие че няма правни основания за съхранението им.

Данните от групата на кандидатите ще бъдат безвъзвратно изтрити не по-късно от две години след предоставянето на съгласието.