Choose a package

 • Пакет за закупуване:

  • 20 работни места (могат да бъдат публикувани само в градове, а не в цялата страна)
  • Регионалният ни портал също може да публикува вашата работа
  • Преводи на 5 езика. Работните места могат да бъдат написани на вашия език и публикувани на съответния език.
  • Обявяване в Google Jobs
  • Видими за 30 дни
  • Публикувани са в Linkedin, Xing, Facebook + 20 други канала

  • 5 работни места
  • 1 пълна държава със списък за внос CSV
  • С този пакет работните места се публикуват във всички градове на желаната от тях държава, независимо колко голям е градът.
  • Регионалният ни портал също може да публикува вашата работа
  • Работните места могат да бъдат написани на вашия език и публикувани на съответния език.
  • Видими за 30 дни
  • Обявяване в Google Jobs
  • Публикувани са в Linkedin, Xing, Facebook + 20 други канала

  • 10 работни места
  • 5 пълна държава с внос списък CSV
  • С този пакет работните места се публикуват във всички градове на желаната от тях държава, независимо колко голям е градът.
  • Регионалният ни портал също може да публикува вашата работа
  • Работните места могат да бъдат написани на вашия език и публикувани на съответния език.
  • Видими за 30 дни
  • Обявяване в Google Jobs
  • Публикувани са в Linkedin, Xing, Facebook + 20 други канала

  • Надграждане за пакет Ultimate
  • Надграждане за пакет Ultimate Plus
  • +1 пълна държава със списък за внос CSV
  • С този пакет работните места се публикуват във всички градове на желаната от тях държава, независимо колко голям е градът.

  • Неограничен (може да бъде публикуван само в градове, а не в цялата страна)
  • Регионалният ни портал също може да публикува вашата работа
  • Неограничен брой преводи. Работните места могат да бъдат написани на вашия език и публикувани на съответния език.
  • Обявяване в Google Jobs
  • Видими за 30 дни
  • Публикувани са в Linkedin, Xing, Facebook + 20 други канала
Изберете пакет от списъка по-горе и го изпратете.