Choose a package

 • Пакет за закупуване:

  • до 50 предложения за работа (регионални и световни)
  • Офертата за работа ще бъде публикувана на местен език (напр. полски, унгарски, испански и др.).
  • За търсене на квалифицирани работници в чужбина: Вие обявявате позицията на вашия собствен език и сами решавате в коя страна да бъде поставена офертата за работа
  • Ние изброяваме вашето предложение за работа в до 20 различни портала (XING, LinkedIn, Google Jobs и др.)
  • Неограничен достъп до базата данни на кандидатите
  • 90 дни срок (без абонамент)

   


  • Неограничени свободни позиции (регионални и световни)
  • Офертата за работа ще бъде публикувана на местен език (напр. полски, унгарски, испански и др.).
  • За търсене на квалифицирани работници в чужбина: Вие обявявате позицията на вашия собствен език и сами решавате в коя страна да бъде поставена офертата за работа
  • ако е необходимо, ще бъде предоставена таблица, в която можете да разработите вашите обяви за работа и ние ще ги импортираме (по-бърза обработка)
  • Ние изброяваме вашето предложение за работа в до 20 различни портала (XING, LinkedIn, Google Jobs и др.)
  • Неограничен достъп до базата данни на кандидатите
  • 90 дни срок (без абонамент)

   


  • до 20 предложения за работа (регионални и световни)
  • Офертата за работа ще бъде публикувана на местен език (напр. полски, унгарски, испански и др.)
  • За търсене на квалифицирани работници в чужбина: Вие обявявате позицията на вашия собствен език и сами решавате в коя страна да бъде поставена офертата за работа
  • Ние изброяваме вашето предложение за работа в до 20 различни портала (XING, LinkedIn, Google Jobs и др.)
  • Неограничен достъп до базата данни на кандидатите
  • 90 дни срок (без абонамент)
Изберете пакет от списъка по-горе и го изпратете.