Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno: července 2022

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou přehled o tom, co se bude dít s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které jsme přiložili pod tuto kopii.

Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Kdo je odpovědný za zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách (tj. „správce“)?

Údaje na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části „Informace o odpovědné osobě (v GDPR označované jako „správce“)“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme v důsledku toho, že nám je poskytnete. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou zaznamenávány našimi IT systémy automaticky nebo poté, co s jejich zaznamenáváním během návštěvy webových stránek souhlasíte. Tyto údaje zahrnují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy webu). Tyto informace se zaznamenávají automaticky při vstupu na tyto webové stránky.

K jakým účelům vaše údaje používáme?

Část informací je generována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašich uživatelských vzorců.

Jaká máte práva, pokud jde o vaše informace?

Máte právo kdykoli obdržet informace o zdroji, příjemcích a účelu vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli za takové zpřístupnění platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání svých údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což bude mít vliv na veškeré budoucí zpracování údajů. Kromě toho máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich údajů za určitých okolností omezeno. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu.

V případě dotazů týkajících se této nebo jiných otázek souvisejících s ochranou osobních údajů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami

Existuje možnost, že při návštěvě těchto webových stránek budou statisticky analyzovány vaše vzorce prohlížení. Tyto analýzy se provádějí především pomocí tzv. analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů níže.

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

IONOS

Naše webové stránky hostujeme u společnosti IONOS SE. Poskytovatelem je společnost IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Německo (dále jen: IONOS). Kdykoli navštívíte naše webové stránky, společnost IONOS zaznamenává různé soubory protokolů spolu s vašimi IP adresami. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti IONOS: https: //www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Systém IONOS používáme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naše společnost má oprávněný zájem na co nejspolehlivějších webových stránkách. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování dat

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu, kterou ukládají zákony o ochraně osobních údajů a která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

Cloudflare

Používáme službu „Cloudflare“ poskytovanou společností Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (dále jen „Cloudflare“).

Cloudflare nabízí síť pro doručování obsahu s DNS, která je dostupná po celém světě. Proto je přenos informací mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami technicky směrován přes síť Cloudflare. To umožňuje společnosti Cloudflare analyzovat datové transakce mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami a fungovat jako filtr mezi našimi servery a potenciálně škodlivým datovým provozem z internetu. V této souvislosti může společnost Cloudflare používat také soubory cookie nebo jiné technologie nasazené k rozpoznání uživatelů internetu, které však budou použity pouze k výše popsanému účelu.

Použití služby Cloudflare vychází z našeho oprávněného zájmu na co nejbezpečnějším a bezchybném poskytování našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Další informace o bezpečnostních opatřeních a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare naleznete na tomto odkazu: https: //www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Zpracování dat

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu, kterou ukládají zákony o ochraně osobních údajů a která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

Google Cloud CDN

Používáme síť pro doručování obsahu Google Cloud CDN. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Společnost Google nabízí globálně distribuovanou síť pro doručování obsahu. Technicky je přenos informací mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami prováděn prostřednictvím sítě Google. To nám umožňuje zvýšit globální dostupnost a výkon našich webových stránek.

Použití služby Google Cloud CDN vychází z našeho oprávněného zájmu na co nejbezchybnějším a nejbezpečnějším poskytování našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Další informace o službě Google Cloud CDN najdete zde: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Zpracování dat

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu, kterou ukládají zákony o ochraně osobních údajů a která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při každém použití těchto webových stránek se shromažďují různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k jakým účelům je používáme. Vysvětluje také, jakým způsobem a za jakým účelem jsou informace shromažďovány.

Tímto vás upozorňujeme, že přenos dat přes internet (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako „správce“).

Správcem zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Telefon: +49 34462 6962 130
E-mail: info@my-job.work

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel, pro který byly shromážděny. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v tomto případě dojde k výmazu až poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 ODST. 1 DSGVO. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů rovněž založeno na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste udělili souhlas s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení), zpracování údajů se navíc zakládá na § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále, pokud jsou vaše údaje potřebné pro splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Dále může být zpracování údajů prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

Informace o předávání údajů do USA a dalších zemí mimo EU

Mimo jiné používáme nástroje společností se sídlem ve Spojených státech nebo jiných z hlediska ochrany údajů nezabezpečených zemích mimo EU. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje potenciálně přeneseny do těchto zemí mimo EU a mohou tam být zpracovávány. Musíme zdůraznit, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké podniky mají mandát vydávat osobní údaje bezpečnostním agenturám a vy jako subjekt údajů nemáte žádné možnosti obrany u soudu. Nelze tedy vyloučit, že americké agentury (např. tajná služba) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale archivovat vaše osobní údaje pro účely sledování. Nad těmito činnostmi zpracování nemáme žádnou kontrolu.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála operací zpracování údajů je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas, který jste nám již udělili, můžete také kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR).

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F) GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TO PLATÍ I PRO PŘÍPADNÉ PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. CHCETE-LI URČIT PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZALOŽENO JAKÉKOLI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, NAHLÉDNĚTE DO TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD PŘIHLÁSÍTE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEBUDEME MOCI PŘEDLOŽIT PŘESVĚDČIVÉ DŮVODY HODNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD JE ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ UPLATNĚNÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBA PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 5 ODST. 1 PÍSM. A) NAŘÍZENÍ (ES) Č. 101/2000). 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY. TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde mají obvyklé bydliště, pracoviště nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost platí bez ohledu na další správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom vám nebo třetí straně předali veškeré údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud budete požadovat přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Informace o údajích, jejich oprava a výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o svých archivovaných osobních údajích, jejich zdroji a příjemcích, jakož i o účelu zpracování vašich údajů. Můžete mít také právo na opravu nebo vymazání svých údajů. Pokud máte dotazy k tomuto tématu nebo jakékoli jiné dotazy týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Právo požadovat omezení zpracování

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo požadovat omezení zpracování platí v následujících případech:

 • V případě, že budete zpochybňovat správnost námi archivovaných údajů, budeme obvykle potřebovat určitý čas na ověření tohoto tvrzení. Po dobu probíhajícího šetření máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je prováděno nezákonným způsobem, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na jejich vymazání.
 • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme a vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
 • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba zvážit vaše a naše práva. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu, na které se odvolává Evropská unie nebo členský stát EU.

Šifrování SSL a/nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používají tyto webové stránky šifrovací program SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“, a také podle ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Šifrované platební transakce na těchto webových stránkách

Pokud jste povinni sdílet s námi své platební údaje (např. číslo účtu, pokud nám udělíte oprávnění k inkasu z vašeho bankovního účtu) poté, co s námi uzavřete smlouvu založenou na poplatcích, jsou tyto údaje nezbytné pro zpracování plateb.

Platební transakce běžnými způsoby placení (Visa/MasterCard, inkaso z bankovního účtu) se zpracovávají výhradně prostřednictvím šifrovaných spojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“, a také podle ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je komunikace s námi šifrovaná, třetí strany nebudou moci číst platební údaje, které nám sdělíte.

Odmítnutí nevyžádaných e-mailů

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných ve spojení s povinnými údaji, které mají být uvedeny v oznámení o našich stránkách, k zasílání propagačních a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím SPAM zpráv.

4. Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky a stránky používají tzv. „cookies“. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo se trvale archivují ve vašem zařízení (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou, jakmile ukončíte návštěvu. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení archivovány, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech je možné, že se na vašem zařízení po vstupu na naše stránky uloží soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Tyto soubory cookie umožňují vám nebo nám využívat určité služby nabízené třetí stranou (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají řadu funkcí. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by některé funkce webových stránek nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Účelem jiných souborů cookie může být analýza uživatelských vzorců nebo zobrazování reklamních sdělení.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provádění elektronických komunikačních transakcí nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. pro funkci nákupního košíku), nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci (požadované soubory cookie) webových stránek (např. soubory cookie, které poskytují měřitelné informace o návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání požadovaných souborů cookie, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš souhlas s ukládáním souborů cookie a podobných rozpoznávacích technologií, zpracování probíhá výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli upozorněni na každé uložení souborů cookie, a povolit přijímání souborů cookie pouze v určitých případech. Přijímání souborů cookie můžete také v určitých případech nebo obecně vyloučit nebo aktivovat funkci vymazání pro automatické odstranění souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, mohou být funkce těchto webových stránek omezeny.

V případě použití souborů cookie třetích stran nebo v případě použití souborů cookie pro analytické účely vás na to v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů zvlášť upozorníme a případně vás požádáme o souhlas.

Souhlas s oznámením o souborech cookie a dodržování předpisů

Naše webové stránky využívají technologii souhlasu Cookie Notice & Compliance for GDPR k získání vašeho souhlasu s archivací určitých souborů cookie ve vašem zařízení nebo s použitím určitých technologií a s dokumentací v souladu s ochranou osobních údajů.

Oznámení o souborech cookie a dodržování GDPR je nainstalováno lokálně na našich serverech, takže nedochází ke spojení se servery třetích stran. Cookie Notice & Compliance for GDPR ukládá do vašeho prohlížeče soubor cookie, aby vám mohl přidělit udělený souhlas a jeho odvolání. Soubor cookie zůstane aktivní po dobu 1 měsíce. Vaše údaje jsou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie se souhlasem nebo dokud nezmizí účel archivace údajů. Tím nejsou dotčeny povinné zákonné lhůty pro uchovávání.

Oznámení o souborech cookie a souladu s GDPR slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel tohoto webu a jeho stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Informace zahrnují:

 • Typ a verze používaného prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazujícího subjektu
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas dotazu na server
 • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Tyto údaje se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webových stránek provozovatele. Za tímto účelem je třeba zaznamenávat soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budou informace uvedené v kontaktním formuláři a veškeré kontaktní údaje v něm uvedené uloženy za účelem vyřízení vašeho dotazu a pro případ, že bychom měli další dotazy. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je to nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud byl vyžádán; souhlas lze kdykoli odvolat.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud účel, pro který jsou informace archivovány, již neexistuje (např. poté, co jsme uzavřeli naši odpověď na váš dotaz). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení, zejména doby uchovávání.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude vaše žádost včetně všech z ní vyplývajících osobních údajů (jméno, žádost) uložena a zpracována za účelem vyřízení vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nutný pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním vyřizování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud byl získán; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Typeform

Na tyto webové stránky jsme integrovali aplikaci Typeform. Poskytovatelem je společnost TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Španělsko (dále jen „Typeform“).

Typeform nám umožňuje vytvářet online formuláře a integrovat je do našich webových stránek. Údaje, které zadáte do našich formulářů Typeform, jsou uloženy na serverech Typeform, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po dokončení zpracování vašeho požadavku). Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Použití formuláře Typeform je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na fungování online formulářů. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování dat

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu, kterou ukládají zákony o ochraně osobních údajů a která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

Formuláře Google

Do těchto webových stránek jsme integrovali formuláře Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Formuláře Google nám umožňují vytvářet online formuláře pro zaznamenávání zpráv, dotazů a dalších údajů zadávaných návštěvníky našich webových stránek. Všechny zadané údaje budou zpracovány na serverech společnosti Google. Formuláře Google ukládají do vašeho prohlížeče soubor cookie, který obsahuje jedinečné ID (soubor cookie NID). Tento soubor cookie ukládá širokou škálu informací, včetně například vašeho jazykového nastavení.

Formuláře Google používáme na základě našeho oprávněného zájmu co nejefektivněji zjistit vaše potřeby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do formuláře, zůstanou v našem držení, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s archivací údajů nebo dokud nezanikne účel archivace údajů (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Tím nejsou dotčena závazná zákonná ustanovení – zejména ta, která upravují dobu uchovávání.

Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/.

Zpracování dat

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu, kterou ukládají zákony o ochraně osobních údajů a která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

Registrace na těchto webových stránkách

Na těchto webových stránkách máte možnost se zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce webových stránek. Vámi zadané údaje použijeme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, do které jste se zaregistrovali. Požadované informace, které požadujeme při registraci, musí být uvedeny v úplnosti. V opačném případě registraci zamítneme.

K tomu, abychom vás informovali o důležitých změnách v rozsahu našeho portfolia nebo v případě technických úprav, použijeme e-mailovou adresu zadanou při registraci.

Údaje zadané při registraci zpracováváme na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Údaje zaznamenané při registraci uchováváme po celou dobu, kdy jste na těchto webových stránkách zaregistrováni. Následně budou tyto údaje vymazány. Tím nejsou dotčeny povinné zákonné povinnosti uchovávání.

Registrace u společnosti Google

Místo registrace přímo na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat u společnosti Google. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro registraci u společnosti Google musíte zadat pouze své jméno a heslo Google. Google vás identifikuje a potvrdí vaši totožnost na našich webových stránkách.

Když se přihlásíte ke službě Google, můžeme použít určité informace z vašeho účtu k doplnění vašeho profilu u nás. O tom, zda chcete, aby tyto informace byly použity, a pokud ano, o jaké informace se jedná, rozhodujete vy sami v rámci nastavení zabezpečení Google, které najdete zde: https://myaccount.google.com/security a https://mya ccount.google.com/permissions.

Zpracování údajů spojené s registrací Google je založeno na našem oprávněném zájmu co nejvíce zjednodušit proces registrace pro naše uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Vzhledem k tomu, že použití registrační funkce je dobrovolné a uživatelé se mohou sami rozhodnout o příslušných možnostech přístupu, nejsou zřejmá žádná převažující práva subjektů údajů, která by byla v rozporu.

Registrace pomocí služby Facebook Connect

Místo registrace přímo na těchto webových stránkách máte možnost se zaregistrovat také pomocí služby Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku budou shromážděné údaje předávány do USA a dalších zemí třetích stran.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat prostřednictvím služby Facebook Connect a kliknete na tlačítko „Přihlásit se pomocí Facebooku“/“Připojit se pomocí Facebooku“, budete automaticky připojeni k platformě Facebook. Tam se můžete přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla. V důsledku toho bude váš profil na Facebooku propojen s těmito webovými stránkami nebo našimi službami. Tento odkaz nám umožňuje přístup k údajům, které jste archivovali na Facebooku. Tyto údaje zahrnují především následující údaje:

 • Jméno na Facebooku
 • Profilová a titulní fotografie na Facebooku
 • Titulní fotografie na Facebooku
 • E-mailová adresa archivovaná na Facebooku
 • Facebook-ID
 • Seznamy přátel na Facebooku
 • Líbí se mi na Facebooku („Likes“ informace)
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Země
 • Jazyk

Tyto informace budou použity k nastavení, poskytování a přizpůsobení vašeho účtu.

Registrace prostřednictvím služby Facebook Connect a související transakce zpracování údajů jsou prováděny na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, což bude mít vliv na všechny budoucí transakce.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po dalším předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která zajišťuje ochranu osobních údajů. Za zabezpečení dat produktů společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Další informace naleznete v Podmínkách používání Facebooku a Zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku. Pro přístup k těmto informacím použijte tyto odkazy: https: //www.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

Funkce komentáře na těchto webových stránkách

Při použití funkce komentáře na těchto webových stránkách budou kromě vašich komentářů archivovány také informace o čase vytvoření komentáře a vaše e-mailová adresa, a pokud nepíšete anonymně, také vámi zvolené uživatelské jméno.

Přihlášení k odběru komentářů

Jako uživatelé těchto webových stránek máte po registraci možnost přihlásit se k odběru komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail, jehož účelem je ověřit, zda jste skutečným držitelem zadané e-mailové adresy. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat pomocí příslušného odkazu v informačních e-mailech. Údaje zadané ve spojení s odběry komentářů budou v tomto případě vymazány. Pokud jste nám však tyto údaje sdělili pro jiné účely a z jiného místa (např. při přihlášení k odběru newsletteru), zůstávají tyto údaje v našem držení.

Doba uložení připomínek

Komentáře a veškeré související informace budou uloženy a zůstanou na těchto webových stránkách, dokud nebude obsah, kterého se komentář týkal, zcela smazán nebo pokud musely být komentáře smazány ze zákonných důvodů (např. urážlivé komentáře).

Právní základ

Komentáře jsou ukládány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Máte právo kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již udělili. Stačí, když nám zašlete neformální oznámení e-mailem. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

ProvenExpert

Na tyto webové stránky jsme zařadili hodnotící pečetě společnosti ProvenExpert. Poskytovatelem je společnost Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlín, https://www.provenexpert.com.

Pečeť ProvenExpert nám umožňuje zobrazovat na našich webových stránkách recenze zákazníků, které byly zaslány společnosti ProvenExpert o naší společnosti. Když navštívíte naše webové stránky, vytvoří se spojení se společností ProvenExpert, aby společnost ProvenExpert mohla určit, že jste navštívili naše webové stránky. Kromě toho ProvenExpert zaznamenává vaše jazykové nastavení, aby se pečeť zobrazovala ve zvoleném jazyce.

Používání služby ProvenExpert je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejsrozumitelnější prezentaci hodnocení zákazníků. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

5. Sociální média

Prvky sociálních médií s Shariffem

Na tomto webu a jeho stránkách používáme prvky sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Tyto prvky sociálních médií zpravidla poznáte podle příslušných log sociálních médií, která se na nich zobrazují. Abychom zaručili ochranu údajů na těchto webových stránkách, používáme tyto prvky pouze v kombinaci s takzvaným řešením „Shariff“. Tato aplikace zabraňuje tomu, aby prvky sociálních médií, které byly integrovány do těchto webových stránek, předávaly osobní údaje příslušnému poskytovateli, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Přímé spojení se serverem poskytovatele se vytvoří až po aktivaci příslušného prvku sociálních médií kliknutím na přidružené tlačítko (což znamená váš souhlas). Jakmile aktivujete prvek sociálních médií, příslušný poskytovatel obdrží informaci, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni ke svému účtu na sociální síti (např. Facebook), bude moci příslušný poskytovatel přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace zásuvného modulu představuje prohlášení o souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což bude mít vliv na všechny budoucí transakce.

Tato služba slouží k získání souhlasu s používáním určitých technologií vyžadovaných zákonem. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Facebook

Na tyto webové stránky jsme integrovali prvky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku budou shromážděné údaje předávány do USA a dalších zemí třetích stran.

Přehled prvků sociálních médií na Facebooku je k dispozici pod tímto odkazem: https: //developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud byl aktivován prvek sociálních médií, bude navázáno přímé spojení mezi vaším zařízením a serverem Facebook. Společnost Facebook proto obdrží informace potvrzující vaši návštěvu těchto webových stránek s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem na Facebooku. Facebook bude moci přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Musíme zdůraznit, že jako poskytovatel webových stránek nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených údajů a jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud byl získán váš souhlas (svolení), dochází k využívání výše uvedené služby na základě čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR a § 25 TTDSG (německý telekomunikační zákon). Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud váš souhlas nebyl získán, bude služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co nejkomplexnějším zviditelnění našich informací na sociálních sítích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po dalším předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která zajišťuje ochranu osobních údajů. Za zabezpečení dat produktů společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Do těchto webových stránek jsme integrovali funkce platformy sociálních médií Twitter. Tyto funkce zajišťuje společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko.

Pokud byl aktivován prvek sociálních médií, bude navázáno přímé spojení mezi vaším zařízením a serverem Twitteru. Společnost Twitter tak bude dostávat informace o vaší návštěvě těchto webových stránek. Při používání služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ jsou webové stránky, které navštívíte, propojeny s vaším účtem na Twitteru a zpřístupněny ostatním uživatelům. Musíme zdůraznit, že my, poskytovatelé webových stránek a jejich obsahu, nevíme nic o obsahu přenášených údajů a o tom, jak společnost Twitter tyto informace využívá. Další podrobnosti naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese: https://twitter.com/en/privacy.

Pokud byl získán váš souhlas (svolení), dochází k využívání výše uvedené služby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (německý telekomunikační zákon). Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud váš souhlas nebyl získán, bude služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co nejkomplexnějším zviditelnění našich informací na sociálních sítích.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Nastavení ochrany dat na Twitteru můžete obnovit v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Do těchto webových stránek jsme integrovali funkce veřejné mediální platformy Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pokud byl aktivován prvek sociálních médií, bude navázáno přímé spojení mezi vaším zařízením a serverem Instagramu. V důsledku toho bude společnost Instagram dostávat informace o vaší návštěvě těchto webových stránek.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah těchto webových stránek se svým profilem na Instagramu. To umožňuje Instagramu přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Musíme zdůraznit, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat a jejich použití společností Instagram.

Pokud byl získán váš souhlas (svolení), dochází k využívání výše uvedené služby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (německý telekomunikační zákon). Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud váš souhlas nebyl získán, bude služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co nejkomplexnějším zviditelnění našich informací na sociálních sítích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku nebo Instagramu, jsme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědné za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook nebo Instagram. Zpracování ze strany Facebooku nebo Instagramu, ke kterému dojde po dalším předání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která je bezpečná z hlediska ochrany osobních údajů. Za zabezpečení dat produktů Facebook nebo Instagram odpovídá společnost Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook nebo Instagram můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Více informací o tomto tématu naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram na adrese: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Tyto webové stránky používají tlačítka a další prvky poskytované společností Tumblr. Poskytovatelem této služby je společnost Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Pokud byl aktivován prvek sociálních médií, bude navázáno přímé spojení mezi vaším zařízením a serverem Tumblr. Společnost Tumblr tak bude dostávat informace o vaší návštěvě těchto webových stránek.

Tlačítka Tumblr umožňují sdílet zprávu nebo stránku na Tumblr nebo sledovat poskytovatele na Tumblr. Pokud vstoupíte na některou z našich webových stránek prostřednictvím tlačítka Tumblr, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Tumblr. Nemáme žádnou kontrolu nad objemem dat, která společnost Tumblr shromažďuje a přenáší pomocí tohoto modulu plug-in. Na základě aktuálního stavu informací, které máme k dispozici, se přenáší IP adresa uživatele a adresa URL příslušné webové stránky.

Pokud byl získán váš souhlas (svolení), dochází k využívání výše uvedené služby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (německý telekomunikační zákon). Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud váš souhlas nebyl získán, bude služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co nejkomplexnějším zviditelnění našich informací na sociálních sítích.

Další informace o tomto tématu naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Tumblr na adrese: https://www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

Tyto webové stránky využívají prvky sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém přístupu na stránku tohoto webu, která obsahuje prvky LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ LinkedIn a jste v té době přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn bude moci přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Musíme zdůraznit, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádnou znalost o obsahu přenášených údajů a jejich použití společností LinkedIn.

Pokud byl získán váš souhlas (svolení), dochází k využívání výše uvedené služby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (německý telekomunikační zákon). Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud váš souhlas nebyl získán, bude služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co nejkomplexnějším zviditelnění našich informací na sociálních sítích.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Další informace k tomuto tématu naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Tyto webové stránky využívají prvky sítě XING. Poskytovatelem je společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém přístupu na některou z našich stránek, která obsahuje prvky služby XING, je navázáno spojení se servery společnosti XING. Pokud je nám známo, nevede to k archivaci žádných osobních údajů. Služba zejména neukládá žádné IP adresy ani neanalyzuje vzorce uživatelů.

Pokud byl získán váš souhlas (svolení), dochází k využívání výše uvedené služby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (německý telekomunikační zákon). Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud váš souhlas nebyl získán, bude služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co nejkomplexnějším zviditelnění našich informací na sociálních sítích.

Další informace o ochraně údajů a tlačítku pro sdílení XING naleznete v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Xing na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Na těchto webových stránkách používáme prvky sociální sítě Pinterest. Síť provozuje společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Pokud navštívíte web nebo stránku, která takový prvek obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Pinterest. Během tohoto procesu přenáší prvek sociálních médií data protokolů na servery Pinterestu ve Spojených státech. Údaje protokolu mohou případně obsahovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které obsahují také funkce Pinterest. Tyto informace zahrnují také typ a nastavení vašeho prohlížeče, údaje a čas dotazu, způsob používání Pinterestu a souborů cookie.

Pokud byl získán váš souhlas (svolení), dochází k využívání výše uvedené služby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (německý telekomunikační zákon). Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud váš souhlas nebyl získán, bude služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu, aby naše informace byly na sociálních sítích co nejkomplexněji viditelné.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a používání údajů společností Pinterest, jakož i o vašich přidružených právech a možnostech ochrany vašich soukromých údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest na adrese: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky sledovací nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Spravuje a spouští pouze nástroje, které jsou do něj integrovány. Správce značek Google však shromažďuje vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Správce značek Google se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat vzorce chování návštěvníků webových stránek. Za tímto účelem získává provozovatel webových stránek řadu údajů o uživatelích, jako jsou navštívené stránky, čas strávený na stránce, použitý operační systém a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty do ID uživatele a přiřazeny k příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek.

Kromě toho nám služba Google Analytics umožňuje zaznamenávat mimo jiné pohyby myši a rolování a kliknutí. Služba Google Analytics využívá různé přístupy modelování k rozšíření shromážděných souborů dat a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy vzorců chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace o používání webových stránek zaznamenané společností Google jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

K využívání těchto služeb dochází na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru, před jejím odesláním do Spojených států. Úplná IP adresa bude přenesena na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech a tam bude zkrácena pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání těchto webových stránek za účelem vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli těchto webových stránek, které souvisejí s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenesená v souvislosti s Google Analytics z vašeho prohlížeče se nespojuje s jinými údaji, které má společnost Google k dispozici.

Zásuvný modul prohlížeče

Nahrávání a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji prostřednictvím služby Google Analytics naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demografické parametry poskytované službou Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics, aby mohly návštěvníkům webových stránek zobrazovat kompatibilní reklamy v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje vytvářet přehledy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Zdrojem těchto informací je zájmová reklama společnosti Google a údaje o návštěvnících získané od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat provedením příslušných změn nastavení pro reklamu ve svém účtu Google nebo můžete obecně zakázat zaznamenávání svých údajů službou Google Analytics, jak je vysvětleno v části „Námitka proti zaznamenávání údajů“.

Zpracování smluvních údajů

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísná ustanovení německých orgánů pro ochranu údajů.

Webová analytika IONOS

Tyto webové stránky využívají analytické služby IONOS WebAnalytics. Poskytovatelem těchto služeb je společnost 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Německo. V souvislosti s prováděním analýz společností IONOS je možné analyzovat např. počet návštěvníků a vzorce jejich chování během návštěv (např. počet navštívených stránek, dobu trvání návštěvy webových stránek, procento přerušených návštěv), původ návštěvníků (tj. ze které stránky návštěvník přišel na naše stránky), umístění návštěvníků a také technické údaje (použitý prohlížeč a relace operačního systému). Pro tyto účely IONOS archivuje zejména následující údaje:

 • Referrer (dříve navštívená webová stránka)
 • Přístupná stránka na webové stránce nebo soubor
 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Typ použitého zařízení
 • Doba přístupu na webové stránky
 • Anonymizovaná IP adresa (slouží pouze k určení místa přístupu).

Podle společnosti IONOS jsou zaznamenané údaje zcela anonymizované, takže je nelze zpětně vysledovat k jednotlivým osobám. Služba IONOS WebAnalytics nearchivuje soubory cookie.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na statistické analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace webové prezentace provozovatele i jeho propagačních aktivit. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Pro více informací souvisejících se zaznamenáváním a zpracováním údajů společností IONOS WebAnalytics klikněte na následující odkaz na prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Zpracování dat

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu, kterou ukládají zákony o ochraně osobních údajů a která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

Sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají sledování konverzí Google. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby Google Conversion Tracking jsme schopni rozpoznat, zda uživatel dokončil určité akce. Můžeme například analyzovat, jak často bylo kliknuto na tlačítka na našich webových stránkách a které produkty jsou hodnoceny nebo nakupovány obzvláště často. Účelem těchto informací je sestavení statistik konverze. Zjišťujeme, kolik uživatelů kliklo na naše reklamy a jaké akce provedli. Nezískáváme žádné informace, které by nám umožnily osobní identifikaci uživatelů. Společnost Google jako taková používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

K využívání těchto služeb dochází na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Newsletter

Údaje o zpravodaji

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze dobrovolně. Pro zasílání newsletteru využíváme poskytovatele služeb zasílání newsletteru, kteří jsou popsáni níže.

CleverReach

Tyto webové stránky používají pro zasílání newsletterů službu CleverReach. Poskytovatelem je společnost CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Německo (dále jen „CleverReach“). CleverReach je služba, kterou lze použít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které jste zadali za účelem přihlášení k odběru našeho newsletteru (např. e-mailová adresa), jsou uloženy na serverech společnosti CleverReach v Německu nebo v Irsku.

Newslettery, které rozesíláme prostřednictvím CleverReach, nám umožňují analyzovat uživatelské vzorce příjemců našich newsletterů. Ve spojení s tím je mimo jiné možné zjistit, kolik příjemců e-mail s newsletterem skutečně otevřelo a jak často bylo na který odkaz uvnitř newsletteru kliknuto. Pomocí nástroje zvaného Conversion Tracking můžeme také zjistit, zda po kliknutí na odkaz skutečně došlo k akci, která byla v newsletteru předdefinována (např. nákup produktu na této webové stránce). Další informace o službách analýzy dat poskytovaných společností CleverReach newslettery naleznete na adrese: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Tím není dotčena zákonnost jakýchkoli operací zpracování údajů, které proběhly před vaším odvoláním.

Pokud si nepřejete, aby společnost CleverReach prováděla analýzu, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. V každé zprávě zpravodaje je uveden odkaz, který vám umožní tento úkon provést.

Údaje uložené u nás za účelem přihlášení k odběru newsletteru budou u nás uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte nebo dokud je poskytovatel newsletteru neodhlásí, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Údaje uložené u nás pro jiné účely zůstávají nedotčeny.

Poté, co se odhlásíte ze seznamu pro zasílání newsletteru, může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černou listinu, pokud je to nutné k zabránění zasílání budoucích e-mailů. Údaje z černé listiny se používají pouze pro tento účel a neslučují se s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Uložení na černé listině je časově neomezené. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

Další podrobnosti naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti CleverReach na adrese: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Zpracování dat

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu, kterou ukládají zákony o ochraně osobních údajů a která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

8. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšířenou integrací ochrany dat

Na našich webových stránkách jsou vložena videa z webu YouTube. Provozovatelem webových stránek je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle společnosti YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se na video podívají. To však nutně neznamená, že sdílení údajů s partnery YouTube lze v důsledku rozšířeného režimu ochrany údajů vyloučit. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na těchto webových stránkách spustíte přehrávání videa YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. V důsledku toho bude server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našich stránek přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete společnosti YouTube přímo přiřadit vaše vzorce prohlížení k vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Po spuštění přehrávání videa může YouTube do vašeho zařízení umístit různé soubory cookie nebo srovnatelné technologie pro rozpoznávání (např. otisk prstu zařízení). YouTube tak bude moci získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace budou mimo jiné použity k vytváření video statistik s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost stránek a zabránit pokusům o podvod.

Za určitých okolností mohou být po spuštění přehrávání videa YouTube spuštěny další transakce zpracování dat, které nemůžeme ovlivnit.

Použití služby YouTube vychází z našeho zájmu prezentovat náš online obsah atraktivním způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR se jedná o oprávněný zájem. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak YouTube nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo bez sledování (Do-Not-Track)

Tyto webové stránky používají pluginy videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Kdykoli navštívíte některou z našich stránek s videi Vimeo, dojde k propojení se servery společnosti Vimeo. V souvislosti s tím server Vimeo získává informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Vimeo také obdrží vaši IP adresu. Vimeo jsme však nastavili tak, že Vimeo nemůže sledovat vaše uživatelské aktivity a neukládá žádné soubory cookie.

Používáme Vimeo, aby pro vás byla naše online prezentace atraktivní. Jedná se o náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud bylo vyžádáno příslušné prohlášení o souhlasu (např. ohledně ukládání souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise a podle společnosti Vimeo na „oprávněných obchodních zájmech“. Podrobnosti najdete zde: https://vimeo.com/privacy.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https: //vimeo.com/privacy.

Webová písma Google (místní vložení)

Tyto webové stránky používají takzvaná webová písma poskytovaná společností Google, která zajišťují jednotné používání písem na těchto stránkách. Tato písma Google jsou nainstalována lokálně, takže ve spojení s touto aplikací nebude navázáno spojení se servery společnosti Google.

Další informace o webových písmech Google naleznete na tomto odkazu: https: //developers.google.com/fonts/faq a v Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (místní vložení)

Tyto webové stránky používají k zajištění jednotného používání písem na těchto stránkách technologii Font Awesome. Font Awesome je nainstalován lokálně, takže v souvislosti s touto aplikací nebude navázáno spojení se servery společnosti Fonticons, Inc.

Další informace o Font Awesome naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Font Awesome na adrese: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Tyto webové stránky používají mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Aby bylo možné používat funkce Map Google, musí být uložena vaše IP adresa. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou archivovány. Provozovatel těchto webových stránek nemá kontrolu nad přenosem dat. V případě aktivace Map Google má společnost Google možnost používat webová písma Google pro účely jednotného zobrazení písem. Při přístupu ke službě Mapy Google načte prohlížeč do mezipaměti prohlížeče potřebná webová písma, aby se text a písma správně zobrazily.

Mapy Google používáme k atraktivní prezentaci našeho online obsahu a ke snadnému nalezení míst zveřejněných na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://priva cy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Používáme mapovou službu poskytovanou společností OpenStreetMap (OSM).

Mapová data z OpenStreetMap vkládáme na server OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Velká Británie. Spojené království je podle zákona o ochraně osobních údajů považováno za bezpečnou třetí zemi. To znamená, že Spojené království má úroveň ochrany údajů, která je rovnocenná úrovni ochrany údajů v Evropské unii. Při používání map OpenStreetMap je navázáno spojení se servery nadace OpenStreetMap. Přitom může být OSMF předána mimo jiné vaše IP adresa a další informace o vašem chování na těchto webových stránkách. OpenStreetMap může za tímto účelem ukládat soubory cookie do vašeho prohlížeče nebo používat podobné rozpoznávací technologie.

OpenStreetMap používáme s cílem zajistit atraktivní prezentaci našich online nabídek a usnadnit návštěvníkům vyhledávání míst, která uvádíme na našich webových stránkách. To zakládá legitimní důvody definované v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zjistit, zda údaje zadané na těchto webových stránkách (např. informace zadané do kontaktního formuláře) zadává lidský uživatel nebo automatizovaný program. Za tímto účelem analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníků webových stránek na základě různých parametrů. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na stránku. Pro tuto analýzu vyhodnocuje reCAPTCHA řadu údajů (např. IP adresu, dobu, kterou návštěvník webu strávil na webu, nebo pohyby kurzoru iniciované uživatelem). Data sledovaná během těchto analýz jsou předávána společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorněni, že probíhá analýza.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových stránek před zneužitím automatického špehování a před SPAMem. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínkách používání společnosti Google pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=en a https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Na tyto webové stránky jsme zahrnuli službu Wordfence. Poskytovatelem je společnost Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dále jen „Wordfence“).

Služba Wordfence je určena k ochraně našich webových stránek před nežádoucím přístupem nebo škodlivými kybernetickými útoky. Za tímto účelem naše webové stránky navazují trvalé spojení se servery společnosti Wordfence, které kontrolují a blokují své databáze proti přístupu na naše webové stránky.

Používání služby Wordfence je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnější ochraně svých webových stránek před kybernetickými útoky. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních ustanovení Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Zpracování dat

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu, kterou ukládají zákony o ochraně osobních údajů a která zaručuje, že zpracovávají osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

9. poskytovatelé elektronického obchodu a platebních služeb

Zpracování údajů o zákaznících a smluvních údajů

Osobní údaje zákazníků a smluvní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme za účelem navázání, uspořádání obsahu a úpravy našich smluvních vztahů. Údaje s osobními odkazy na používání těchto webových stránek (údaje o používání) budou shromažďovány, zpracovávány a používány pouze tehdy, pokud je to nezbytné k tomu, aby uživatel mohl využívat naše služby, nebo pokud je to nutné pro účely fakturace. Právním základem pro tyto procesy je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Shromážděné údaje o zákaznících se vymažou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu a po uplynutí stávajících zákonných lhůt pro archivaci. Tím nejsou dotčeny zákonné archivační lhůty.

Přenos dat při uzavírání smluv pro internetové obchody, maloobchodníky a odesílání zboží.

Kdykoli si u nás objednáte zboží, poskytneme vaše osobní údaje přepravní společnosti pověřené doručením zboží a platební službě pověřené zpracováním platebních transakcí. Sdíleny budou pouze údaje, které tito poskytovatelé služeb potřebují ke splnění svých povinností. Právním základem pro toto sdílení je čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smluvních nebo předsmluvních povinností. Pokud nám udělíte příslušný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, budeme sdílet vaši e-mailovou adresu s přepravní společností pověřenou doručením, aby vás tato společnost mohla e-mailem informovat o stavu expedice vaší objednávky. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Přenos dat po uzavření smluv na služby a digitální obsah

Osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti s vyřizováním smlouvy; například s finanční institucí pověřenou zpracováním plateb.

K dalšímu přenosu údajů nedojde nebo dojde pouze v případě, že jste s tímto přenosem výslovně souhlasili. K žádnému sdílení vašich údajů s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nedochází.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který povoluje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo pro předsmluvní jednání.

Platební služby

Na našich webových stránkách integrujeme platební služby společností třetích stran. Když u nás nakoupíte, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o bankovním účtu, číslo platební karty) zpracovává poskytovatel platebních služeb za účelem zpracování platby. Pro tyto transakce platí příslušná smluvní ustanovení a ustanovení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů. Využívání poskytovatelů platebních služeb se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (smluvní zpracování) a v zájmu bezproblémové, pohodlné a bezpečné platební transakce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud je k určitým úkonům vyžadován váš souhlas, řídí se čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR je právním základem pro zpracování údajů; souhlas lze kdykoli do budoucna odvolat.

V rámci těchto webových stránek využíváme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

PayPal

Poskytovatelem této platební služby je společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Poskytovatelem platebních služeb je společnost Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple najdete na adrese: https: //www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde: https://policies.google.com/privacy.

Proužek

Poskytovatelem pro zákazníky v EU je společnost Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“).

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://stripe.com/de/privacy a https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe na tomto odkazu: https: //stripe.com/de/privacy.

Klarna

Dodavatelem je společnost Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“). Klarna nabízí různé možnosti plateb (např. nákup na splátky). Pokud se rozhodnete platit pomocí služby Klarna (pokladní řešení Klarna), společnost Klarna od vás bude shromažďovat různé osobní údaje. Klarna používá soubory cookie k optimalizaci používání pokladního řešení Klarna. Podrobnosti o používání souborů cookie společnosti Klarna naleznete na následujícím odkazu: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna pod následujícím odkazem: https: //www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Poskytovatelem této platební služby je společnost Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen „Paydirekt“). Pokud provedete platbu prostřednictvím služby Paydirekt, společnost Paydirekt shromažďuje různé údaje o transakcích a předává je bance, u které jste u společnosti Paydirekt zaregistrováni. Kromě údajů potřebných k platbě může Paydirekt v rámci zpracování transakce shromažďovat také další údaje, jako je doručovací adresa nebo jednotlivé položky v nákupním košíku. Paydirekt pak transakci ověří pomocí ověřovacího postupu uloženého v bance. Částka platby je poté převedena z vašeho účtu na náš účet. My ani třetí strany nemáme přístup k údajům o vašem účtu. Podrobnosti o platbách u společnosti Paydirekt naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Paydirekt na adrese: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

okamžitý převod Sofort

Poskytovatelem této platební služby je společnost Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále jen „Sofort GmbH“). Pomocí postupu „Sofortüberweisung“ obdržíme od společnosti Sofort GmbH potvrzení o platbě v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky. Pokud jste zvolili platební metodu „Sofortüberweisung“, zašlete společnosti Sofort GmbH PIN a platný TAN, pomocí kterého se může přihlásit do vašeho internetového bankovnictví. Sofort GmbH po přihlášení automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod na náš účet pomocí vámi zaslaného TAN. Poté nám okamžitě zašle potvrzení transakce. Po přihlášení se automaticky zkontroluje váš obrat, úvěrový limit kontokorentního úvěru a existence dalších účtů a jejich zůstatků. Kromě PIN a TAN budou společnosti Sofort GmbH předány také vámi zadané platební údaje a osobní údaje. Údaje o vaší osobě jsou jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, IP adresa a případně další údaje potřebné pro zpracování platby. Předání těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné bez pochybností určit vaši totožnost a zabránit pokusům o podvod. Podrobnosti o platbě okamžitým bankovním převodem naleznete na následujících odkazech: https: //www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Poskytovatelem této platební služby je společnost Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Podrobnosti o používání vašich údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Amazon Pay na tomto odkazu: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

Poskytovatelem této platební služby je společnost Mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nizozemsko (dále jen „Mollie“). S pomocí Mollie můžeme na naše webové stránky integrovat různé platební metody. Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mollie: https: //www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Poskytovatelem této platební služby je společnost PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen „PayOne“). Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayOne: https: //www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Poskytovatelem této platební služby je společnost paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt nad Mohanem (dále jen „giropay“).

Podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti giropay na adrese: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Poskytovatelem této platební služby je společnost American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen „American Express“).

Společnost American Express může předávat údaje své mateřské společnosti v USA. Předávání údajů do USA probíhá na základě závazných podnikových pravidel. Podrobnosti najdete zde: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti American Express: https: //www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Poskytovatelem této platební služby je společnost Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgie (dále jen „Mastercard“).

Společnost Mastercard může předávat údaje své mateřské společnosti v USA. Přenos dat do USA se řídí závaznými podnikovými pravidly společnosti Mastercard. Podrobnosti najdete zde: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html a https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Poskytovatelem této platební služby je společnost Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Spojené království (dále jen „VISA“).

Velká Británie je považována za bezpečnou zemi mimo EU, pokud jde o právní předpisy o ochraně údajů. To znamená, že úroveň ochrany údajů ve Velké Británii odpovídá úrovni ochrany údajů v Evropské unii.

VISA může předávat údaje své mateřské společnosti v USA. Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti VISA: https: //www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Služby na zakázku

Zpracování údajů o žadateli

Návštěvníkům webových stránek nabízíme možnost zasílat nám žádosti o zaměstnání (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře žádosti o zaměstnání). Níže vás stručně seznámíme s rozsahem, účelem a použitím osobních údajů, které od vás shromažďujeme v souvislosti s procesem podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými právy na ochranu osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude vždy zacházeno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám podáte žádost o zaměstnání, budeme zpracovávat veškeré související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky pořízené během pracovního pohovoru atd.), pokud jsou potřebné k rozhodnutí o vzniku pracovního poměru nebo pracovního poměru. Právním základem pro výše uvedené je § 26 BDSG podle německého práva (sjednávání pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (sjednání všeobecné smlouvy) a – za předpokladu, že jste nám k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. V rámci naší společnosti budou vaše osobní údaje sdíleny pouze s osobami, které se podílejí na zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Pokud by vaše žádost o zaměstnání vedla k vašemu přijetí do zaměstnání, budou vámi poskytnuté údaje archivovány na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem realizace pracovního poměru v našem systému zpracování údajů.

Doba archivace dat

Pokud vám nebudeme moci nabídnout práci nebo pokud nabídku práce odmítnete či stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení řízení o žádosti (zamítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou data vymazána a fyzické dokumenty žádosti budou zničeny. Uložení slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), dojde k výmazu až poté, co pomine účel dalšího uchovávání.

K delšímu uchovávání může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonné požadavky na uchovávání údajů.

Přijetí do skupiny uchazečů

Pokud vám neudělíme nabídku práce, můžete se připojit k našemu seznamu uchazečů. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z přihlášky předány do fondu uchazečů, aby vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných míst.

Přijetí do skupiny uchazečů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Dohoda o předložení žádosti je dobrovolná a nemá žádný vztah k probíhajícímu řízení o žádosti. Postižená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru žadatelů neodvolatelně vymazány, pokud pro jejich uložení neexistují žádné právní důvody.

Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.