Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Sidst ændret: juli 10, 2022

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Et overblik over databeskyttelse

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger giver dig et let overskueligt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger dette websted. Udtrykket “personoplysninger” omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, som vi har vedlagt under denne kopi.

Registrering af data på dette websted

Hvem er den ansvarlige for registreringen af data på dette websted (dvs. den “dataansvarlige”)?

Oplysningerne på dette websted behandles af operatøren af webstedet, hvis kontaktoplysninger findes under afsnittet “Oplysninger om den ansvarlige part (i GDPR benævnt “den dataansvarlige”)” i denne fortrolighedspolitik.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som følge af, at du deler dine data med os. Det kan f.eks. være oplysninger, som du indtaster i vores kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores it-systemer, eller efter at du har givet dit samtykke til registrering af dem under dit besøg på webstedet. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunkt for adgang til webstedet). Disse oplysninger registreres automatisk, når du besøger dette websted.

Hvad er de formål, vi bruger dine data til?

En del af oplysningerne genereres for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til at få oplysninger om kilden, modtagerne og formålet med dine arkiverede personoplysninger uden at skulle betale et gebyr for sådanne oplysninger. Du har også ret til at kræve, at dine oplysninger berigtiges eller slettes. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, har du mulighed for til enhver tid at tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil påvirke al fremtidig databehandling. Desuden har du ret til at kræve, at behandlingen af dine oplysninger begrænses under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til det kompetente tilsynsorgan.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterede emner.

Analyseværktøjer og værktøjer leveret af tredjeparter

Der er en mulighed for, at dit browsingmønster vil blive statistisk analyseret, når du besøger dette websted. Sådanne analyser udføres primært med det, vi kalder analyseprogrammer.

For detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer henvises til vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. Hosting og Content Delivery Networks (CDN)

IONOS

Vi hoster vores websted hos IONOS SE. Udbyderen er IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Tyskland (i det følgende benævnt “IONOS”). Når du besøger vores websted, registrerer IONOS forskellige logfiler sammen med dine IP-adresser. Du kan finde yderligere oplysninger i IONOS’ politik om databeskyttelse: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Vi bruger IONOS på grundlag af art. 6 (1)(f) GDPR. Vores virksomhed har en legitim interesse i at præsentere et websted, der er så pålideligt som muligt. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Cloudflare

Vi bruger “Cloudflare”-tjenesten, der leveres af Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (i det følgende benævnt “Cloudflare”).

Cloudflare tilbyder et indholdsleveringsnetværk med DNS, der er tilgængeligt i hele verden. Som følge heraf foregår den informationsoverførsel, der sker mellem din browser og vores websted, teknisk set via Cloudflares netværk. Dette gør det muligt for Cloudflare at analysere datatransaktioner mellem din browser og vores websted og at fungere som et filter mellem vores servere og potentielt skadelig datatrafik fra internettet. I denne forbindelse kan Cloudflare også anvende cookies eller andre teknologier til at genkende internetbrugere, som dog kun må anvendes til det her beskrevne formål.

Brugen af Cloudflare er baseret på vores legitime interesse i at levere vores website-tilbud så fejlfrit og sikkert som muligt (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Du kan finde flere oplysninger her: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Du kan få flere oplysninger om Cloudflares sikkerhedsforanstaltninger og politikker for beskyttelse af personlige oplysninger ved at følge dette link: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Google Cloud CDN

Vi bruger Google Cloud CDN-netværket til levering af indhold. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google tilbyder et globalt distribueret indholdsleveringsnetværk. Teknisk set foregår overførslen af oplysninger mellem din browser og vores websted via Google-netværket. Dette gør det muligt for os at øge den globale tilgængelighed og ydeevne af vores websted.

Brugen af Google Cloud CDN er baseret på vores legitime interesse i en så fejlfri og sikker levering af vores websted som muligt (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Du kan finde flere oplysninger her: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Du kan finde flere oplysninger om Google Cloud CDN her: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af dette websted og dets sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Derfor behandler vi dine personlige oplysninger som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der en række personlige oplysninger. Personoplysninger omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvilke formål vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi gør dig opmærksom på, at overførsel af data via internettet (dvs. via e-mail) kan være udsat for sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod adgang fra tredjepart.

Oplysninger om den ansvarlige part (benævnt “den dataansvarlige” i GDPR)

Den dataansvarlige for behandlingen af data på dette websted er:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Telefon: +49 34462 6962 130
E-mail: info@my-job.work

Den registeransvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der alene eller i fællesskab med andre træffer beslutninger om formålet med og ressourcerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringens varighed

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne fortrolighedspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil det formål, som de blev indsamlet til, ikke længere er relevant. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skattemæssige eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandlingen på dette websted

Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a), GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til art. 9, STK. 1, I DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandlingen også baseret på art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR. Hvis du har givet dit samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via fingerprinting af enheden), er databehandlingen desuden baseret på § 25, stk. 1, i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse, behandler vi dem desuden på grundlag af art. 6(1)(c) GDPR. Endvidere kan databehandlingen ske på grundlag af vores legitime interesse i henhold til art. 6(1)(f) GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Oplysninger om overførsel af data til USA og andre lande uden for EU

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder med hjemsted i USA eller andre fra et databeskyttelsesperspektiv usikre lande uden for EU, der ikke er sikre. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger potentielt blive overført til disse lande uden for EU og behandles der. Vi må påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der er sammenligneligt med EU’s. F.eks. har amerikanske virksomheder mandat til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsorganerne, og du som registreret har ingen muligheder for at forsvare dig selv i retten. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere dine personlige data til overvågningsformål. Vi har ingen kontrol over disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af oplysninger

En lang række databehandlingstransaktioner er kun mulige, hvis du udtrykkeligt giver dit samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du allerede har givet os. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (art. 21 GDPR)

I TILFÆLDE AF, AT OPLYSNINGER BEHANDLES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, HAR DU RET TIL TIL ENHVER TID AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER BASERET PÅ GRUNDE, DER SKYLDES DIN UNIKKE SITUATION. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. FOR AT FASTSLÅ DET RETSGRUNDLAG, SOM ENHVER BEHANDLING AF DATA ER BASERET PÅ, HENVISES TIL DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN FREMLÆGGE TVINGENDE BESKYTTELSESVÆRDIGE GRUNDE TIL BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER, SOM VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER AT GØRE KRAV PÅ, UDØVE ELLER FORSVARE RETLIGE RETTIGHEDER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE REKLAME, HAR DU RET TIL TIL ENHVER TID AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN REKLAME. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DEN ER FORBUNDET MED SÅDAN DIREKTE REKLAME. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE ANVENDT TIL DIREKTE REKLAMEFORMÅL (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, I GDPR).

Ret til at indgive en klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har registrerede personer ret til at indgive en klage til et tilsynsorgan, navnlig i den medlemsstat, hvor de normalt har deres bopæl, arbejdsplads eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive en klage gælder uanset andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi udleverer alle data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt, til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

Oplysninger om, berigtigelse og sletning af oplysninger

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede personoplysninger, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af dine oplysninger. Du kan også have ret til at få dine oplysninger berigtiget eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os når som helst.

Ret til at kræve begrænsninger i behandlingen

Du har ret til at kræve, at der indføres begrænsninger for så vidt angår behandlingen af dine personlige oplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os for at gøre dette. Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

 • Hvis du skulle anfægte rigtigheden af dine data, som vi har arkiveret, har vi normalt brug for noget tid til at kontrollere denne påstand. I den periode, hvor denne undersøgelse er i gang, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger blev/er udført på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af dine oplysninger i stedet for at kræve sletning af disse oplysninger.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, og du har brug for dem for at udøve, forsvare eller gøre krav på juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for at slette dem.
 • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21(1) GDPR, skal dine rettigheder og vores rettigheder afvejes mod hinanden. Så længe det ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – med undtagelse af deres arkivering – kun behandles med dit samtykke eller for at gøre krav på, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige hensyn til almenvellet, som Den Europæiske Union eller en EU-medlemsstat har påberåbt sig.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. købsordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://”, og ved at låseikonet vises på browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan data, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på dette websted

Hvis du er forpligtet til at dele dine betalingsoplysninger (f.eks. kontonummer, hvis du giver os tilladelse til at debitere din bankkonto) med os, efter at du har indgået en gebyrbaseret kontrakt med os, er disse oplysninger nødvendige for at behandle betalinger.

Betalingstransaktioner med almindelige betalingsformer (Visa/MasterCard, debitering af din bankkonto) behandles udelukkende via krypterede SSL- eller TLS-forbindelser. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://”, og ved at låseikonet vises på browserlinjen.

Hvis kommunikationen med os er krypteret, vil tredjeparter ikke kunne læse de betalingsoplysninger, du deler med os.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der offentliggøres i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal gives i vores meddelelse om webstedet, til at sende os reklame- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af dette websted og dets sider forbeholder sig udtrykkeligt ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret udsendelse af reklameoplysninger, f.eks. via SPAM-beskeder.

4. Registrering af data på dette websted

Cookies

Vores websteder og sider bruger det, som branchen kalder “cookies”. Cookies er små tekstfiler, der ikke skader din enhed. De gemmes enten midlertidigt i en session (session cookies) eller permanent arkiveres på din enhed (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde er det muligt, at der gemmes cookies fra tredjeparter på din enhed, når du går ind på vores websted (cookies fra tredjeparter). Disse cookies gør det muligt for dig eller os at drage fordel af visse tjenester, der tilbydes af tredjeparten (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har en række forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk vigtige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden cookies (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Formålet med andre cookies kan være analyse af brugermønstre eller visning af reklamebudskaber.

Cookies, som er nødvendige for at gennemføre elektroniske kommunikationstransaktioner eller for at kunne levere visse funktioner, som du ønsker at bruge (f.eks. til indkøbsvognsfunktionen), eller cookies, som er nødvendige for optimering (nødvendige cookies) af hjemmesiden (f.eks. cookies, der giver målbar indsigt i webpublikummet), skal gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) GDPR, medmindre der henvises til et andet retsgrundlag. Webstedets operatør har en legitim interesse i at lagre de nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis der er blevet anmodet om dit samtykke til lagring af cookies og lignende genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af det opnåede samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG); dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du har mulighed for at indstille din browser på en sådan måde, at du får besked, hver gang der placeres cookies, og at du kun kan tillade accept af cookies i bestemte tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt eller aktivere slettefunktionen for automatisk at slette cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionerne på dette websted være begrænsede.

I tilfælde af at der anvendes cookies fra tredjeparter, eller hvis der anvendes cookies til analytiske formål, vil vi særskilt informere dig i forbindelse med denne databeskyttelsespolitik og, hvis det er relevant, bede om dit samtykke.

Samtykke med meddelelse om cookies og overholdelse

Vores websted bruger teknologien til at indhente dit samtykke til arkivering af visse cookies på din enhed eller til brug af visse teknologier og til databeskyttelseskonform dokumentation af førstnævnte.

Cookie Notice & Compliance for GDPR er installeret lokalt på vores servere, så der ikke er nogen forbindelse med tredjepartsservere. Cookie Notice & Compliance for GDPR gemmer en cookie i din browser for at kunne tildele dig det givne samtykke og tilbagekaldelse af det. Cookien forbliver aktiv i 1 måned. Dine data gemmes, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter samtykkecookien, eller formålet med dataarkivering ikke længere er gyldigt. Dette påvirker ikke de obligatoriske lovbestemte opbevaringsperioder.

Cookie Notice & Compliance for GDPR bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brugen af cookies. Retsgrundlaget er art. 6(1)(c) GDPR.

Serverlogfiler

Udbyderen af dette websted og dets sider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Oplysningerne omfatter:

 • Den anvendte type og version af browser
 • Det anvendte styresystem
 • Referrer URL
 • Værtsnavnet på den computer, der har adgang til computeren
 • Tidspunktet for serverens forespørgsel
 • IP-adressen

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse oplysninger registreres på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Webstedets operatør har en legitim interesse i en teknisk fejlfri fremstilling og optimering af operatørens websted. For at opnå dette skal der registreres serverlogfiler.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via vores kontaktformular, opbevarer vi de oplysninger, der er angivet i kontaktformularen, samt eventuelle kontaktoplysninger, der er angivet i den, for at kunne behandle din forespørgsel og i tilfælde af, at vi har yderligere spørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på art. 6(1)(b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f) GDPR), eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De oplysninger, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette oplysningerne, tilbagekalde dit samtykke til arkivering af oplysninger, eller hvis det formål, som oplysningerne arkiveres til, ikke længere eksisterer (f.eks. efter at vi har afsluttet vores svar på din henvendelse). Dette berører ikke eventuelle obligatoriske retsforskrifter, navnlig hvad angår opbevaringsperioder.

Anmodning pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, herunder alle personlige oplysninger (navn, anmodning), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Disse oplysninger behandles på grundlag af art. 6(1)(b) GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde behandles oplysningerne på grundlag af vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, vi modtager (art. 6, stk. 1, litra f), GDPR), eller på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), GDPR), hvis det er blevet indhentet; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, som du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med opbevaring af data bortfalder (f.eks. efter afslutning af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver uberørte.

Typeform

Vi har integreret Typeform på dette websted. Udbyderen er TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanien (i det følgende benævnt “Typeform”).

Typeform gør det muligt for os at oprette onlineformularer og integrere dem på vores websted. De data, du indtaster i vores Typeform-formularer, gemmes på Typeforms servere, indtil du beder os slette dem, tilbagekalder et eventuelt samtykke, du har givet til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi er færdige med at behandle din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig opbevaringsperioder – forbliver upåvirket af dette.

Brugen af Typeform er baseret på art. 6(1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i, at onlineformularer fungerer. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Google-formularer

Vi har integreret Google Forms på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt “Google”).

Google Forms gør det muligt for os at generere onlineformularer til registrering af meddelelser, forespørgsler og andre indtastninger fra besøgende på vores websted. Alle de indtastninger, du foretager, behandles på Googles servere. Google Forms gemmer en cookie i din browser, der indeholder et unikt ID (NID-cookie). Denne cookie gemmer en lang række oplysninger, herunder f.eks. dine sprogindstillinger.

Vi bruger Google Forms på grundlag af vores legitime interesse i at bestemme dine behov så effektivt som muligt (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR). Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du indtaster i formularen, forbliver i vores besiddelse, indtil du beder os slette dem, tilbagekalder dit samtykke til arkivering af dine data eller indtil formålet med arkivering af dataene ikke længere eksisterer (f.eks. når behandlingen af din forespørgsel er afsluttet). Dette berører ikke obligatoriske lovbestemte bestemmelser – især ikke bestemmelserne om opbevaringsperioder.

Du kan få flere oplysninger i Googles politik om databeskyttelse på https://policies.google.com/.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Registrering på dette websted

Du har mulighed for at registrere dig på dette websted for at kunne bruge yderligere funktioner på webstedet. Vi bruger kun de oplysninger, du indtaster, til at bruge det pågældende tilbud eller den pågældende tjeneste, som du har tilmeldt dig. De nødvendige oplysninger, som vi beder om på registreringstidspunktet, skal angives fuldstændigt. I modsat fald afviser vi registreringen.

For at underrette dig om vigtige ændringer i vores portefølje eller i tilfælde af tekniske ændringer bruger vi den e-mailadresse, som du har opgivet under registreringsprocessen.

Vi behandler de oplysninger, der er indtastet under registreringsprocessen, på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR).

De data, der registreres under registreringsprocessen, gemmes af os, så længe du er registreret på dette websted. Efterfølgende slettes sådanne oplysninger. Dette berører ikke de obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser.

Registrering hos Google

I stedet for at registrere dig direkte på dette websted kan du registrere dig hos Google. Leverandøren af denne tjeneste er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at registrere dig hos Google skal du kun indtaste dit Google-navn og din adgangskode. Google vil identificere dig og bekræfte din identitet på vores websted.

Når du logger ind med Google, kan vi muligvis bruge visse oplysninger på din konto til at udfylde din profil hos os. Du bestemmer selv, om du ønsker, at disse oplysninger skal bruges, og i givet fald hvilke oplysninger det drejer sig om, inden for rammerne af dine Google-sikkerhedsindstillinger, som du kan finde her: https://myaccount.google.com/security og https://myaccount.google.com/permissions.

Databehandlingen i forbindelse med Googles registrering er baseret på vores legitime interesse i at gøre registreringsprocessen så enkel som muligt for vores brugere (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR). Da brugen af registreringsfunktionen er frivillig, og brugerne selv kan beslutte de respektive adgangsmuligheder, er der ikke tale om nogen modstridende dominerende rettigheder for de registrerede personer.

Registrering med Facebook Connect

I stedet for at registrere dig direkte på dette websted har du også mulighed for at registrere dig ved hjælp af Facebook Connect. Leverandøren af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks erklæring vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjelande.

Hvis du vælger at registrere dig via Facebook Connect og klikker på knappen “Login with Facebook”/”Connect with Facebook”, vil du automatisk blive forbundet til Facebook-platformen. Der kan du logge ind med dit brugernavn og din adgangskode. Som følge heraf vil din Facebook-profil blive knyttet til dette websted eller vores tjenester. Dette link giver os adgang til de data, du har arkiveret hos Facebook. Disse data omfatter primært følgende:

 • Facebook-navn
 • Facebook-profilbillede og forsidefoto
 • Facebook-coverbillede
 • E-mail-adresse arkiveret hos Facebook
 • Facebook-ID
 • Facebook-vennelister
 • Facebook-likes (“Synes godt om”-oplysninger)
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Land
 • Sprog

Disse oplysninger vil blive brugt til at oprette, levere og tilpasse din konto.

Registreringen via Facebook Connect og de tilknyttede databehandlingstransaktioner gennemføres på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil påvirke alle fremtidige transaktioner herefter.

I det omfang der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 DSGVO). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af dataene og videregivelse af dem til Facebook. Facebooks behandling, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles forarbejdningsaftale. Aftalens ordlyd kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, når vi bruger Facebook-værktøjet, og for den sikre implementering af værktøjet på vores websted. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook-produkter. Du kan gøre de registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør de registreredes rettigheder gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Du kan få flere oplysninger i Facebooks brugsbetingelser og Facebooks databeskyttelsespolitik. Brug disse links til at få adgang til disse oplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/ og https://www.facebook.com/legal/terms/.

Kommentarfunktionen på dette websted

Når du bruger kommentarfunktionen på dette websted, vil oplysninger om tidspunktet for kommentaren og din e-mailadresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt, blive arkiveret sammen med dine kommentarer.

Abonnere på kommentarer

Som bruger af dette websted har du mulighed for at abonnere på kommentarer, efter at du har registreret dig. Du vil modtage en bekræftelsesmail, hvis formål er at kontrollere, om du er den faktiske indehaver af den oplyste e-mailadresse. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion ved at følge et link i informationsmails. De data, der er indtastet i forbindelse med abonnementer på kommentarer, slettes i dette tilfælde. Men hvis du har meddelt os disse oplysninger til andre formål og fra et andet sted (f.eks. ved tilmelding til nyhedsbrevet), forbliver oplysningerne i vores besiddelse.

Opbevaringsperiode for bemærkninger

Kommentarer og eventuelle tilknyttede oplysninger gemmes af os og forbliver på dette websted, indtil det indhold, som kommentaren vedrørte, er blevet slettet i sin helhed, eller hvis kommentarerne skulle slettes af juridiske årsager (f.eks. fornærmende kommentarer).

Retsgrundlag

Kommentarer gemmes på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR). Du har ret til til enhver tid at tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. Det kræver blot, at du sender os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

ProvenExpert

Vi har inkluderet evalueringssegl fra ProvenExpert på dette websted. Udbyderen er Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

ProvenExpert-seglet gør det muligt for os at vise kundeanmeldelser, som er blevet indsendt til ProvenExpert om vores virksomhed, på vores websted. Når du besøger vores websted, oprettes der en forbindelse til ProvenExpert, så ProvenExpert kan fastslå, at du har besøgt vores websted. ProvenExpert registrerer desuden dine sprogindstillinger for at vise seglet på det valgte sprog.

Brugen af ProvenExpert er baseret på art. 6(1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en så forståelig præsentation af kundeanmeldelser som muligt. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

5. Sociale medier

Elementer på de sociale medier med Shariff

Vi bruger elementer fra sociale medier på dette websted og dets sider (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Som regel vil du kunne genkende disse sociale medier på grund af de respektive sociale mediers logoer, der vises. For at sikre beskyttelsen af data på dette websted bruger vi disse elementer kun i kombination med den såkaldte “Shariff”-løsning. Denne applikation forhindrer, at de sociale medieelementer, der er integreret på dette websted, overfører personlige data til den respektive udbyder, så snart du går ind på vores websted.

Der etableres ikke en direkte forbindelse til udbyderens server, før du har aktiveret det pågældende sociale medieelement ved at klikke på den tilknyttede knap (hvilket indikerer dit samtykke). Så snart du aktiverer det sociale medieelement, modtager den pågældende udbyder oplysninger om, at du har besøgt dette websted med din IP-adresse. Hvis du samtidig er logget ind på din respektive sociale mediekonto (f.eks. Facebook), kan den respektive udbyder tildele dit besøg på dette websted til din brugerkonto.

Aktiveringen af plug-in’et udgør en samtykkeerklæring som defineret i artikel. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG. Du har mulighed for at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid, hvilket vil påvirke alle fremtidige transaktioner.

Denne tjeneste bruges til at indhente samtykke til brugen af visse teknologier, som er påkrævet i henhold til loven. Retsgrundlaget herfor er art. 6(1)(c) GDPR.

Facebook

Vi har integreret elementer fra det sociale netværk Facebook på dette websted. Leverandøren af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks erklæring vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjelande.

En oversigt over Facebooks sociale medieelementer findes på følgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hvis det sociale medieelement er blevet aktiveret, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Facebook-serveren. Som følge heraf modtager Facebook oplysninger, der bekræfter dit besøg på dette websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook Like-knappen, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet på dette websted til din Facebook-profil. Facebook vil derfor være i stand til at tilknytte dit besøg på dette websted til din brugerkonto. Vi skal understrege, at vi som udbyder af hjemmesiden ikke modtager nogen oplysninger om indholdet af de overførte data og Facebooks brug af dem. Du kan få flere oplysninger i Facebooks databeskyttelsespolitik på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. a GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af tjenesten ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

I det omfang der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 DSGVO). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af dataene og videregivelse af dem til Facebook. Facebooks behandling, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles forarbejdningsaftale. Aftalens ordlyd kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, når vi bruger Facebook-værktøjet, og for den sikre implementering af værktøjet på vores websted. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook-produkter. Du kan gøre de registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør de registreredes rettigheder gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Vi har integreret funktioner fra den sociale medieplatform Twitter på dette websted. Disse funktioner leveres af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Hvis det sociale medieelement er blevet aktiveret, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Twitters server. Som følge heraf vil Twitter modtage oplysninger om dit besøg på dette websted. Når du bruger Twitter og funktionen “Re-Tweet”, bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og videregivet til andre brugere. Vi skal påpege, at vi, udbyderne af hjemmesiden og dens sider, ikke kender noget til indholdet af de overførte data og Twitter’s brug af disse oplysninger. Du kan finde flere oplysninger i Twitters erklæring om databeskyttelse på: https://twitter.com/en/privacy.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af tjenesten ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Du kan finde flere oplysninger her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du har mulighed for at nulstille dine indstillinger for databeskyttelse på Twitter under kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Vi har integreret funktioner fra den offentlige medieplatform Instagram på dette websted. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis det sociale medieelement er blevet aktiveret, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Instagrams server. Som følge heraf modtager Instagram oplysninger om dit besøg på dette websted.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du klikke på Instagram-knappen for at linke indhold fra dette websted til din Instagram-profil. Dette gør det muligt for Instagram at tilknytte dit besøg på dette websted til din brugerkonto. Vi skal påpege, at vi som udbyder af webstedet og dets sider ikke har kendskab til indholdet af de overførte data og Instagrams anvendelse af dem.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af tjenesten ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

I det omfang der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 DSGVO). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og videregivelse af dem til Facebook eller Instagram. Facebooks eller Instagrams behandling, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles forarbejdningsaftale. Aftalens ordlyd kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, når vi bruger Facebook- eller Instagram-værktøjet, og for den sikre implementering af værktøjet på vores websted. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook- eller Instagram-produkter. Du kan gøre de registreredes rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende data, der behandles af Facebook eller Instagram, direkte hos Facebook. Hvis du gør de registreredes rettigheder gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Du kan få flere oplysninger om dette emne i Instagrams erklæring om databeskyttelse på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Dette websted bruger knapper og andre elementer, der leveres af Tumblr. Leverandøren af denne tjeneste er Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Hvis det sociale medieelement er blevet aktiveret, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Tumblrs server. Tumblr vil derfor modtage oplysninger om dit besøg på dette websted.

Tumblr-knapperne gør det muligt at dele en rapport eller en side på Tumblr eller at følge udbyderen på Tumblr. Hvis du får adgang til et af vores websteder via Tumblr-knappen, opretter din browser en direkte forbindelse til Tumblrs servere. Vi har ingen kontrol over mængden af data, som Tumblr indsamler og overfører ved hjælp af denne plug-in. Baseret på den aktuelle status af de oplysninger, vi har, overføres både brugerens IP-adresse og URL-adressen på det pågældende websted.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af tjenesten ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette emne i Tumblrs erklæring om databeskyttelse på: https://www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

Dette websted bruger elementer fra LinkedIn-netværket. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Hver gang du får adgang til en side på dette websted, der indeholder elementer fra LinkedIn, oprettes der en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn får besked om, at du har besøgt dette websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIns “Anbefal”-knap og er logget ind på din LinkedIn-konto på det pågældende tidspunkt, vil LinkedIn være i stand til at henføre dit besøg på dette websted til din brugerkonto. Vi skal påpege, at vi som udbyder af webstederne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data og LinkedIns brug af dem.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af tjenesten ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Du kan finde flere oplysninger her: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

For yderligere oplysninger om dette emne henvises til LinkedIns erklæring om databeskyttelse på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Dette websted bruger elementer fra XING-netværket. Udbyderen er New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang et af vores websteder/sider, der indeholder elementer fra XING, åbnes, oprettes der en forbindelse med XING’s servere. Så vidt vi ved, resulterer dette ikke i arkivering af nogen personoplysninger. Tjenesten gemmer især ikke IP-adresser og analyserer ikke brugermønstre.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af tjenesten ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

For yderligere oplysninger om databeskyttelse og XING-delingsknappen henvises til Xings databeskyttelseserklæring på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Vi bruger elementer fra det sociale netværk Pinterest på dette websted. Netværket drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Hvis du får adgang til et websted eller en side, der indeholder et sådant element, opretter din browser en direkte forbindelse til Pinterest-serverne. Under denne proces overfører det sociale medie logdata til Pinterest’s servere i USA. Logoplysningerne kan eventuelt omfatte din IP-adresse, adressen på de websteder, du har besøgt, som også indeholder Pinterest-funktioner. Oplysningerne omfatter også typen og indstillingerne for din browser, data og tidspunktet for forespørgslen, hvordan du bruger Pinterest og cookies.

Hvis din godkendelse (samtykke) er blevet indhentet, sker brugen af ovennævnte tjeneste på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke er blevet indhentet, vil brugen af tjenesten ske på grundlag af vores legitime interesse i at gøre vores oplysninger så omfattende synlige som muligt på sociale medier.

Du kan få flere oplysninger om formålet, omfanget og den fortsatte behandling og brug af oplysningerne fra Pinterest samt dine tilknyttede rettigheder og muligheder for at beskytte dine private oplysninger i Pinterest’s oplysninger om databeskyttelse på: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analyseværktøjer og reklame

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et værktøj, der giver os mulighed for at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores websted. Google Tag Manager opretter ikke selv nogen brugerprofiler, gemmer ikke cookies og udfører ikke nogen uafhængige analyser. Den administrerer og kører kun de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager indsamler dog din IP-adresse, som også kan blive overført til Googles moderselskab i USA.

Google Tag Manager anvendes på grundlag af art. 6(1)(f) i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en hurtig og ukompliceret integration og administration af forskellige værktøjer på sit websted. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren af denne tjeneste er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere de besøgendes adfærdsmønstre på webstedet. Til det formål modtager webstedsoperatøren en række brugerdata, f.eks. besøgte sider, den tid, der er brugt på siden, det anvendte operativsystem og brugerens oprindelse. Disse data sammenfattes i et bruger-id og tildeles den pågældende webstedsbesøgers respektive slutenhed.

Google Analytics giver os desuden mulighed for at registrere bl.a. dine musebevægelser og scrollbevægelser og klik. Google Analytics anvender forskellige modelleringsmetoder til at øge de indsamlede datasæt og bruger maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med henblik på at analysere brugerens adfærdsmønstre (f.eks. cookies eller fingeraftryk af enheden). De oplysninger om brug af webstedet, som Google registrerer, overføres som regel til en Google-server i USA, hvor de gemmes.

Brugen af disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Du kan finde flere oplysninger her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

På dette websted har vi aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen. Som følge heraf vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU’s medlemsstater eller i andre stater, der har ratificeret konventionen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den sendes til USA. Den fulde IP-adresse overføres til en af Googles servere i USA og forkortes der kun i undtagelsestilfælde. På vegne af operatøren af dette websted bruger Google disse oplysninger til at analysere din brug af dette websted for at udarbejde rapporter om webstedets aktiviteter og til at yde andre tjenester til operatøren af dette websted, som er relateret til brugen af webstedet og internettet. Den IP-adresse, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, bliver ikke slået sammen med andre data, som Google er i besiddelse af.

Browser plug-in

Du kan forhindre Googles registrering og behandling af dine data ved at downloade og installere browser-plugin’et, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Du kan få flere oplysninger om Google Analytics’ behandling af brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demografiske parametre fra Google Analytics

Dette websted bruger funktionen “demografiske karakteristika” i Google Analytics for at kunne vise kompatible annoncer til den besøgende på webstedet inden for Googles reklamenetværk. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder oplysninger om alder, køn og interesser for de besøgende på webstedet. Kilderne til disse oplysninger er interesse-relaterede reklamer fra Google samt besøgsdata fra tredjepartsleverandører. Disse data kan ikke henføres til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion ved at foretage relevante ændringer i indstillingerne for annoncering på din Google-konto, eller du kan generelt forbyde registreringen af dine data i Google Analytics som forklaret i afsnittet “Indsigelse mod registrering af data”.

Behandling af kontraktdata

Vi har indgået en databehandleraftale med Google og implementerer de strenge bestemmelser fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder fuldt ud i forbindelse med brugen af Google Analytics.

IONOS webanalyse

Dette websted bruger IONOS WebAnalytics-analysetjenester. Leverandøren af disse tjenester er 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Tyskland. I forbindelse med IONOS’ analyser er det f.eks. muligt at analysere antallet af besøgende og deres adfærdsmønstre under besøgene (f.eks. antal sider, der er besøgt, varighed af deres besøg på webstedet, procentdel af afbrudte besøg), de besøgendes oprindelse (dvs. fra hvilket websted den besøgende ankommer til vores websted), de besøgendes placering samt tekniske data (browser og session af det anvendte operativsystem). Til disse formål arkiverer IONOS navnlig følgende data:

 • Referrer (tidligere besøgt websted)
 • Den side på webstedet eller filen, der åbnes
 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt operativsystem
 • Type af anvendt udstyr
 • Adgangstid til webstedet
 • Anonymiseret IP-adresse (bruges kun til at bestemme adgangsstedet)

Ifølge IONOS er de registrerede data fuldstændig anonymiserede, så de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. IONOS WebAnalytics arkiverer ikke cookies.

Oplysningerne opbevares og analyseres i henhold til art. 6(1)(f) GDPR. Webstedets operatør har en legitim interesse i statistisk analyse af brugermønstre med henblik på at optimere både operatørens webpræsentation og operatørens salgsfremmende aktiviteter. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

For flere oplysninger om IONOS WebAnalytics’ registrering og behandling af data kan du klikke på følgende link til erklæringen om datapolitik:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Google Conversion-Tracking

Dette websted bruger Google Conversion Tracking. Leverandøren af denne tjeneste er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjælp fra Google Conversion Tracking kan vi se, om brugeren har gennemført bestemte handlinger. Vi kan f.eks. analysere, hvor ofte der er blevet klikket på bestemte knapper på vores websted, og hvilke produkter der er blevet anmeldt eller købt særlig ofte. Formålet med disse oplysninger er at udarbejde konverteringsstatistikker. Vi får at vide, hvor mange brugere der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har gennemført. Vi modtager ingen oplysninger, der gør det muligt for os at identificere brugerne personligt. Google anvender cookies eller tilsvarende genkendelsesteknologier til identifikationsformål.

Brugen af disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger om Google Conversion Tracking ved at læse Googles databeskyttelsespolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=en

7. Nyhedsbrev

Oplysninger om nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på webstedet, skal vi have en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den oplyste e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere oplysninger indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Til håndtering af nyhedsbrevet bruger vi nyhedsbrevstjenesteudbydere, som er beskrevet nedenfor.

CleverReach

Dette websted bruger CleverReach til udsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland (i det følgende benævnt “CleverReach”). CleverReach er en tjeneste, der kan bruges til at organisere og analysere udsendelsen af nyhedsbreve. De data, som du har indtastet for at tilmelde dig vores nyhedsbrev (f.eks. e-mailadresse), gemmes på CleverReach-servere i Tyskland eller Irland.

Nyhedsbreve, som vi sender ud via CleverReach, giver os mulighed for at analysere brugermønstre hos vores nyhedsbrevsmodtagere. I forbindelse hermed er det bl.a. muligt at se, hvor mange modtagere der rent faktisk har åbnet nyhedsbrevet, og hvor ofte der er klikket på hvilke links i nyhedsbrevet. Ved hjælp af et værktøj kaldet Conversion Tracking kan vi også fastslå, om en handling, der er blevet defineret på forhånd i nyhedsbrevet, faktisk fandt sted, efter at der blev klikket på linket (f.eks. køb af et produkt på dette websted). Du kan få flere oplysninger om CleverReach-nyhedsbreve om dataanalysetjenesterne på: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Oplysningerne behandles på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at afmelde dig fra nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af eventuelle databehandlingstransaktioner, der har fundet sted før din tilbagekaldelse.

Hvis du ikke ønsker at tillade en analyse fra CleverReach, skal du afmelde dig fra nyhedsbrevet. Vi giver dig et link til at gøre dette i hver nyhedsbrevsmeddelelse.

De data, som vi modtager i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen, og slettes fra nyhedsbrevsdistributionslisten, når du afmelder dig fra nyhedsbrevet. Data, der er gemt til andre formål hos os, forbliver upåvirket.

Når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevsdistributionslisten, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen på en sortliste, hvis det er nødvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser. Oplysningerne fra den sorte liste anvendes kun til dette formål og sammenlægges ikke med andre oplysninger. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6(1)(f) GDPR). Opbevaringen på den sorte liste er tidsubegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaring, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

For yderligere oplysninger henvises til CleverReach’s databeskyttelsesbestemmelser på: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

8. Plug-ins og værktøjer

YouTube med udvidet integration af databeskyttelse

Vores websted indlejrer videoer fra webstedet YouTube. Webstedsoperatøren er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube sikrer denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om besøgende på dette websted, før de ser videoen. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at deling af data med YouTube-partnere kan udelukkes som følge af den udvidede databeskyttelsesmetode. Uanset om du ser en video eller ej, vil YouTube f.eks. altid oprette en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video eller ej.

Så snart du begynder at afspille en YouTube-video på dette websted, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Som følge heraf får YouTube-serveren besked om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores websted, giver du YouTube mulighed for direkte at tildele dine browsingmønstre til din personlige profil. Du har mulighed for at forhindre dette ved at logge af din YouTube-konto.

Når du er begyndt at afspille en video, kan YouTube desuden placere forskellige cookies på din enhed eller tilsvarende teknologier til genkendelse (f.eks. fingeraftryk af enheden). På denne måde vil YouTube kunne få oplysninger om de besøgende på dette websted. Disse oplysninger vil bl.a. blive brugt til at udarbejde videostatistik med henblik på at forbedre webstedets brugervenlighed og forhindre forsøg på svindel.

Under visse omstændigheder kan der udløses yderligere databehandlingstransaktioner, efter at du er begyndt at afspille en YouTube-video, som ligger uden for vores kontrol.

Brugen af YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores online-indhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6(1)(f) i GDPR er dette en legitim interesse. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan YouTube håndterer brugerdata, i YouTube’s politik om databeskyttelse på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo uden sporing (Do-Not-Track)

Dette websted bruger plugins fra videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Når du besøger en af vores sider med Vimeo-videoer, oprettes der en forbindelse med Vimeos servere. I forbindelse hermed modtager Vimeo-serveren oplysninger om, hvilke af vores websteder du har besøgt. Vimeo modtager også din IP-adresse. Vi har dog indrettet Vimeo på en sådan måde, at Vimeo ikke kan spore dine brugeraktiviteter og ikke placerer nogen cookies.

Vi bruger Vimeo til at gøre vores onlinepræsentation attraktiv for dig. Dette er en legitim interesse fra vores side i henhold til art. 6(1)(f) GDPR. Hvis der er anmodet om en tilsvarende samtykkeerklæring (f.eks. vedrørende lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR; det givne samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC) og ifølge Vimeo på “legitime forretningsinteresser”. Du kan finde flere oplysninger her: https://vimeo.com/privacy.

For yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata henvises til Vimeos politik om databeskyttelse på: https://vimeo.com/privacy

Google Web Fonts (lokal indlejring)

Dette websted anvender såkaldte webfonte fra Google for at sikre ensartet brug af skrifttyper på dette websted. Disse Google-skrifttyper er installeret lokalt, så der ikke oprettes en forbindelse til Googles servere i forbindelse med dette program.

Du kan få flere oplysninger om Google Web Fonts ved at følge dette link: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles erklæring om databeskyttelse på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (lokal indlejring)

Dette websted bruger Font Awesome til at sikre ensartet brug af skrifttyper på dette websted. Font Awesome er installeret lokalt, så der ikke oprettes en forbindelse til Fonticons, Inc.’s servere i forbindelse med dette program.

Du kan få flere oplysninger om Font Awesome i databeskyttelseserklæringen for Font Awesome på: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Dette websted bruger kortlægningstjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at gøre det muligt at bruge Google Maps-funktionerne skal din IP-adresse gemmes. Disse oplysninger overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor de arkiveres. Operatøren af dette websted har ingen kontrol over dataoverførslen. Hvis Google Maps er aktiveret, har Google mulighed for at bruge Google webfonts med henblik på ensartet gengivelse af skrifttyper. Når du tilgår Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.

Vi bruger Google Maps til at præsentere vores online-indhold på en tiltalende måde og til at gøre det nemt at finde de steder, der er angivet på vores websted. Dette udgør en legitim interesse som defineret i artikel. 6(1)(f) i GDPR. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan få flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles erklæring om databeskyttelse på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Vi bruger kortlægningstjenesten OpenStreetMap (OSM).

Vi indlejrer kortdata fra OpenStreetMap på serveren hos OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Storbritannien. Det Forenede Kongerige betragtes som et sikkert tredjeland i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at Det Forenede Kongerige har et databeskyttelsesniveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i Den Europæiske Union. Når du bruger OpenStreetMap-kort, oprettes der en forbindelse til OpenStreetMap-fondens servere. I denne proces kan bl.a. din IP-adresse og andre oplysninger om din adfærd på dette websted blive videresendt til OSMF. OpenStreetMap kan gemme cookies i din browser eller bruge lignende genkendelsesteknologier til dette formål.

Vi bruger OpenStreetMap for at sikre en attraktiv præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemt for besøgende at finde de steder, vi angiver på vores websted. Dette udgør legitime grunde som defineret i artikel. 6(1)(f) i GDPR. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (i det følgende benævnt “reCAPTCHA”) på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at afgøre, om de data, der indtastes på dette websted (f.eks. oplysninger, der indtastes i en kontaktformular), leveres af en menneskelig bruger eller af et automatiseret program. For at afgøre dette analyserer reCAPTCHA de besøgende på webstedet på baggrund af en række parametre. Denne analyse udløses automatisk, så snart den besøgende går ind på webstedet. Til denne analyse evaluerer reCAPTCHA en række forskellige data (f.eks. IP-adresse, den tid, som den besøgende på webstedet har brugt på webstedet, eller cursorbevægelser, som brugeren har foretaget). De data, der spores i forbindelse med sådanne analyser, sendes til Google.

reCAPTCHA-analyser kører helt i baggrunden. De besøgende på webstedet får ikke besked om, at der er en analyse i gang.

Data opbevares og analyseres på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte operatørens websteder mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google reCAPTCHA i Googles erklæring om databeskyttelse og brugsbetingelser under følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en og https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Vi har inkluderet Wordfence på dette websted. Leverandøren er Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (i det følgende benævnt “Wordfence”).

Wordfence er designet til at beskytte vores websted mod uønsket adgang eller ondsindede cyberangreb. For at opnå dette etablerer vores websted en permanent forbindelse med Wordfence-servere, som kontrollerer og blokerer deres databaser mod adgang til vores websted.

Brugen af Wordfence er baseret på art. 6(1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den mest effektive beskyttelse af sit websted mod cyberangreb. Hvis der er indhentet et passende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde flere oplysninger her: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Databehandling

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til lovgivningen om databeskyttelse, som garanterer, at de kun behandler personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

9. udbydere af e-handel og betalingstjenester

Behandling af kunde- og kontraktoplysninger

Vi indsamler, behandler og bruger personlige kunde- og kontraktdata til oprettelse, indholdsmæssig tilrettelæggelse og ændring af vores kontraktmæssige forhold. Data med personlige referencer til brugen af dette websted (brugsdata) indsamles, behandles og anvendes kun, hvis det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge vores tjenester eller er nødvendigt til faktureringsformål. Retsgrundlaget for disse processer er art. 6(1)(b) i GDPR.

De indsamlede kundedata slettes ved afslutning af ordren eller ved afslutning af forretningsforbindelsen og ved udløbet af eventuelle eksisterende lovbestemte arkiveringsperioder. Dette berører ikke eventuelle lovbestemte arkiveringsperioder.

Overførsel af data ved indgåelse af kontrakter for onlinebutikker, detailhandlere og forsendelse af varer

Når du bestiller varer fra os, deler vi dine personlige oplysninger med det transportfirma, der har fået til opgave at levere varen, samt med den betalingstjeneste, der har fået til opgave at håndtere betalingstransaktionerne. Kun de data, som disse respektive tjenesteudbydere har brug for for at opfylde deres forpligtelser, vil blive delt. Retsgrundlaget for denne deling er art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR, som tillader behandling af data med henblik på opfyldelse af kontraktlige eller førkontraktlige forpligtelser. Hvis du giver os dit respektive samtykke i henhold til art. 6 (1)(a) GDPR, deler vi din e-mailadresse med det transportfirma, der har fået overdraget leveringen, så dette firma kan underrette dig om forsendelsesstatus for din ordre via e-mail. Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke.

Overførsel af data ved indgåelse af kontrakter om tjenesteydelser og digitalt indhold

Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med kontraktbehandlingen, f.eks. med det finansielle institut, der har til opgave at behandle betalinger.

Enhver yderligere overførsel af data må ikke finde sted eller må kun finde sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Der må ikke ske nogen deling af dine data med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til reklameformål.

Grundlaget for behandlingen af data er art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller til foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores websted. Når du foretager et køb hos os, behandles dine betalingsdata (f.eks. navn, betalingsbeløb, bankkontooplysninger, kreditkortnummer) af betalingstjenesteudbyderen med henblik på betalingsbehandling. For disse transaktioner gælder de respektive kontrakt- og databeskyttelsesbestemmelser hos de respektive udbydere. Brugen af udbydere af betalingstjenester er baseret på art. 6, stk. 1, litra b) GDPR (kontraktbehandling) og af hensyn til en smidig, bekvem og sikker betalingstransaktion (art. 6, stk. 1, litra f) GDPR). For så vidt som der anmodes om dit samtykke til visse handlinger, er art. 6(1)(a) GDPR det juridiske grundlag for databehandlingen; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtiden.

Vi bruger følgende betalingstjenester/udbydere af betalingstjenester inden for rammerne af denne hjemmeside:

PayPal

Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt “PayPal”).

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Du kan finde flere oplysninger her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Du kan finde flere oplysninger i PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Betalingsudbyderen er Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Apples politik om beskyttelse af personlige oplysninger findes på: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du kan finde Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger her: https://policies.google.com/privacy.

Stribe

Leverandøren for kunder i EU er Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt “Stripe”).

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Nærmere oplysninger kan findes her: https://stripe.com/de/privacy og https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Du kan finde flere oplysninger i Stripes privatlivspolitik på følgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

Leverandøren er Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt “Klarna”). Klarna tilbyder forskellige betalingsmuligheder (f.eks. køb på afbetaling). Hvis du vælger at betale med Klarna (Klarna checkout-løsning), indsamler Klarna forskellige personlige oplysninger fra dig. Klarna bruger cookies til at optimere brugen af Klarna checkout-løsningen. Du kan finde flere oplysninger om brugen af Klarna-cookies på følgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Du kan finde flere oplysninger i Klarnas privatlivspolitik under følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (i det følgende benævnt “Paydirekt”). Hvis du foretager en betaling via Paydirekt, indsamler Paydirekt forskellige transaktionsdata og videresender dem til den bank, som du er registreret hos Paydirekt. Ud over de data, der er nødvendige for betalingen, kan Paydirekt også indsamle yderligere data som f.eks. leveringsadresse eller individuelle varer i indkøbskurven som en del af transaktionsbehandlingen. Paydirekt autentificerer derefter transaktionen ved hjælp af den autentificeringsprocedure, der er gemt hos banken. Betalingsbeløbet overføres derefter fra din konto til vores konto. Hverken vi eller tredjeparter har adgang til dine kontooplysninger. For nærmere oplysninger om betaling med Paydirekt henvises til de generelle vilkår og betingelser og Paydirekts privatlivspolitik på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

øjeblikkelig overførsel Sofort

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (i det følgende benævnt “Sofort GmbH”). Ved hjælp af “Sofortüberweisung”-proceduren modtager vi en betalingsbekræftelse fra Sofort GmbH i realtid og kan straks begynde at opfylde vores forpligtelser. Hvis du har valgt betalingsmetoden “Sofortüberweisung”, skal du sende PIN-koden og en gyldig TAN til Sofort GmbH, som dermed kan logge ind på din netbank-konto. Sofort GmbH kontrollerer automatisk din kontosaldo, når du har logget ind, og foretager overførslen til os ved hjælp af det TAN, du har sendt os. Derefter sender den os straks en transaktionsbekræftelse. Når du logger ind, kontrolleres din omsætning, kreditgrænsen for kassekreditten og andre konti og deres saldi også automatisk. Ud over PIN-koden og TAN-koden overføres de betalingsdata, som du har indtastet, samt personlige data til Sofort GmbH. Oplysningerne om din person er for- og efternavn, adresse, telefonnummer(r), e-mailadresse, IP-adresse og eventuelt andre oplysninger, der er nødvendige for betalingsafviklingen. Overførslen af disse oplysninger er nødvendig for at fastslå din identitet uden tvivl og for at forhindre forsøg på svindel. For nærmere oplysninger om betaling med øjeblikkelig bankoverførsel henvises til følgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Du kan finde nærmere oplysninger om brugen af dine data i Amazon Pay’s privatlivspolitik på følgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Holland (i det følgende benævnt “Mollie”). Med hjælp fra Mollie kan vi integrere forskellige betalingsmetoder på vores websted. Du kan finde flere oplysninger i Mollies politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Udbyder af denne betalingstjeneste er PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (i det følgende benævnt “PayOne”). Der henvises til PayOne’s privatlivspolitik for nærmere oplysninger: https://www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Udbyderen af denne betalingstjeneste er paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (i det følgende benævnt “giropay”).

Du kan finde flere oplysninger i giropays politik om databeskyttelse på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Udbyderen af denne betalingstjeneste er American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (i det følgende benævnt “American Express”).

American Express kan overføre data til sit moderselskab i USA. Overførsel af data til USA er baseret på de bindende virksomhedsregler. Du kan finde flere oplysninger her: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Du kan finde flere oplysninger i American Express’ politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Leverandøren af denne betalingstjeneste er Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (i det følgende benævnt “Mastercard”).

Mastercard kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførslen til USA er baseret på Mastercards bindende virksomhedsregler. Nærmere oplysninger kan findes her: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html og https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Leverandøren af denne betalingstjeneste er Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (i det følgende benævnt “VISA”).

Storbritannien betragtes som et sikkert land uden for EU med hensyn til databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at databeskyttelsesniveauet i Storbritannien svarer til databeskyttelsesniveauet i Den Europæiske Union.

VISA kan overføre data til sit moderselskab i USA. Overførslen af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde flere oplysninger her: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

For yderligere oplysninger henvises til VISA’s politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Tilpassede tjenester

Håndtering af ansøgerdata

Vi giver besøgende på vores hjemmeside mulighed for at indsende jobansøgninger til os (f.eks. via e-mail, via post eller ved at indsende online-jobansøgningsformularen). Nedenfor vil vi informere dig om omfanget, formålet og brugen af de personlige oplysninger, der indsamles fra dig i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamling, behandling og brug af dine data vil ske i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesrettigheder og alle andre lovbestemmelser, og at dine data altid vil blive behandlet strengt fortroligt.

Omfang og formål med indsamlingen af data

Hvis du sender en jobansøgning til os, behandler vi alle tilknyttede personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater fra jobsamtaler osv.), hvis de er nødvendige for at træffe en beslutning om etablering af et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget for ovennævnte er § 26 BDSG i henhold til tysk lov (forhandling af et ansættelsesforhold), art. 6(1)(b) GDPR (generelle kontraktforhandlinger) og – forudsat at du har givet os dit samtykke – art. 6(1)(a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde et givet samtykke. Inden for vores virksomhed vil dine personlige oplysninger kun blive delt med personer, der er involveret i behandlingen af din jobansøgning.

Hvis din jobansøgning resulterer i din ansættelse, vil de oplysninger, du har indsendt, blive arkiveret i henhold til § 26 i BDSG og art. 6, stk. 1, litra b), GDPR med henblik på gennemførelse af ansættelsesforholdet i vores databehandlingssystem.

Periode for arkivering af data

Hvis vi ikke kan give dig et jobtilbud, eller hvis du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os ret til at opbevare de oplysninger, du har indsendt, på grundlag af vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f), GDPR) i op til 6 måneder fra afslutningen af ansøgningsproceduren (afslag eller tilbagetrækning af ansøgningen). Herefter slettes oplysningerne, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Oplagringen tjener især som bevismateriale i tilfælde af en retstvist. Hvis det er åbenbart, at oplysningerne vil være nødvendige efter udløbet af 6-månedersperioden (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), vil sletning først finde sted, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere er relevant.

Længere opbevaring kan også finde sted, hvis du har givet dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR), eller hvis lovbestemte krav om opbevaring af data udelukker sletning.

Adgang til ansøgerkredsen

Hvis vi ikke giver dig et jobtilbud, kan du måske blive optaget i vores ansøgerkreds. I tilfælde af optagelse vil alle dokumenter og oplysninger fra ansøgningen blive overført til ansøgerpuljen med henblik på at kontakte dig, hvis der bliver ledige stillinger.

Optagelse i ansøgerkredsen er udelukkende baseret på din udtrykkelige accept (art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR). Aftalen om indsendelse er frivillig og har intet at gøre med den igangværende ansøgningsprocedure. Den berørte person kan til enhver tid tilbagekalde sin aftale. I dette tilfælde slettes oplysningerne fra ansøgerpuljen uigenkaldeligt, forudsat at der ikke er nogen juridiske grunde til opbevaring.

Oplysningerne fra ansøgerpuljen slettes uigenkaldeligt senest to år efter, at der er givet samtykke.