Πολιτική απορρήτου

Τελευταία τροποποίηση: 10 Ιουλίου 2022

Πολιτική απορρήτου

1. Επισκόπηση της προστασίας δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σας παράσχουν μια εύκολη στην πλοήγηση επισκόπηση του τι θα συμβεί με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, την οποία έχουμε συμπεριλάβει κάτω από το παρόν αντίγραφο.

Καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την καταγραφή των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο (δηλ. ο “υπεύθυνος επεξεργασίας”);

Τα δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον διαχειριστή του ιστότοπου, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι διαθέσιμα στην ενότητα “Πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο μέρος (που αναφέρεται ως “υπεύθυνος επεξεργασίας” στον ΓΚΠΔ)” στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πώς καταγράφουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας ως αποτέλεσμα της κοινής χρήσης των δεδομένων σας μαζί μας. Αυτές μπορεί, για παράδειγμα, να είναι πληροφορίες που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας μας.

Άλλα δεδομένα καταγράφονται από τα συστήματα πληροφορικής μας αυτόματα ή αφού συναινέσετε στην καταγραφή τους κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τεχνικές πληροφορίες (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο). Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται αυτόματα όταν έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ένα μέρος των πληροφοριών παράγεται για να διασφαλιστεί η παροχή της ιστοσελίδας χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των προτύπων των χρηστών σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τις πληροφορίες σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την πηγή, τους αποδέκτες και τους σκοπούς των αρχειοθετημένων προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε τέλος για τις εν λόγω γνωστοποιήσεις. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, γεγονός που θα επηρεάσει κάθε μελλοντική επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική υπηρεσία.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία δεδομένων.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία που παρέχονται από τρίτους

Υπάρχει πιθανότητα να αναλυθούν στατιστικά τα πρότυπα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Τέτοιες αναλύσεις πραγματοποιούνται κυρίως με τα προγράμματα ανάλυσης.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης συμβουλευτείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων που ακολουθεί.

2. Φιλοξενία και δίκτυα παράδοσης περιεχομένου (CDN)

IONOS

Φιλοξενούμε την ιστοσελίδα μας με την IONOS SE. Ο πάροχος είναι η IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Γερμανία (στο εξής: IONOS). Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η IONOS καταγράφει διάφορα αρχεία καταγραφής μαζί με τις διευθύνσεις IP σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου δεδομένων της IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Χρησιμοποιούμε το IONOS βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6 (1)(στ) GDPR. Η εταιρεία μας έχει έννομο συμφέρον να παρουσιάζει έναν ιστότοπο που να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστος. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (ΣΕΔ) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Πρόκειται για μια σύμβαση που επιβάλλεται από τους νόμους περί απορρήτου δεδομένων και εγγυάται ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Cloudflare

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία “Cloudflare” που παρέχεται από την Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. (εφεξής αναφερόμενη ως “Cloudflare”).

Το Cloudflare προσφέρει ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου με DNS που είναι διαθέσιμο παγκοσμίως. Ως αποτέλεσμα, η μεταφορά πληροφοριών που πραγματοποιείται μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του ιστότοπού μας δρομολογείται τεχνικά μέσω του δικτύου της Cloudflare. Αυτό επιτρέπει στην Cloudflare να αναλύει τις συναλλαγές δεδομένων μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του ιστότοπού μας και να λειτουργεί ως φίλτρο μεταξύ των διακομιστών μας και της δυνητικά κακόβουλης κυκλοφορίας δεδομένων από το Διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η Cloudflare μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των χρηστών του Διαδικτύου, οι οποίες, ωστόσο, θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στο παρόν.

Η χρήση της Cloudflare βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την παροχή των προσφορών του ιστότοπού μας χωρίς σφάλματα και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια (Άρθρο. 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις πολιτικές απορρήτου της Cloudflare, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (ΣΕΔ) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Πρόκειται για μια σύμβαση που επιβάλλεται από τους νόμους περί απορρήτου δεδομένων και εγγυάται ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Google Cloud CDN

Χρησιμοποιούμε το δίκτυο διανομής περιεχομένου Google Cloud CDN. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Η Google προσφέρει ένα παγκοσμίως κατανεμημένο δίκτυο διανομής περιεχομένου. Τεχνικά, η μεταφορά πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του ιστότοπού μας πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της Google. Αυτό μας επιτρέπει να αυξήσουμε την παγκόσμια προσβασιμότητα και τις επιδόσεις του ιστοτόπου μας.

Η χρήση του Google Cloud CDN βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την ασφαλέστερη και χωρίς σφάλματα παροχή της ιστοσελίδας μας (άρθρο 1 του κανονισμού). 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Cloud CDN εδώ: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (ΣΕΔ) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Πρόκειται για μια σύμβαση που επιβάλλεται από τους νόμους περί απορρήτου δεδομένων και εγγυάται ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

3. Γενικές και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτού του δικτυακού τόπου και των σελίδων του λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικές πληροφορίες και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα συλλέγονται διάφορες προσωπικές πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε καθώς και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συλλέγονται οι πληροφορίες.

Σας ενημερώνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. μέσω επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να παρουσιάζει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο μέρος (που αναφέρεται ως “υπεύθυνος επεξεργασίας” στον ΓΚΠΔ)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Τηλέφωνο: +49 34462 6962 130
E-mail: info@my-job.work

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μόνο του ή από κοινού με άλλους τις αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τους πόρους της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Διάρκεια αποθήκευσης

Εκτός εάν στην παρούσα πολιτική απορρήτου έχει καθοριστεί μια πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Εάν προβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης φορολογικού ή εμπορικού δικαίου)- στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί αφού οι λόγοι αυτοί παύσουν να ισχύουν.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) ΓΚΠΔ ή του άρθρου 6(2) του ΓΚΠΔ. 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ, εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικές κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. 9 (1) DSGVO. Σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται επίσης στο άρθρο 3 του ν. 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Εάν έχετε συναινέσει στην αποθήκευση cookies ή στην πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική σας συσκευή (π.χ. μέσω αποτυπωμάτων συσκευής), η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται επιπλέον στο άρθρο 25 (1) TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του άρθρου 3 του TTDSG. 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Επιπλέον, εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, τα επεξεργαζόμαστε βάσει του άρθρου 3 του ΓΚΠΔ. 6(1)(γ) ΓΚΠΔ. Επιπλέον, η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΓΚΠΔ. 6(1)(στ) GDPR. Πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομική βάση σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση παρέχονται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία εταιρειών που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες, από άποψη προστασίας δεδομένων, μη ασφαλείς χώρες εκτός ΕΕ. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτές τις χώρες εκτός ΕΕ και να υποβληθούν εκεί σε επεξεργασία. Πρέπει να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις χώρες δεν μπορεί να διασφαλιστεί ένα επίπεδο προστασίας των δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν εντολή να δίνουν προσωπικά δεδομένα στις υπηρεσίες ασφαλείας και εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων δεν έχετε καμία δυνατότητα προσφυγής για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας στο δικαστήριο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι υπηρεσίες των ΗΠΑ (π.χ. η Μυστική Υπηρεσία) να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αρχειοθετούν μόνιμα τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς επιτήρησης. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατό μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή κάθε συγκατάθεση που μας έχετε ήδη δώσει. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα της συλλογής δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή σας.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις- δικαίωμα εναντίωσης στην απευθείας διαφήμιση (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ. 6(1)(Ε) Ή (ΣΤ) GDPR, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΣΑΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ. ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΒΆΣΕΙ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΣΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΊΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. ΕΆΝ ΚΑΤΑΓΡΆΨΕΤΕ ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΠΛΈΟΝ ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΌΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ, ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΈΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΛΌΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ Ή ΕΆΝ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν. 21(1) ΓΚΠΔ).

ΕΆΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ. ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΆΜΕΣΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 21(2) ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα καταγραφής καταγγελίας στον αρμόδιο εποπτικό φορέα

Σε περίπτωση παραβιάσεων του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος όπου συνήθως διατηρούν την κατοικία τους, τον τόπο εργασίας τους ή τον τόπο όπου συνέβη η εικαζόμενη παραβίαση. Το δικαίωμα καταγραφής καταγγελίας ισχύει ανεξάρτητα από τυχόν άλλες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες ως ένδικα μέσα.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκπλήρωση μιας σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινώς χρησιμοποιούμενο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Ενημέρωση, διόρθωση και διαγραφή δεδομένων

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα αρχειοθετημένα προσωπικά σας δεδομένα, την πηγή και τους αποδέκτες τους, καθώς και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα ή οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα απαίτησης περιορισμών επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επιβολή περιορισμών όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που αμφισβητήσετε την ορθότητα των δεδομένων σας που έχουμε αρχειοθετήσει, θα χρειαστούμε συνήθως λίγο χρόνο για να επαληθεύσουμε τον ισχυρισμό αυτό. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγινε/γίνεται με παράνομο τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας αντί να ζητήσετε τη διαγραφή αυτών των δεδομένων.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα και τα χρειάζεστε για την άσκηση, υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής τους.
 • Εάν έχετε προβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο. 21(1) ΓΚΠΔ, τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματά μας θα πρέπει να σταθμιστούν μεταξύ τους. Εφόσον δεν έχει καθοριστεί ποιανού συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά – με εξαίρεση την αρχειοθέτησή τους – μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ή για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που αναφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από κράτος μέλος της ΕΕ.

Κρυπτογράφηση SSL ή/και TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της διαβίβασης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες αγοράς ή ερωτήματα που μας υποβάλλετε ως διαχειριστή του ιστότοπου, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί είτε ένα πρόγραμμα κρυπτογράφησης SSL είτε ένα πρόγραμμα κρυπτογράφησης TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση ελέγχοντας αν η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και επίσης από την εμφάνιση του εικονιδίου κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν η κρυπτογράφηση SSL ή TLS είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Κρυπτογραφημένες συναλλαγές πληρωμών σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν είστε υποχρεωμένοι να μοιραστείτε μαζί μας τις πληροφορίες πληρωμής σας (π.χ. τον αριθμό λογαριασμού σας, εάν μας δώσετε την εξουσιοδότηση να χρεώσουμε τον τραπεζικό σας λογαριασμό), αφού έχετε συνάψει μαζί μας μια σύμβαση βάσει αμοιβής, οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των πληρωμών.

Οι συναλλαγές πληρωμών με τους συνήθεις τρόπους πληρωμής (Visa/MasterCard, χρέωση στον τραπεζικό σας λογαριασμό) διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση ελέγχοντας αν η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και επίσης από την εμφάνιση του εικονιδίου κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν η επικοινωνία μαζί μας είναι κρυπτογραφημένη, τα τρίτα μέρη δεν θα μπορούν να διαβάσουν τις πληροφορίες πληρωμής που μοιράζεστε μαζί μας.

Απόρριψη μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε για τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται σε συνδυασμό με τις υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ανακοίνωση του ιστότοπού μας για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχουμε ζητήσει ρητά. Οι διαχειριστές αυτού του δικτυακού τόπου και των σελίδων του διατηρούν το ρητό δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων SPAM.

4. Καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookies

Οι ιστότοποι και οι σελίδες μας χρησιμοποιούν αυτό που η βιομηχανία αποκαλεί “cookies”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που δεν προκαλούν καμία βλάβη στη συσκευή σας. Αποθηκεύονται είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας (cookies συνεδρίας) είτε αρχειοθετούνται μόνιμα στη συσκευή σας (μόνιμα cookies). Τα cookies συνεδρίας διαγράφονται αυτόματα μόλις τερματίσετε την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αρχειοθετημένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε ενεργά ή να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να αποθηκεύονται cookies τρίτων στη συσκευή σας μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε εσάς ή σε εμάς να επωφεληθούμε από ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από το τρίτο μέρος (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν ποικίλες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς τα cookies (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Ο σκοπός άλλων cookies μπορεί να είναι η ανάλυση των προτύπων των χρηστών ή η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

Τα cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση συναλλαγών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (π.χ. για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών) ή εκείνα που είναι απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση (απαιτούμενα cookies) του ιστότοπου (π.χ. cookies που παρέχουν μετρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό κοινό), αποθηκεύονται βάσει του Άρθρου. 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετική νομική βάση. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει τα απαιτούμενα cookies για να διασφαλίζει την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του φορέα εκμετάλλευσης. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών αναγνώρισης, η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσης που ελήφθη (άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG)- η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ειδοποιείστε κάθε φορά που τοποθετούνται cookies και να επιτρέπετε την αποδοχή cookies μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής για την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, οι λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται cookies τρίτων ή αν χρησιμοποιούνται cookies για αναλυτικούς σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά σε συνδυασμό με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και, κατά περίπτωση, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Συναίνεση με ειδοποίηση Cookie & συμμόρφωση

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία συγκατάθεσης του Cookie Notice & Compliance for GDPR για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αρχειοθέτηση ορισμένων cookies στη συσκευή σας ή για τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών και για την τεκμηρίωση των πρώτων σύμφωνα με την προστασία των δεδομένων.

Η ειδοποίηση για τα cookies και η συμμόρφωση για το GDPR εγκαθίσταται τοπικά στους διακομιστές μας, ώστε να μην υπάρχει σύνδεση με διακομιστές τρίτων. Η Cookie Notice & Compliance for GDPR αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να μπορεί να κατανέμει τη χορηγηθείσα συγκατάθεση και την ανάκλησή της σε εσάς. Το cookie παραμένει ενεργό για 1 μήνα. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να διαγράψετε το cookie συγκατάθεσης μόνοι σας ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αρχειοθέτησης των δεδομένων. Αυτό δεν επηρεάζει τις υποχρεωτικές νόμιμες περιόδους διατήρησης.

Το Cookie Notice & Compliance for GDPR χρησιμοποιείται για την απόκτηση της συγκατάθεσης για τη χρήση των cookies που απαιτείται από το νόμο. Η νομική βάση είναι το άρθρο. 6(1)(γ) GDPR.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος αυτού του δικτυακού τόπου και των σελίδων του συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μας κοινοποιεί αυτόματα. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • Ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται
 • Το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής
 • Το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Η ώρα του ερωτήματος του διακομιστή
 • Η διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(στ) GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την απεικόνιση χωρίς τεχνικά σφάλματα και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου του διαχειριστή. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να καταγραφούν αρχεία καταγραφής του διακομιστή.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας υποβάλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, οι πληροφορίες που παρέχονται στη φόρμα επικοινωνίας καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτήν θα αποθηκευτούν από εμάς προκειμένου να χειριστούμε το ερώτημά σας και σε περίπτωση που έχουμε περαιτέρω ερωτήσεις. Δεν θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 1 του Συντάγματος. 6(1)(β) ΓΚΠΔ, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή εάν είναι απαραίτητο για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ), εφόσον αυτό έχει ζητηθεί- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες που έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αρχειοθέτηση των δεδομένων ή αν ο σκοπός για τον οποίο αρχειοθετούνται οι πληροφορίες δεν υφίσταται πλέον (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την απάντησή μας στο ερώτημά σας). Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεωτικών νομικών διατάξεων, ιδίως όσον αφορά τις περιόδους διατήρησης.

Αίτημα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, αίτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(β) ΓΚΠΔ, εάν το ερώτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή απαιτείται για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που μας υποβάλλονται (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) ή βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ), εφόσον αυτή έχει ληφθεί- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας παραμένουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή να εκλείψει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Typeform

Έχουμε ενσωματώσει το Typeform σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Βαρκελώνη, Ισπανία (εφεξής “Typeform”).

Το Typeform μας επιτρέπει να δημιουργούμε ηλεκτρονικές φόρμες και να τις ενσωματώνουμε στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στις φόρμες Typeform αποθηκεύονται στους διακομιστές της Typeform μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – δεν επηρεάζονται από αυτό.

Η χρήση του Typeform βασίζεται στο άρθρο Art. 6(1)(στ) GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να λειτουργεί τις ηλεκτρονικές φόρμες. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (ΣΕΔ) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Πρόκειται για μια σύμβαση που επιβάλλεται από τους νόμους περί απορρήτου δεδομένων και εγγυάται ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Φόρμες Google

Έχουμε ενσωματώσει τις Φόρμες Google σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία (εφεξής “Google”).

Η Google Forms μας επιτρέπει να δημιουργούμε ηλεκτρονικές φόρμες για την καταγραφή μηνυμάτων, ερωτήσεων και άλλων καταχωρίσεων που εισάγονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Όλες οι καταχωρήσεις που πραγματοποιείτε θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές της Google. Το Google Forms αποθηκεύει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας που περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (cookie NID). Αυτό το cookie αποθηκεύει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των γλωσσικών σας ρυθμίσεων.

Χρησιμοποιούμε τις Φόρμες Google βάσει του έννομου συμφέροντός μας να προσδιορίσουμε τις ανάγκες σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά (άρθρο 2 του Συντάγματος). 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ). Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στη φόρμα θα παραμείνουν στην κατοχή μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αρχειοθέτηση των δεδομένων σας ή μέχρι να πάψει να υφίσταται ο σκοπός της αρχειοθέτησης των δεδομένων (π.χ. μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της ερώτησής σας). Αυτό δεν επηρεάζει τις υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως εκείνες που διέπουν τις περιόδους διατήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική απορρήτου δεδομένων της Google στη διεύθυνση https://policies.google.com/.

Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (ΣΕΔ) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Πρόκειται για μια σύμβαση που επιβάλλεται από τους νόμους περί απορρήτου δεδομένων και εγγυάται ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες του ιστότοπου. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που εισάγετε μόνο για τους σκοπούς της χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι απαιτούμενες πληροφορίες που ζητάμε κατά την εγγραφή πρέπει να καταχωρηθούν πλήρως. Διαφορετικά, απορρίπτουμε την καταχώριση.

Για να σας ειδοποιήσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του χαρτοφυλακίου μας ή σε περίπτωση τεχνικών τροποποιήσεων, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που εισάγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(α) ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διαδικασία εγγραφής θα αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών εκ του νόμου υποχρεώσεων διατήρησης.

Εγγραφή στην Google

Αντί να εγγραφείτε απευθείας σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να εγγραφείτε στη Google. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Για να εγγραφείτε στη Google, πρέπει να εισαγάγετε μόνο το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής σας στη Google. Η Google θα σας αναγνωρίσει και θα επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας στον ιστότοπό μας.

Όταν συνδέεστε με τη Google, ενδέχεται να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες του λογαριασμού σας για να συμπληρώσουμε το προφίλ σας μαζί μας. Εσείς αποφασίζετε αν θέλετε να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες και αν ναι, ποιες πληροφορίες είναι αυτές, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ασφαλείας της Google, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://myaccount.google.com/security και https://myaccount.google.com/permissions.

Η επεξεργασία δεδομένων που σχετίζεται με την καταχώριση της Google βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να καταστήσουμε τη διαδικασία καταχώρισης όσο το δυνατόν πιο απλή για τους χρήστες μας (άρθρο 1 του Συντάγματος). 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ). Δεδομένου ότι η χρήση της λειτουργίας εγγραφής είναι προαιρετική και οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να αποφασίσουν για τις αντίστοιχες επιλογές πρόσβασης, δεν προκύπτουν αντικρουόμενα κυρίαρχα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Εγγραφή με το Facebook Connect

Αντί να εγγραφείτε απευθείας σε αυτόν τον ιστότοπο, έχετε επίσης τη δυνατότητα να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το Facebook Connect. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Σύμφωνα με τη δήλωση του Facebook, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες τρίτων.

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε μέσω του Facebook Connect και κάνετε κλικ στο κουμπί “Σύνδεση με το Facebook”/”Σύνδεση με το Facebook”, θα συνδεθείτε αυτόματα με την πλατφόρμα του Facebook. Εκεί, μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Ως αποτέλεσμα, το προφίλ σας στο Facebook θα συνδεθεί με αυτόν τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας. Αυτός ο σύνδεσμος μας δίνει πρόσβαση στα δεδομένα που έχετε αρχειοθετήσει στο Facebook. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής:

 • Όνομα Facebook
 • Φωτογραφία προφίλ και φωτογραφία εξωφύλλου στο Facebook
 • Φωτογραφία εξωφύλλου στο Facebook
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχειοθετημένη στο Facebook
 • Facebook-ID
 • Λίστες φίλων στο Facebook
 • Facebook Likes (“Likes” πληροφορίες)
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Φύλο
 • Χώρα
 • Γλώσσα

Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία, την παροχή και την προσαρμογή του λογαριασμού σας.

Η εγγραφή μέσω του Facebook Connect και οι συναφείς συναλλαγές επεξεργασίας δεδομένων πραγματοποιούνται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 2 του κανονισμού). 6(1)(α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, γεγονός που επηρεάζει όλες τις μελλοντικές συναλλαγές.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων (άρθρο 26 DSGVO). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook που πραγματοποιείται μετά την περαιτέρω μεταφορά δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που μας αναλογούν από κοινού έχουν καθοριστεί σε μια κοινή συμφωνία επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών απορρήτου κατά τη χρήση του εργαλείου του Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αιτήσεις για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 και https://www.facebook.com/policy.php.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης του Facebook και τις Πολιτικές απορρήτου δεδομένων του Facebook. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους συνδέσμους για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές: https://www.facebook.com/about/privacy/ και https://www.facebook.com/legal/terms/.

Η λειτουργία σχολιασμού σε αυτόν τον ιστότοπο

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σχολιασμού σε αυτόν τον ιστότοπο, οι πληροφορίες σχετικά με την ώρα που δημιουργήθηκε το σχόλιο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν δεν δημοσιεύετε ανώνυμα, το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει θα αρχειοθετούνται εκτός από τα σχόλιά σας.

Συνδρομή σε σχόλια

Ως χρήστης αυτού του δικτυακού τόπου, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στα σχόλια μετά την εγγραφή σας. Θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης, το οποίο έχει ως σκοπό να επαληθεύσει αν είστε ο πραγματικός κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε συνδυασμό με τις συνδρομές σε σχόλια θα διαγραφούν σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, εάν μας έχετε κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για άλλους σκοπούς και από διαφορετική τοποθεσία (π.χ. κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο), τα δεδομένα παραμένουν στην κατοχή μας.

Περίοδος αποθήκευσης των παρατηρήσεων

Τα σχόλια και οι σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται από εμάς και παραμένουν σε αυτόν τον ιστότοπο μέχρι να διαγραφεί το περιεχόμενο που αφορούσε το σχόλιο στο σύνολό του ή αν τα σχόλια έπρεπε να διαγραφούν για νομικούς λόγους (π.χ. προσβλητικά σχόλια).

Νομική βάση

Τα σχόλια αποθηκεύονται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 2 του Συντάγματος). 6(1)(α) ΓΚΠΔ). Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε ήδη δώσει. Για να το κάνετε αυτό, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε μια ανεπίσημη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα της συλλογής δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή σας.

ProvenExpert

Έχουμε συμπεριλάβει σφραγίδες αξιολόγησης από την ProvenExpert σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

Η σφραγίδα ProvenExpert μας επιτρέπει να εμφανίζουμε στον ιστότοπό μας κριτικές πελατών που έχουν υποβληθεί στην ProvenExpert σχετικά με την εταιρεία μας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση με την ProvenExpert, ώστε η ProvenExpert να μπορεί να διαπιστώσει ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, το ProvenExpert καταγράφει τις γλωσσικές ρυθμίσεις σας για να εμφανίζει τη σφραγίδα στην επιλεγμένη γλώσσα.

Η χρήση της ProvenExpert βασίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(στ) GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την όσο το δυνατόν πιο κατανοητή παρουσίαση των αξιολογήσεων των πελατών. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στοιχεία κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με τον Shariff

Χρησιμοποιούμε στοιχεία των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης σε αυτόν τον ιστότοπο και τις σελίδες του (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Κατά κανόνα, θα μπορείτε να αναγνωρίζετε αυτά τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λόγω των αντίστοιχων λογότυπων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εμφανίζονται. Για να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία μόνο σε συνδυασμό με τη λεγόμενη λύση “Shariff”. Αυτή η εφαρμογή εμποδίζει τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν τον ιστότοπο να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας.

Η απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή του παρόχου δεν θα δημιουργηθεί μέχρι να ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο στοιχείο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας κλικ στο συνδεδεμένο κουμπί (το οποίο υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σας). Μόλις ενεργοποιήσετε το στοιχείο κοινωνικής δικτύωσης, ο αντίστοιχος πάροχος λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στον αντίστοιχο λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook), ο αντίστοιχος πάροχος θα μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο στον λογαριασμό χρήστη σας.

Η ενεργοποίηση του πρόσθετου στοιχείου αποτελεί δήλωση συγκατάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο. 6(1)(α) GDPR και und und § 25 (1) TTDSG. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, η οποία θα επηρεάσει όλες τις μελλοντικές συναλλαγές.

Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται για την απόκτηση της συγκατάθεσης για τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών που απαιτούνται από το νόμο. Η νομική βάση γι’ αυτό είναι το άρθρο. 6(1)(γ) GDPR.

Facebook

Έχουμε ενσωματώσει στοιχεία του κοινωνικού δικτύου Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Σύμφωνα με τη δήλωση του Facebook, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες τρίτων.

Μια επισκόπηση των στοιχείων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Facebook είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί το στοιχείο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα δημιουργηθεί απευθείας σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και του διακομιστή του Facebook. Ως αποτέλεσμα, το Facebook θα λάβει πληροφορίες που επιβεβαιώνουν την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Like του Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Facebook. Κατά συνέπεια, το Facebook θα μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο στο λογαριασμό χρήστη σας. Πρέπει να τονίσουμε ότι ως πάροχος του ιστότοπου δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία σχετικά με το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων και τη χρήση τους από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική απορρήτου δεδομένων του Facebook στη διεύθυνση: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Εάν έχει ληφθεί η έγκρισή σας (συγκατάθεση), η χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας θα γίνεται βάσει του Άρθρου. 6 Sect. 1 λίτρο. α GDPR και § 25 TTDSG (γερμανικός νόμος περί τηλεπικοινωνιών). Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η χρήση της υπηρεσίας θα γίνει βάσει του έννομου συμφέροντός μας να καταστήσουμε τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά ορατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων (άρθρο 26 DSGVO). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook που πραγματοποιείται μετά την περαιτέρω μεταφορά δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που μας αναλογούν από κοινού έχουν καθοριστεί σε μια κοινή συμφωνία επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών απορρήτου κατά τη χρήση του εργαλείου του Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αιτήσεις για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 και https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Έχουμε ενσωματώσει λειτουργίες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Twitter σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι λειτουργίες αυτές παρέχονται από την Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί το στοιχείο κοινωνικών μέσων, θα δημιουργηθεί μια απευθείας σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και του διακομιστή του Twitter. Ως αποτέλεσμα, το Twitter θα λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Ενώ χρησιμοποιείτε το Twitter και τη λειτουργία “Re-Tweet”, οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με το λογαριασμό σας στο Twitter και γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες. Πρέπει να επισημάνουμε ότι εμείς, οι πάροχοι του ιστότοπου και των σελίδων του, δεν γνωρίζουμε τίποτα για το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταφέρονται και τη χρήση αυτών των πληροφοριών από το Twitter. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τη Δήλωση απορρήτου δεδομένων του Twitter στη διεύθυνση: https://twitter.com/en/privacy.

Εάν έχει ληφθεί η έγκρισή σας (συγκατάθεση), η χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας θα γίνεται βάσει του Άρθρου. 6(1)(α) GDPR και § 25 TTDSG (γερμανικός νόμος περί τηλεπικοινωνιών). Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η χρήση της υπηρεσίας θα γίνει βάσει του έννομου συμφέροντός μας να καταστήσουμε τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά ορατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων σας στο Twitter στις ρυθμίσεις λογαριασμού στη διεύθυνση https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Έχουμε ενσωματώσει λειτουργίες της δημόσιας πλατφόρμας μέσων ενημέρωσης Instagram σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι λειτουργίες αυτές προσφέρονται από την Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί το στοιχείο κοινωνικών μέσων, θα δημιουργηθεί μια απευθείας σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και του διακομιστή του Instagram. Ως αποτέλεσμα, το Instagram θα λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Instagram για να συνδέσετε περιεχόμενο από αυτόν τον ιστότοπο με το προφίλ σας στο Instagram. Αυτό επιτρέπει στο Instagram να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο στο λογαριασμό χρήστη σας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ως πάροχος του ιστότοπου και των σελίδων του δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των δεδομένων που μεταφέρονται και της χρήσης τους από το Instagram.

Εάν έχει ληφθεί η έγκρισή σας (συγκατάθεση), η χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας θα γίνεται βάσει του Άρθρου. 6(1)(α) GDPR και § 25 TTDSG (γερμανικός νόμος περί τηλεπικοινωνιών). Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η χρήση της υπηρεσίας θα γίνει βάσει του έννομου συμφέροντός μας να καταστήσουμε τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά ορατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook ή το Instagram, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία αυτή των δεδομένων (άρθρο 26 DSGVO). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook ή το Instagram. Η επεξεργασία από το Facebook ή το Instagram που λαμβάνει χώρα μετά την περαιτέρω μεταφορά δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που μας αναλογούν από κοινού έχουν καθοριστεί σε μια κοινή συμφωνία επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών απορρήτου κατά τη χρήση του εργαλείου του Facebook ή του Instagram και για την εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας με ασφάλεια απορρήτου. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook ή του Instagram. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook ή το Instagram απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 και https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, συμβουλευτείτε τη Δήλωση απορρήτου δεδομένων του Instagram στη διεύθυνση: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κουμπιά και άλλα στοιχεία που παρέχονται από την Tumblr. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί το στοιχείο κοινωνικών μέσων, θα δημιουργηθεί μια απευθείας σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και του διακομιστή του Tumblr. Ως αποτέλεσμα, η Tumblr θα λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Τα κουμπιά Tumblr σας επιτρέπουν να μοιραστείτε μια έκθεση ή μια σελίδα στο Tumblr ή να ακολουθήσετε τον πάροχο στο Tumblr. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν από τους ιστότοπούς μας μέσω του κουμπιού Tumblr, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Tumblr. Δεν ελέγχουμε τον όγκο των δεδομένων που συλλέγει και μεταφέρει η Tumblr με τη βοήθεια αυτού του πρόσθετου προγράμματος. Με βάση την τρέχουσα κατάσταση των πληροφοριών που διαθέτουμε, μεταφέρονται τόσο η διεύθυνση IP του χρήστη όσο και η διεύθυνση URL του αντίστοιχου ιστότοπου.

Εάν έχει ληφθεί η έγκρισή σας (συγκατάθεση), η χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας θα γίνεται βάσει του Άρθρου. 6 (1)(α) GDPR και § 25 TTDSG (γερμανικός νόμος περί τηλεπικοινωνιών). Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η χρήση της υπηρεσίας θα γίνει βάσει του έννομου συμφέροντός μας να καταστήσουμε τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά ορατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, συμβουλευτείτε τη Δήλωση απορρήτου δεδομένων του Tumblr στη διεύθυνση: https://www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί στοιχεία του δικτύου LinkedIn. Ο πάροχος είναι η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε μια σελίδα αυτού του ιστότοπου που περιέχει στοιχεία της LinkedIn, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές της LinkedIn. Το LinkedIn ενημερώνεται ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί “Προτείνω” του LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο LinkedIn εκείνη τη στιγμή, το LinkedIn θα είναι σε θέση να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο στο λογαριασμό χρήστη σας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ως πάροχος των ιστότοπων δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των μεταφερόμενων δεδομένων και της χρήσης τους από το LinkedIn.

Εάν έχει ληφθεί η έγκρισή σας (συγκατάθεση), η χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας θα γίνεται βάσει του Άρθρου. 6 (1)(α) GDPR και § 25 TTDSG (γερμανικός νόμος περί τηλεπικοινωνιών). Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η χρήση της υπηρεσίας θα γίνει βάσει του έννομου συμφέροντός μας να καταστήσουμε τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά ορατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, συμβουλευτείτε τη Δήλωση απορρήτου δεδομένων του LinkedIn στη διεύθυνση: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί στοιχεία του δικτύου XING. Ο πάροχος είναι η New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε έναν από τους ιστότοπους/σελίδες μας που περιέχει στοιχεία του XING, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του XING. Εξ όσων γνωρίζουμε, αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα την αρχειοθέτηση προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, η υπηρεσία δεν αποθηκεύει διευθύνσεις IP ούτε αναλύει τα πρότυπα των χρηστών.

Εάν έχει ληφθεί η έγκρισή σας (συγκατάθεση), η χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας θα γίνεται βάσει του Άρθρου. 6 (1)(α) GDPR και § 25 TTDSG (γερμανικός νόμος περί τηλεπικοινωνιών). Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η χρήση της υπηρεσίας θα γίνει βάσει του έννομου συμφέροντός μας να καταστήσουμε τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά ορατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και το κουμπί κοινοποίησης XING συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της Xing στη διεύθυνση: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Χρησιμοποιούμε στοιχεία του κοινωνικού δικτύου Pinterest σε αυτόν τον ιστότοπο. Το δίκτυο διαχειρίζεται η Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο ή μια σελίδα που περιέχει ένα τέτοιο στοιχείο, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Pinterest. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το στοιχείο κοινωνικής δικτύωσης μεταφέρει δεδομένα καταγραφής στους διακομιστές του Pinterest στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση των ιστότοπων που επισκεφτήκατε, οι οποίοι περιέχουν επίσης λειτουργίες Pinterest. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, τα δεδομένα και την ώρα της έρευνας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το Pinterest και τα cookies.

Εάν έχει ληφθεί η έγκρισή σας (συγκατάθεση), η χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας θα γίνεται βάσει του Άρθρου. 6 (1)(α) GDPR και § 25 TTDSG (γερμανικός νόμος περί τηλεπικοινωνιών). Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η χρήση της υπηρεσίας θα γίνει βάσει του έννομου συμφέροντός μας να καταστήσουμε τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά ορατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, το πεδίο εφαρμογής και τη συνέχιση της επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων από το Pinterest, καθώς και για τα συναφή δικαιώματά σας και τις επιλογές σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες απορρήτου του Pinterest στη διεύθυνση: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης

Google Tag Manager

Χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Το Google Tag Manager είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε εργαλεία παρακολούθησης ή στατιστικά εργαλεία και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Ο ίδιος ο Google Tag Manager δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών, δεν αποθηκεύει cookies και δεν πραγματοποιεί ανεξάρτητες αναλύσεις. Διαχειρίζεται και εκτελεί μόνο τα εργαλεία που ενσωματώνονται μέσω αυτού. Ωστόσο, το Google Tag Manager συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, η οποία μπορεί επίσης να μεταφερθεί στη μητρική εταιρεία της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Google Tag Manager χρησιμοποιείται βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(στ) GDPR. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον για τη γρήγορη και απλή ενσωμάτωση και διαχείριση διαφόρων εργαλείων στον ιστότοπό του. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Analytics επιτρέπει στον διαχειριστή του ιστότοπου να αναλύει τα πρότυπα συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστότοπου. Για το σκοπό αυτό, ο διαχειριστής του ιστότοπου λαμβάνει διάφορα δεδομένα χρήστη, όπως οι σελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση, ο χρόνος παραμονής στη σελίδα, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και η προέλευση του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συνοψίζονται σε ένα αναγνωριστικό χρήστη και αντιστοιχίζονται στην αντίστοιχη τελική συσκευή του επισκέπτη του ιστότοπου.

Επιπλέον, το Google Analytics μας επιτρέπει να καταγράφουμε τις κινήσεις και τα κλικ του ποντικιού και της κύλισης, μεταξύ άλλων. Το Google Analytics χρησιμοποιεί διάφορες προσεγγίσεις μοντελοποίησης για να ενισχύσει τα σύνολα δεδομένων που συλλέγονται και χρησιμοποιεί τεχνολογίες μηχανικής μάθησης στην ανάλυση δεδομένων.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση των προτύπων συμπεριφοράς του χρήστη (π.χ. cookies ή αποτυπώματα συσκευών). Οι πληροφορίες χρήσης του ιστότοπου που καταγράφονται από την Google μεταφέρονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αποθηκεύονται.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Ανωνυμοποίηση IP

Σε αυτόν τον ιστότοπο, έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση IP σας θα συντομεύεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη διαβίβασή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδίδεται σε έναν από τους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συντομεύεται εκεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από εσάς, να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτυακού τόπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες στον διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου που σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται σε συνδυασμό με το Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της Google.

Πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την καταγραφή και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών από το Google Analytics, συμβουλευτείτε τη Δήλωση απορρήτου δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Δημογραφικές παράμετροι που παρέχονται από το Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία “δημογραφικά χαρακτηριστικά” του Google Analytics, για να μπορεί να εμφανίζει στον επισκέπτη του ιστότοπου συμβατές διαφημίσεις στο πλαίσιο του διαφημιστικού δικτύου της Google. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Οι πηγές αυτών των πληροφοριών είναι η διαφήμιση που σχετίζεται με το ενδιαφέρον της Google, καθώς και τα δεδομένα επισκεπτών που λαμβάνονται από τρίτους παρόχους. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο άτομο. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή κάνοντας σχετικές αλλαγές στις ρυθμίσεις για τη διαφήμιση στο λογαριασμό σας στο Google ή μπορείτε γενικά να απαγορεύσετε την καταγραφή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως εξηγείται στην ενότητα “Ένσταση στην καταγραφή δεδομένων”.

Επεξεργασία συμβατικών δεδομένων

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με την Google και εφαρμόζουμε στο έπακρο τις αυστηρές διατάξεις των γερμανικών οργανισμών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

IONOS Web Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ανάλυσης IONOS WebAnalytics. Ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών είναι η 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Γερμανία. Σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση αναλύσεων από την IONOS, είναι δυνατόν να αναλυθεί, π.χ., ο αριθμός των επισκεπτών και τα πρότυπα συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια των επισκέψεων (π.χ. αριθμός σελίδων που προσπελάστηκαν, διάρκεια των επισκέψεών τους στον ιστότοπο, ποσοστό των διακοπτόμενων επισκέψεων), προέλευση των επισκεπτών (δηλ. από ποιον ιστότοπο ο επισκέπτης φτάνει στον ιστότοπό μας), τοποθεσίες των επισκεπτών, καθώς και τεχνικά δεδομένα (πρόγραμμα περιήγησης και σύνοδος του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται). Για τους σκοπούς αυτούς, η IONOS αρχειοθετεί ιδίως τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Referrer (ιστότοπος που επισκέφθηκε προηγουμένως)
 • Σελίδα πρόσβασης στον ιστότοπο ή αρχείο
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Τύπος χρησιμοποιούμενης συσκευής
 • Χρόνος πρόσβασης στον ιστότοπο
 • Ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP (χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας πρόσβασης)

Σύμφωνα με την IONOS, τα δεδομένα που καταγράφονται είναι πλήρως ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν σε άτομα. Το IONOS WebAnalytics δεν αρχειοθετεί cookies.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(στ) GDPR. Ο φορέας εκμετάλλευσης του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για τη στατιστική ανάλυση των προτύπων των χρηστών με σκοπό τη βελτιστοποίηση τόσο της παρουσίασης του ιστότοπου όσο και των δραστηριοτήτων προώθησης του φορέα εκμετάλλευσης. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή και την επεξεργασία δεδομένων από την IONOS WebAnalytics, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο της δήλωσης πολιτικής δεδομένων:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (ΣΕΔ) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Πρόκειται για μια σύμβαση που επιβάλλεται από τους νόμους περί απορρήτου δεδομένων και εγγυάται ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Google Conversion-Tracking

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την παρακολούθηση μετατροπής της Google. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Με τη βοήθεια της παρακολούθησης μετατροπής της Google, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε αν ο χρήστης έχει ολοκληρώσει ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναλύσουμε πόσο συχνά έχουν γίνει κλικ σε ποια κουμπιά στον ιστότοπό μας και ποια προϊόντα αξιολογούνται ή αγοράζονται με ιδιαίτερη συχνότητα. Ο σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι η κατάρτιση στατιστικών στοιχείων μετατροπής. Μαθαίνουμε πόσοι χρήστες έκαναν κλικ στις διαφημίσεις μας και ποιες ενέργειες ολοκλήρωσαν. Δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία που θα μας επέτρεπε την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών. Η Google χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες αναγνώρισης για σκοπούς αναγνώρισης.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παρακολούθηση μετατροπής της Google, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en

7. Ενημερωτικό δελτίο

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε από εσάς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Περαιτέρω δεδομένα δεν συλλέγονται ή συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Για τη διαχείριση του ενημερωτικού δελτίου, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου, οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω.

CleverReach

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το CleverReach για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι η CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Γερμανία (εφεξής “CleverReach”). Το CleverReach είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση και την ανάλυση της αποστολής ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που έχετε εισάγει με σκοπό την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αποθηκεύονται σε διακομιστές της CleverReach στη Γερμανία ή στην Ιρλανδία.

Τα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλουμε μέσω του CleverReach μας επιτρέπουν να αναλύουμε τα πρότυπα των χρηστών των παραληπτών των ενημερωτικών μας δελτίων. Μεταξύ άλλων, σε συνδυασμό με αυτό, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί πόσοι παραλήπτες άνοιξαν πραγματικά το e-mail του ενημερωτικού δελτίου και πόσο συχνά έγινε κλικ σε ποιο σύνδεσμο μέσα στο ενημερωτικό δελτίο. Με τη βοήθεια ενός εργαλείου που ονομάζεται Conversion Tracking, μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε αν μια ενέργεια που έχει προκαθοριστεί στο ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιήθηκε πράγματι μετά το κλικ στο σύνδεσμο (π.χ. αγορά ενός προϊόντος σε αυτόν τον ιστότοπο). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων από τα ενημερωτικά δελτία της CleverReach, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 2 του Συντάγματος). 6(1)(α) ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει ανά πάσα στιγμή με τη διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα των συναλλαγών επεξεργασίας δεδομένων που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκλησή σας.

Εάν δεν θέλετε να επιτρέψετε την ανάλυση από την CleverReach, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Σας παρέχουμε έναν σύνδεσμο για να το κάνετε αυτό σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου.

Τα δεδομένα που κατατίθενται σε εμάς με σκοπό την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων μετά τη διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για άλλους σκοπούς σε εμάς παραμένουν ανεπηρέαστα.

Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να αποθηκευτεί από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων σε μια μαύρη λίστα, εάν η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για την αποτροπή μελλοντικών αποστολών. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό και δεν συγχωνεύονται με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το δικό σας συμφέρον όσο και το δικό μας συμφέρον για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του Άρθρου. 6(1)(στ) GDPR). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα είναι επ’ αόριστον. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της CleverReach στη διεύθυνση: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (ΣΕΔ) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Πρόκειται για μια σύμβαση που επιβάλλεται από τους νόμους περί απορρήτου δεδομένων και εγγυάται ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

8. Plug-ins και εργαλεία

YouTube με εκτεταμένη ενσωμάτωση προστασίας δεδομένων

Ο ιστότοπός μας ενσωματώνει βίντεο του ιστότοπου YouTube. Ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Χρησιμοποιούμε το YouTube στη διευρυμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με το YouTube, αυτή η λειτουργία διασφαλίζει ότι το YouTube δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου πριν παρακολουθήσουν το βίντεο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ανταλλαγή δεδομένων με τους εταίρους του YouTube μπορεί να αποκλειστεί ως αποτέλεσμα του διευρυμένου τρόπου προστασίας δεδομένων. Για παράδειγμα, ανεξάρτητα από το αν παρακολουθείτε ένα βίντεο, το YouTube θα δημιουργεί πάντα μια σύνδεση με το δίκτυο Google DoubleClick.

Μόλις αρχίσετε να αναπαράγετε ένα βίντεο του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο, θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ως αποτέλεσμα, ο διακομιστής του YouTube θα ενημερωθεί για το ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, επιτρέπετε στο YouTube να κατανέμει απευθείας τα μοτίβα περιήγησής σας στο προσωπικό σας προφίλ. Έχετε τη δυνατότητα να το αποτρέψετε αυτό, αποσυνδεόμενοι από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Επιπλέον, αφού ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ενός βίντεο, το YouTube θα μπορεί να τοποθετήσει διάφορα cookies στη συσκευή σας ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο το YouTube θα είναι σε θέση να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου. Μεταξύ άλλων, οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στατιστικών βίντεο με σκοπό τη βελτίωση της φιλικότητας του ιστότοπου προς το χρήστη και την αποτροπή απόπειρας διάπραξης απάτης.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να προκληθούν πρόσθετες συναλλαγές επεξεργασίας δεδομένων αφού ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ενός βίντεο στο YouTube, οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

Η χρήση του YouTube βασίζεται στο ενδιαφέρον μας να παρουσιάσουμε το διαδικτυακό μας περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο. Σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(στ) ΓΚΠΔ, πρόκειται για έννομο συμφέρον. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το YouTube χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών, συμβουλευτείτε την Πολιτική απορρήτου δεδομένων του YouTube στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo χωρίς παρακολούθηση (Do-Not-Track)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πρόσθετα της πύλης βίντεο Vimeo. Ο πάροχος είναι η Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μια από τις σελίδες μας που περιέχουν βίντεο Vimeo, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της Vimeo. Σε συνδυασμό με αυτό, ο διακομιστής της Vimeo λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιους από τους ιστότοπούς μας έχετε επισκεφθεί. Το Vimeo λαμβάνει επίσης τη διεύθυνση IP σας. Ωστόσο, έχουμε ρυθμίσει το Vimeo με τέτοιο τρόπο ώστε το Vimeo δεν μπορεί να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των χρηστών σας και δεν τοποθετεί cookies.

Χρησιμοποιούμε το Vimeo για να κάνουμε την online παρουσίασή μας ελκυστική για εσάς. Πρόκειται για έννομο συμφέρον εκ μέρους μας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6(1)(στ) GDPR. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης (π.χ. σχετικά με την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 2 του Συντάγματος. 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, σύμφωνα με το Vimeo, στα “νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα”. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://vimeo.com/privacy.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών, συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου δεδομένων του Vimeo στη διεύθυνση: https://vimeo.com/privacy

Google Web Fonts (τοπική ενσωμάτωση)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού που παρέχονται από την Google για να διασφαλίσει την ομοιόμορφη χρήση γραμματοσειρών σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι γραμματοσειρές της Google εγκαθίστανται τοπικά, ώστε να μην δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές της Google σε συνδυασμό με αυτή την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές ιστού της Google, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://developers.google.com/fonts/faq και συμβουλευτείτε τη Δήλωση απορρήτου δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (τοπική ενσωμάτωση)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Font Awesome για να διασφαλίσει την ομοιόμορφη χρήση γραμματοσειρών σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Font Awesome εγκαθίσταται τοπικά, έτσι ώστε να μην εγκαθίσταται σύνδεση με τους διακομιστές της Fonticons, Inc. σε συνδυασμό με αυτή την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Font Awesome, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων για τη Font Awesome στη διεύθυνση: https://fontawesome.com/privacy.

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτογράφησης Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Για να είναι δυνατή η χρήση των λειτουργιών των Χαρτών Google, πρέπει να αποθηκευτεί η διεύθυνση IP σας. Κατά κανόνα, οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται σε έναν από τους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχειοθετούνται. Ο διαχειριστής αυτού του ιστότοπου δεν έχει κανέναν έλεγχο της μεταφοράς δεδομένων. Σε περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί οι Χάρτες Google, η Google έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί γραμματοσειρές ιστού της Google για τους σκοπούς της ομοιόμορφης απεικόνισης των γραμματοσειρών. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στους Χάρτες Google, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα φορτώσει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να εμφανίζονται σωστά το κείμενο και οι γραμματοσειρές.

Χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google για να παρουσιάσουμε το διαδικτυακό μας περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο και για να είναι εύκολη η εύρεση των τοποθεσιών που αποκαλύπτονται στον ιστότοπό μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον, όπως ορίζεται στο άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ και https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό των δεδομένων των χρηστών, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία χαρτογράφησης που παρέχεται από το OpenStreetMap (OSM).

Ενσωματώνουμε τα δεδομένα του χάρτη από το OpenStreetMap στον διακομιστή του OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίπεδο προστασίας δεδομένων ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν χρησιμοποιείτε τους χάρτες OpenStreetMap, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του OpenStreetMap-Foundation. Κατά τη διαδικασία αυτή και μεταξύ άλλων, η διεύθυνση IP σας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να προωθηθούν στο OSMF. Το OpenStreetMap μπορεί να αποθηκεύσει cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή να χρησιμοποιήσει παρόμοιες τεχνολογίες αναγνώρισης για το σκοπό αυτό.

Χρησιμοποιούμε το OpenStreetMap με στόχο να εξασφαλίσουμε την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών και να διευκολύνουμε τους επισκέπτες να βρίσκουν τις τοποθεσίες που προσδιορίζουμε στον ιστότοπό μας. Αυτό θεμελιώνει νόμιμους λόγους, όπως ορίζονται στο άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε το “Google reCAPTCHA” (εφεξής “reCAPTCHA”) σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Ο σκοπός του reCAPTCHA είναι να καθορίσει εάν τα δεδομένα που εισάγονται σε αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. πληροφορίες που εισάγονται σε μια φόρμα επικοινωνίας) παρέχονται από έναν ανθρώπινο χρήστη ή από ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για να το προσδιορίσει αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου με βάση διάφορες παραμέτρους. Η ανάλυση αυτή ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για την ανάλυση αυτή, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορα δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP, χρόνο παραμονής του επισκέπτη του ιστότοπου στον ιστότοπο ή κινήσεις του δρομέα που πραγματοποιούνται από τον χρήστη). Τα δεδομένα που παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια αυτών των αναλύσεων διαβιβάζονται στην Google.

Οι αναλύσεις reCAPTCHA εκτελούνται εξ ολοκλήρου στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστότοπου δεν ειδοποιούνται ότι διεξάγεται ανάλυση.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται βάσει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(στ) GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύει τους ιστότοπους του διαχειριστή από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και από SPAM. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου δεδομένων και τους Όρους χρήσης της Google στους ακόλουθους συνδέσμους: https://policies.google.com/privacy?hl=en και https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Έχουμε συμπεριλάβει το Wordfence σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (εφεξής “Wordfence”).

Το Wordfence έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τον ιστότοπό μας από ανεπιθύμητη πρόσβαση ή κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, ο ιστότοπός μας δημιουργεί μια μόνιμη σύνδεση με τους διακομιστές της Wordfence, οι οποίοι ελέγχουν και αποκλείουν τις βάσεις δεδομένων τους από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Η χρήση της Wordfence βασίζεται στο άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύει τον ιστότοπό του όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (ΣΕΔ) με τον προαναφερόμενο πάροχο. Πρόκειται για μια σύμβαση που επιβάλλεται από τους νόμους περί απορρήτου δεδομένων και εγγυάται ότι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

9. Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και πληρωμών

Επεξεργασία δεδομένων πελατών και συμβάσεων

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα πελατών και συμβάσεων για την καθιέρωση, τη ρύθμιση του περιεχομένου και την τροποποίηση των συμβατικών μας σχέσεων. Δεδομένα με προσωπικές αναφορές στη χρήση αυτού του ιστότοπου (δεδομένα χρήσης) θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας ή εάν απαιτείται για σκοπούς χρέωσης. Η νομική βάση για αυτές τις διαδικασίες είναι το άρθρο. 6(1)(β) GDPR.

Τα δεδομένα πελατών που συλλέγονται διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης και μετά τη λήξη τυχόν υφιστάμενων νόμιμων περιόδων αρχειοθέτησης. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν νόμιμων περιόδων αρχειοθέτησης.

Μεταφορά δεδομένων κατά τη σύναψη συμβάσεων για ηλεκτρονικά καταστήματα, λιανοπωλητές και αποστολή εμπορευμάτων

Κάθε φορά που παραγγέλνετε εμπορεύματα από εμάς, θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με την εταιρεία μεταφοράς που είναι επιφορτισμένη με την παράδοση, καθώς και με την υπηρεσία πληρωμών που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των συναλλαγών πληρωμής. Θα κοινοποιούνται μόνο τα δεδομένα που χρειάζονται αυτοί οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η νομική βάση για την κοινοποίηση αυτή είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση συμβατικών ή προσυμβατικών υποχρεώσεων. Εάν μας δώσετε την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 (1)(α) ΓΚΠΔ, θα κοινοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην εταιρεία μεταφοράς που είναι επιφορτισμένη με την παράδοση, έτσι ώστε η εταιρεία αυτή να σας ενημερώσει για την κατάσταση αποστολής της παραγγελίας σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Μεταφορά δεδομένων κατά τη σύναψη συμβάσεων για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο σε συνδυασμό με τη διεκπεραίωση της σύμβασης- για παράδειγμα, με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία των πληρωμών.

Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση. Οποιαδήποτε κοινοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο. 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση σύμβασης ή για προσυμβατικές ενέργειες.

Υπηρεσίες πληρωμών

Ενσωματώνουμε στον ιστότοπό μας υπηρεσίες πληρωμών τρίτων εταιρειών. Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά από εμάς, τα δεδομένα πληρωμής σας (π.χ. όνομα, ποσό πληρωμής, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας) υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό την επεξεργασία των πληρωμών. Για τις συναλλαγές αυτές ισχύουν οι αντίστοιχες συμβατικές διατάξεις και οι διατάξεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων. Η χρήση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών βασίζεται στο άρθρο 1 του ν. 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ (επεξεργασία συμβάσεων) και προς το συμφέρον μιας ομαλής, άνετης και ασφαλούς συναλλαγής πληρωμών (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ). Στο βαθμό που ζητείται η συγκατάθεσή σας για ορισμένες ενέργειες, το άρθρο 3 του ΓΚΠΔ. 6(1)(α) GDPR αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες πληρωμών / παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο αυτού του ιστότοπου:

PayPal

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής “PayPal”).

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι η Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, ΗΠΑ. Η πολιτική απορρήτου της Apple βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου της Google εδώ: https://policies.google.com/privacy.

Λωρίδα

Ο πάροχος για τους πελάτες εντός της ΕΕ είναι η Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής “Stripe”).

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://stripe.com/de/privacy και https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της Stripe στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

Ο προμηθευτής είναι η Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία (εφεξής “Klarna”). Η Klarna προσφέρει διάφορες επιλογές πληρωμής (π.χ., αγορά με δόσεις). Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με το Klarna (λύση Klarna checkout), το Klarna θα συλλέξει διάφορα προσωπικά δεδομένα από εσάς. Η Klarna χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της λύσης ταμείου Klarna. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των cookies της Klarna, ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Klarna στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Γερμανία (εφεξής “Paydirekt”). Εάν πραγματοποιήσετε πληρωμή μέσω του Paydirekt, το Paydirekt συλλέγει διάφορα δεδομένα συναλλαγών και τα διαβιβάζει στην τράπεζα στην οποία είστε εγγεγραμμένοι στο Paydirekt. Εκτός από τα δεδομένα που απαιτούνται για την πληρωμή, η Paydirekt μπορεί επίσης να συλλέξει περαιτέρω δεδομένα, όπως η διεύθυνση παράδοσης ή μεμονωμένα στοιχεία στο καλάθι αγορών, στο πλαίσιο της επεξεργασίας της συναλλαγής. Στη συνέχεια, η Paydirekt πιστοποιεί τη συναλλαγή μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης που είναι αποθηκευμένη στην τράπεζα. Στη συνέχεια, το ποσό πληρωμής μεταφέρεται από το λογαριασμό σας στο λογαριασμό μας. Ούτε εμείς ούτε τρίτοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή με την Paydirekt, ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στην Πολιτική Απορρήτου της Paydirekt στη διεύθυνση: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

άμεση μεταφορά Sofort

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής “Sofort GmbH”). Με τη βοήθεια της διαδικασίας “Sofortüberweisung”, λαμβάνουμε μια επιβεβαίωση πληρωμής από την Sofort GmbH σε πραγματικό χρόνο και μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Εάν έχετε επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής “Sofortüberweisung”, παρακαλούμε στείλτε το PIN και ένα έγκυρο TAN στη Sofort GmbH, με τα οποία μπορεί να συνδεθεί στον online τραπεζικό σας λογαριασμό. Η Sofort GmbH ελέγχει αυτόματα το υπόλοιπο του λογαριασμού σας μετά τη σύνδεση και πραγματοποιεί τη μεταφορά σε εμάς με τη βοήθεια του TAN που έχετε διαβιβάσει. Στη συνέχεια, μας στέλνει αμέσως μια επιβεβαίωση συναλλαγής. Αφού συνδεθείτε, ελέγχεται επίσης αυτόματα ο κύκλος εργασιών σας, το πιστωτικό όριο της διευκόλυνσης υπερανάληψης και η ύπαρξη άλλων λογαριασμών και τα υπόλοιπά τους. Εκτός από το PIN και το TAN, τα δεδομένα πληρωμής που έχετε εισάγει, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στη Sofort GmbH. Τα δεδομένα σχετικά με το πρόσωπό σας είναι το όνομα και το επώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου(-ων), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP και ενδεχομένως άλλα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της πληρωμής. Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί η ταυτότητά σας πέραν πάσης αμφιβολίας και να αποτραπούν απόπειρες απάτης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή με άμεσο τραπεζικό έμβασμα, ανατρέξτε στους ακόλουθους συνδέσμους: https://www.sofort.de/datenschutz.html και https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου της Amazon Pay στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015CW Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες (εφεξής “Mollie”). Με τη βοήθεια της Mollie, μπορούμε να ενσωματώσουμε διάφορες μεθόδους πληρωμής στον ιστότοπό μας. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Mollie: https://www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Γερμανία (εφεξής “PayOne”). Για λεπτομέρειες γίνεται αναφορά στην πολιτική απορρήτου της PayOne: https://www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (εφεξής “giropay”).

Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της giropay στη διεύθυνση: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Γερμανία (εφεξής “American Express”).

Η American Express μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα στη μητρική της εταιρεία στις ΗΠΑ. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Βέλγιο (εφεξής “Mastercard”).

Η Mastercard μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα στη μητρική της εταιρεία στις ΗΠΑ. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της Mastercard. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html και https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής “VISA”).

Η Μεγάλη Βρετανία θεωρείται ασφαλής χώρα εκτός ΕΕ όσον αφορά τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων στη Μεγάλη Βρετανία είναι ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η VISA μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα στη μητρική της εταιρεία στις ΗΠΑ. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Προσαρμοσμένες υπηρεσίες

Χειρισμός δεδομένων αιτούντων

Προσφέρουμε στους επισκέπτες του ιστότοπου τη δυνατότητα να μας υποβάλουν αιτήσεις εργασίας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης εργασίας). Παρακάτω, θα σας ενημερώσουμε για το πεδίο εφαρμογής, τον σκοπό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς σε συνδυασμό με τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις άλλες νομοθετικές διατάξεις και ότι τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται πάντοτε ως αυστηρά εμπιστευτικά.

Πεδίο εφαρμογής και σκοπός της συλλογής δεδομένων

Εάν μας υποβάλετε μια αίτηση εργασίας, θα επεξεργαστούμε όλα τα συνδεδεμένα προσωπικά δεδομένα (π.χ. δεδομένα επικοινωνίας και επικοινωνίας, έγγραφα αίτησης, σημειώσεις κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας κ.λπ.), εφόσον απαιτούνται για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη δημιουργία ή τη σύναψη σχέσης εργασίας. 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ (Διαπραγματεύσεις γενικών συμβάσεων) και – εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας – το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ (Διαπραγματεύσεις γενικών συμβάσεων). 6(1)(α) GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει ανά πάσα στιγμή. Εντός της εταιρείας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν μόνο σε άτομα που εμπλέκονται στην επεξεργασία της αίτησής σας για εργασία.

Εάν η αίτησή σας για εργασία καταλήξει στην πρόσληψή σας, τα δεδομένα που έχετε υποβάλει θα αρχειοθετηθούν βάσει του § 26 BDSG και του άρθρου 26 του νόμου. 6(1)(β) GDPR για τον σκοπό της υλοποίησης της σχέσης εργασίας στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων μας.

Περίοδος αρχειοθέτησης δεδομένων

Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε μια θέση εργασίας ή εάν απορρίψετε μια προσφορά εργασίας ή αποσύρετε την αίτησή σας, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε τα δεδομένα που έχετε υποβάλει βάσει των έννομων συμφερόντων μας (άρθρο 1 του Συντάγματος). 6(1)(στ) ΓΚΠΔ) για διάστημα έως και 6 μηνών από το τέλος της διαδικασίας υποβολής αίτησης (απόρριψη ή ανάκληση της αίτησης). Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγραφούν και τα φυσικά έγγραφα της αίτησης θα καταστραφούν. Η αποθήκευση χρησιμεύει ιδίως ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση νομικής διαφοράς. Εάν είναι προφανές ότι τα δεδομένα θα χρειαστούν μετά τη λήξη της περιόδου των 6 μηνών (π.χ. λόγω επικείμενης ή εκκρεμούς νομικής διαφοράς), η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο σκοπός για την περαιτέρω αποθήκευση παύσει να ισχύει.

Μπορεί επίσης να γίνει μεγαλύτερη αποθήκευση εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ) ή εάν οι νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων αποκλείουν τη διαγραφή.

Εισαγωγή στη δεξαμενή υποψηφίων

Εάν δεν σας κάνουμε προσφορά εργασίας, ενδέχεται να μπορέσετε να ενταχθείτε στη δεξαμενή των υποψηφίων μας. Σε περίπτωση αποδοχής, όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες από την αίτηση θα μεταφερθούν στη δεξαμενή υποψηφίων, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση κατάλληλων κενών θέσεων.

Η εισαγωγή στη δεξαμενή υποψηφίων βασίζεται αποκλειστικά στη ρητή συγκατάθεσή σας (άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6(1)(α) ΓΚΠΔ). Η συμφωνία υποβολής είναι εθελοντική και δεν έχει καμία σχέση με την τρέχουσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανακαλέσει τη συμφωνία του ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα από τη δεξαμενή αιτούντων θα διαγραφούν αμετάκλητα, εφόσον δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για την αποθήκευση.

Τα δεδομένα από τη δεξαμενή αιτούντων θα διαγραφούν αμετάκλητα το αργότερο δύο έτη μετά τη χορήγηση της συγκατάθεσης.