Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: juuli 10, 2022

Privaatsuspoliitika

1. Ülevaade andmekaitsest

Üldine teave

Järgnev teave annab teile hõlpsasti navigeeritava ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Mõiste “isikuandmed” hõlmab kõiki andmeid, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse teema kohta leiate meie andmekaitsedeklaratsioonist, mille oleme lisanud selle koopia alla.

Andmete salvestamine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete salvestamise eest sellel veebisaidil (st “vastutav töötleja”)?

Sellel veebisaidil olevaid andmeid töötleb veebisaidi operaator, kelle kontaktandmed on kättesaadavad käesoleva privaatsuspoliitika jaotises “Teave vastutava isiku kohta (GDPR-is “vastutav töötleja”)”.

Kuidas me teie andmeid salvestame?

Me kogume teie andmeid, kui te jagate meiega oma andmeid. See võib olla näiteks teave, mille sisestate meie kontaktvormi.

Muud andmed salvestatakse meie IT-süsteemides automaatselt või pärast seda, kui olete andnud oma nõusoleku nende salvestamiseks veebisaidi külastamise ajal. Need andmed sisaldavad peamiselt tehnilist teavet (nt veebilehitseja, operatsioonisüsteem või veebilehe külastamise aeg). See teave salvestatakse automaatselt, kui te sisenete sellele veebisaidile.

Millistel eesmärkidel me teie andmeid kasutame?

Osa teabest genereeritakse selleks, et tagada veebisaidi veavaba pakkumine. Muid andmeid võib kasutada teie kasutusmustrite analüüsimiseks.

Millised õigused teil on seoses teie teabega?

Teil on õigus saada igal ajal teavet oma arhiveeritud isikuandmete allika, vastuvõtjate ja otstarbe kohta, ilma et te peaksite selle eest tasu maksma. Teil on ka õigus nõuda oma andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, on teil võimalus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, mis mõjutab kogu edasist andmetöötlust. Lisaks on teil õigus nõuda, et teie andmete töötlemist teatud tingimustel piirataks. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Palun võtke meiega igal ajal ühendust, kui teil on selle või mõne muu andmekaitsega seotud küsimuse kohta küsimusi.

Kolmandate osapoolte pakutavad analüüsivahendid ja -vahendid

On võimalik, et teie sirvimismustreid analüüsitakse statistiliselt, kui te külastate seda veebisaiti. Selliseid analüüse tehakse peamiselt nn analüüsiprogrammide abil.

Üksikasjalikku teavet nende analüüsiprogrammide kohta leiate meie allpool esitatud andmekaitsedeklaratsioonist.

2. Hosting ja sisutarne võrgustikud (CDN)

IONOS

Meie veebilehte haldab IONOS SE. Pakkuja on IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Saksamaa (edaspidi “IONOS”). Iga kord, kui külastate meie veebisaiti, salvestab IONOS erinevaid logifaile koos teie IP-aadressidega. Üksikasjalikumat teavet leiate IONOSe privaatsuspoliitikast: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Me kasutame IONOSi artikli 2 alusel. 6 lõike 1 punkti f alusel. Meie ettevõttel on õigustatud huvi pakkuda võimalikult usaldusväärset veebisaiti. Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmetöötlus

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). See on andmekaitse seadustega kohustuslik leping, mis tagab, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste alusel ja kooskõlas GDPRiga.

Cloudflare

Kasutame teenust “Cloudflare”, mida pakub Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (edaspidi “Cloudflare”).

Cloudflare pakub DNS-i sisaldavat sisutaristusvõrku, mis on saadaval kogu maailmas. Selle tulemusena toimub teie brauseri ja meie veebisaidi vaheline teabeedastus tehniliselt Cloudflare’i võrgu kaudu. See võimaldab Cloudflare’il analüüsida teie brauseri ja meie veebisaidi vahelisi andmetehinguid ning toimida filtrina meie serverite ja potentsiaalselt pahatahtliku internetiliikluse vahel. Sellega seoses võib Cloudflare kasutada ka küpsiseid või muid internetikasutajate tuvastamiseks kasutatavaid tehnoloogiaid, mida kasutatakse siiski ainult siin kirjeldatud eesmärgil.

Cloudflare’i kasutamine põhineb meie õigustatud huvil, et meie veebisaidi pakkumine oleks võimalikult veavaba ja turvaline (art. 6(1)(f) GDPR).

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Lisateavet Cloudflare’i turvameetmete ja andmekaitsepoliitika kohta leiate siit: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Andmetöötlus

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). See on andmekaitse seadustega kohustuslik leping, mis tagab, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste alusel ja kooskõlas GDPRiga.

Google Cloud CDN

Me kasutame Google Cloud CDN sisuteenuste edastamise võrku. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google pakub ülemaailmselt jaotatud sisu edastamise võrku. Tehniliselt toimub teabe edastamine teie brauseri ja meie veebisaidi vahel läbi Google’i võrgu. See võimaldab meil suurendada meie veebisaidi ülemaailmset kättesaadavust ja jõudlust.

Google Cloud CDN-i kasutamine põhineb meie õigustatud huvil, et meie veebisait oleks võimalikult veatu ja turvaline (art. 6(1)(f) GDPR).

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Lisateavet Google Cloud CDNi kohta leiate siit: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Andmetöötlus

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). See on andmekaitse seadustega kohustuslik leping, mis tagab, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste alusel ja kooskõlas GDPRiga.

3. Üldine teave ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Selle veebisaidi ja selle lehekülgede operaatorid võtavad teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Seega käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalse teabena ja kooskõlas seaduslike andmekaitse-eeskirjadega ning käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed hõlmavad andmeid, mida saab kasutada teie isikliku tuvastamise eesmärgil. Käesolev andmekaitse deklaratsioon selgitab, milliseid andmeid me kogume ja millistel eesmärkidel me neid andmeid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil teavet kogutakse.

Teatame teile, et andmete edastamisel interneti teel (st e-posti teel) võivad esineda turvaaugud. Andmeid ei ole võimalik täielikult kaitsta kolmandate isikute juurdepääsu eest.

Teave vastutava isiku kohta (GDPRis nimetatakse seda “vastutavaks töötlejaks”).

Selle veebisaidi andmetöötluse vastutav töötleja on:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Telefon: +49 34462 6962 130
E-post: info@my-job.work

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega teeb otsuseid isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärkide ja vahendite kohta.

Säilitamise kestus

Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole täpsemat säilitamisperioodi kindlaks määratud, jäävad teie isikuandmed meile, kuni nende kogumise eesmärk ei ole enam asjakohane. Kui te esitate põhjendatud kustutamistaotluse või tühistate oma nõusoleku andmete töötlemiseks, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on muud seadusega lubatud põhjused teie isikuandmete säilitamiseks (nt maksu- või kaubandusõiguslikud säilitustähtajad); viimasel juhul toimub kustutamine pärast nende põhjuste kehtivuse lõppemist.

Üldine teave selle veebisaidi andmete töötlemise õigusliku aluse kohta

Kui te olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, töötleme teie isikuandmeid art. 6(1)(a) GDPR või art. 9 lõike 2 punkti a GDPRi alusel, kui andmeid töödeldakse eriliiki vastavalt art. 9 (1) DSGVO KOHASELT. Kui on antud selgesõnaline nõusolek isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse, põhineb andmetöötlus samuti art. 49 lõike 1 punkt a GDPR. Kui olete andnud nõusoleku küpsiste salvestamiseks või juurdepääsuks teabele teie lõppseadmes (nt seadme sõrmejälje abil), põhineb andmete töötlemine lisaks TTDSG § 25 (1). Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie andmeid on vaja lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete rakendamiseks, töötleme teie andmeid art. 6 lõike 1 punkti b alusel. Lisaks, kui teie andmeid on vaja juriidilise kohustuse täitmiseks, töötleme neid art. 6 lõike 1 punkti c alusel. Lisaks võib andmete töötlemine toimuda meie õigustatud huvi alusel vastavalt art. 6(1)(f) GDPRi alusel. Teave asjakohase õigusliku aluse kohta igal üksikjuhul on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika järgmistes punktides.

Teave andmete edastamise kohta USAsse ja muudesse ELi mittekuuluvatesse riikidesse

Muuhulgas kasutame Ameerika Ühendriikides või muudes andmekaitse seisukohast ebaturvalistes ELi-välistes riikides asuvate ettevõtete vahendeid. Kui need vahendid on aktiivsed, võidakse teie isikuandmeid potentsiaalselt edastada nendesse ELi mittekuuluvatesse riikidesse ja neid võidakse seal töödelda. Peame märkima, et nendes riikides ei ole võimalik tagada ELi omaga võrreldavat andmekaitse taset. Näiteks on Ameerika Ühendriikide ettevõtted kohustatud väljastama isikuandmeid julgeolekuasutustele ja teil kui andmesubjektil ei ole mingeid kohtuvaidluste lahendamise võimalusi, et end kohtus kaitsta. Seega ei saa välistada, et USA asutused (nt salateenistus) võivad teie isikuandmeid töödelda, analüüsida ja jäädavalt arhiveerida jälgimise eesmärgil. Meil puudub kontroll nende töötlemistoimingute üle.

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Samuti võite igal ajal tagasi võtta mis tahes nõusoleku, mille olete meile juba andnud. See ei piira enne teie tühistamist toimunud andmete kogumise seaduslikkust.

Õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel; õigus esitada vastuväiteid otsereklaamile (GDPR artikkel 21).

JUHUL, KUI ANDMEID TÖÖDELDAKSE ART. 6 LÕIKE 1 PUNKTI E VÕI F ALUSEL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE TEIE AINULAADSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL. SEE KEHTIB KA NENDE SÄTETE ALUSEL TOIMUVA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA. ET TEHA KINDLAKS ÕIGUSLIK ALUS, MILLEL ANDMETE TÖÖTLEMINE PÕHINEB, VAADAKE PALUN KÄESOLEVAT ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONI. KUI TE REGISTREERITE VASTUVÄITE, SIIS ME EI TÖÖTLE ENAM TEIE ASJAOMASEID ISIKUANDMEID, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI MEIL ON VÕIMALIK ESITADA TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISEKS KAALUKAD KAITSEVÄÄRTUSLIKUD PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMISE EESMÄRK ON ÕIGUSLIKE ÕIGUSTE NÕUDMINE, TEOSTAMINE VÕI KAITSMINE (VASTUVÄIDE VASTAVALT ART. 21(1) GDPR).

KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSEREKLAAMI TEGEMISEKS, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEIE ASJAOMASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE REKLAAMI EESMÄRGIL. SEE KEHTIB KA PROFILEERIMISE KOHTA, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE OTSEREKLAAMIGA. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID EDASPIDI ENAM OTSEREKLAAMI EESMÄRGIL (VASTUVÄIDE VASTAVALT ART. 21(2) GDPR).

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

GDPRi rikkumise korral on andmesubjektidel õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende tavapärane elukoht, töökoht või koht, kus väidetav rikkumine toimus. Kaebuse registreerimise õigus kehtib sõltumata muudest haldus- või kohtumenetlustest, mis on kättesaadavad õiguskaitsevahenditena.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus nõuda, et me annaksime teile või kolmandale isikule üle kõik andmed, mida me teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks automaatselt töötleme, üldkasutatavas, masinloetavas vormis. Kui te peaksite nõudma andmete otsest edastamist teisele vastutavale töötlejale, tehakse seda ainult siis, kui see on tehniliselt võimalik.

Teave, andmete parandamine ja kustutamine

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil õigus igal ajal nõuda teavet teie arhiveeritud isikuandmete, nende allika ja saajate ning teie andmete töötlemise eesmärgi kohta. Teil võib olla ka õigus oma andmete parandamisele või kustutamisele. Kui teil on selle teema kohta küsimusi või muid küsimusi isikuandmete kohta, võtke meiega igal ajal ühendust.

Õigus nõuda töötlemispiiranguid

Teil on õigus nõuda piirangute kehtestamist seoses teie isikuandmete töötlemisega. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta. Õigus nõuda töötlemise piiramist kehtib järgmistel juhtudel:

 • Juhul, kui te vaidlustate meie poolt arhiveeritud andmete õigsuse, vajame tavaliselt aega, et seda väidet kontrollida. Selle uurimise ajal on teil õigus nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist.
 • Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/teostatakse ebaseaduslikult, on teil võimalus nõuda teie andmete töötlemise piiramist, selle asemel et nõuda nende andmete kustutamist.
 • Kui meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja ja te vajate neid õiguslike õiguste teostamiseks, kaitsmiseks või nõudmiseks, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, mitte nende kustutamist.
 • Kui olete esitanud vastuväite vastavalt art. 21(1) GDPR, tuleb teie ja meie õigusi omavahel kaaluda. Kuni ei ole kindlaks tehtud, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui te olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid – välja arvatud nende arhiveerimine – töödelda ainult teie nõusolekul või selleks, et nõuda, kasutada või kaitsta seaduslikke õigusi või kaitsta teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õigusi või Euroopa Liidu või ELi liikmesriigi poolt viidatud olulistel avalikes huvides olevatel põhjustel.

SSL ja/või TLS krüpteerimine

Turvalisuse tagamiseks ja konfidentsiaalse sisu, näiteks ostutellimuste või päringute, mida te meile kui veebisaidi operaatorile esitate, edastamise kaitsmiseks kasutab see veebisait kas SSL- või TLS-krüpteerimisprogrammi. Krüpteeritud ühenduse saate ära tunda selle järgi, kas brauseri aadressirida vahetub “http://” vastu “https://” ning samuti selle järgi, et brauseriribal on lukusümbol.

Kui SSL- või TLS-krüpteering on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie poolt meile edastatud andmeid lugeda.

Krüpteeritud maksetehingud sellel veebisaidil

Kui teil on kohustus jagada meiega oma makseteavet (nt kontonumber, kui olete andnud meile volituse oma pangakonto debiteerimiseks) pärast seda, kui olete sõlminud meiega tasulise lepingu, on see teave vajalik maksete töötlemiseks.

Maksetehinguid, mille puhul kasutatakse tavalisi makseviise (Visa/MasterCard, debiteerimine pangakontole), töödeldakse ainult krüpteeritud SSL- või TLS-ühenduste kaudu. Krüpteeritud ühenduse saate ära tunda selle järgi, kas brauseri aadressirida vahetub “http://” vastu “https://” ning samuti selle järgi, et brauseriribal on lukusümbol.

Kui suhtlus meiega on krüpteeritud, ei ole kolmandatel isikutel võimalik lugeda meiega jagatud makseteavet.

Soovimatute e-kirjade tagasilükkamine

Siinkohal vaidlustame selle, et meie veebisaidi teatises avaldatud kontaktandmeid, mis tuleb esitada koos kohustusliku teabega, kasutatakse meile reklaami- ja teabematerjalide saatmiseks, mida me ei ole selgesõnaliselt taotlenud. Selle veebisaidi ja selle lehekülgede operaatorid jätavad endale selgesõnaliselt õiguse võtta õiguslikke meetmeid, kui reklaami eesmärgil saadetakse soovimatult reklaami, näiteks SPAM-sõnumite kaudu.

4. Andmete salvestamine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebisaidid ja leheküljed kasutavad nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis ei tekita teie seadmele mingit kahju. Need salvestatakse kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või arhiveeritakse teie seadmesse jäädavalt (püsiküpsised). Seansiküpsised kustutatakse automaatselt, kui te lõpetate oma külastuse. Püsiküpsised jäävad teie seadmesse arhiveerituks, kuni te neid aktiivselt kustutate või kuni teie veebilehitseja need automaatselt kustutab.

Mõnel juhul on võimalik, et teie seadmesse salvestatakse kolmanda osapoole küpsised, kui sisenete meie veebilehele (kolmanda osapoole küpsised). Need küpsised võimaldavad teil või meil kasutada teatavaid kolmanda osapoole pakutavaid teenuseid (nt küpsised makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on mitmesuguseid funktsioone. Paljud küpsised on tehniliselt olulised, sest ilma küpsisteta ei toimiks teatud veebilehe funktsioonid (nt ostukorv või videote kuvamine). Muude küpsiste eesmärk võib olla kasutajamustrite analüüs või reklaamsõnumite kuvamine.

Küpsised, mis on vajalikud elektrooniliste sidetehingute sooritamiseks või teatud funktsioonide pakkumiseks, mida soovite kasutada (nt ostukorvifunktsiooni jaoks), või need, mis on vajalikud veebisaidi optimeerimiseks (vajalikud küpsised) (nt küpsised, mis annavad mõõdetava ülevaate veebi publikust), salvestatakse art. 6 lõike 1 punkti f alusel, välja arvatud juhul, kui viidatakse teistsugusele õiguslikule alusele. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi vajalike küpsiste salvestamiseks, et tagada operaatori teenuste tehniliselt veatu ja optimaalne osutamine. Kui teilt on küsitud nõusolekut küpsiste ja sarnaste tuvastamistehnoloogiate salvestamiseks, toimub töötlemine üksnes saadud nõusoleku alusel (art. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG); selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Teil on võimalus seadistada oma veebilehitseja nii, et teid teavitatakse iga kord, kui küpsiseid paigutatakse, ja lubada küpsiste vastuvõtmist ainult teatud juhtudel. Te võite ka välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt või aktiveerida kustutamise funktsiooni küpsiste automaatseks kustutamiseks brauseri sulgemisel. Kui küpsised on deaktiveeritud, võivad selle veebisaidi funktsioonid olla piiratud.

Juhul kui kasutatakse kolmanda osapoole küpsiseid või kui küpsiseid kasutatakse analüütilistel eesmärkidel, teavitame teid sellest eraldi koos käesoleva andmekaitsetingimustega ja küsime vajaduse korral teie nõusolekut.

Nõusolek koos küpsisteatega ja vastavusnõuetega

Meie veebisait kasutab küpsiste teatise ja GDPR-i nõuetele vastavuse nõusolekutehnoloogiat, et saada teie nõusolek teatud küpsiste arhiveerimiseks teie seadmesse või teatud tehnoloogiate kasutamiseks ja esimeste andmekaitsekohaseks dokumenteerimiseks.

Küpsiste teatis ja GDPRi järgimine on paigaldatud meie serveritesse lokaalselt, et ühendus kolmandate osapoolte serveritega ei tekiks. Küpsiste teatis ja GDPRi järgimine salvestab teie brauseris küpsise, et saaksime teile anda antud nõusoleku ja selle tühistamise. Küpsis jääb aktiivseks 1 kuu. Teie andmeid säilitatakse seni, kuni te palute meil need kustutada, kustutate nõusolekuküpsise ise või kuni andmete arhiveerimise eesmärk ei ole enam kehtiv. See ei mõjuta kohustuslikke seadusjärgseid säilitamisperioode.

Küpsiste teadet ja vastavust GDPR-le kasutatakse selleks, et saada seadusega nõutav nõusolek küpsiste kasutamiseks. Õiguslik alus on art. 6(1)(c) GDPR.

Serveri logifailid

Selle veebisaidi ja selle lehekülgede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serverilogifailidesse, mille teie brauser edastab meile automaatselt. Teave hõlmab järgmist:

 • Kasutatava brauseri tüüp ja versioon
 • Kasutatud operatsioonisüsteem
 • Referrer URL
 • Juurdepääsu omava arvuti hostinimi
 • Serveri päringu aeg
 • IP-aadress

Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Need andmed registreeritakse artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(f) GDPR alusel. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi tehniliselt veavaba kujutamise ja operaatori veebilehe optimeerimise vastu. Selleks tuleb salvestada serveri logifailid.

Kontaktvorm

Kui esitate meile päringuid meie kontaktvormi kaudu, siis salvestame kontaktvormil esitatud teabe ja kõik seal esitatud kontaktandmed, et käsitleda teie päringut ja juhul, kui meil tekib lisaküsimusi. Me ei jaga seda teavet ilma teie nõusolekuta.

Kõnealuste andmete töötlemine põhineb art. 6 lõike 1 punktil b, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või kui see on vajalik lepingueelsete meetmete võtmiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile esitatud taotluste tõhusaks töötlemiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Kontaktvormi sisestatud teave jääb meile, kuni te palute meid andmeid kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete arhiveerimiseks või kui eesmärk, milleks teavet arhiveeritakse, ei ole enam olemas (nt pärast seda, kui me oleme lõpetanud oma vastuse teie päringule). See ei piira kohustuslike õigusnormide, eelkõige säilitamisperioodide kohaldamist.

Taotlus e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme teie taotlust, sealhulgas kõiki sellest tulenevaid isikuandmeid (nimi, taotlus), teie taotluse töötlemiseks. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta.

Neid andmeid töödeldakse vastavalt art. 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie päring on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete täitmiseks. Kõigil muudel juhtudel töödeldakse andmeid meie õigustatud huvi alusel meile esitatud päringute tõhusaks käsitlemiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), kui see on saadud; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Teie poolt meile saadetud andmed jäävad meile, kuni te palute meid neid kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk langeb ära (nt pärast teie taotluse täitmist). Kohustuslikud õigusnormid – eelkõige seadusjärgsed säilitamisperioodid – ei mõjuta neid.

Typeform

Oleme integreerinud Typeformi sellele veebisaidile. Teenusepakkuja on TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Hispaania (edaspidi “Typeform”).

Typeform võimaldab meil luua veebivormid ja integreerida need meie veebisaidile. Andmeid, mida sisestate meie Typeformi vormidesse, säilitatakse Typeformi serverites seni, kuni palute meid neid kustutada, tühistate andmete säilitamiseks antud nõusoleku või kuni andmete säilitamise eesmärk ei kehti enam (nt pärast seda, kui oleme lõpetanud teie taotluse töötlemise). See ei mõjuta kohustuslikke õigussätteid – eelkõige säilitamisperioodi -.

Typeformi kasutamine põhineb art. 6(1)(f) GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi veebivormide toimimise vastu. Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmetöötlus

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). See on andmekaitse seadustega kohustuslik leping, mis tagab, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste alusel ja kooskõlas GDPRiga.

Google’i vormid

Oleme integreerinud sellele veebisaidile Google’i vormid. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi “Google”).

Google Forms võimaldab meil luua veebivormid, et registreerida sõnumeid, päringuid ja muid meie veebisaidi külastajate poolt sisestatud andmeid. Kõiki teie tehtud sissekandeid töödeldakse Google’i serverites. Google Forms salvestab teie brauseris küpsise, mis sisaldab unikaalset ID-d (NID-küpsis). See küpsis salvestab mitmesugust teavet, sealhulgas näiteks teie keeleseadistused.

Me kasutame Google Forms’i oma õigustatud huvi alusel, et teie vajadusi võimalikult tõhusalt kindlaks teha (art. 6(1)(f) GDPR). Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Vormile sisestatud andmed jäävad meie valdusesse seni, kuni te palute meid neid kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete arhiveerimiseks või kuni andmete arhiveerimise eesmärk ei ole enam olemas (nt teie päringu töötlemise lõpetamisel). See ei mõjuta kohustuslikke seadusesätteid, eelkõige neid, mis reguleerivad andmete säilitamise tähtaegu.

Lisateavet leiate Google’i andmekaitsepoliitikast aadressil https://policies.google.com/.

Andmetöötlus

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). See on andmekaitse seadustega kohustuslik leping, mis tagab, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste alusel ja kooskõlas GDPRiga.

Registreerimine sellel veebilehel

Teil on võimalus registreeruda sellel veebisaidil, et kasutada veebisaidi lisafunktsioone. Me kasutame teie sisestatud andmeid ainult selleks, et kasutada vastavat pakkumist või teenust, mille jaoks te olete registreerunud. Nõutavad andmed, mida me registreerimisel küsime, tuleb sisestada täies mahus. Vastasel juhul lükkame registreerimise tagasi.

Selleks, et teavitada teid meie portfelli ulatuse olulistest muudatustest või tehnilistest muudatustest, kasutame registreerimise käigus esitatud e-posti aadressi.

Töötleme registreerimise käigus sisestatud andmeid teie nõusoleku alusel (art. 6(1)(a) GDPR).

Me säilitame registreerimise käigus salvestatud andmeid seni, kuni olete sellel veebisaidil registreeritud. Seejärel sellised andmed kustutatakse. See ei piira kohustuslikku seadusjärgset säilitamiskohustust.

Registreerimine Google’is

Selle asemel, et registreeruda otse sellel veebisaidil, saate registreeruda Google’is. Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google’is registreerimiseks peate sisestama ainult oma Google’i nime ja parooli. Google tuvastab teid ja kinnitab teie identiteeti meie veebisaidil.

Kui logite sisse Google’i kaudu, võime kasutada teatud teavet teie kontol, et täiendada teie profiili meiega. Teie otsustate, kas soovite, et seda teavet kasutatakse, ja kui jah, siis millist teavet, teie Google’i turvasätete raames, mille leiate siit: https://myaccount.google.com/security ja https://myaccount.google.com/permissions.

Google’i registreerimisega seotud andmetöötlus põhineb meie õigustatud huvil muuta registreerimisprotsess meie kasutajate jaoks võimalikult lihtsaks (art. 6(1)(f) GDPR). Kuna registreerimisfunktsiooni kasutamine on vabatahtlik ja kasutajad saavad ise otsustada, milliseid juurdepääsuvõimalusi nad soovivad kasutada, ei ole ilmne, et andmesubjektidel oleks vastuolulisi ülekaalukaid õigusi.

Registreerimine Facebook Connectiga

Selle asemel, et registreeruda otse sellel veebisaidil, on teil võimalus registreeruda ka Facebook Connecti kaudu. Selle teenuse pakkuja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki avalduse kohaselt edastatakse kogutud andmed USAsse ja ka teistesse kolmandatesse riikidesse.

Kui otsustate registreeruda Facebook Connecti kaudu ja vajutate nupule “Logi sisse Facebookiga”/”Ühenda Facebookiga”, ühendatakse teid automaatselt Facebooki platvormiga. Seal saate sisse logida, kasutades oma kasutajanime ja parooli. Selle tulemusena on teie Facebooki profiil seotud selle veebisaidi või meie teenustega. See link annab meile juurdepääsu teie Facebookis arhiveeritud andmetele. Need andmed hõlmavad peamiselt järgmist:

 • Facebooki nimi
 • Facebooki profiilifoto ja kaanepilt
 • Facebooki kaanefoto
 • Facebooki arhiveeritud e-posti aadress
 • Facebook-ID
 • Facebooki sõprade nimekirjad
 • Facebooki meeldimised (“Meeldib” teave)
 • Sünniaeg
 • Sugu
 • Riik
 • Keel

Seda teavet kasutatakse teie konto loomiseks, pakkumiseks ja kohandamiseks.

Registreerimine Facebook Connecti kaudu ja sellega seotud andmetöötlustoimingud toimuvad teie nõusoleku alusel (art. 6(1)(a) GDPR). Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis mõjutab kõiki edasisi tehinguid.

Kuivõrd isikuandmeid kogutakse meie veebisaidil siin kirjeldatud tööriista abil ja edastatakse Facebookile, vastutavad meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa ühiselt selle andmetöötluse eest (DSGVO artikkel 26). Ühisvastutus piirdub üksnes andmete kogumise ja nende edastamisega Facebookile. Facebooki poolt pärast edasisaatmist toimuv töötlemine ei ole osa ühisest vastutusest. Meie ühiselt võetud kohustused on sätestatud ühises töötlemislepingus. Lepingu sõnastus on leitav aadressil: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Vastavalt sellele lepingule vastutame Facebooki tööriista kasutamisel privaatsusteabe esitamise eest ja selle tööriista privaatsust tagava rakendamise eest meie veebisaidil. Facebook vastutab Facebooki toodete andmete turvalisuse eest. Facebooki poolt töödeldavate andmetega seotud andmesubjekti õigusi (nt teabenõudeid) saate esitada otse Facebookile. Kui te kasutate meie juures andmesubjekti õigusi, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ja https://www.facebook.com/policy.php.

Lisateavet leiate Facebooki kasutustingimustest ja Facebooki andmete privaatsuspoliitikast. Selle teabe saamiseks kasutage neid linke: https://www.facebook.com/about/privacy/ ja https://www.facebook.com/legal/terms/.

Selle veebisaidi kommentaarifunktsioon

Kui te kasutate selle veebisaidi kommentaarifunktsiooni, arhiveeritakse lisaks teie kommentaaridele ka teave kommentaari tekkimise aja ja teie e-posti aadressi kohta ning, kui te ei postita anonüümselt, teie valitud kasutajanimi.

Kommentaaride tellimine

Selle veebisaidi kasutajana on teil võimalus tellida kommentaare pärast registreerimist. Saate kinnitava e-kirja, mille eesmärk on kontrollida, kas olete esitatud e-posti aadressi tegelik omanik. Te saate selle funktsiooni igal ajal deaktiveerida, järgides vastavat linki infokirjades. Sellisel juhul kustutatakse kommentaaride tellimisega seoses sisestatud andmed. Kui olete aga edastanud selle teabe meile muul eesmärgil ja teisest kohast (nt uudiskirja tellimisel), jäävad andmed meie valdusesse.

Märkuste säilitamise aeg

Kommentaarid ja nendega seotud teave salvestatakse meie poolt ja need jäävad sellele veebisaidile, kuni kommentaaride sisu on täielikult kustutatud või kui kommentaarid tuli õiguslikel põhjustel kustutada (nt solvavad kommentaarid).

Õiguslik alus

Kommentaarid salvestatakse teie nõusoleku alusel (art. 6(1)(a) GDPR). Teil on õigus igal ajal tühistada juba antud nõusolek. Selleks tuleb teil vaid saata meile e-posti teel mitteametlik teade. See ei piira enne teie tühistamist toimunud andmete kogumise seaduslikkust.

ProvenExpert

Oleme lisanud ProvenExperti hindamistihendid sellele veebisaidile. Pakkuja on Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

ProvenExperti pitser võimaldab meil näidata oma veebisaidil klientide kommentaare, mis on ProvenExpertile meie ettevõtte kohta esitatud. Kui külastate meie veebisaiti, luuakse ühendus ProvenExpertiga, et ProvenExpert saaks kindlaks teha, et olete meie veebisaiti külastanud. Lisaks salvestab ProvenExpert teie keeleseadistused, et kuvada pitsat valitud keeles.

ProvenExperti kasutamine põhineb artiklil. 6(1)(f) GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi klientide hinnangute võimalikult arusaadava esitamise vastu. Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

5. Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia elemendid koos Shariffiga

Kasutame sellel veebisaidil ja selle lehekülgedel sotsiaalmeediavõrgustike elemente (nt Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Reeglina saate need sotsiaalmeedia elemendid ära tunda vastavate sotsiaalmeedia logode järgi. Et tagada andmete kaitse sellel veebisaidil, kasutame neid elemente ainult koos nn “Shariffi” lahendusega. See rakendus takistab sellele veebisaidile integreeritud sotsiaalmeedia elementide isikuandmete edastamist vastavale teenusepakkujale kohe, kui sisenete meie veebisaidile.

Otseühendus teenusepakkuja serveriga ei teki enne, kui olete vastava sotsiaalmeedia elemendi aktiveerinud, klõpsates liitunud nupule (mis näitab teie nõusolekut). Niipea, kui aktiveerite sotsiaalmeedia elemendi, saab vastav teenusepakkuja teavet selle kohta, et olete külastanud seda veebisaiti koos oma IP-aadressiga. Kui olete samaaegselt sisse logitud oma vastavasse sotsiaalmeediakontole (nt Facebook), saab vastav teenusepakkuja teie külastuse sellel veebisaidil seostada teie kasutajakontoga.

Pistikprogrammi aktiveerimine kujutab endast nõusolekuavaldust, nagu on määratletud art. 6(1)(a) GDPR ja und § 25 (1) TTDSG. Teil on võimalus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, mis mõjutab kõiki tulevasi tehinguid.

Seda teenust kasutatakse selleks, et saada seadusega nõutav nõusolek teatavate tehnoloogiate kasutamiseks. Selle õiguslik alus on art. 6(1)(c) GDPR.

Facebook

Oleme integreerinud sellele veebisaidile sotsiaalvõrgustiku Facebook elemendid. Selle teenuse pakkuja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki avalduse kohaselt edastatakse kogutud andmed USAsse ja ka teistesse kolmandatesse riikidesse.

Ülevaade Facebooki sotsiaalmeedia elementidest on kättesaadav järgmisel lingil: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kui sotsiaalmeedia element on aktiveeritud, luuakse otsene ühendus teie seadme ja Facebooki serveri vahel. Selle tulemusena saab Facebook teavet, mis kinnitab teie külastust sellel veebisaidil koos teie IP-aadressiga. Kui klõpsate Facebooki Like-nupule, kui olete oma Facebooki kontole sisse logitud, saate selle veebisaidi sisu oma Facebooki profiiliga siduda. Sellest tulenevalt saab Facebook seostada teie külastuse sellel veebisaidil teie kasutajakontoga. Peame rõhutama, et meie kui veebisaidi pakkuja ei saa mingit teavet edastatud andmete sisu ja nende kasutamise kohta Facebooki poolt. Lisateavet leiate Facebooki andmekaitsepoliitikast aadressil: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Kui teie nõusolek (nõusolek) on saadud, siis toimub eespool nimetatud teenuse kasutamine vastavalt art. 6 jagu. 1 lit. a GDPR ja § 25 TTDSG (Saksamaa telekommunikatsiooniseadus). Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie nõusolekut ei ole saadud, toimub teenuse kasutamine meie õigustatud huvi alusel, et meie teave oleks sotsiaalmeedias võimalikult ulatuslikult nähtav.

Kuivõrd isikuandmeid kogutakse meie veebisaidil siin kirjeldatud tööriista abil ja edastatakse Facebookile, vastutavad meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa ühiselt selle andmetöötluse eest (DSGVO artikkel 26). Ühisvastutus piirdub üksnes andmete kogumise ja nende edastamisega Facebookile. Facebooki poolt pärast edasisaatmist toimuv töötlemine ei ole osa ühisest vastutusest. Meie ühiselt võetud kohustused on sätestatud ühises töötlemislepingus. Lepingu sõnastus on leitav aadressil: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Vastavalt sellele lepingule vastutame Facebooki tööriista kasutamisel privaatsusteabe esitamise eest ja selle tööriista privaatsust tagava rakendamise eest meie veebisaidil. Facebook vastutab Facebooki toodete andmete turvalisuse eest. Te saate Facebooki poolt töödeldud andmete suhtes andmesubjekti õigusi (nt teabenõudeid) otse Facebooki juures maksma panna. Kui te kasutate meie juures andmesubjekti õigusi, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ja https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Oleme integreerinud sellele veebisaidile sotsiaalmeediaplatvormi Twitteri funktsioonid. Neid funktsioone pakub Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Iirimaa.

Kui sotsiaalmeedia element on aktiveeritud, luuakse otsene ühendus teie seadme ja Twitteri serveri vahel. Selle tulemusena saab Twitter teavet teie külastuse kohta sellel veebisaidil. Kui kasutate Twitterit ja funktsiooni “Re-Tweet”, on külastatavad veebisaidid seotud teie Twitteri kontoga ja avalikustatakse teistele kasutajatele. Peame rõhutama, et meie, veebilehe ja selle lehekülgede pakkujad, ei tea midagi edastatavate andmete sisust ega selle teabe kasutamisest Twitteri poolt. Lisateavet leiate Twitteri andmekaitse deklaratsioonist aadressil: https://twitter.com/en/privacy.

Kui teie nõusolek (nõusolek) on saadud, siis toimub eespool nimetatud teenuse kasutamine vastavalt art. 6(1)(a) GDPR ja § 25 TTDSG (Saksamaa telekommunikatsiooniseadus) alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie nõusolekut ei ole saadud, toimub teenuse kasutamine meie õigustatud huvi alusel, et meie teave oleks sotsiaalmeedias võimalikult ulatuslikult nähtav.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Teil on võimalus oma andmekaitsesätted Twitteris kontoseadete all aadressil https://twitter.com/account/settings tagasi seadistada.

Instagram

Oleme integreerinud sellesse veebisaiti avaliku meediaplatvormi Instagram funktsioonid. Neid funktsioone pakub Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa.

Kui sotsiaalmeedia element on aktiveeritud, luuakse otsene ühendus teie seadme ja Instagrami serveri vahel. Selle tulemusena saab Instagram teavet teie külastuse kohta sellel veebisaidil.

Kui olete oma Instagrami kontole sisse logitud, võite klõpsata Instagrami nupule, et linkida selle veebisaidi sisu oma Instagrami profiiliga. See võimaldab Instagramil seostada teie külastuse sellel veebisaidil teie kasutajakontoga. Peame märkima, et meil kui veebisaidi ja selle lehekülgede pakkujal ei ole mingit teavet edastatud andmete sisu ja nende kasutamise kohta Instagrami poolt.

Kui teie nõusolek (nõusolek) on saadud, siis toimub eespool nimetatud teenuse kasutamine vastavalt art. 6(1)(a) GDPR ja § 25 TTDSG (Saksamaa telekommunikatsiooniseadus) alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie nõusolekut ei ole saadud, toimub teenuse kasutamine meie õigustatud huvi alusel, et meie teave oleks sotsiaalmeedias võimalikult ulatuslikult nähtav.

Kuivõrd isikuandmeid kogutakse meie veebisaidil siin kirjeldatud tööriista abil ja edastatakse Facebooki või Instagrami, vastutavad meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa ühiselt selle andmetöötluse eest (DSGVO artikkel 26). Ühisvastutus piirdub üksnes andmete kogumise ja nende edastamisega Facebookile või Instagrami. Facebooki või Instagrami poolne töötlemine, mis toimub pärast edasisaatmist, ei ole osa ühisest vastutusest. Meie ühiselt võetud kohustused on sätestatud ühises töötlemislepingus. Lepingu sõnastus on leitav aadressil: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Vastavalt sellele lepingule vastutame Facebooki või Instagrami tööriista kasutamisel privaatsusteabe esitamise eest ja selle tööriista privaatsust tagava rakendamise eest meie veebisaidil. Facebook vastutab Facebooki või Instagrami toodete andmete turvalisuse eest. Facebooki või Instagrami poolt töödeldavate andmete suhtes saate andmesubjekti õigusi (nt teabenõudeid) esitada otse Facebookile. Kui te kasutate meie juures andmesubjekti õigusi, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lisateavet selle teema kohta leiate Instagrami andmekaitsedeklaratsioonist aadressil: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

See veebileht kasutab Tumblri poolt pakutavaid nuppe ja muid elemente. Selle teenuse pakkuja on Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Kui sotsiaalmeedia element on aktiveeritud, luuakse otsene ühendus teie seadme ja Tumblri serveri vahel. Selle tulemusena saab Tumblr teavet teie külastuse kohta sellel veebisaidil.

Tumblr-nupud võimaldavad teil jagada aruannet või lehekülge Tumblris või jälgida teenusepakkujat Tumblris. Kui sisenete ühele meie veebisaidile Tumblri nupu kaudu, loob teie brauser otsese ühenduse Tumblri serveritega. Meil ei ole mingit kontrolli selle pistikprogrammi abil kogutud ja edastatud andmete mahu üle, mida Tumblr kogub ja edastab. Praeguse seisundi põhjal edastatakse nii kasutaja IP-aadress kui ka vastava veebilehe URL.

Kui teie nõusolek (nõusolek) on saadud, siis toimub eespool nimetatud teenuse kasutamine vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a GDPR ja § 25 TTDSG (Saksamaa telekommunikatsiooniseadus) alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie nõusolekut ei ole saadud, toimub teenuse kasutamine meie õigustatud huvi alusel, et meie teave oleks sotsiaalmeedias võimalikult ulatuslikult nähtav.

Täiendavat teavet selle teema kohta leiate Tumblri andmekaitse deklaratsioonist aadressil: https://www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

See veebisait kasutab LinkedIn-võrgustiku elemente. Teenusepakkuja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa.

Iga kord, kui sisenete selle veebisaidi lehele, mis sisaldab LinkedIn’i elemente, luuakse ühendus LinkedIn’i serveritega. LinkedInile teatatakse, et olete seda veebisaiti külastanud oma IP-aadressiga. Kui klõpsate LinkedIni nupule “Soovitan” ja olete sel ajal sisse logitud oma LinkedIni kontole, on LinkedInil võimalik teie külastust sellel veebisaidil seostada teie kasutajakontoga. Peame märkima, et meil kui veebisaitide pakkujal ei ole mingit teavet edastatud andmete sisu ja nende kasutamise kohta LinkedInis.

Kui teie nõusolek (nõusolek) on saadud, siis toimub eespool nimetatud teenuse kasutamine vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a GDPR ja § 25 TTDSG (Saksamaa telekommunikatsiooniseadus) alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie nõusolekut ei ole saadud, toimub teenuse kasutamine meie õigustatud huvi alusel, et meie teave oleks sotsiaalmeedias võimalikult ulatuslikult nähtav.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Täiendavat teavet selle teema kohta leiate LinkedIni andmekaitse deklaratsioonist aadressil: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

See veebisait kasutab XING-võrgustiku elemente. Pakkuja on New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa.

Iga kord, kui sisenetakse mõnele meie veebisaidile/leheküljele, mis sisaldab XINGi elemente, luuakse ühendus XINGi serveritega. Teadaolevalt ei arhiveerita selle tulemusel isikuandmeid. Eelkõige ei salvesta teenus mingeid IP-aadresse ega analüüsi kasutajate mustreid.

Kui teie nõusolek (nõusolek) on saadud, siis toimub eespool nimetatud teenuse kasutamine vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a GDPR ja § 25 TTDSG (Saksamaa telekommunikatsiooniseadus) alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie nõusolekut ei ole saadud, toimub teenuse kasutamine meie õigustatud huvi alusel, et meie teave oleks sotsiaalmeedias võimalikult ulatuslikult nähtav.

Lisateavet andmekaitse ja XINGi jagamisnupu kohta leiate Xingi andmekaitsedeklaratsioonist aadressil: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Kasutame sellel veebisaidil sotsiaalvõrgustiku Pinterest elemente. Võrku haldab Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. korrus, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa.

Kui te sisenete veebilehele või lehele, mis sisaldab sellist elementi, loob teie brauser otsese ühenduse Pinteresti serveritega. Selle protsessi käigus edastab sotsiaalmeedia element logiandmed Pinterest’i serveritesse Ameerika Ühendriikides. Logiandmed võivad sisaldada teie IP-aadressi, teie poolt külastatud veebisaitide aadressi, mis sisaldavad ka Pinteresti funktsioone. Teave hõlmab ka teie brauseri tüüpi ja seadeid, päringu andmeid ja aega, seda, kuidas te kasutate Pinteresti ja küpsiseid.

Kui teie nõusolek (nõusolek) on saadud, siis toimub eespool nimetatud teenuse kasutamine vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a GDPR ja § 25 TTDSG (Saksamaa telekommunikatsiooniseadus) alusel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Kui teie nõusolekut ei ole saadud, toimub teenuse kasutamine meie õigustatud huvi alusel, et meie teave oleks sotsiaalmeedias võimalikult ulatuslikult nähtav.

Lisateavet andmete eesmärgi, ulatuse ja jätkuva töötlemise ning kasutamise kohta Pinterestis, samuti teie kaasnevate õiguste ja võimaluste kohta oma isikuandmete kaitsmiseks, leiate Pinteresti privaatsusteabest aadressil: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analüüsivahendid ja reklaam

Google Tag Manager

Me kasutame Google Tag Managerit. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Tag Manager on vahend, mis võimaldab meil integreerida meie veebisaidil jälgimis- või statistilisi vahendeid ja muid tehnoloogiaid. Google Tag Manager ise ei loo mingeid kasutaja profiile, ei salvesta küpsiseid ega tee iseseisvaid analüüse. See haldab ja käitab ainult selle kaudu integreeritud vahendeid. Google Tag Manager kogub siiski teie IP-aadressi, mis võidakse edastada ka Google’i emaettevõttele Ameerika Ühendriikides.

Google Tag Manager’i kasutatakse art. 6(1)(f) GDPR alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi erinevate vahendite kiire ja lihtsa integreerimise ja haldamise vastu oma veebisaidil. Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Google Analytics

See veebileht kasutab veebianalüüsi teenuse Google Analytics funktsioone. Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Analytics võimaldab veebisaidi operaatoril analüüsida veebisaidi külastajate käitumismustreid. Selleks saab veebisaidi operaator mitmesuguseid kasutajaandmeid, näiteks kasutatud leheküljed, leheküljel veedetud aeg, kasutatud operatsioonisüsteem ja kasutaja päritolu. Need andmed koondatakse kasutaja-ID-sse ja määratakse veebilehe külastaja vastavale lõppseadmele.

Lisaks sellele võimaldab Google Analytics meil muu hulgas salvestada teie hiire ja kerimisliigutusi ning klõpsamisi. Google Analytics kasutab kogutud andmekogumite täiendamiseks erinevaid modelleerimisviise ja kasutab andmeanalüüsis masinõppe tehnoloogiaid.

Google Analytics kasutab tehnoloogiaid, mis teevad kasutaja äratundmise kasutaja käitumismustrite analüüsimiseks (nt küpsised või seadme sõrmejälg). Google’i poolt salvestatud teave veebilehe kasutamise kohta edastatakse reeglina Google’i Ameerika Ühendriikides asuvasse serverisse, kus seda säilitatakse.

Nende teenuste kasutamine toimub teie nõusoleku alusel vastavalt art. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG alusel. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonümiseerimine

Sellel veebisaidil oleme aktiveerinud IP anonüümimise funktsiooni. Selle tulemusena lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna konventsiooni ratifitseerinud riikides enne selle edastamist Ameerika Ühendriikidesse. Täielik IP-aadress edastatakse ühele Google’i serverile Ameerika Ühendriikides ja lühendatakse seal ainult erandjuhtudel. Google kasutab seda teavet selle veebisaidi operaatori nimel, et analüüsida teiepoolset veebisaidi kasutamist, et koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ja osutada veebisaidi operaatorile muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi ja interneti kasutamisega. Teie brauserist koos Google Analyticsiga edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google’i valduses olevate andmetega.

Brauseri pistikprogramm

Saate takistada oma andmete salvestamist ja töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides brauseriplugiini, mis on saadaval järgmisel lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Lisateavet kasutajaandmete käitlemise kohta Google Analyticsis leiate Google’i andmekaitse deklaratsioonist aadressil: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Analyticsi poolt esitatud demograafilised parameetrid

See veebileht kasutab Google Analyticsi “demograafiliste tunnuste” funktsiooni, et veebilehe külastajale saaks kuvada Google’i reklaamivõrgus sobivaid reklaame. See võimaldab luua aruandeid, mis sisaldavad teavet veebisaidi külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Selle teabe allikateks on Google’i huviga seotud reklaam ja kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt saadud külastajate andmed. Neid andmeid ei saa seostada konkreetse isikuga. Teil on võimalus see funktsioon igal ajal välja lülitada, tehes oma Google’i kontol asjakohaseid muudatusi reklaamiga seotud seadetes, või võite üldiselt keelata oma andmete salvestamise Google Analytics’i poolt, nagu on selgitatud jaotises “Andmete salvestamise keelamine”.

Lepinguandmete töötlemine

Oleme sõlminud Google’iga lepingu andmete töötlemise kohta ja rakendame Google Analyticsi kasutamisel täiel määral Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid sätteid.

IONOS veebianalüütika

See veebisait kasutab IONOS WebAnalytics’i analüüsiteenuseid. Nende teenuste pakkuja on 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Saksamaa. Koos IONOSe poolt teostatavate analüüsidega on võimalik analüüsida näiteks külastajate arvu ja nende käitumismustreid külastuste ajal (nt külastatud lehekülgede arv, veebilehe külastuse kestus, katkestatud külastuste protsent), külastajate päritolu (st milliselt veebilehelt külastajad meie veebilehele jõuavad), külastajate asukohti, samuti tehnilisi andmeid (kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi seanss). Selleks arhiveerib IONOS eelkõige järgmisi andmeid:

 • Referrer (eelnevalt külastatud veebisait)
 • Juurdepääs veebilehe või faili leheküljele
 • Brauseri tüüp ja brauseri versioon
 • Kasutatud operatsioonisüsteem
 • Kasutatud seadme tüüp
 • Veebisaidi kasutamise aeg
 • Anonüümne IP-aadress (kasutatakse ainult juurdepääsu asukoha määramiseks)

IONOSe sõnul on salvestatud andmed täiesti anonüümsed, nii et neid ei saa tagasi jälgida üksikisikuteni. IONOS WebAnalytics ei arhiveeri küpsiseid.

Andmeid säilitatakse ja analüüsitakse vastavalt art. 6(1)(f) GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajate mustrite statistilise analüüsi vastu, et optimeerida nii operaatori veebipresentatsiooni kui ka operaatori reklaamitegevust. Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Lisateabe saamiseks, mis on seotud andmete salvestamise ja töötlemisega IONOS WebAnalytics’i poolt, klõpsake palun andmepoliitika deklaratsiooni järgmisel lingil:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Andmetöötlus

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). See on andmekaitse seadustega kohustuslik leping, mis tagab, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste alusel ja kooskõlas GDPRiga.

Google Conversion-Tracking

See veebileht kasutab Google Conversion Tracking. Selle teenuse pakkuja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Conversion Tracking’i abil on meil võimalik tuvastada, kas kasutaja on teatud tegevused lõpule viinud. Näiteks saame analüüsida, kui sageli on meie veebisaidil millistele nuppudele klikitud ja milliseid tooteid vaadatakse või ostetakse eriti sageli. Selle teabe eesmärk on koostada konversioonistatistika. Me saame teada, kui palju kasutajaid on meie reklaamidele klõpsanud ja milliseid tegevusi nad on lõpetanud. Me ei saa mingit teavet, mis võimaldaks meil kasutajaid isiklikult tuvastada. Google kui selline kasutab tuvastamise eesmärgil küpsiseid või võrreldavaid äratundmistehnoloogiaid.

Nende teenuste kasutamine toimub teie nõusoleku alusel vastavalt art. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG alusel. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Lisateavet Google Conversion Tracking’i kohta leiate Google’i andmekaitsepoliitikast aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Uudiskiri

Uudiskirja andmed

Kui soovite saada veebilehel pakutavat uudiskirja, vajame teilt e-posti aadressi ning teavet, mis võimaldab meil kontrollida, et olete esitatud e-posti aadressi omanik ja nõustute uudiskirja saamisega. Täiendavaid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Uudiskirja käitlemiseks kasutame uudiskirja teenusepakkujaid, mida on kirjeldatud allpool.

CleverReach

See veebisait kasutab uudiskirjade saatmiseks CleverReach’i. Pakkuja on CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Saksamaa (edaspidi “CleverReach”). CleverReach on teenus, mida saab kasutada uudiskirjade saatmise korraldamiseks ja analüüsimiseks. Andmed, mille olete sisestanud meie uudiskirja tellimiseks (nt e-posti aadress), salvestatakse CleverReachi serverites Saksamaal või Iirimaal.

Uudiskirjad, mida me saadame CleverReachi kaudu, võimaldavad meil analüüsida meie uudiskirja saajate kasutusmustreid. Sellega seoses on muu hulgas võimalik teada saada, kui paljud saajad tegelikult avasid uudiskirja e-kirja ja kui sageli on uudiskirjas olevale lingile klõpsatud. Conversion Tracking nimelise vahendi abil saame ka kindlaks teha, kas uudiskirjas eelnevalt määratud tegevus on pärast lingile klõpsamist ka tegelikult toimunud (nt toote ostmine sellel veebilehel). Lisateavet CleverReachi uudiskirjade andmeanalüüsi teenuste kohta leiate aadressil: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Andmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel (art. 6(1)(a) GDPR). Te võite igal ajal tühistada antud nõusoleku, kui loobute uudiskirja tellimisest. See ei piira enne teie tühistamist toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

Kui te ei soovi lubada CleverReach’i analüüsi, tuleb teil uudiskirjast loobuda. Igas uudiskirjas on selleks link, mille abil saate seda teha.

Uudiskirja tellimiseks meile hoiule antud andmeid säilitame kuni uudiskirja või uudiskirjateenuse pakkuja tellimuse tühistamiseni ning pärast uudiskirja tellimise tühistamist kustutame need uudiskirja levitamise nimekirjast. Muudel eesmärkidel salvestatud andmed ei mõjuta neid.

Pärast uudiskirjade saatmise nimekirjast loobumist võib meie või uudiskirjateenuse pakkuja teie e-posti aadressi salvestada musta nimekirja, kui selline tegevus on vajalik tulevaste kirjade saatmise vältimiseks. Musta nimekirja andmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil ja neid ei liideta muude andmetega. See teenib nii teie huvi kui ka meie huvi täita uudiskirjade saatmisel seadusest tulenevaid nõudeid (õigustatud huvi art. 6(1)(f) GDPR). Mustas nimekirjas säilitamine on tähtajatu. Te võite esitada vastuväiteid andmete säilitamisele, kui teie huvid kaaluvad üles meie õigustatud huvi.

Lisateavet leiate CleverReachi andmekaitsesätetest aadressil: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Andmetöötlus

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). See on andmekaitse seadustega kohustuslik leping, mis tagab, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste alusel ja kooskõlas GDPRiga.

8. Plug-ins ja tööriistad

YouTube koos laiendatud andmekaitse integratsiooniga

Meie veebisait ühendab YouTube’i veebisaidi videod. Veebilehe operaator on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Me kasutame YouTube’i laiendatud andmekaitserežiimis. YouTube’i sõnul tagab see režiim, et YouTube ei salvesta selle veebisaidi külastajate kohta mingit teavet enne video vaatamist. See ei tähenda siiski tingimata, et andmete jagamine YouTube’i partneritega on laiendatud andmekaitserežiimi tõttu välistatud. Näiteks, olenemata sellest, kas te vaatate videot, loob YouTube alati ühenduse Google DoubleClicki võrguga.

Niipea, kui hakkate sellel veebisaidil YouTube’i videot mängima, luuakse ühendus YouTube’i serveritega. Selle tulemusena saab YouTube’i server teada, milliseid meie lehekülgi olete külastanud. Kui olete meie veebilehe külastamise ajal oma YouTube’i kontole sisse logitud, võimaldate YouTube’ile teie sirvimismustrite otsest seostamist teie isikliku profiiliga. Teil on võimalus seda takistada, logides oma YouTube’i kontolt välja.

Peale selle, kui olete alustanud video esitamist, saab YouTube panna teie seadmesse erinevaid küpsiseid või võrreldavaid tehnoloogiaid tuvastamiseks (nt seadme sõrmejälg). Nii saab YouTube teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Seda teavet kasutatakse muu hulgas videostatistika koostamiseks, et parandada saidi kasutajasõbralikkust ja ennetada pettusekatseid.

Teatud tingimustel võib pärast YouTube’i video mängimise alustamist toimuda täiendavaid andmetöötlustoiminguid, mis ei ole meie kontrolli all.

YouTube’i kasutamine põhineb meie huvil esitada meie veebisisu atraktiivsel viisil. Vastavalt artiklile. 6 lõike 1 punkti f kohaselt on tegemist õigustatud huviga. Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Lisateavet selle kohta, kuidas YouTube käitleb kasutajate andmeid, leiate YouTube’i andmekaitsepoliitikast aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo ilma jälgimiseta (Do-Not-Track)

See veebisait kasutab Vimeo videoportaali pluginaid. Teenusepakkuja on Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Iga kord, kui külastate mõnda meie lehekülge, millel on Vimeo videod, luuakse ühendus Vimeo serveritega. Sellega seoses saab Vimeo server teavet selle kohta, milliseid meie veebisaite olete külastanud. Vimeo saab ka teie IP-aadressi. Siiski oleme Vimeo seadistanud nii, et Vimeo ei saa jälgida teie kasutajategevusi ja ei paiguta küpsiseid.

Kasutame Vimeo’t, et muuta meie veebipresentatsioon teie jaoks atraktiivseks. See on meie õigustatud huvi vastavalt art. 6(1)(f) GDPR. Kui on taotletud vastavat nõusolekut (nt seoses küpsiste säilitamisega), toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6 lõike 1 punkti a alusel; antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine USAsse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC) ja Vimeo sõnul “õigustatud ärihuvidel”. Üksikasjad on leitavad siit: https://vimeo.com/privacy.

Lisateavet kasutajate andmete käitlemise kohta leiate Vimeo privaatsuspoliitikast aadressil: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (kohalik manustamine)

See veebileht kasutab Google’i poolt pakutavaid nn veebifonte, et tagada selle veebilehe kirjatüüpide ühtne kasutamine. Need Google’i kirjatüübid on paigaldatud lokaalselt, nii et selle rakendusega seoses ei looda ühendust Google’i serveritega.

Lisateavet Google’i veebifontide kohta leiate siit: https://developers.google.com/fonts/faq ja tutvuge Google’i andmekaitse deklaratsiooniga aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (kohalik manustamine)

See veebileht kasutab Font Awesome’i, et tagada sellel saidil kirjatüüpide ühtne kasutamine. Font Awesome on paigaldatud lokaalselt, nii et seoses selle rakendusega ei teki ühendust Fonticons, Inc. serveritega.

Lisateavet Font Awesome’i kohta leiate Font Awesome’i andmekaitsedeklaratsioonist aadressil: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

See veebisait kasutab kaarditeenust Google Maps. Teenusepakkuja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Mapsi funktsioonide kasutamise võimaldamiseks tuleb salvestada teie IP-aadress. Reeglina edastatakse see teave ühte Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides, kus see arhiveeritakse. Selle veebisaidi operaatoril ei ole kontrolli andmete edastamise üle. Juhul kui Google Maps on aktiveeritud, on Google’il võimalus kasutada Google’i veebifontide ühtset kujutamist. Google Maps’ile juurdepääsul laeb teie brauser vajalikud veebifontid brauseri vahemällu, et teksti ja fonte õigesti kuvada.

Me kasutame Google Maps’i, et esitada meie veebisisu atraktiivselt ja muuta meie veebisaidil avaldatud asukohad kergesti leitavaks. See kujutab endast õigustatud huvi, nagu on määratletud artiklis. 6 lõike 1 punkt f GDPR. Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ja https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Lisateavet kasutajaandmete käitlemise kohta leiate Google’i andmekaitse deklaratsioonist aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Me kasutame OpenStreetMapi (OSM) pakutavat kaardistamisteenust.

OpenStreetMap’i kaardimaterjalid paigutame OpenStreetMap Foundation’i serverisse, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Ühendkuningriik. Ühendkuningriiki peetakse andmekaitseõiguse alusel turvaliseks kolmandaks riigiks. See tähendab, et Ühendkuningriigis on andmekaitse tase samaväärne Euroopa Liidu andmekaitse tasemega. OpenStreetMapi kaartide kasutamisel luuakse ühendus OpenStreetMap-Foundationi serveritega. Selle käigus võidakse muu hulgas edastada OSMFile teie IP-aadress ja muud andmed teie käitumise kohta sellel veebisaidil. OpenStreetMap võib teie brauserisse salvestada küpsiseid või kasutada sel eesmärgil sarnaseid äratundmistehnoloogiaid.

Kasutame OpenStreetMapi eesmärgiga tagada meie veebipakkumiste atraktiivne esitus ja teha külastajatele lihtsaks meie veebisaidil esitatud asukohtade leidmine. Sellega on kehtestatud õiguspärane alus, nagu on määratletud artiklis. 6 lõike 1 punkt f GDPR. Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Google reCAPTCHA

Kasutame sellel veebisaidil “Google reCAPTCHA” (edaspidi “reCAPTCHA”). Teenusepakkuja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

reCAPTCHA eesmärk on kindlaks teha, kas sellel veebisaidil sisestatud andmed (nt kontaktvormi sisestatud teave) on sisestatud inimese või automaatse programmi poolt. Selle kindlaksmääramiseks analüüsib reCAPTCHA veebisaidi külastajate käitumist erinevate parameetrite alusel. See analüüs käivitub automaatselt kohe, kui veebilehe külastaja siseneb veebilehele. Selle analüüsi jaoks hindab reCAPTCHA mitmesuguseid andmeid (nt IP-aadress, veebisaidi külastaja poolt veebisaidil veedetud aeg või kasutaja algatatud kursori liikumine). Selliste analüüside käigus jälgitavad andmed edastatakse Google’ile.

reCAPTCHA analüüsid töötavad täielikult taustal. Veebisaidi külastajaid ei teavitata sellest, et analüüs on käimas.

Andmeid säilitatakse ja analüüsitakse vastavalt art. 6(1)(f) GDPR alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kaitsta oma veebisaite kuritarvitusliku automatiseeritud luuramise ja SPAMi eest. Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Lisateavet Google reCAPTCHA kohta leiate Google’i andmekaitse deklaratsioonist ja kasutustingimustest järgmistel linkidel: https://policies.google.com/privacy?hl=en ja https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Oleme lisanud Wordfence’i sellele veebisaidile. Teenusepakkuja on Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (edaspidi “Wordfence”).

Wordfence on loodud selleks, et kaitsta meie veebisaiti soovimatu juurdepääsu või pahatahtlike küberrünnakute eest. Selleks loob meie veebisait alalise ühenduse Wordfence’i serveritega, mis kontrollib ja blokeerib nende andmebaasid meie veebisaidile juurdepääsu eest.

Wordfence’i kasutamine põhineb Art. 6(1)(f) GDPR. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi oma veebisaidi võimalikult tõhusaks kaitsmiseks küberrünnakute eest. Kui asjakohane nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli 2 lõike 1 alusel. 6(1)(a) GDPR ja § 25(1) TTDSG, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad on leitavad siit: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Andmetöötlus

Oleme sõlminud eespool nimetatud teenusepakkujaga andmetöötluslepingu (DPA). See on andmekaitse seadustega kohustuslik leping, mis tagab, et nad töötlevad meie veebisaidi külastajate isikuandmeid ainult meie juhiste alusel ja kooskõlas GDPRiga.

9. e-kaubanduse ja makseteenuste pakkujad

Kliendi- ja lepinguandmete töötlemine

Me kogume, töötleme ja kasutame klientide ja lepingute isikuandmeid meie lepinguliste suhete loomiseks, sisuliseks korraldamiseks ja muutmiseks. Käesoleva veebisaidi kasutamisega seotud isikuandmeid (kasutusandmed) kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse ainult siis, kui see on vajalik selleks, et kasutaja saaks kasutada meie teenuseid, või kui see on vajalik arveldamise eesmärgil. Nende protsesside õiguslik alus on art. 6(1)(b) GDPR.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse lõpetamist või ärisuhte lõpetamist ja kehtivate seadusjärgsete arhiveerimistähtaegade lõppemist. See ei piira seadusjärgsete arhiveerimistähtaegade kohaldamist.

Andmete edastamine lepingute sõlmimisel veebipoodide, jaemüüjate ja kaupade saatmise korral

Kui tellite meilt kaupa, jagame teie isikuandmeid transpordiettevõttele, kellele on usaldatud kauba kohaletoimetamine, ning makseteenusele, kelle ülesandeks on maksetehingute teostamine. Jagatakse ainult neid andmeid, mida need vastavad teenusepakkujad vajavad oma kohustuste täitmiseks. Selle jagamise õiguslik alus on art. 6 lõike 1 punkt b GDPR, mis lubab andmete töötlemist lepinguliste või lepingueelsete kohustuste täitmiseks. Kui te annate meile oma vastava nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a GDPR, jagame teie e-posti aadressi transpordiettevõttele, kellele on usaldatud tarne kättetoimetamine, et see ettevõte saaks teid e-posti teel teavitada teie tellimuse kättetoimetamise seisust. Teil on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine teenuste ja digitaalse infosisu lepingute sõlmimisel

Me jagame isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui see on vajalik seoses lepingu täitmisega; näiteks finantsasutusega, kelle ülesandeks on maksete töötlemine.

Andmete edasine edastamine ei toimu või toimub ainult juhul, kui olete edastamiseks selgesõnaliselt nõusoleku andnud. Teie andmete jagamine kolmandate isikutega ilma teie selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil, ei toimu.

Andmete töötlemise aluseks on art. 6 lõike 1 punkt b GDPR, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelseteks toiminguteks.

Makseteenused

Integreerime oma veebisaidil kolmandate isikute makseteenuseid. Kui te sooritate meilt ostu, töötleb makseteenuse pakkuja teie makseandmeid (nt nimi, maksesumma, pangakonto andmed, krediitkaardi number) makse töötlemiseks. Nende tehingute puhul kehtivad vastavate teenusepakkujate vastavad lepingulised ja andmekaitsesätted. Makseteenuse pakkujate kasutamine põhineb art. 6 lõike 1 punkt b GDPR (lepingu töötlemine) ja sujuva, mugava ja turvalise maksetehingu huvides (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f). Kuivõrd teie nõusolekut küsitakse teatavate toimingute jaoks, siis kohaldatakse art. 6(1)(a) GDPR on andmetöötluse õiguslik alus; nõusoleku võib igal ajal tulevikus tühistada.

Kasutame käesoleva veebisaidi raames järgmisi makseteenuseid / makseteenuse pakkujaid:

PayPal

Selle makseteenuse pakkuja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi “PayPal”).

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Üksikasjad on esitatud PayPali privaatsuspoliitikas: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Makseteenuse pakkuja on Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Apple’i privaatsuspoliitika on leitav aadressil: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Teenusepakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Google’i privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin: https://policies.google.com/privacy.

Triibud

ELis asuvate klientide jaoks on teenusepakkuja Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi “Stripe”).

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel (SCC). Üksikasjad on leitavad siit: https://stripe.com/de/privacy ja https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Üksikasjad on leitavad Stripe’i privaatsuspoliitikast järgmisel lingil: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

Tarnija on Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi (edaspidi “Klarna”). Klarna pakub erinevaid maksevõimalusi (nt järelmaks). Kui otsustate maksta Klarnaga (Klarna kassalahendus), kogub Klarna teilt mitmesuguseid isikuandmeid. Klarna kasutab küpsiseid, et optimeerida Klarna kassalahenduse kasutamist. Täpsemat teavet Klarna küpsiste kasutamise kohta leiate järgmisel lingil: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Üksikasjad on esitatud Klarna privaatsuspoliitikas järgmisel lingil: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Selle makseteenuse pakkuja on Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Saksamaa (edaspidi “Paydirekt”). Kui teete makse Paydirekt’i kaudu, kogub Paydirekt erinevaid tehinguandmeid ja edastab need pangale, kus te olete Paydirekt’is registreeritud. Lisaks maksmiseks vajalikele andmetele võib Paydirekt koguda tehingu töötlemise käigus ka muid andmeid, näiteks tarneaadressi või üksikuid ostukorvis olevaid kaupu. Seejärel autentib Paydirekt tehingu pangas salvestatud autentimisprotseduuri abil. Seejärel kantakse maksesumma teie kontolt meie kontole. Ei meie ega kolmandad isikud ei pääse teie kontoandmetele ligi. Paydirektiga maksmise üksikasjad leiate üldtingimustest ja Paydirekti privaatsuspoliitikast aadressil: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

kohene ülekanne Sofort

Selle makseteenuse pakkuja on Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Saksamaa (edaspidi “Sofort GmbH”). “Sofortüberweisung” menetluse abil saame Sofort GmbH-lt reaalajas maksekinnituse ja saame kohe alustada oma kohustuste täitmist. Kui olete valinud makseviisi “Sofortüberweisung”, saatke Sofort GmbH-le PIN-kood ja kehtiv TAN, millega ta saab logida teie internetipanga kontole. Sofort GmbH kontrollib pärast sisselogimist automaatselt teie konto saldot ja teostab ülekande meile teie edastatud TANi abil. Seejärel saadab see meile kohe tehingu kinnituse. Pärast sisselogimist kontrollitakse automaatselt ka teie käivet, arvelduskrediidi krediidilimiiti ning teiste kontode olemasolu ja nende saldot. Lisaks PIN-koodile ja TAN-le edastatakse Sofort GmbH-le teie poolt sisestatud makseandmed ja isikuandmed. Teie isiku andmed on ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber(d), e-posti aadress, IP-aadress ja võimalusel muud andmed, mis on vajalikud maksete töötlemiseks. Nende andmete edastamine on vajalik teie identiteedi kahtluseta tuvastamiseks ja pettusekatsete vältimiseks. Üksikasjalikud andmed kohese pangaülekandega maksmise kohta leiate järgmistelt linkidelt: https://www.sofort.de/datenschutz.html ja https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Selle makseteenuse pakkuja on Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Üksikasjad teie andmete kasutamise kohta leiate Amazon Pay privaatsuspoliitikast järgmisel lingil: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

Selle makseteenuse pakkuja on Mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Madalmaad (edaspidi “Mollie”). Mollie abil saame oma veebisaidil integreerida erinevaid makseviise. Üksikasjad on leitavad Mollie privaatsuspoliitikast: https://www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Selle makseteenuse pakkuja on PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Saksamaa (edaspidi “PayOne”). Üksikasjad on esitatud PayOne’i privaatsuspoliitikas: https://www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Selle makseteenuse pakkuja on paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (edaspidi “giropay”).

Üksikasjalikumaid andmeid leiate giropay andmekaitsepoliitikast aadressil: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Selle makseteenuse pakkuja on American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Saksamaa (edaspidi “American Express”).

American Express võib edastada andmeid oma emaettevõttele USAs. Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb siduvatel ettevõtluseeskirjadel. Üksikasjad on leitavad siit: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Lisateavet leiate American Expressi privaatsuspoliitikast: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Selle makseteenuse pakkuja on Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia (edaspidi “Mastercard”).

Mastercard võib edastada andmeid oma emaettevõttele USAs. Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb Mastercardi siduvatel ettevõtte eeskirjadel. Üksikasjad on leitavad siit: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html ja https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Selle makseteenuse pakkuja on Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ühendkuningriik (edaspidi “VISA”).

Suurbritanniat peetakse andmekaitsealaste õigusaktide osas turvaliseks ELi-väliseks riigiks. See tähendab, et Suurbritannia andmekaitse tase on samaväärne Euroopa Liidu andmekaitse tasemega.

VISA võib edastada andmeid oma emaettevõttele USAs. Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad on leitavad siit: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Lisateavet leiate VISA privaatsuspoliitikast: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Kohandatud teenused

Taotleja andmete käsitlemine

Pakume veebisaidi külastajatele võimalust esitada meile töökuulutusi (nt e-posti teel, postiteenuste kaudu või veebipõhise töökuulutusvormi kaudu). Järgnevalt anname teile ülevaate teie kohta kogutud isikuandmete ulatusest, eesmärgist ja kasutamisest seoses taotlusprotsessiga. Me kinnitame teile, et teie andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine toimub kooskõlas kehtivate andmekaitseõiguste ja kõigi muude seadusesätetega ning et teie andmeid käsitletakse alati rangelt konfidentsiaalsena.

Andmete kogumise ulatus ja eesmärk

Kui te esitate meile töökuulutuse, töötleme kõiki sellega seotud isikuandmeid (nt kontakt- ja sideandmed, kandideerimisdokumendid, tööintervjuude ajal tehtud märkmed jne), kui need on vajalikud töösuhte loomist või töösuhet puudutava otsuse tegemiseks. Eelnimetatud õiguslikuks aluseks on Saksamaa seaduse § 26 BDSG kohaselt (töösuhte läbirääkimised), art. 6(1)(b) GDPR (üldised lepingu läbirääkimised) ja – tingimusel, et olete andnud meile oma nõusoleku – art. 6(1)(a) GDPR. Te võite igal ajal antud nõusoleku tagasi võtta. Meie ettevõttes jagatakse teie isikuandmeid ainult nende isikutega, kes on seotud teie töökoha taotluse töötlemisega.

Kui teie kandideerimise tulemusena võetakse teid tööle, arhiveeritakse teie esitatud andmed § 26 BDSG ja art. 6(1)(b) GDPR alusel töösuhte rakendamiseks meie andmetöötlussüsteemis.

Andmete arhiveerimise periood

Kui me ei saa teile tööpakkumist teha või kui te lükkate tööpakkumise tagasi või võtate oma avalduse tagasi, jätame endale õiguse säilitada teie esitatud andmeid oma õigustatud huvide alusel (art. 6(1)(f) GDPR) kuni 6 kuu jooksul alates taotlusmenetluse lõppemisest (taotluse tagasilükkamine või tagasivõtmine). Seejärel andmed kustutatakse ja füüsilised taotlusdokumendid hävitatakse. Säilitamine on eelkõige tõendiks kohtuvaidluse korral. Kui on ilmne, et andmeid vajatakse pärast 6 kuu pikkuse tähtaja möödumist (nt eelseisva või poolelioleva kohtuvaidluse tõttu), kustutatakse andmed alles siis, kui edasise säilitamise eesmärk on ära langenud.

Pikem säilitamine võib toimuda ka juhul, kui olete andnud oma nõusoleku (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a) või kui andmete säilitamise seadusjärgsed nõuded välistavad andmete kustutamise.

Sissepääs taotlejate hulka

Kui me ei tee teile tööpakkumist, võite liituda meie kandidaatide reserviga. Vastuvõtu korral kantakse kõik dokumendid ja andmed avaldusest üle kandideerijate kogusse, et sobivate vabade töökohtade korral teiega ühendust võtta.

Kandidaatide hulka pääsemine põhineb üksnes teie selgesõnalisel nõusolekul (art. 6(1)(a) GDPR). Taotluse esitamise leping on vabatahtlik ja ei ole seotud käimasoleva taotlusmenetlusega. Mõjutatud isik võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Sellisel juhul kustutatakse taotlejate reservi andmed lõplikult, kui säilitamiseks ei ole õiguslikke põhjusi.

Taotlejate kogumi andmed kustutatakse lõplikult hiljemalt kaks aastat pärast nõusoleku andmist.