Odtlačok

Posledná úprava: júl 2022

Imprint / Oznámenie o mieste

Informácie podľa oddielu. 5 Nemecký zákon o telemédiách (TMG)

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Zastúpená:
Marc Langguth

Kontakt

Telefón: +49 34462 6962 130
E-mail: info@my-job.work

IČ DPH

Identifikačné číslo pre daň z predaja podľa odd. 27a zákona o dani z obratu:
DE 321 694 971

Riešenie sporov v EÚ

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Našu e-mailovú adresu nájdete vyššie v oznámení o stránke.

Riešenie sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.