Choose a package

 • Nakup paketa:

  • Neomejeno (lahko se objavi samo v mestih in ne v celotni državi)
  • Regionalni naš portal lahko tudi objavite svoje delovno mesto
  • Neomejeno število prevodov. Delovna mesta so lahko napisana v vašem jeziku in objavljena v ustreznem jeziku.
  • Uvrstitev v Google Jobs
  • Vidno 30 dni
  • so objavljeni na Linkedinu, Xingu, Facebooku in 20 drugih kanalih.

  • 20 delovnih mest (objavljena so lahko samo v mestih in ne v celotni državi)
  • Regionalni naš portal lahko tudi objavite svoje delovno mesto
  • Prevodi 5 jezikov. Delovna mesta so lahko napisana v vašem jeziku in objavljena v ustreznem jeziku.
  • Uvrstitev v Google Jobs
  • Vidno 30 dni
  • so objavljeni na Linkedinu, Xingu, Facebooku in 20 drugih kanalih.

  • 5 delovnih mest
  • 1 celotna država z uvoznim seznamom CSV
  • S tem paketom so delovna mesta objavljena v vseh mestih želene države, ne glede na to, kako veliko je mesto.
  • Regionalni naš portal lahko tudi objavite svoje delovno mesto
  • Delovna mesta so lahko napisana v vašem jeziku in objavljena v ustreznem jeziku.
  • Vidno 30 dni
  • Uvrstitev v Google Jobs
  • so objavljeni na Linkedinu, Xingu, Facebooku in 20 drugih kanalih.

  • 10 delovnih mest
  • 5 celotna država z uvoznim seznamom CSV
  • S tem paketom so delovna mesta objavljena v vseh mestih želene države, ne glede na to, kako veliko je mesto.
  • Regionalni naš portal lahko tudi objavite svoje delovno mesto
  • Delovna mesta so lahko napisana v vašem jeziku in objavljena v ustreznem jeziku.
  • Vidno 30 dni
  • Uvrstitev v Google Jobs
  • so objavljeni na Linkedinu, Xingu, Facebooku in 20 drugih kanalih.

  • Nadgradnja za paket Ultimate
  • Nadgradnja za paket Ultimate Plus
  • +1 celotna država z uvoznim seznamom CSV
  • S tem paketom so delovna mesta objavljena v vseh mestih želene države, ne glede na to, kako veliko je mesto.
Izberite zgornji paket in ga pošljite.