Välj ett paket

 • Köp paket:

  • Obegränsad (det kan endast publiceras i städer och inte i hela landet).
  • Regional vår portal kan också publicera ditt jobb
  • Obegränsade översättningar. Jobben kan skrivas på ditt språk och publiceras på respektive språk.
  • Listning på Google Jobs
  • Synlig i 30 dagar
  • Publiceras på Linkedin, Xing, Facebook + 20 andra kanaler.

  • 20 jobb (kan endast publiceras i städer och inte i hela landet)
  • Regional vår portal kan också publicera ditt jobb
  • 5 språk översättningar. Jobben kan skrivas på ditt språk och publiceras på respektive språk.
  • Listning på Google Jobs
  • Synlig i 30 dagar
  • Publiceras på Linkedin, Xing, Facebook + 20 andra kanaler.

  • 10 jobb
  • 5 kompletta länder med importlista CSV
  • Med det här paketet läggs jobben ut i alla städer i det land de önskar, oavsett hur stor staden är.
  • Regional vår portal kan också publicera ditt jobb
  • Jobben kan skrivas på ditt språk och publiceras på respektive språk.
  • Synlig i 30 dagar
  • Listning på Google Jobs
  • Publiceras på Linkedin, Xing, Facebook + 20 andra kanaler.

  • 5 jobb
  • 1 komplett land med importlista CSV
  • Med det här paketet läggs jobben ut i alla städer i det land de önskar, oavsett hur stor staden är.
  • Regional vår portal kan också publicera ditt jobb
  • Jobben kan skrivas på ditt språk och publiceras på respektive språk.
  • Synlig i 30 dagar
  • Listning på Google Jobs
  • Publiceras på Linkedin, Xing, Facebook + 20 andra kanaler.

  • Uppgradera till Ultimate Package
  • Uppgradera till Ultimate Plus-paketet
  • +1 komplett land med importlista CSV
  • Med det här paketet läggs jobben ut i alla städer i det land de önskar, oavsett hur stor staden är.
Välj ett paket ovan och skicka in det.