Privatumo politika

Paskutinį kartą pakeista: liepos 10, 2022

Privatumo politika

1. Duomenų apsaugos apžvalga

Bendra informacija

Toliau pateikta informacija padės jums lengvai susipažinti su tuo, kas bus daroma su jūsų asmens duomenimis, kai apsilankysite šioje svetainėje. Sąvoka „asmens duomenys” apima visus duomenis, pagal kuriuos galima jus asmeniškai identifikuoti. Išsamesnės informacijos apie duomenų apsaugos dalyką rasite mūsų Duomenų apsaugos deklaracijoje, kurią pateikėme po šia kopija.

Duomenų įrašymas šioje svetainėje

Kas yra atsakingas už duomenų įrašymą šioje svetainėje (t. y. „duomenų valdytojas”)?

Šios svetainės duomenis tvarko svetainės operatorius, kurio kontaktinę informaciją rasite šios privatumo politikos skyriuje „Informacija apie atsakingąją šalį (BDAR vadinamą „duomenų valdytoju”)”.

Kaip įrašome jūsų duomenis?

Jūsų duomenis renkame, kai dalijatės savo duomenimis su mumis. Pavyzdžiui, tai gali būti informacija, kurią įvedate į mūsų kontaktinę formą.

Kitus duomenis mūsų IT sistemos įrašo automatiškai arba jums sutikus juos įrašyti apsilankymo svetainėje metu. Šiuos duomenis daugiausia sudaro techninė informacija (pvz., žiniatinklio naršyklė, operacinė sistema arba apsilankymo svetainėje laikas). Ši informacija įrašoma automatiškai, kai lankotės šioje svetainėje.

Kokiais tikslais naudojame jūsų duomenis?

Dalis informacijos generuojama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų teikiama be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų naudotojų įpročiams analizuoti.

Kokias turite teises, susijusias su jūsų informacija?

Turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie savo archyvuotų asmens duomenų šaltinį, gavėjus ir tikslus, nemokėdami už tokį atskleidimą mokesčio. Taip pat turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis, turite galimybę bet kada atšaukti šį sutikimą, o tai turės įtakos visam būsimam duomenų tvarkymui. Be to, turite teisę reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas. Be to, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu, jei turite klausimų dėl šio ar kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų.

Analizės įrankiai ir trečiųjų šalių teikiamos priemonės

Gali būti, kad jūsų naršymo įpročiai bus statistiškai analizuojami, kai lankysitės šioje svetainėje. Tokia analizė pirmiausia atliekama naudojant vadinamąsias analizės programas.

Išsamesnės informacijos apie šias analizės programas rasite toliau pateiktoje Duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. Priegloba ir turinio pristatymo tinklai (CDN)

IONOS

Savo svetainę talpiname su „IONOS SE”. Paslaugų teikėjas yra IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Vokietija (toliau – IONOS). Kai lankotės mūsų svetainėje, „IONOS” kartu su jūsų IP adresais įrašo įvairius žurnalus. Išsamesnės informacijos rasite IONOS duomenų privatumo politikoje: https: //www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS naudojame remdamiesi CK 6.2 straipsniu. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Mūsų bendrovė yra teisėtai suinteresuota pateikti kuo patikimesnę svetainę. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai yra duomenų privatumo teisės aktais nustatyta sutartis, kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

„Cloudflare”

Naudojame „Cloudflare” paslaugą, kurią teikia „Cloudflare Inc.”, 101 Townsend St., San Franciskas, CA 94107, JAV. (toliau – „Cloudflare”).

„Cloudflare” siūlo turinio pristatymo tinklą su DNS, kuriuo galima naudotis visame pasaulyje. Todėl informacija tarp jūsų naršyklės ir mūsų svetainės techniškai perduodama per „Cloudflare” tinklą. Tai leidžia „Cloudflare” analizuoti duomenų operacijas tarp jūsų naršyklės ir mūsų svetainės ir veikti kaip filtras tarp mūsų serverių ir galimai kenkėjiško duomenų srauto iš interneto. Šiame kontekste „Cloudflare” taip pat gali naudoti slapukus ar kitas technologijas, naudojamas interneto naudotojams atpažinti, tačiau jos bus naudojamos tik čia aprašytam tikslui.

„Cloudflare” naudojimas grindžiamas mūsų teisėtu interesu, kad mūsų svetainės pasiūlymai būtų teikiami kuo saugiau ir be klaidų (CK 6.2 straipsnis). Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https: //www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Daugiau informacijos apie „Cloudflare” saugumo priemones ir duomenų privatumo politiką rasite šioje nuorodoje: https: //www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai yra duomenų privatumo teisės aktais nustatyta sutartis, kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

„Google Cloud CDN

Naudojame „Google Cloud CDN” turinio pristatymo tinklą. Teikėjas yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google” siūlo pasauliniu mastu paskirstytą turinio pristatymo tinklą. Techniškai informacija tarp jūsų naršyklės ir mūsų svetainės perduodama per „Google” tinklą. Tai leidžia mums padidinti mūsų svetainės prieinamumą ir našumą visame pasaulyje.

„Google Cloud CDN” naudojimas grindžiamas mūsų teisėtu interesu užtikrinti, kad mūsų interneto svetainė būtų teikiama be klaidų ir saugiai (CK 6.2 straipsnis). Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https: //cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Daugiau informacijos apie „Google Cloud CDN” rasite čia: https: //cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai yra duomenų privatumo įstatymuose numatyta sutartis, kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

3. Bendroji informacija ir privaloma informacija

Duomenų apsauga

Šios svetainės ir jos puslapių valdytojai labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą. Todėl jūsų asmens duomenis tvarkome kaip konfidencialią informaciją ir laikydamiesi teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos taisyklių bei šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Kai naudojatės šia svetaine, renkama įvairi asmeninė informacija. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų asmeninę tapatybę. Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kokiais tikslais juos naudojame. Jame taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu renkama informacija.

Informuojame, kad perduodant duomenis internetu (t. y. elektroniniu paštu) gali būti saugumo spragų. Visiškai apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Informacija apie atsakingą šalį (BDAR vadinama „duomenų valdytoju”)

Šios svetainės duomenų tvarkymo duomenų valdytojas yra:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Telefonas: +49 34462 6962 130
El. paštas: info@my-job.work

Duomenų valdytojas – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais priima sprendimus dėl asmens duomenų (pvz., vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslų ir išteklių.

Saugojimo trukmė

Jei šioje privatumo politikoje nenurodytas konkretesnis saugojimo laikotarpis, jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol nebeliks tikslo, dėl kurio jie buvo surinkti. Jei pateiksite pagrįstą prašymą ištrinti duomenis arba atšauksite savo sutikimą tvarkyti duomenis, jūsų duomenys bus ištrinti, nebent turėsime kitų teisiškai leistinų priežasčių saugoti jūsų asmens duomenis (pvz., mokesčių ar komercinės teisės saugojimo laikotarpiai); pastaruoju atveju duomenys bus ištrinti nustojus galioti šioms priežastims.

Bendra informacija apie duomenų tvarkymo šioje svetainėje teisinį pagrindą

Jei sutikote tvarkyti duomenis, jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi CK 6.2 straipsniu. 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu. BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktu, jei specialių kategorijų duomenys tvarkomi pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktą. DSGVO 9 STRAIPSNIO 1 DALĮ. Aiškaus sutikimo dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis atveju duomenys taip pat tvarkomi remiantis DSGVO 6 str. BDAR 49 straipsnio 1 dalies a punktu. Jei sutikote, kad būtų saugomi slapukai arba kad būtų suteikta prieiga prie jūsų galutiniame įrenginyje esančios informacijos (pvz., naudojant įrenginio pirštų atspaudus), duomenų tvarkymas papildomai grindžiamas TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi. Sutikimą galima bet kada atšaukti. Jei jūsų duomenys reikalingi sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms įgyvendinti, jūsų duomenis tvarkome remdamiesi TTGDĮ 3 straipsnio 1 dalimi. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Be to, jei jūsų duomenys reikalingi teisinei prievolei įvykdyti, mes juos tvarkome remdamiesi CK 6.2 straipsnio 1 dalies 1 punktu. 6 straipsnio 1 dalies c punktu. Be to, duomenys gali būti tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu pagal BDAR 6 str. 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Informacija apie atitinkamą teisinį pagrindą kiekvienu konkrečiu atveju pateikiama tolesniuose šios privatumo politikos punktuose.

Informacija apie duomenų perdavimą į JAV ir kitas ES nepriklausančias šalis

Be kita ko, naudojame Jungtinėse Amerikos Valstijose arba kitose duomenų apsaugos požiūriu nesaugiose ne ES šalyse įsikūrusių įmonių priemones. Jei šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į šias ne ES šalis ir ten tvarkomi. Turime pabrėžti, kad šiose šalyse negalima užtikrinti tokio duomenų apsaugos lygio, kuris būtų panašus į ES duomenų apsaugos lygį. Pavyzdžiui, JAV įmonės yra įpareigotos perduoti asmens duomenis saugumo agentūroms, o jūs, kaip duomenų subjektas, neturite jokių galimybių gintis teisme. Todėl neatmetama galimybė, kad JAV agentūros (pvz., Slaptoji tarnyba) gali tvarkyti, analizuoti ir nuolat archyvuoti jūsų asmens duomenis stebėjimo tikslais. Mes nekontroliuojame šios duomenų tvarkymo veiklos.

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Įvairios duomenų tvarkymo operacijos galimos tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Taip pat galite bet kada atšaukti bet kokį mums jau duotą sutikimą. Tai nepažeidžia jokių duomenų rinkimo, kuris vyko iki jūsų atšaukimo, teisėtumo.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu ypatingais atvejais; teisė nesutikti su tiesiogine reklama (BDAR 21 straipsnis)

JEI DUOMENYS TVARKOMI REMIANTIS REGLAMENTO (EB) NR. TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI DĖL PRIEŽASČIŲ, KYLANČIŲ IŠ JŪSŲ UNIKALIOS SITUACIJOS. ŠI NUOSTATA TAIP PAT TAIKOMA BET KOKIAM ŠIOMIS NUOSTATOMIS GRINDŽIAMAM PROFILIAVIMUI. NORĖDAMI NUSTATYTI TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIUO GRINDŽIAMAS BET KOKS DUOMENŲ TVARKYMAS, SUSIPAŽINKITE SU ŠIA DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJA. JEI UŽREGISTRUOSITE PRIEŠTARAVIMĄ, NEBETVARKYSIME JŪSŲ PAVEIKTŲ ASMENS DUOMENŲ, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI GALĖSIME PATEIKTI ĮTIKINAMŲ APSAUGOS POŽIŪRIU VERTINGŲ JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO PRIEŽASČIŲ, KURIOS YRA SVARBESNĖS UŽ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA JEI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS YRA PAREIKŠTI, VYKDYTI AR GINTI TEISINES TEISES (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 21 STRAIPSNIO 1 DALĮ).

JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS REKLAMOS TIKSLAIS, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD JŪSŲ PAVEIKTI ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS REKLAMOS TIKSLAIS. TAI TAIP PAT TAIKOMA PROFILIAVIMUI, JEI JIS SUSIJĘS SU TOKIA TIESIOGINE REKLAMA. JEI PRIEŠTARAUJATE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS VĖLIAU NEBEBUS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS REKLAMOS TIKSLAIS (PRIEŠTARAVIMAS PAGAL CK 2.5 STRAIPSNĮ). 21 STRAIPSNIO 2 DALĮ).

Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

BDAR pažeidimų atveju duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma toje valstybėje narėje, kurioje paprastai yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje įvyko įtariamas pažeidimas. Teisė registruoti skundą galioja nepriklausomai nuo kitų administracinių ar teisminių procedūrų, kurias galima naudoti kaip teisines priemones.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad bet kokius duomenis, kuriuos automatiškai tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba siekdami įvykdyti sutartį, perduotume jums arba trečiajai šaliai įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Jei reikalausite tiesiogiai perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui, tai bus padaryta tik tuo atveju, jei tai techniškai įmanoma.

Informacija apie duomenis, jų taisymas ir naikinimas

Laikydamiesi galiojančių įstatyminių nuostatų, turite teisę bet kada pareikalauti informacijos apie savo archyvuotus asmens duomenis, jų šaltinį ir gavėjus bei jūsų duomenų tvarkymo tikslą. Taip pat galite turėti teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Jei turite klausimų šia tema arba bet kokių kitų klausimų apie asmens duomenis, nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu.

Teisė reikalauti duomenų tvarkymo apribojimų

Turite teisę reikalauti, kad būtų nustatyti apribojimai, susiję su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Norėdami tai padaryti, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis. Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą taikoma šiais atvejais:

 • Jei ginčytumėte mūsų archyvuojamų duomenų teisingumą, paprastai mums prireiks šiek tiek laiko šiam reikalavimui patikrinti. Kol vyksta tyrimas, turite teisę reikalauti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Jei jūsų asmens duomenys buvo (yra) tvarkomi neteisėtai, turite galimybę reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą, o ne reikalauti juos ištrinti.
 • Jei jūsų asmens duomenys mums nebereikalingi, o jums jie reikalingi siekiant įgyvendinti, apginti ar pareikalauti teisinių teisių, turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, o ne juos ištrinti.
 • Jei pareiškėte prieštaravimą pagal CK 2.5 straipsnį, galite pateikti prieštaravimą. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jūsų teisės ir mūsų teisės turės būti vertinamos tarpusavyje. Kol nenustatyta, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, šie duomenys, išskyrus jų archyvavimą, gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisines teises arba apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises, arba dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, kurias nurodo Europos Sąjunga arba ES valstybė narė.

SSL ir (arba) TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pavyzdžiui, pirkimo užsakymų ar užklausų, kurias pateikiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, šioje svetainėje naudojama SSL arba TLS šifravimo programa. Užšifruotą ryšį galima atpažinti patikrinus, ar naršyklės adreso eilutėje neatsiranda užrašas „http://”, o „https://”, taip pat naršyklės eilutėje pasirodo užrakto piktograma.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, trečiosios šalys negali perskaityti jūsų mums perduodamų duomenų.

Šifruotos mokėjimo operacijos šioje svetainėje

Jei esate įsipareigoję pasidalyti mokėjimo informacija (pvz., sąskaitos numeriu, jei suteikiate mums įgaliojimą nurašyti lėšas iš jūsų banko sąskaitos) su mumis po to, kai su mumis sudarėte sutartį, pagrįstą mokesčiais, ši informacija reikalinga mokėjimams apdoroti.

Mokėjimo operacijos įprastais mokėjimo būdais (Visa/MasterCard, debetas į banko sąskaitą) atliekamos tik šifruotais SSL arba TLS ryšiais. Užšifruotą ryšį galima atpažinti patikrinus, ar naršyklės adreso eilutėje neatsiranda užrašas „http://”, o „https://”, taip pat naršyklės eilutėje pasirodo užrakto piktograma.

Jei ryšys su mumis yra užšifruotas, trečiosios šalys negalės perskaityti mokėjimo informacijos, kuria dalijatės su mumis.

Nepageidaujamų el. laiškų atmetimas

Šiuo prieštaraujame, kad kontaktinė informacija, paskelbta kartu su privaloma informacija, kuri turi būti pateikta mūsų Svetainės pranešime, būtų naudojama siųsti mums reklaminę ir informacinę medžiagą, kurios mes aiškiai neprašėme. Šios interneto svetainės ir jos puslapių valdytojai pasilieka aiškią teisę imtis teisinių veiksmų, jei reklaminė informacija siunčiama nepageidaujamai, pavyzdžiui, SPAM žinutėmis.

4. Duomenų įrašymas šioje svetainėje

Slapukai

Mūsų svetainėse ir puslapiuose naudojami pramonėje vadinami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie nedaro jokios žalos jūsų įrenginiui. Jie saugomi laikinai, sesijos metu (sesijos slapukai), arba nuolat archyvuojami jūsų įrenginyje (nuolatiniai slapukai). Sesijos slapukai yra automatiškai ištrinami, kai baigiate apsilankymą. Nuolatiniai slapukai archyvuojami jūsų prietaise tol, kol juos aktyviai ištrinsite arba kol juos automatiškai ištrins jūsų interneto naršyklė.

Kai kuriais atvejais gali būti, kad įėjus į mūsų svetainę jūsų įrenginyje bus išsaugoti trečiųjų šalių slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Šie slapukai leidžia jums arba mums naudotis tam tikromis trečiosios šalies teikiamomis paslaugomis (pvz., slapukai, skirti mokėjimo paslaugoms apdoroti).

Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Daugelis slapukų yra techniškai būtini, nes tam tikros svetainės funkcijos be slapukų neveiktų (pvz., pirkinių krepšelio funkcija arba vaizdo įrašų rodymas). Kitų slapukų tikslas gali būti naudotojų modelių analizė arba reklaminių pranešimų rodymas.

Slapukai, kurie reikalingi elektroninių ryšių sandoriams vykdyti arba tam tikroms funkcijoms, kuriomis norite naudotis (pvz., pirkinių krepšelio funkcijai), atlikti, arba slapukai, kurie reikalingi svetainės optimizavimui (privalomi slapukai) (pvz., slapukai, kurie suteikia išmatuojamą įžvalgą apie interneto auditoriją), saugomi remiantis BDAR 2 straipsnio 1 dalimi. 6 straipsnio 1 dalies f punktu, nebent nurodomas kitas teisinis pagrindas. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti reikiamus slapukus, kad būtų užtikrintas techniškai be klaidų ir optimaliai teikiamos operatoriaus paslaugos. Jei buvo paprašyta jūsų sutikimo saugoti slapukus ir panašias atpažinimo technologijas, duomenys tvarkomi tik gauto sutikimo pagrindu (CK 6.2 straipsnis). 6(1)(a) BDAR ir TTDSG 25(1) straipsnis); šis sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Jūs turite galimybę nustatyti savo naršyklę taip, kad jums būtų pranešama apie kiekvieną slapukų įrašymą, ir leisti priimti slapukus tik tam tikrais atvejais. Taip pat galite neleisti priimti slapukų tam tikrais atvejais arba apskritai arba įjungti ištrynimo funkciją, kad slapukai būtų automatiškai ištrinti, kai uždaroma naršyklė. Jei slapukai išjungiami, šios svetainės funkcijos gali būti ribotos.

Jei naudojami trečiųjų šalių slapukai arba jei slapukai naudojami analitiniais tikslais, apie tai jus atskirai informuosime pagal šią duomenų apsaugos politiką ir, jei reikia, paprašysime jūsų sutikimo.

Sutikimas su pranešimu apie slapukus ir atitiktį

Mūsų svetainė naudoja sutikimo technologiją „Cookie Notice & Compliance for GDPR”, kad gautų jūsų sutikimą archyvuoti tam tikrus slapukus jūsų prietaise arba naudoti tam tikras technologijas ir duomenų apsaugą atitinkančius dokumentus.

Pranešimas apie slapukus ir atitiktį BDAR reikalavimams įdiegtas mūsų serveriuose vietoje, kad nebūtų ryšio su trečiųjų šalių serveriais. Pranešimas apie slapukus ir atitiktis BDAR išsaugo slapuką jūsų naršyklėje, kad būtų galima priskirti jums suteiktą sutikimą ir jo atšaukimą. Slapukas išlieka aktyvus 1 mėnesį. Jūsų duomenys saugomi tol, kol mūsų paprašysite juos ištrinti, patys ištrinsite sutikimo slapuką arba kol duomenų archyvavimo tikslas taps nebeaktualus. Tai neturi įtakos teisės aktais nustatytiems privalomiems saugojimo laikotarpiams.

Pranešimas apie slapukų naudojimą ir atitiktį BDAR reikalavimams naudojamas siekiant gauti sutikimą naudoti slapukus, kurio reikalaujama pagal įstatymus. Teisinis pagrindas yra CK 2.5 str. 6 straipsnio 1 dalies c punktas BDAR.

Serverio žurnalo failai

Šios svetainės ir jos puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Informaciją sudaro:

 • naudojamos naršyklės tipas ir versija
 • Naudojama operacinė sistema
 • Nukreipiančiojo URL
 • Prisijungiančio kompiuterio kompiuterio prieglobos vardas
 • Serverio užklausos laikas
 • IP adresas

Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys registruojami remiantis Reglamento (EB) Nr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą techniškai be klaidų atvaizduoti ir optimizuoti operatoriaus svetainę. Norint tai pasiekti, reikia įrašyti serverio žurnalo failus.

Kontaktinė forma

Jei užklausas mums pateikiate naudodamiesi mūsų kontaktų forma, kontaktų formoje pateiktą informaciją ir bet kokią joje pateiktą kontaktinę informaciją saugosime, kad galėtume išnagrinėti jūsų užklausą ir iškilus papildomiems klausimams. Be jūsų sutikimo šia informacija nesidalinsime.

Šių duomenų tvarkymas yra grindžiamas CK 6.2 straipsniu. 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties vykdymu arba jei būtina atlikti ikisutartines priemones. Visais kitais atvejais duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums adresuotus prašymus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei to buvo prašoma; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Kontaktinėje formoje įvesta informacija lieka pas mus tol, kol nepaprašysite jos ištrinti, neatšauksite savo sutikimo archyvuoti duomenis arba jei nebeliks tikslo, dėl kurio informacija archyvuojama (pvz., kai baigsime rengti atsakymą į jūsų užklausą). Tai nepažeidžia jokių privalomų teisinių nuostatų, ypač saugojimo laikotarpių.

Prašymas el. paštu, telefonu arba faksu

Jei su mumis susisieksite el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausą, įskaitant visus gautus asmens duomenis (vardą, pavardę, užklausą), saugosime ir tvarkysime jūsų užklausos tvarkymo tikslais. Šių duomenų neperduodame be jūsų sutikimo.

Šie duomenys tvarkomi remiantis CK 6.2 straipsniu. 1 dalies b punktu, jei jūsų užklausa yra susijusi su sutarties vykdymu arba reikalinga ikisutartinėms priemonėms atlikti. Visais kitais atvejais duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu veiksmingai tvarkyti mums pateiktas užklausas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), jei jis buvo gautas; sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenys, kuriuos mums atsiuntėte per užklausas, lieka pas mus tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą saugoti arba kol išnyks duomenų saugojimo tikslas (pvz., įvykdžius jūsų užklausą). Privalomos įstatymų nuostatos, ypač teisės aktais nustatyti saugojimo laikotarpiai, lieka nepakeistos.

Typeform

Šioje svetainėje integravome „Typeform”. Teikėjas yra TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barselona, Ispanija (toliau – „Typeform”).

„Typeform” leidžia mums kurti internetines formas ir integruoti jas į savo svetainę. Duomenys, kuriuos įvedate į mūsų „Typeform” formas, saugomi „Typeform” serveriuose tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite duotą sutikimą juos saugoti arba nebeliks duomenų saugojimo tikslo (pvz., kai baigsime tvarkyti jūsų užklausą). Tai neturi įtakos privalomoms teisinėms nuostatoms, ypač saugojimo laikotarpiams.

„Typeform” naudojimas grindžiamas CK 6.2 straipsniu. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą naudotis internetinėmis formomis. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai yra duomenų privatumo įstatymuose numatyta sutartis, kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

„Google” formos

Į šią svetainę integravome „Google” formas. Paslaugų teikėjas yra „Google Ireland Limited”, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau – „Google”).

„Google Forms” leidžia mums kurti internetines formas, kuriose registruojami mūsų svetainės lankytojų įvesti pranešimai, užklausos ir kiti įrašai. Visi jūsų įrašai bus apdorojami „Google” serveriuose. „Google Forms” jūsų naršyklėje išsaugo slapuką, kuriame yra unikalus ID (NID slapukas). Šiame slapuke saugoma įvairi informacija, įskaitant, pavyzdžiui, jūsų kalbos nustatymus.

„Google” formas naudojame remdamiesi savo teisėtu interesu kuo veiksmingiau nustatyti jūsų poreikius (CK 6.2 straipsnis). Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Formoje įvesti duomenys liks mūsų žinioje tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite savo sutikimą dėl duomenų archyvavimo arba kol išnyks duomenų archyvavimo tikslas (pvz., baigus tvarkyti jūsų užklausą). Tai neturi įtakos privalomoms teisės aktų nuostatoms, ypač toms, kurios reglamentuoja saugojimo laikotarpius.

Daugiau informacijos rasite „Google” duomenų privatumo politikoje adresu https://policies.google.com/.

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai yra duomenų privatumo įstatymuose numatyta sutartis, kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

Registracija šioje svetainėje

Šioje svetainėje galite užsiregistruoti, kad galėtumėte naudotis papildomomis svetainės funkcijomis. Jūsų įvestus duomenis naudosime tik tam, kad galėtume naudotis atitinkamu pasiūlymu ar paslauga, kuriai užsiregistravote. Registracijos metu prašoma informacija turi būti pateikta visa. Priešingu atveju registraciją atmesime.

Norėdami jus informuoti apie svarbius mūsų portfelio apimties pokyčius arba techninius pakeitimus, naudosime registracijos proceso metu nurodytą el. pašto adresą.

Registracijos metu įvestus duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu (CK 2.5 straipsnis). 6(1)(a) BDAR).

Registracijos proceso metu įrašytus duomenis saugome tol, kol esate užsiregistravę šioje svetainėje. Vėliau tokie duomenys ištrinami. Tai nepažeidžia teisės aktuose nustatytų privalomų saugojimo įpareigojimų.

Registracija „Google

Užuot registravęsi tiesiogiai šioje svetainėje, galite užsiregistruoti „Google”. Šios paslaugos teikėjas yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Norėdami užsiregistruoti „Google”, turite įvesti tik „Google” vardą ir slaptažodį. „Google” nustatys jūsų tapatybę ir patvirtins jūsų tapatybę mūsų svetainėje.

Kai prisiregistruojate prie „Google”, galime naudoti tam tikrą jūsų paskyroje esančią informaciją, kad galėtume užpildyti jūsų profilį. Jūs sprendžiate, ar norite, kad ši informacija būtų naudojama, o jei taip, tai kokia tai informacija, vadovaudamiesi savo „Google” saugumo nustatymais, kuriuos galite rasti čia: https://myaccount.google.com/security ir https://myaccount.google.com/permissions.

Duomenų tvarkymas, susijęs su „Google” registracija, grindžiamas mūsų teisėtu interesu, kad registracijos procesas mūsų naudotojams būtų kuo paprastesnis (CK 6.2 str. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Kadangi registracijos funkcija naudojamasi savanoriškai, o naudotojai patys gali nuspręsti dėl atitinkamų prieigos galimybių, nėra jokių prieštaraujančių dominuojančių duomenų subjektų teisių.

Registracija naudojant „Facebook Connect

Užuot registravęsi tiesiogiai šioje svetainėje, taip pat galite registruotis naudodami „Facebook Connect”. Šios paslaugos teikėjas yra „Meta Platforms Ireland Limited”, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija. „Facebook” pareiškime teigiama, kad surinkti duomenys bus perduoti JAV ir kitoms trečiosioms šalims.

Jei nuspręsite užsiregistruoti per „Facebook Connect” ir spustelėsite mygtuką „Prisijungti su „Facebook” / „Prisijungti su „Facebook”, būsite automatiškai prijungti prie „Facebook” platformos. Ten galite prisijungti naudodami savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Todėl jūsų „Facebook” profilis bus susietas su šia svetaine arba mūsų paslaugomis. Ši nuoroda suteikia mums prieigą prie jūsų „Facebook” archyvuotų duomenų. Šiuos duomenis visų pirma sudaro šie duomenys:

 • „Facebook” vardas
 • „Facebook” profilio nuotrauka ir viršelio nuotrauka
 • „Facebook” viršelio nuotrauka
 • „Facebook” archyvuotas el. pašto adresas
 • „Facebook” ID
 • „Facebook” draugų sąrašai
 • „Facebook” patinka („Patinka” informacija)
 • Gimimo data
 • Lytis
 • Šalis
 • Kalba

Ši informacija bus naudojama jūsų paskyrai nustatyti, teikti ir pritaikyti.

Registracija per „Facebook Connect” ir susijusios duomenų tvarkymo operacijos atliekamos remiantis jūsų sutikimu (CK 2.5 str.). 6(1)(a) BDAR). Šį sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu, ir tai turės įtakos visiems būsimiems sandoriams.

Jei asmens duomenys renkami mūsų svetainėje naudojant čia aprašytą įrankį ir perduodami „Facebook”, mes ir „Meta Platforms Ireland Limited”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija, esame bendrai atsakingi už šį duomenų tvarkymą (DSGVO 26 straipsnis). Bendra atsakomybė apsiriboja tik duomenų rinkimu ir jų perdavimu „Facebook”. „Facebook” atliekamas duomenų tvarkymas po tolesnio perdavimo nėra bendros atsakomybės dalis. Mūsų bendri įsipareigojimai buvo nustatyti bendroje perdirbimo sutartyje. Susitarimo formuluotę galima rasti adresu: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. Pagal šią sutartį esame atsakingi už privatumo informacijos pateikimą naudojantis „Facebook” priemone ir už privatumą užtikrinantį priemonės įdiegimą mūsų svetainėje. „Facebook” yra atsakingas už „Facebook” produktų duomenų saugumą. Duomenų subjekto teises (pvz., prašymus suteikti informaciją), susijusias su „Facebook” tvarkomais duomenimis, galite pareikšti tiesiogiai „Facebook”. Jei duomenų subjekto teises pareikšite mums, privalome jas perduoti „Facebook”.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ir https://www.facebook.com/policy.php.

Daugiau informacijos rasite „Facebook” naudojimo sąlygose ir „Facebook” duomenų privatumo politikoje. Norėdami gauti šią informaciją, naudokitės šiomis nuorodomis: https: //www.facebook.com/about/privacy/ ir https://www.facebook.com/legal/terms/.

Šios svetainės komentarų funkcija

Kai naudojatės šios svetainės komentarų funkcija, kartu su jūsų komentarais bus archyvuojama informacija apie komentaro sukūrimo laiką, jūsų el. pašto adresas ir, jei rašote ne anonimiškai, pasirinktas vartotojo vardas.

Prenumeruoti komentarus

Užsiregistravę kaip šios svetainės naudotojas turite galimybę užsiprenumeruoti komentarus. Gausite patvirtinimo el. laišką, kurio tikslas – patikrinti, ar esate tikrasis pateikto el. pašto adreso turėtojas. Šią funkciją galite bet kada išjungti, paspaudę atitinkamą nuorodą informaciniuose el. laiškuose. Šiuo atveju duomenys, įvesti kartu su komentarų prenumerata, bus ištrinti. Tačiau jei šią informaciją mums pateikėte kitais tikslais ir iš kitos vietos (pvz., prenumeruodami naujienlaiškį), duomenys lieka mūsų žinioje.

Pastabų saugojimo laikotarpis

Komentarus ir bet kokią su jais susijusią informaciją mes saugome ir paliksime šioje svetainėje tol, kol bus ištrintas visas komentaro turinys arba jei komentarai turėjo būti ištrinti dėl teisinių priežasčių (pvz., įžeidžiantys komentarai).

Teisinis pagrindas

Pastabos saugomos remiantis jūsų sutikimu (CK 2 straipsnio 1 dalis). 6(1)(a) BDAR). Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti mums jau duotą sutikimą. Tam tereikia atsiųsti mums neoficialų pranešimą el. paštu. Tai nepažeidžia jokių duomenų rinkimo, kuris vyko iki jūsų atšaukimo, teisėtumo.

ProvenExpert

Į šią svetainę įtraukėme „ProvenExpert” vertinimo antspaudus. Teikėjas yra „Expert Systems AG”, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlynas, https://www.provenexpert.com.

„ProvenExpert” antspaudas suteikia mums galimybę savo svetainėje rodyti klientų atsiliepimus, kurie buvo pateikti „ProvenExpert” apie mūsų įmonę. Kai lankotės mūsų svetainėje, užmezgamas ryšys su „ProvenExpert”, kad „ProvenExpert” galėtų nustatyti, jog lankėtės mūsų svetainėje. Be to, „ProvenExpert” įrašo jūsų kalbos nustatymus, kad antspaudas būtų rodomas pasirinkta kalba.

„ProvenExpert” naudojimas grindžiamas CK 6.5 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą kuo suprantamiau pateikti klientų atsiliepimus. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

5. Socialinė žiniasklaida

Socialinės žiniasklaidos elementai su Shariffu

Šioje svetainėje ir jos puslapiuose naudojame socialinės žiniasklaidos tinklų elementus (pvz., „Facebook”, „Twitter”, „Instagram”, „Pinterest”, „XING”, „LinkedIn”, „Tumblr”).

Paprastai šiuos socialinės žiniasklaidos elementus galėsite atpažinti iš rodomų atitinkamų socialinės žiniasklaidos logotipų. Siekdami užtikrinti duomenų apsaugą šioje svetainėje, šiuos elementus naudojame tik kartu su vadinamuoju „Shariff” sprendimu. Ši programa neleidžia į šią svetainę integruotiems socialinės žiniasklaidos elementams perduoti asmens duomenų atitinkamam paslaugų teikėjui, kai tik įeinate į mūsų svetainę.

Tiesioginis ryšys su paslaugų teikėjo serveriu užmezgamas tik tada, kai aktyvuojate atitinkamą socialinės medijos elementą spustelėdami susijusį mygtuką (tai rodo jūsų sutikimą). Kai tik aktyvuojate socialinės žiniasklaidos elementą, atitinkamas paslaugų teikėjas gauna informaciją, kad lankėtės šioje svetainėje, ir jūsų IP adresą. Jei tuo pat metu esate prisijungę prie atitinkamos socialinės žiniasklaidos paskyros (pvz., „Facebook”), atitinkamas paslaugų teikėjas galės priskirti jūsų apsilankymą šioje svetainėje jūsų naudotojo paskyrai.

Įskiepio įjungimas yra sutikimo pareiškimas, kaip apibrėžta CK 6.2 straipsnyje. 6(1)(a) BDAR ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalyje. Jūs turite galimybę bet kada atšaukti šį sutikimą ir tai turės įtakos visiems būsimiems sandoriams.

Ši paslauga naudojama norint gauti sutikimą naudoti tam tikras technologijas, kurių reikalaujama pagal įstatymus. Teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies c punktas BDAR.

„Facebook”

Šioje svetainėje integravome socialinio tinklo „Facebook” elementus. Šią paslaugą teikia „Meta Platforms Ireland Limited”, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija. „Facebook” pareiškime teigiama, kad surinkti duomenys bus perduoti JAV ir kitoms trečiosioms šalims.

Socialinės žiniasklaidos elementų „Facebook” apžvalgą galima rasti pagal šią nuorodą: https: //developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jei aktyvuotas socialinės medijos elementas, bus užmegztas tiesioginis ryšys tarp jūsų prietaiso ir „Facebook” serverio. Todėl „Facebook” gaus informaciją, patvirtinančią jūsų apsilankymą šioje svetainėje ir jūsų IP adresą. Jei prisijungę prie „Facebook” paskyros paspausite mygtuką „Patinka”, šios svetainės turinį galėsite susieti su savo „Facebook” profiliu. Todėl „Facebook” galės priskirti jūsų apsilankymą šioje svetainėje jūsų naudotojo paskyrai. Turime pabrėžti, kad mes, kaip svetainės teikėjas, negauname jokios informacijos apie perduotų duomenų turinį ir jų naudojimą „Facebook”. Daugiau informacijos rasite „Facebook” duomenų privatumo politikoje adresu: https: //de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jei buvo gautas jūsų sutikimas (pritarimas), pirmiau minėta paslauga bus naudojama remiantis CK 6.2 straipsniu. 6 str. 1 litras. a BDAR ir Vokietijos telekomunikacijų įstatymo (TTDSG) 25 straipsnis. Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas. Jei jūsų sutikimas nebuvo gautas, paslauga bus naudojama remiantis mūsų teisėtu interesu, kad mūsų informacija būtų kuo išsamiau matoma socialinėje žiniasklaidoje.

Jei asmens duomenys renkami mūsų svetainėje naudojant čia aprašytą įrankį ir perduodami „Facebook”, mes ir „Meta Platforms Ireland Limited”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija, esame bendrai atsakingi už šį duomenų tvarkymą (DSGVO 26 straipsnis). Bendra atsakomybė apsiriboja tik duomenų rinkimu ir jų perdavimu „Facebook”. „Facebook” atliekamas duomenų tvarkymas po tolesnio perdavimo nėra bendros atsakomybės dalis. Mūsų bendri įsipareigojimai buvo nustatyti bendroje perdirbimo sutartyje. Susitarimo formuluotę galima rasti adresu: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. Pagal šią sutartį esame atsakingi už privatumo informacijos pateikimą naudojantis „Facebook” priemone ir už privatumą užtikrinantį priemonės įdiegimą mūsų svetainėje. „Facebook” yra atsakingas už „Facebook” produktų duomenų saugumą. Duomenų subjekto teises (pvz., prašymus suteikti informaciją), susijusias su „Facebook” tvarkomais duomenimis, galite pareikšti tiesiogiai „Facebook”. Jei duomenų subjekto teises pareikšite mums, privalome jas perduoti „Facebook”.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ir https://www.facebook.com/policy.php.

„Twitter”

Į šią svetainę integravome socialinės žiniasklaidos platformos „Twitter” funkcijas. Šias funkcijas atlieka „Twitter International Company”, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Airija.

Jei aktyvuotas socialinės medijos elementas, bus užmegztas tiesioginis ryšys tarp jūsų prietaiso ir „Twitter” serverio. Todėl „Twitter” gaus informaciją apie jūsų apsilankymą šioje svetainėje. Kai naudojate „Twitter” ir funkciją „Re-Tweet”, jūsų aplankytos svetainės susiejamos su jūsų „Twitter” paskyra ir atskleidžiamos kitiems naudotojams. Turime pabrėžti, kad mes, svetainės ir jos puslapių teikėjai, nieko nežinome apie perduodamų duomenų turinį ir apie tai, kaip šią informaciją naudoja „Twitter”. Daugiau informacijos rasite „Twitter” duomenų privatumo deklaracijoje adresu: https: //twitter.com/en/privacy.

Jei buvo gautas jūsų sutikimas (pritarimas), pirmiau minėta paslauga bus naudojama remiantis CK 6.2 straipsniu. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir Vokietijos telekomunikacijų įstatymo (TTDSG) 25 straipsniu. Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas. Jei jūsų sutikimas nebuvo gautas, paslauga bus naudojama remiantis mūsų teisėtu interesu, kad mūsų informacija būtų kuo išsamiau matoma socialinėje žiniasklaidoje.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https: //gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Duomenų apsaugos nustatymus „Twitter” galite iš naujo nustatyti paskyros nustatymuose adresu https://twitter.com/account/settings.

„Instagram”

Į šią svetainę integravome viešosios žiniasklaidos platformos „Instagram” funkcijas. Šias funkcijas siūlo „Meta Platforms Ireland Limited”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija.

Jei aktyvuotas socialinės medijos elementas, bus užmegztas tiesioginis ryšys tarp jūsų prietaiso ir „Instagram” serverio. Todėl „Instagram” gaus informaciją apie jūsų apsilankymą šioje svetainėje.

Jei esate prisijungę prie savo „Instagram” paskyros, galite spustelėti „Instagram” mygtuką ir susieti šios svetainės turinį su savo „Instagram” profiliu. Tai leidžia „Instagram” priskirti jūsų apsilankymą šioje svetainėje jūsų naudotojo paskyrai. Turime pabrėžti, kad mes, kaip svetainės ir jos puslapių teikėjas, neturime jokių žinių apie perduodamų duomenų turinį ir jų naudojimą „Instagram”.

Jei buvo gautas jūsų sutikimas (pritarimas), pirmiau minėta paslauga bus naudojama remiantis CK 6.2 straipsniu. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir Vokietijos telekomunikacijų įstatymo (TTDSG) 25 straipsniu. Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas. Jei jūsų sutikimas nebuvo gautas, paslauga bus naudojama remiantis mūsų teisėtu interesu, kad mūsų informacija būtų kuo išsamiau matoma socialinėje žiniasklaidoje.

Jei asmens duomenys renkami mūsų svetainėje naudojant čia aprašytą įrankį ir perduodami į „Facebook” arba „Instagram”, mes ir „Meta Platforms Ireland Limited”, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija, esame bendrai atsakingi už šį duomenų tvarkymą (DSGVO 26 straipsnis). Bendra atsakomybė apsiriboja tik duomenų rinkimu ir jų perdavimu „Facebook” arba „Instagram”. „Facebook” arba „Instagram” atliekamas duomenų tvarkymas po tolesnio perdavimo nėra bendros atsakomybės dalis. Mūsų bendri įsipareigojimai buvo nustatyti bendroje perdirbimo sutartyje. Susitarimo formuluotę galima rasti adresu: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. Pagal šią sutartį esame atsakingi už privatumo informacijos pateikimą naudojant „Facebook” arba „Instagram” įrankį ir už privatumo apsaugą užtikrinantį įrankio įdiegimą mūsų svetainėje. „Facebook” atsako už „Facebook” arba „Instagram” produktų duomenų saugumą. Duomenų subjekto teises (pvz., prašymus suteikti informaciją) dėl „Facebook” arba „Instagram” tvarkomų duomenų galite pareikšti tiesiogiai „Facebook”. Jei duomenų subjekto teises pareikšite mums, privalome jas perduoti „Facebook”.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ir https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Daugiau informacijos šia tema rasite „Instagram” duomenų privatumo deklaracijoje adresu: https: //instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Šioje svetainėje naudojami „Tumblr” pateikti mygtukai ir kiti elementai. Šios paslaugos teikėjas yra „Tumblr, Inc.”, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, JAV.

Jei socialinio tinklo elementas yra įjungtas, bus užmegztas tiesioginis ryšys tarp jūsų prietaiso ir „Tumblr” serverio. Todėl „Tumblr” gaus informaciją apie jūsų apsilankymą šioje svetainėje.

„Tumblr” mygtukais galite bendrinti ataskaitą ar puslapį „Tumblr” arba sekti teikėją „Tumblr”. Jei į vieną iš mūsų svetainių pateksite per „Tumblr” mygtuką, jūsų naršyklė užmegs tiesioginį ryšį su „Tumblr” serveriais. Mes negalime kontroliuoti duomenų, kuriuos „Tumblr” renka ir perduoda naudodama šį papildinį, kiekio. Pagal dabartinę turimą informaciją perduodamas naudotojo IP adresas ir atitinkamos svetainės URL.

Jei buvo gautas jūsų sutikimas (pritarimas), pirmiau minėta paslauga bus naudojama remiantis CK 6.2 straipsniu. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir Vokietijos telekomunikacijų įstatymo (TTDSG) 25 straipsniu. Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas. Jei jūsų sutikimas nebuvo gautas, paslauga bus naudojama remiantis mūsų teisėtu interesu, kad mūsų informacija būtų kuo išsamiau matoma socialinėje žiniasklaidoje.

Daugiau informacijos šiuo klausimu rasite „Tumblr” duomenų privatumo deklaracijoje adresu: https: //www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

Šioje svetainėje naudojami „LinkedIn” tinklo elementai. Teikėjas yra „LinkedIn Ireland Unlimited Company”, „Wilton Plaza”, „Wilton Place”, Dublinas 2, Airija.

Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie šios svetainės puslapio, kuriame yra „LinkedIn” elementų, užmezgamas ryšys su „LinkedIn” serveriais. „LinkedIn” gauna pranešimą apie tai, kad apsilankėte šioje svetainėje, naudodami savo IP adresą. Jei spustelėsite „LinkedIn” mygtuką „Rekomenduoti” ir tuo metu būsite prisijungę prie savo „LinkedIn” paskyros, „LinkedIn” galės priskirti jūsų apsilankymą šioje svetainėje jūsų naudotojo paskyrai. Turime pabrėžti, kad mes, kaip svetainių teikėjas, neturime jokių žinių apie perduodamų duomenų turinį ir jų naudojimą „LinkedIn”.

Jei buvo gautas jūsų sutikimas (pritarimas), pirmiau minėta paslauga bus naudojama remiantis CK 6.2 straipsniu. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir Vokietijos telekomunikacijų įstatymo (TTDSG) 25 straipsniu. Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas. Jei jūsų sutikimas nebuvo gautas, paslauga bus naudojama remiantis mūsų teisėtu interesu, kad mūsų informacija būtų kuo išsamiau matoma socialinėje žiniasklaidoje.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https: //www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Daugiau informacijos šia tema rasite „LinkedIn” duomenų privatumo deklaracijoje adresu: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Šioje svetainėje naudojami XING tinklo elementai. Teikėjas yra „New Work SE”, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija.

Kiekvieną kartą, kai pasiekiama viena iš mūsų svetainių / puslapių, kuriuose yra XING elementų, užmezgamas ryšys su XING serveriais. Kiek mums žinoma, dėl to nėra archyvuojami jokie asmens duomenys. Visų pirma paslauga nesaugo jokių IP adresų ir neanalizuoja naudotojų modelių.

Jei buvo gautas jūsų sutikimas (pritarimas), pirmiau minėta paslauga bus naudojama remiantis CK 6.2 straipsniu. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir Vokietijos telekomunikacijų įstatymo (TTDSG) 25 straipsniu. Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas. Jei jūsų sutikimas nebuvo gautas, paslauga bus naudojama remiantis mūsų teisėtu interesu, kad mūsų informacija būtų kuo išsamiau matoma socialinėje žiniasklaidoje.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir „XING” bendrinimo mygtuką rasite „Xing” duomenų apsaugos deklaracijoje adresu: https: //www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Šioje svetainėje naudojame socialinio tinklo „Pinterest” elementus. Tinklą valdo „Pinterest Europe Ltd.”, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Airija.

Jei pasieksite svetainę ar puslapį, kuriame yra toks elementas, jūsų naršyklė užmegs tiesioginį ryšį su „Pinterest” serveriais. Šio proceso metu socialinės žiniasklaidos elementas perduoda žurnalo duomenis į „Pinterest” serverius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Į žurnalo duomenis gali būti įtrauktas jūsų IP adresas, jūsų aplankytų svetainių, kuriose taip pat yra „Pinterest” funkcijos, adresas. Informacija taip pat apima jūsų naršyklės tipą ir nustatymus, užklausos duomenis ir laiką, kaip naudojate „Pinterest” ir slapukus.

Jei buvo gautas jūsų sutikimas (pritarimas), pirmiau minėta paslauga bus naudojama remiantis CK 6.2 straipsniu. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir Vokietijos telekomunikacijų įstatymo (TTDSG) 25 straipsniu. Toks sutikimas gali būti bet kada atšauktas. Jei jūsų sutikimas nebuvo gautas, paslauga bus naudojama remiantis mūsų teisėtu interesu, kad mūsų informacija būtų kuo išsamiau matoma socialinėje žiniasklaidoje.

Daugiau informacijos apie „Pinterest” duomenų tikslą, apimtį ir tolesnį jų tvarkymą bei naudojimą, taip pat apie jūsų susijusias teises ir galimybes apsaugoti savo privačią informaciją rasite „Pinterest” duomenų privatumo informacijoje adresu: https: //about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analizės priemonės ir reklama

„Google Tag Manager

Naudojame „Google Tag Manager”. Paslaugų teikėjas yra „Google Ireland Limited”, „Gordon House”, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Tag Manager” – tai įrankis, leidžiantis mums integruoti stebėjimo ar statistikos įrankius ir kitas technologijas į mūsų svetainę. Pati „Google Tag Manager” nekuria jokių naudotojų profilių, nesaugo slapukų ir neatlieka jokios nepriklausomos analizės. Ji tik valdo ir paleidžia per ją integruotus įrankius. Tačiau „Google Tag Manager” renka jūsų IP adresą, kuris taip pat gali būti perduodamas „Google” patronuojančiajai bendrovei Jungtinėse Amerikos Valstijose.

„Google Tag Manager” naudojama remiantis CK 2.5 str. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą greitai ir nesudėtingai integruoti ir administruoti įvairius įrankius savo svetainėje. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

„Google Analytics

Šioje svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics” funkcijos. Šios paslaugos teikėjas yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Analytics” leidžia svetainės operatoriui analizuoti svetainės lankytojų elgsenos modelius. Šiuo tikslu svetainės operatorius gauna įvairius naudotojo duomenis, pavyzdžiui, peržiūrėtus puslapius, puslapyje praleistą laiką, naudotą operacinę sistemą ir naudotojo kilmę. Šie duomenys apibendrinami kaip naudotojo ID ir priskiriami atitinkamam svetainės lankytojo galutiniam įrenginiui.

Be to, „Google Analytics” leidžia mums fiksuoti jūsų pelės ir slinkties judesius bei paspaudimus. „Google Analytics” naudoja įvairius modeliavimo metodus, kad papildytų surinktus duomenų rinkinius, ir duomenų analizei naudoja mašininio mokymosi technologijas.

„Google Analytics” naudoja technologijas, kurios leidžia atpažinti naudotoją, kad būtų galima analizuoti naudotojo elgsenos modelius (pvz., slapukus arba įrenginio pirštų atspaudus). „Google” užfiksuota svetainės naudojimo informacija paprastai perduodama į „Google” serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ji saugoma.

Šiomis paslaugomis naudojatės remdamiesi savo sutikimu, kaip numatyta CK 6.2 straipsnyje. 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalį. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https: //privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizavimas

Šioje svetainėje įjungėme IP anonimizavimo funkciją. Todėl „Google” sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės konvenciją ratifikavusiose valstybėse prieš perduodama jį į Jungtines Amerikos Valstijas. Visas IP adresas bus perduodamas į vieną iš „Google” serverių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten sutrumpinamas tik išimtiniais atvejais. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google” naudoja šią informaciją, kad išanalizuotų, kaip naudojatės šia svetaine, ir parengtų svetainės veiklos ataskaitas bei teiktų kitas su svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas šios svetainės operatoriui. Jūsų naršyklės kartu su „Google Analytics” perduotas IP adresas nėra sujungiamas su kitais „Google” turimais duomenimis.

Naršyklės papildinys

Galite neleisti „Google” įrašyti ir tvarkyti jūsų duomenų atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galima rasti pagal šią nuorodą: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą naudojant „Google Analytics” rasite „Google” duomenų privatumo deklaracijoje adresu: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

„Google Analytics” pateikti demografiniai parametrai

Ši svetainė naudoja „Google Analytics” funkciją „demografinės charakteristikos”, kad svetainės lankytojui būtų galima rodyti suderinamus skelbimus „Google” reklamos tinkle. Taip galima kurti ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie svetainės lankytojų amžių, lytį ir pomėgius. Šios informacijos šaltiniai yra „Google” su interesais susijusi reklama ir lankytojų duomenys, gauti iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų. Šių duomenų negalima priskirti konkrečiam asmeniui. Šią funkciją galite bet kada išjungti atlikdami atitinkamus reklamos nustatymų pakeitimus savo „Google” paskyroje arba apskritai galite uždrausti „Google Analytics” įrašinėti jūsų duomenis, kaip paaiškinta skyriuje „Prieštaravimas dėl duomenų įrašymo”.

Sutarties duomenų tvarkymas

Su „Google” sudarėme duomenų tvarkymo sutartį ir, naudodami „Google Analytics”, visiškai įgyvendiname griežtas Vokietijos duomenų apsaugos agentūrų nuostatas.

IONOS žiniatinklio analizė

Šioje svetainėje naudojamos „IONOS WebAnalytics” analizės paslaugos. Šių paslaugų teikėjas yra „1&1 IONOS SE”, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Vokietija. Atliekant IONOS analizes, galima, pavyzdžiui, analizuoti lankytojų skaičių ir jų elgsenos modelius apsilankymų metu (pvz., peržiūrėtų puslapių skaičių, apsilankymų svetainėje trukmę, nutrauktų apsilankymų procentą), lankytojų kilmę (t. y. iš kurios svetainės lankytojas atvyksta į mūsų svetainę), lankytojų buvimo vietą, taip pat techninius duomenis (naudojama naršyklė ir operacinės sistemos sesija). Šiais tikslais IONOS visų pirma archyvuoja šiuos duomenis:

 • Nuoroda (anksčiau aplankyta svetainė)
 • Pasiekiamas svetainės puslapis arba failas
 • Naršyklės tipas ir naršyklės versija
 • Naudojama operacinė sistema
 • Naudojamo prietaiso tipas
 • Prieigos prie svetainės laikas
 • anoniminis IP adresas (naudojamas tik prieigos vietai nustatyti)

Pasak „IONOS”, įrašyti duomenys yra visiškai nuasmeninti, todėl jų negalima susieti su konkrečiais asmenimis. „IONOS WebAnalytics” nearchyvuoja slapukų.

Duomenys saugomi ir analizuojami vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 6 dalies 1 punkto f papunktį. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą statistiškai analizuoti naudotojų modelius, kad galėtų optimizuoti tiek operatoriaus interneto svetainės pateikimą, tiek operatoriaus reklaminę veiklą. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos, susijusios su „IONOS WebAnalytics” atliekamu duomenų registravimu ir tvarkymu, rasite paspaudę šią duomenų politikos deklaracijos nuorodą:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai yra duomenų privatumo teisės aktais nustatyta sutartis, kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

„Google” konversijų stebėjimas

Šioje svetainėje naudojamas „Google” konversijų stebėjimas. Šios paslaugos teikėjas yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Naudodamiesi „Google” konversijų stebėjimo funkcija galime nustatyti, ar naudotojas atliko tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, galime analizuoti, kaip dažnai buvo spustelėti kurie mūsų svetainės mygtukai ir kurie produktai peržiūrimi ar perkami ypač dažnai. Šios informacijos tikslas – rengti konversijos statistiką. Sužinome, kiek naudotojų spustelėjo mūsų skelbimus ir kokius veiksmus jie atliko. Mes negauname jokios informacijos, kuri leistų mums asmeniškai identifikuoti naudotojus. „Google” identifikavimo tikslais naudoja slapukus arba panašias atpažinimo technologijas.

Šiomis paslaugomis naudojatės remdamiesi savo sutikimu pagal CK 6.2 straipsnį. 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalį. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu.

Daugiau informacijos apie „Google” konversijų stebėjimą rasite „Google” duomenų apsaugos politikoje adresu: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Naujienlaiškis

Naujienlaiškio duomenys

Jei norėtumėte gauti svetainėje siūlomą naujienlaiškį, mums reikia jūsų el. pašto adreso ir informacijos, kuri leistų mums patikrinti, ar esate pateikto el. pašto adreso savininkas ir ar sutinkate gauti naujienlaiškį. Kiti duomenys nerenkami arba renkami tik savanoriškai. Naujienlaiškio tvarkymui naudojame toliau aprašytus naujienlaiškio paslaugų teikėjus.

„CleverReach”

Ši svetainė naudoja „CleverReach” naujienlaiškiams siųsti. Paslaugų teikėjas yra „CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Vokietija (toliau – „CleverReach”). „CleverReach” – tai paslauga, kurią galima naudoti naujienlaiškiams siųsti ir analizuoti. Duomenys, kuriuos įvedėte norėdami užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį (pvz., el. pašto adresas), saugomi „CleverReach” serveriuose Vokietijoje arba Airijoje.

Naujienlaiškiai, kuriuos siunčiame per „CleverReach”, leidžia mums analizuoti naujienlaiškių gavėjų naudotojų modelius. Be kita ko, kartu su tuo galima nustatyti, kiek gavėjų iš tikrųjų atidarė naujienlaiškio el. laišką ir kaip dažnai buvo spustelėta naujienlaiškyje esanti nuoroda. Naudodamiesi priemone, vadinama konversijų sekimu, taip pat galime nustatyti, ar paspaudus nuorodą iš tikrųjų buvo atliktas naujienlaiškyje iš anksto nustatytas veiksmas (pvz., produkto pirkimas šioje svetainėje). Daugiau informacijos apie „CleverReach” naujienlaiškių duomenų analizės paslaugas rasite adresu: https: //www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu (CK 2.5 str. 6(1)(a) BDAR). Bet kada galite atšaukti bet kokį duotą sutikimą atsisakydami naujienlaiškio prenumeratos. Tai nepažeidžia jokių duomenų tvarkymo operacijų, kurios buvo atliktos iki jūsų atšaukimo, teisėtumo.

Jei nenorite, kad „CleverReach” atliktų analizę, turite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Kiekviename naujienlaiškio pranešime pateikiame nuorodą, kuria galite tai padaryti.

Duomenis, kuriuos mums deponuojate norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, saugosime tol, kol atsisakysite naujienlaiškio arba naujienlaiškio paslaugų teikėjo prenumeratos, o jums atsisakius naujienlaiškio, jie bus ištrinti iš naujienlaiškio platinimo sąrašo. Kitais tikslais pas mus saugomi duomenys lieka nepakeisti.

Jums atsisakius naujienlaiškio platinimo sąrašo, jūsų el. pašto adresą mes arba naujienlaiškio paslaugų teikėjas gali įrašyti į juodąjį sąrašą, jei tai būtina siekiant užkirsti kelią būsimiems laiškams. Duomenys iš juodojo sąrašo naudojami tik šiuo tikslu ir nėra sujungiami su kitais duomenimis. Tai atitinka ir jūsų interesus, ir mūsų interesą laikytis teisinių reikalavimų siunčiant naujienlaiškius (teisėtas interesas, kaip apibrėžta CK 6.2 straipsnyje). 6 straipsnio 1 dalies f punktą). Juodajame sąraše saugoma neribotą laiką. Galite nesutikti, kad duomenys būtų saugomi, jei jūsų interesai nusveria mūsų teisėtą interesą.

Daugiau informacijos rasite „CleverReach” duomenų apsaugos nuostatose adresu: https: //www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai yra duomenų privatumo įstatymuose numatyta sutartis, kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

8. Įskiepiai ir įrankiai

„YouTube” su išplėsta duomenų apsaugos integracija

Mūsų interneto svetainėje įterpiami svetainės „YouTube” vaizdo įrašai. Svetainės operatorius yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Naudojame „YouTube” išplėstiniu duomenų apsaugos režimu. Pasak „YouTube”, šis režimas užtikrina, kad „YouTube” nesaugo jokios informacijos apie šios svetainės lankytojus prieš jiems peržiūrint vaizdo įrašą. Vis dėlto tai nebūtinai reiškia, kad dėl išplėsto duomenų apsaugos režimo galima atmesti galimybę dalytis duomenimis su „YouTube” partneriais. Pavyzdžiui, nepriklausomai nuo to, ar žiūrite vaizdo įrašą, „YouTube” visada užmezga ryšį su „Google DoubleClick” tinklu.

Kai tik šioje svetainėje pradėsite atkurti „YouTube” vaizdo įrašą, bus užmegztas ryšys su „YouTube” serveriais. Dėl to „YouTube” serveriui bus pranešta, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės. Jei lankydamiesi mūsų svetainėje esate prisijungę prie savo „YouTube” paskyros, „YouTube” gali tiesiogiai priskirti jūsų naršymo modelius jūsų asmeniniam profiliui. Galite užkirsti tam kelią atsijungdami nuo „YouTube” paskyros.

Be to, pradėjus atkurti vaizdo įrašą, „YouTube” galės jūsų įrenginyje įdiegti įvairius slapukus arba panašias atpažinimo technologijas (pvz., įrenginio pirštų atspaudus). Taip „YouTube” galės gauti informacijos apie šios svetainės lankytojus. Be kita ko, ši informacija bus naudojama vaizdo įrašų statistikai rengti, siekiant pagerinti svetainės patogumą naudotojams ir užkirsti kelią bandymams sukčiauti.

Tam tikromis aplinkybėmis, pradėjus atkurti „YouTube” vaizdo įrašą, gali būti atliekamos papildomos duomenų apdorojimo operacijos, kurių mes negalime kontroliuoti.

„YouTube” naudojame dėl to, kad esame suinteresuoti patraukliai pateikti savo internetinį turinį. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 str. 1 dalies f punktą tai yra teisėtas interesas. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „YouTube” tvarko naudotojų duomenis, rasite „YouTube” duomenų privatumo politikoje adresu: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

„Vimeo” be sekimo (Nesekti)

Šioje svetainėje naudojami „Vimeo” vaizdo įrašų portalo įskiepiai. Teikėjas yra „Vimeo Inc.”, 555 West 18th Street, Niujorkas, Niujorkas, 10011, JAV.

Kai apsilankote viename iš mūsų puslapių, kuriame rodomi „Vimeo” vaizdo įrašai, užmezgamas ryšys su „Vimeo” serveriais. Kartu „Vimeo” serveris gauna informaciją apie tai, kuriose mūsų svetainėse lankėtės. „Vimeo” taip pat gauna jūsų IP adresą. Tačiau „Vimeo” sukūrėme taip, kad „Vimeo” negalėtų sekti jūsų naudotojo veiklos ir nenaudotų jokių slapukų.

Naudojame „Vimeo”, kad mūsų internetinis pristatymas jums būtų patrauklus. Tai yra mūsų teisėtas interesas pagal CK 6.2 straipsnį. 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo pareiškimo (pvz., dėl slapukų saugojimo), duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu; duotą sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC) ir, pasak „Vimeo”, „teisėtais verslo interesais”. Išsamią informaciją rasite čia: https: //vimeo.com/privacy.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite „Vimeo” duomenų privatumo politikoje adresu: https: //vimeo.com/privacy.

„Google” žiniatinklio šriftai (vietinis įterpimas)

Šioje svetainėje naudojami vadinamieji „Google” teikiami žiniatinklio šriftai, kad būtų užtikrintas vienodas šriftų naudojimas šioje svetainėje. Šie „Google” šriftai yra įdiegti vietoje, todėl naudojant šią programą ryšys su „Google” serveriais nebus užmegztas.

Daugiau informacijos apie „Google” žiniatinklio šriftus rasite šioje nuorodoje: https: //developers.google.com/fonts/faq ir „Google” duomenų privatumo deklaracijoje: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

„Font Awesome” (vietinis įterpimas)

Šioje svetainėje naudojamas „Font Awesome”, kad būtų užtikrintas vienodas šriftų naudojimas šioje svetainėje. Font Awesome” įdiegta vietoje, todėl naudojant šią programą ryšys su „Fonticons, Inc.” serveriais nebus užmegztas.

Daugiau informacijos apie „Font Awesome” rasite „Font Awesome” duomenų privatumo deklaracijoje: https: //fontawesome.com/privacy.

„Google” žemėlapiai

Šioje svetainėje naudojama žemėlapių paslauga „Google Maps”. Teikėjas yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Kad galėtumėte naudotis „Google Maps” funkcijomis, turi būti išsaugotas jūsų IP adresas. Paprastai ši informacija perduodama į vieną iš „Google” serverių Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ji archyvuojama. Šios svetainės operatorius nekontroliuoja duomenų perdavimo. Jei „Google” žemėlapiai įjungti, „Google” turi galimybę naudoti „Google” žiniatinklio šriftus vienodam šriftų atvaizdavimui. Kai prisijungiate prie „Google” žemėlapių, naršyklė įkelia reikiamus žiniatinklio šriftus į naršyklės talpyklą, kad būtų teisingai rodomas tekstas ir šriftai.

Naudojame „Google” žemėlapius, kad savo interneto turinį pateiktume patraukliai ir kad mūsų svetainėje atskleistas vietas būtų lengva rasti. Tai yra teisėtas interesas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https: //privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ir https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą rasite „Google” duomenų privatumo deklaracijoje adresu: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Naudojame „OpenStreetMap” (OSM) teikiamą žemėlapių paslaugą.

Žemėlapio duomenis iš „OpenStreetMap” įterpiame į „OpenStreetMap Foundation” serverį, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Jungtinė Karalystė. Pagal duomenų apsaugos teisę Jungtinė Karalystė laikoma saugia trečiąja šalimi. Tai reiškia, kad Jungtinėje Karalystėje duomenų apsaugos lygis yra lygiavertis Europos Sąjungos duomenų apsaugos lygiui. Naudojant „OpenStreetMap” žemėlapius, užmezgamas ryšys su „OpenStreetMap” fondo serveriais. Šio proceso metu, be kita ko, jūsų IP adresas ir kita informacija apie jūsų elgesį šioje svetainėje gali būti perduota OSMF. „OpenStreetMap” gali saugoti slapukus jūsų naršyklėje arba šiuo tikslu naudoti panašias atpažinimo technologijas.

„OpenStreetMap” naudojame siekdami užtikrinti patrauklų mūsų internetinių pasiūlymų pateikimą ir palengvinti lankytojams rasti mūsų svetainėje nurodytas vietas. Taip nustatomi teisėti pagrindai, kaip apibrėžta Konvencijos 3 straipsnyje. 6 dalies 1 punkto f papunktyje. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

„Google” reCAPTCHA

Šioje svetainėje naudojame „Google reCAPTCHA” (toliau – „reCAPTCHA”). Teikėjas yra „Google Ireland Limited” („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„reCAPTCHA” tikslas – nustatyti, ar šioje svetainėje įvestus duomenis (pvz., kontaktinėje formoje įvestą informaciją) pateikia žmogus, ar automatizuota programa. Kad tai nustatytų, „reCAPTCHA” analizuoja svetainės lankytojų elgseną pagal įvairius parametrus. Ši analizė atliekama automatiškai, kai tik svetainės lankytojas įeina į svetainę. Šiai analizei atlikti „reCAPTCHA” vertina įvairius duomenis (pvz., IP adresą, laiką, kurį svetainės lankytojas praleido svetainėje, arba naudotojo inicijuotus žymeklio judesius). Atliekant tokias analizes stebimi duomenys perduodami „Google”.

reCAPTCHA analizės atliekamos tik fone. Svetainės lankytojai nėra įspėjami, kad atliekama analizė.

Duomenys saugomi ir analizuojami remiantis CK 6.2 str. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą apsaugoti operatoriaus svetaines nuo piktnaudžiavimo automatiniu šnipinėjimu ir nuo SPAM. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Daugiau informacijos apie „Google reCAPTCHA” rasite „Google” duomenų privatumo deklaracijoje ir naudojimo sąlygose, pateiktose šiomis nuorodomis: https: //policies.google.com/privacy?hl=en ir https://policies.google.com/terms?hl=en.

„Wordfence”

Į šią svetainę įtraukėme „Wordfence”. Teikėjas yra „Defiant Inc”, „Defiant, Inc”, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, JAV (toliau – „Wordfence”).

„Wordfence” skirta apsaugoti mūsų svetainę nuo nepageidaujamos prieigos ar kenkėjiškų kibernetinių atakų. Tam mūsų svetainė užmezga nuolatinį ryšį su „Wordfence” serveriais, kurie tikrina ir blokuoja savo duomenų bazes nuo prieigos prie mūsų svetainės.

„Wordfence” naudojimas grindžiamas CK 6.2 straipsniu. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą kuo veiksmingiau apsaugoti savo svetainę nuo kibernetinių atakų. Jei buvo gautas atitinkamas sutikimas, duomenys tvarkomi tik remiantis Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir TTDSG 25 straipsnio 1 dalimi, jei sutikimas apima slapukų saugojimą arba prieigą prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz., įrenginio pirštų atspaudus), kaip apibrėžta TTDSG. Šį sutikimą galima bet kada atšaukti.

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas standartinėmis ES Komisijos sutarčių sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https: //www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Duomenų apdorojimas

Su pirmiau minėtu paslaugų teikėju esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį (DPA). Tai yra duomenų privatumo teisės aktais nustatyta sutartis, kuria užtikrinama, kad jie tvarkys mūsų svetainės lankytojų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikydamiesi BDAR.

9. elektroninės prekybos ir mokėjimo paslaugų teikėjai

Klientų ir sutarčių duomenų tvarkymas

Renkame, tvarkome ir naudojame asmeninius klientų ir sutarčių duomenis, kad galėtume nustatyti, išdėstyti turinį ir keisti savo sutartinius santykius. Duomenys su asmeninėmis nuorodomis į naudojimąsi šia svetaine (naudojimo duomenys) bus renkami, tvarkomi ir naudojami tik tuo atveju, jei tai būtina, kad naudotojas galėtų naudotis mūsų paslaugomis, arba jei to reikia atsiskaitymo tikslais. Šių procesų teisinis pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 6 straipsnio 1 dalies b punktas BDAR.

Surinkti kliento duomenys ištrinami įvykdžius užsakymą arba nutraukus verslo santykius ir pasibaigus bet kokiems teisės aktuose nustatytiems archyvavimo laikotarpiams. Tai nepažeidžia jokių teisės aktais nustatytų archyvavimo laikotarpių.

Duomenų perdavimas sudarius internetinių parduotuvių, mažmenininkų ir prekių išsiuntimo sutartis

Kai iš mūsų užsisakote prekių, jūsų asmens duomenimis dalijamės su transporto įmone, kuriai patikėtas pristatymas, ir mokėjimo tarnyba, kuriai pavesta tvarkyti mokėjimo operacijas. Dalijamasi tik tais duomenimis, kurių šiems paslaugų teikėjams reikia jų įsipareigojimams vykdyti. Šio dalijimosi teisinis pagrindas yra CK 6.2 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies b punktas BDAR, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Jei duodate mums atitinkamą sutikimą pagal DSGVO 3 str. 6 (1) (a) BDAR, jūsų el. pašto adresu pasidalinsime su transporto įmone, kuriai patikėtas pristatymas, kad ši įmonė galėtų el. paštu informuoti jus apie jūsų užsakymo pristatymo būseną. Turite galimybę bet kada atšaukti savo sutikimą.

Duomenų perdavimas pasibaigus paslaugų ir skaitmeninio turinio sutartims

Su trečiosiomis šalimis dalijamės asmens duomenimis tik tuo atveju, jei tai būtina sutarties vykdymo tikslais, pavyzdžiui, su finansų įstaiga, kuriai pavesta tvarkyti mokėjimus.

Bet koks tolesnis duomenų perdavimas nevykdomas arba vykdomas tik tuo atveju, jei jūs aiškiai sutikote su tokiu perdavimu. Jūsų duomenys negali būti perduodami trečiosioms šalims, jei nėra jūsų aiškaus sutikimo, pavyzdžiui, reklamos tikslais.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra Reglamento (EB) Nr. 1 dalies b punktas BDAR, pagal kurį leidžiama tvarkyti duomenis sutarties vykdymo arba ikisutartinių veiksmų tikslais.

Mokėjimo paslaugos

Savo svetainėje integruojame trečiųjų šalių įmonių mokėjimo paslaugas. Kai iš mūsų perkate, jūsų mokėjimo duomenis (pvz., vardą, pavardę, mokėjimo sumą, banko sąskaitos duomenis, kredito kortelės numerį) tvarko mokėjimo paslaugų teikėjas mokėjimo apdorojimo tikslais. Šioms operacijoms taikomos atitinkamų paslaugų teikėjų sutartinės ir duomenų apsaugos nuostatos. Naudojimasis mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugomis grindžiamas CK 6.2 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu (sutarties tvarkymas) ir siekiant sklandžios, patogios ir saugios mokėjimo operacijos (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jeigu tam tikriems veiksmams atlikti prašoma jūsų sutikimo, vadovaujamasi BDAR 6 str. 6 straipsnio 1 dalies a punktas BDAR yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas; sutikimą galima bet kada atšaukti ateityje.

Šioje svetainėje naudojamės šiomis mokėjimo paslaugomis / mokėjimo paslaugų teikėjais:

„PayPal”

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra „PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas (toliau – „PayPal”).

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Išsamesnės informacijos rasite „PayPal” privatumo politikoje: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

„Apple Pay

Mokėjimo paslaugų teikėjas yra „Apple Inc.”, „Infinite Loop”, Cupertino, CA 95014, JAV. „Apple” privatumo politiką rasite adresu: https: //www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

„Google Pay

Paslaugų teikėjas yra „Google Ireland Limited”, „Gordon House”, Barrow Street, Dublinas 4, Airija. „Google” privatumo politiką galite rasti čia: https: //policies.google.com/privacy.

Stripe

ES klientams skirtas paslaugų teikėjas yra „Stripe Payments Europe, Ltd”,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublinas, Airija (toliau – „Stripe”).

Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis (SCC). Išsamią informaciją rasite čia: https: //stripe.com/de/privacy ir https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Išsamesnės informacijos rasite „Stripe” privatumo politikoje, kurią rasite šioje nuorodoje: https: //stripe.com/de/privacy.

Klarna

Tiekėjas yra „Klarna AB”, Sveavägen 46, 111 34 Stokholmas, Švedija (toliau – „Klarna”). „Klarna” siūlo įvairias mokėjimo galimybes (pvz., pirkimą išsimokėtinai). Jei pasirinksite mokėti naudodamiesi „Klarna” („Klarna” kasos sprendimu), „Klarna” rinks įvairius jūsų asmens duomenis. „Klarna” naudoja slapukus, kad optimizuotų „Klarna” kasos sprendimo naudojimą. Išsamesnės informacijos apie „Klarna” slapukų naudojimą rasite šioje nuorodoje: https: //cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Išsamią informaciją rasite „Klarna” privatumo politikoje po šia nuoroda: https: //www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurtas prie Maino, Vokietija (toliau – Paydirekt). Jei atliekate mokėjimą per Paydirekt, Paydirekt renka įvairius operacijos duomenis ir perduoda juos bankui, kuriame esate užsiregistravę Paydirekt. Be mokėjimui reikalingų duomenų, „Paydirekt” gali rinkti ir kitus duomenis, pavyzdžiui, pristatymo adresą arba atskiras prekes pirkinių krepšelyje, kaip sandorio apdorojimo dalį. Tuomet Paydirekt patvirtina sandorio autentiškumą, naudodama banke saugomą autentiškumo patvirtinimo procedūrą. Mokėjimo suma iš jūsų sąskaitos pervedama į mūsų sąskaitą. Nei mes, nei trečiosios šalys neturi prieigos prie jūsų paskyros duomenų. Išsamesnės informacijos apie mokėjimus su Paydirekt rasite Bendrosiose taisyklėse ir sąlygose bei Paydirekt privatumo politikoje adresu: https: //www.paydirekt.de/agb/index.html.

momentinis pervedimas Sofort

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Miunchenas, Vokietija (toliau – Sofort GmbH). Naudodamiesi „Sofortüberweisung” procedūra iš „Sofort GmbH” gauname mokėjimo patvirtinimą realiuoju laiku ir galime nedelsdami pradėti vykdyti savo įsipareigojimus. Jei pasirinkote mokėjimo būdą „Sofortüberweisung”, atsiųskite „Sofort GmbH” PIN kodą ir galiojantį TAN, kuriuo ji gali prisijungti prie jūsų internetinės bankininkystės paskyros. Prisijungus „Sofort GmbH” automatiškai patikrina jūsų sąskaitos likutį ir atlieka pervedimą mums, naudodama jūsų perduotą TAN. Vėliau ji iš karto atsiunčia mums sandorio patvirtinimą. Prisijungus automatiškai patikrinama jūsų apyvarta, overdrafto kredito limitas ir kitų sąskaitų bei jų likučių buvimas. Be PIN kodo ir TAN, „Sofort GmbH” perduodami ne tik jūsų įvesti mokėjimo duomenys, bet ir asmens duomenys. Duomenys apie jūsų asmenį yra vardas, pavardė, adresas, telefono numeris (-iai), el. pašto adresas, IP adresas ir galbūt kiti duomenys, reikalingi mokėjimams apdoroti. Šių duomenų perdavimas yra būtinas siekiant neabejotinai nustatyti jūsų tapatybę ir užkirsti kelią bandymams sukčiauti. Išsamesnės informacijos apie mokėjimą tiesioginiu banko pavedimu rasite šiose nuorodose: https: //www.sofort.de/datenschutz.html ir https://www.klarna.com/sofort/.

„Amazon Pay

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra „Amazon Payments Europe S.C.A.”, 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Liuksemburgas.

Išsamią informaciją apie jūsų duomenų naudojimą galite rasti „Amazon Pay” privatumo politikoje, kurią rasite šioje nuorodoje: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra „Mollie B.V”, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdamas, Nyderlandai (toliau – „Mollie”). Naudodamiesi „Mollie”, savo svetainėje galime integruoti įvairius mokėjimo būdus. Išsamesnės informacijos rasite „Mollie” privatumo politikoje: https: //www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurtas prie Maino, Vokietija (toliau – „PayOne”). Išsamesnė informacija pateikiama „PayOne” privatumo politikoje: https: //www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra bendrovė „paydirekt GmbH”, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurtas prie Maino (toliau – „giropay”).

Išsamesnės informacijos ieškokite „giropay” duomenų privatumo politikoje adresu: https: //www.paydirekt.de/agb/index.html.

„American Express

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurtas prie Maino, Vokietija (toliau – American Express).

„American Express” gali perduoti duomenis savo patronuojančiajai bendrovei JAV. Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas privalomomis įmonių taisyklėmis. Išsamią informaciją rasite čia: https: //www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Daugiau informacijos rasite „American Express” privatumo politikoje: https: //www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra „Mastercard Europe SA”, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgija (toliau – „Mastercard”).

„Mastercard” gali perduoti duomenis savo patronuojančiajai bendrovei JAV. Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas „Mastercard” privalomomis įmonės taisyklėmis. Išsamią informaciją rasite čia: https: //www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html ir https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Jungtinė Karalystė (toliau – VISA).

Didžioji Britanija laikoma saugia ES nepriklausančia šalimi, kiek tai susiję su duomenų apsaugos teisės aktais. Tai reiškia, kad duomenų apsaugos lygis Didžiojoje Britanijoje atitinka Europos Sąjungos duomenų apsaugos lygį.

VISA gali perduoti duomenis savo patronuojančiajai bendrovei JAV. Duomenų perdavimas į JAV grindžiamas standartinėmis ES Komisijos sutarčių sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https: //www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Daugiau informacijos rasite VISA privatumo politikoje: https: //www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Individualizuotos paslaugos

Pareiškėjo duomenų tvarkymas

Svetainės lankytojams suteikiame galimybę pateikti mums darbo paraiškas (pvz., el. paštu, paštu arba pateikiant internetinę darbo paraiškos formą). Toliau trumpai supažindinsime jus su jūsų asmens duomenų, surinktų per paraiškos teikimo procesą, apimtimi, tikslu ir naudojimu. Užtikriname, kad jūsų duomenys bus renkami, tvarkomi ir naudojami laikantis galiojančių duomenų privatumo teisių ir visų kitų įstatyminių nuostatų, o jūsų duomenys visada bus laikomi griežtai konfidencialiais.

Duomenų rinkimo apimtis ir tikslas

Jei pateikiate mums paraišką dėl darbo, mes tvarkome visus susijusius asmens duomenis (pvz., kontaktinius ir komunikacinius duomenis, paraiškos dokumentus, darbo pokalbio metu padarytus užrašus ir t. t.), jei jie reikalingi sprendimui dėl darbo santykių užmezgimo priimti. Pirmiau minėti teisiniai pagrindai yra BDSG 26 straipsnis pagal Vokietijos įstatymus (derybos dėl darbo santykių), BDSG 26 str. 6 straipsnio 1 dalies b punktas pagal BDAR (Bendrosios derybos dėl sutarties) ir – jei davėte mums sutikimą – 6 straipsnio 1 dalies b punktas pagal BDAR (Bendrosios derybos dėl sutarties). 6(1)(a) BDAR. Bet kokį duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Mūsų įmonėje jūsų asmens duomenimis bus dalijamasi tik su asmenimis, kurie dalyvauja tvarkant jūsų darbo paraišką.

Jei po jūsų paraiškos dėl darbo būsite įdarbintas, jūsų pateikti duomenys bus archyvuojami remiantis BDSG 26 straipsniu ir BDSG 26 straipsniu. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, siekiant įgyvendinti darbo santykius mūsų duomenų tvarkymo sistemoje.

Duomenų archyvavimo laikotarpis

Jei negalime jums pateikti darbo pasiūlymo arba jūs atsisakote darbo pasiūlymo, arba atsiimate savo paraišką, pasiliekame teisę saugoti jūsų pateiktus duomenis, remdamiesi savo teisėtais interesais (Darbo kodekso 6 straipsnio 1 dalis). 6(1)(f) BDAR) iki 6 mėnesių nuo paraiškos pateikimo procedūros pabaigos (paraiškos atmetimo arba atsiėmimo). Vėliau duomenys bus ištrinti, o fiziniai paraiškos dokumentai sunaikinti. Saugojimas visų pirma naudojamas kaip įrodymas kilus teisiniam ginčui. Jei akivaizdu, kad duomenys bus reikalingi ir pasibaigus 6 mėnesių laikotarpiui (pvz., dėl gresiančio ar vykstančio teisinio ginčo), duomenys bus ištrinti tik tada, kai nebeliks tolesnio saugojimo tikslo.

Duomenys taip pat gali būti saugomi ilgiau, jei tam davėte sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba jei pagal teisės aktuose nustatytus duomenų saugojimo reikalavimus jų negalima ištrinti.

Priėmimas į pareiškėjų grupę

Jei darbo pasiūlymo jums nepateiksime, galėsite prisijungti prie mūsų kandidatų sąrašo. Priėmimo atveju visi paraiškoje pateikti dokumentai ir informacija bus perduoti į kandidatų fondą, kad būtų galima su jumis susisiekti, jei atsiras tinkamų laisvų darbo vietų.

Priėmimas į pretendentų grupę grindžiamas tik jūsų aiškiu sutikimu (DK 128 straipsnio 1 dalis). 6(1)(a) BDAR). Pateikimo susitarimas yra savanoriškas ir nesusijęs su vykstančia paraiškų teikimo procedūra. Nukentėjęs asmuo gali bet kada atšaukti savo sutikimą. Tokiu atveju pareiškėjų grupės duomenys bus neatšaukiamai ištrinti, jei nėra teisinių priežasčių juos saugoti.

Pareiškėjų grupės duomenys bus negrįžtamai ištrinti ne vėliau kaip po dvejų metų nuo sutikimo suteikimo.