Polityka prywatności

Ostatnio zmodyfikowane: 10 lipca 2022

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zapoznać się z tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które zamieściliśmy pod tym egzemplarzem.

Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tzn. „administrator danych”)?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w GDPR „administratorem danych”)” w niniejszej Polityce Prywatności.

Jak zapisujemy Państwa dane?

Gromadzimy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam przez Państwa danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzają Państwo do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy wchodzą Państwo na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Państwa zachowań jako użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa informacji?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za ich ujawnienie. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwej instytucji nadzorującej.

W przypadku pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczone przez osoby trzecie

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzin tej strony internetowej Państwa schematy przeglądania będą analizowane statystycznie. Takie analizy wykonuje się przede wszystkim za pomocą programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, zamieszczonym poniżej.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

IONOS

Naszą stronę internetową prowadzimy w IONOS SE. Dostawcą jest IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Niemcy (dalej jako: IONOS). Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej IONOS zapisuje różne pliki dziennika wraz z Państwa adresami IP. Szczegóły znajdą Państwo w polityce ochrony danych osobowych firmy IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Korzystamy z systemu IONOS na podstawie art. 6 (1)(f) GDPR. Nasza firma ma uzasadniony interes w tym, aby prezentować stronę internetową, która jest tak niezawodna, jak to tylko możliwe. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa zlecona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

Cloudflare

Korzystamy z usługi „Cloudflare” świadczonej przez Cloudflare Inc. pod adresem 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (zwaną dalej „Cloudflare”).

Cloudflare oferuje sieć dostarczania treści z DNS, która jest dostępna na całym świecie. W związku z tym transfer informacji, który odbywa się między Państwa przeglądarką a naszą stroną internetową, jest technicznie prowadzony przez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować transakcje danych pomiędzy Państwa przeglądarką a naszą stroną internetową oraz działać jako filtr pomiędzy naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem danych z Internetu. W tym kontekście Cloudflare może również korzystać z plików cookie lub innych technologii stosowanych do rozpoznawania użytkowników Internetu, które jednak będą wykorzystywane wyłącznie w opisanym tu celu.

Korzystanie z Cloudflare wynika z naszego uzasadnionego interesu w możliwie bezbłędnym i bezpiecznym udostępnianiu naszej oferty internetowej (art. 6(1)(f) GDPR).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Więcej informacji na temat środków ostrożności i polityki prywatności danych firmy Cloudflare można uzyskać pod tym linkiem: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa zlecona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

Google Cloud CDN

Korzystamy z sieci dostarczania treści Google Cloud CDN. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści. Technicznie rzecz biorąc, transfer informacji pomiędzy Państwa przeglądarką a naszą stroną internetową odbywa się poprzez sieć Google. Dzięki temu możemy zwiększyć globalną dostępność i wydajność naszej strony internetowej.

Korzystanie z Google Cloud CDN wynika z naszego uzasadnionego interesu w jak najbardziej bezbłędnym i bezpiecznym udostępnianiu naszej strony internetowej (art. 6(1)(f) GDPR).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Więcej informacji o Google Cloud CDN znajdą Państwo tutaj: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa zlecona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą posłużyć do identyfikacji Państwa osoby. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Niniejszym informujemy Państwa, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w GDPR „administratorem danych”)

Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie internetowej jest:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Telefon: +49 34462 6962 130
E-mail: info@my-job.work

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie obowiązywać. Jeżeli złożą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania danych w prawie podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub Art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, jeżeli przetwarzane są specjalne kategorie danych zgodnie z Art. 9 (1) DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do krajów trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 (1)(a) GDPR. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. Ponadto, jeżeli Państwa dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6(1)(c) GDPR. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6(1)(f) GDPR. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych z punktu widzenia ochrony danych osobowych niezabezpieczonych krajach spoza UE. Jeżeli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i mogą być tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Państwo jako osoba, której dane dotyczą, nie mają żadnych możliwości obrony w sądzie. Dlatego nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Państwa dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania danych.

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Szereg transakcji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwy tylko pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo również w każdej chwili odwołać udzieloną nam wcześniej zgodę. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 GDPR)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E) LUB F) GDPR, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O PODSTAWY WYNIKAJĄCE Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. 6 UST. 1 LIT. E) LUB F) GDPR, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI ZGŁOSZĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ WAŻNE POWODY OCHRONY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 GDPR). 21(1) GDPR).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21(2) GDPR).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Państwu lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Informacja o danych, ich sprostowanie i usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji na temat swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródła i odbiorców oraz celu przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych obowiązuje w następujących przypadkach:

 • W przypadku, gdyby zakwestionowali Państwo prawidłowość zarchiwizowanych przez nas Państwa danych, z reguły będziemy potrzebowali trochę czasu, aby zweryfikować to twierdzenie. W czasie trwania tego dochodzenia mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, a są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw na podstawie art. 21(1) GDPR, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały być zważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień ustawowych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych albo z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazują nam Państwo jako operatorowi strony, ta strona internetowa wykorzystuje program szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeżeli po zawarciu z nami umowy odpłatnej są Państwo zobowiązani do udostępnienia nam swoich danych dotyczących płatności (np. numeru konta, jeżeli upoważniają nas Państwo do obciążania swojego konta bankowego), informacje te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze z wykorzystaniem popularnych sposobów płatności (Visa/MasterCard, obciążenie konta bankowego) są przetwarzane wyłącznie za pomocą szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeżeli komunikacja z nami jest szyfrowana, osoby trzecie nie będą mogły odczytać informacji o płatnościach, które Państwo nam udostępniają.

Odrzucanie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi danymi, które należy podać w naszej Informacji o Stronie, do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony i witryny wykorzystują to, co w branży określa się mianem „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne), albo są trwale archiwizowane na Państwa urządzeniu (cookies trwałe). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane w Państwa urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Państwa lub automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że po wejściu na naszą stronę internetową na Państwa urządzeniu zapisywane są pliki cookie osób trzecich (pliki cookie osób trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Państwu lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez osoby trzecie (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ bez nich pewne funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (np. do funkcji koszyka na zakupy) lub te, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w publiczność internetową), są przechowywane na podstawie art. 6(1)(f) GDPR, chyba że zostanie podana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu wymaganych plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeżeli zażądano od Państwa zgody na zapisywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawczych, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6(1)(a) GDPR i § 25 (1) TTDSG); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Mają Państwo możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby byli Państwo informowani o każdym umieszczeniu plików cookie oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Mogą Państwo również wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku stosowania plików cookies osób trzecich lub wykorzystywania plików cookies do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w powiązaniu z niniejszą Polityką ochrony danych osobowych i ewentualnie poprosimy o zgodę.

Zgoda z informacją o plikach cookie i zgodność z przepisami

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Cookie Notice & Compliance for GDPR, aby uzyskać Państwa zgodę na archiwizację określonych plików cookie na Państwa urządzeniu lub na zastosowanie określonych technologii oraz na zgodną z ochroną danych dokumentację tych pierwszych.

Cookie Notice & Compliance for GDPR jest zainstalowany lokalnie na naszych serwerach, dzięki czemu nie dochodzi do połączenia z serwerami osób trzecich. Cookie Notice & Compliance for GDPR przechowuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przyporządkować udzielone zgody i ich cofnięcie do Państwa. Plik cookie pozostaje aktywny przez 1 miesiąc. Państwa dane są przechowywane do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, sami usuną plik cookie zgody lub gdy cel archiwizacji danych przestanie być ważny. Nie ma to wpływu na obowiązkowe, ustawowe okresy przechowywania danych.

Cookie Notice & Compliance for GDPR służy do uzyskania wymaganej przez prawo zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c GDPR.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje obejmują:

 • Rodzaj i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas zapytania do serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, należy rejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlą Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane tam dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Państwa zapytania oraz w przypadku, gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, jeśli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR), jeśli została ona zażądana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Informacje wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo usunięcia danych, cofną zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po zakończeniu naszej odpowiedzi na Państwa zapytanie). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania danych.

Wniosek przez e-mail, telefon lub faks

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, jeżeli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR), jeżeli została ona uzyskana; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają bez zmian.

Typeform

Zintegrowaliśmy Typeform na tej stronie. Dostawcą jest TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Hiszpania (dalej „Typeform”).

Typeform umożliwia nam tworzenie formularzy online i integrowanie ich z naszą stroną internetową. Dane wprowadzane przez Państwa do naszych formularzy Typeform są przechowywane na serwerach Typeform do czasu, gdy poproszą Państwo o ich usunięcie, cofną udzieloną zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności na okresy przechowywania danych.

Korzystanie z Typeform odbywa się na podstawie art. 6(1)(f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w funkcjonowaniu formularzy online. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa zlecona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

Formularze Google

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Formularze Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „Google”).

Google Forms umożliwia nam generowanie formularzy online do rejestrowania wiadomości, zapytań i innych wpisów wprowadzanych przez odwiedzających naszą stronę internetową. Wszystkie dokonane przez Państwa wpisy będą przetwarzane na serwerach Google. Google Forms przechowuje w Państwa przeglądarce plik cookie, który zawiera unikalny identyfikator (plik cookie NID). Ten plik cookie przechowuje wiele informacji, w tym np. Państwa ustawienia językowe.

Korzystamy z Google Forms na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby jak najskuteczniej określić Państwa potrzeby (Art. 6(1)(f) GDPR). Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Dane, które wprowadzą Państwo do formularza, pozostaną w naszym posiadaniu do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na archiwizację danych lub do czasu, gdy przestanie istnieć cel archiwizacji danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności te, które regulują okresy przechowywania danych.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności danych Google pod adresem https://policies.google.com/.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa zlecona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

Rejestracja na tej stronie

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na tej stronie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, w której się Państwo zarejestrowali. Wymagane informacje, o które prosimy przy rejestracji, muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy zgłoszenie.

W celu powiadomienia Państwa o ważnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.

Dane wprowadzone podczas procesu rejestracji przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (art. 6(1)(a) GDPR).

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na tej stronie. Następnie dane te zostaną usunięte. Nie narusza to obowiązkowych, ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Rejestracja w Google

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na tej stronie, mogą Państwo zarejestrować się w Google. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zarejestrować się w Google, muszą Państwo podać tylko swoją nazwę Google i hasło. Google identyfikuje Państwa i potwierdza Państwa tożsamość na naszej stronie internetowej.

Gdy zalogują się Państwo w Google, możemy wykorzystać pewne informacje z Państwa konta, aby uzupełnić Państwa profil w naszej firmie. To Państwo decydują, czy chcą, aby te informacje były wykorzystywane, a jeśli tak, to jakie, w ramach Państwa ustawień bezpieczeństwa Google, które można znaleźć tutaj: https://myaccount.google.com/security i https://myaccount.google.com/permissions.

Przetwarzanie danych związane z rejestracją przez Google wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest maksymalne uproszczenie procesu rejestracji dla naszych użytkowników (art. 6(1)(f) GDPR). Ponieważ korzystanie z funkcji rejestracji jest dobrowolne, a użytkownicy sami mogą decydować o poszczególnych opcjach dostępu, nie występują sprzeczne prawa dominujące osób, których dane dotyczą.

Rejestracja za pomocą Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na tej stronie, mają Państwo również możliwość rejestracji za pomocą Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane zostaną przekazane do USA i innych krajów trzecich.

Jeżeli zdecydują się Państwo na rejestrację poprzez Facebook Connect i klikną na przycisk „Zaloguj się z Facebookiem”/”Połącz z Facebookiem”, zostaną Państwo automatycznie połączeni z platformą Facebook. Tam można się zalogować przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. W ten sposób Państwa profil na Facebooku zostanie połączony z tą stroną lub naszymi usługami. Ten link daje nam dostęp do danych, które zarchiwizowali Państwo w serwisie Facebook. Dane te obejmują przede wszystkim następujące elementy:

 • Nazwa na Facebooku
 • Zdjęcie profilowe na Facebooku i zdjęcie na okładkę
 • Zdjęcie okładkowe na Facebooku
 • Adres e-mail zarchiwizowany przez Facebook
 • Facebook-ID
 • Listy znajomych z Facebooka
 • Facebook Likes (informacje o „Likes”)
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Kraj
 • Język

Informacje te zostaną wykorzystane do założenia, udostępnienia i dostosowania Państwa konta.

Rejestracja poprzez Facebook Connect oraz powiązane transakcje przetwarzania danych są realizowane na podstawie Państwa zgody (art. 6(1)(a) GDPR). Mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tu narzędzia zbierane są dane osobowe i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich Facebookowi. Przetwarzanie danych przez Facebook, które odbywa się po dalszym przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za podanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie tego narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, mogą Państwo dochodzić bezpośrednio u Facebooka. Jeżeli dochodzą Państwo u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z serwisu Facebook oraz Polityce prywatności danych serwisu Facebook. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, należy skorzystać z następujących linków: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://www.facebook.com/legal/terms/.

Funkcja komentarzy na tej stronie internetowej

Gdy korzystają Państwo z funkcji komentowania na tej stronie internetowej, oprócz Państwa komentarzy archiwizowane są informacje o czasie wygenerowania komentarza oraz Państwa adres e-mail, a także, jeżeli nie piszą Państwo anonimowo, wybrana przez Państwa nazwa użytkownika.

Zapisywanie się do komentarzy

Jako użytkownik tej strony internetowej ma Pan możliwość subskrybowania komentarzy po zarejestrowaniu się. Otrzymają Państwo e-mail potwierdzający, którego celem jest sprawdzenie, czy są Państwo faktycznym posiadaczem podanego adresu e-mail. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować tę funkcję, korzystając z odpowiedniego linku w e-mailach informacyjnych. Dane wprowadzone w związku z subskrypcją komentarzy zostaną w tym przypadku usunięte. Jeżeli jednak przekazali nam Państwo te dane w innym celu i z innego miejsca (np. przy zapisie na newsletter), dane te pozostają w naszym posiadaniu.

Okres przechowywania uwag

Komentarze i wszelkie związane z nimi informacje są przez nas przechowywane i pozostają na tej stronie internetowej do momentu, gdy treść, której komentarz dotyczył, zostanie w całości usunięta lub gdy komentarze musiały zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. komentarze obraźliwe).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Państwa zgody (Art. 6(1)(a) GDPR). Mają Państwo prawo do odwołania w każdej chwili udzielonej nam wcześniej zgody. W tym celu wystarczy, że wyślą Państwo do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem.

ProvenExpert

Na tej stronie zamieściliśmy pieczęcie oceny od ProvenExpert. Dostawcą jest firma Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

Pieczęć ProvenExpert umożliwia nam wyświetlanie na naszej stronie internetowej opinii klientów o naszej firmie, które zostały przesłane do ProvenExpert. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z ProvenExpert, aby ProvenExpert mógł stwierdzić, że odwiedzili Państwo naszą stronę. Ponadto ProvenExpert zapisuje Państwa ustawienia językowe, aby wyświetlić pieczęć w wybranym języku.

Korzystanie z ProvenExpert odbywa się na podstawie art. 6(1)(f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najbardziej zrozumiałej prezentacji opinii klientów. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

5. Media społecznościowe

Elementy mediów społecznościowych z Shariffem

Na tej stronie internetowej i jej stronach wykorzystujemy elementy sieci mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Z reguły można rozpoznać te elementy mediów społecznościowych dzięki pojawiającym się logotypom mediów społecznościowych. Aby zagwarantować ochronę danych na tej stronie internetowej, stosujemy te elementy wyłącznie w połączeniu z tzw. Ta aplikacja zapobiega temu, aby elementy mediów społecznościowych, które zostały zintegrowane z tą stroną internetową, przekazywały dane osobowe do odpowiedniego dostawcy, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Bezpośrednie połączenie z serwerem oferenta zostanie nawiązane dopiero po aktywowaniu przez Państwa danego elementu mediów społecznościowych poprzez kliknięcie na przycisk powiązany (co oznacza Państwa zgodę). Gdy tylko aktywują Państwo element mediów społecznościowych, odpowiedni dostawca otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową wraz z Państwa adresem IP. Jeżeli są Państwo jednocześnie zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), odpowiedni dostawca będzie mógł przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie do Państwa konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi deklarację zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz und § 25 (1) TTDSG. 6(1)(a) GDPR i und § 25 (1) TTDSG. W każdej chwili mogą Państwo odwołać tę zgodę, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.

Usługa ta służy do uzyskania zgody na wykorzystanie pewnych technologii wymaganych przez prawo. Podstawą prawną do tego jest art. 6(1)(c) GDPR.

Facebook

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane zostaną przekazane do USA i innych krajów trzecich.

Przegląd elementów mediów społecznościowych Facebooka jest dostępny pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeżeli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa urządzeniem a serwerem Facebooka. W związku z tym Facebook otrzymuje informacje potwierdzające Państwa wizytę na tej stronie wraz z Państwa adresem IP. Jeżeli klikną Państwo na przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo połączyć treści tej strony z Państwa profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook będzie mógł przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie do Państwa konta użytkownika. Musimy podkreślić, że my jako oferent strony internetowej nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności Danych Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeżeli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie art. 6 Sect. 1 litr. a GDPR i § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli nie uzyskano Państwa zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tu narzędzia zbierane są dane osobowe i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich Facebookowi. Przetwarzanie danych przez Facebook, które odbywa się po dalszym przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za podanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie tego narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, mogą Państwo dochodzić bezpośrednio u Facebooka. Jeżeli dochodzą Państwo u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter. Funkcje te są świadczone przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Jeżeli element social media został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa urządzeniem a serwerem Twittera. W ten sposób Twitter otrzymuje informacje o Państwa wizytach na tej stronie. Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Re-Tweet” odwiedzane przez Państwa strony internetowe są powiązane z Państwa kontem na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. Musimy zaznaczyć, że my, oferenci strony internetowej i jej stron nie wiemy nic o zawartości przekazywanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez Twittera. Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu Twittera o ochronie danych osobowych pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

Jeżeli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli nie uzyskano Państwa zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Mają Państwo możliwość zresetowania swoich ustawień ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje publicznej platformy medialnej Instagram. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeżeli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa urządzeniem a serwerem Instagrama. W ten sposób Instagram otrzymuje informacje o Państwa wizytach na tej stronie.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie na Instagramie, mogą Państwo kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć treści z tej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie do konta użytkownika. Musimy zaznaczyć, że jako oferent strony internetowej i jej stron nie mamy żadnej wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Instagram.

Jeżeli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli nie uzyskano Państwa zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tu narzędzia zostaną zebrane dane osobowe i przekazane do Facebooka lub Instagramu, to za to przetwarzanie danych odpowiadamy wspólnie my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie danych przez Facebook lub Instagram, które odbywa się po dalszym przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki ciążące na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za podanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie tego narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka lub Instagrama. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram, mogą Państwo dochodzić bezpośrednio u Facebooka. Jeżeli dochodzą Państwo u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu Instagrama o ochronie danych osobowych pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Ta strona korzysta z przycisków i innych elementów dostarczanych przez Tumblr. Dostawcą tej usługi jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Jeżeli element social media został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa urządzeniem a serwerem Tumblr. Dzięki temu Tumblr otrzymuje informacje o Państwa wizytach na tej stronie.

Przyciski Tumblr umożliwiają Państwu udostępnienie raportu lub strony na Tumblr lub śledzenie dostawcy na Tumblr. Jeżeli wejdą Państwo na jedną z naszych stron internetowych poprzez przycisk Tumblr, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy żadnej kontroli nad ilością danych, które Tumblr zbiera i przekazuje za pomocą tej wtyczki. Na podstawie aktualnego stanu posiadanych przez nas informacji przekazywany jest zarówno adres IP użytkownika, jak i adres URL danej strony internetowej.

Jeżeli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli nie uzyskano Państwa zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu Tumblr o ochronie danych osobowych pod adresem: https://www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

Ta strona internetowa wykorzystuje elementy sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na stronę tej witryny, która zawiera elementy LinkedIn, zostaje nawiązane połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową, podając swój adres IP. Jeżeli klikną Państwo na przycisk „Poleć” LinkedIn i są w tym czasie zalogowani na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie mógł przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie do Państwa konta użytkownika. Musimy zaznaczyć, że my jako oferent stron internetowych nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Jeżeli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli nie uzyskano Państwa zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu LinkedIn o ochronie danych osobowych pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Ta strona internetowa wykorzystuje elementy sieci XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wejściu na jedną z naszych witryn/stron, która zawiera elementy XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, nie powoduje to archiwizacji żadnych danych osobowych. W szczególności serwis nie przechowuje żadnych adresów IP ani nie analizuje wzorców zachowań użytkowników.

Jeżeli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli nie uzyskano Państwa zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Xing pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Na tej stronie wykorzystujemy elementy sieci społecznościowej Pinterest. Sieć jest obsługiwana przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli wejdą Państwo na witrynę lub stronę, która zawiera taki element, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Podczas tego procesu element social media przekazuje dane dziennika na serwery Pinteresta w Stanach Zjednoczonych. Dane dziennika mogą ewentualnie zawierać Państwa adres IP, adresy stron internetowych, które Państwo odwiedzili, a które zawierają również funkcje Pinterest. Informacje te obejmują również typ i ustawienia Państwa przeglądarki, dane i czas zapytania, sposób korzystania z Pinterest i pliki cookie.

Jeżeli uzyskano Państwa zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli nie uzyskano Państwa zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej widoczne w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, jak również Państwa praw stowarzyszonych i możliwości ochrony Państwa prywatnych informacji, znajdą Państwo w informacji o prywatności danych Pinterest pod adresem: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Narzędzia analizy i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam zintegrować na naszej stronie internetowej narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Zarządza i uruchamia tylko zintegrowane za jego pośrednictwem narzędzia. Google Tag Manager zbiera jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Tag Manager jest używany na podstawie Art. 6(1)(f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administracji różnych narzędzi na swojej stronie internetowej. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę wzorców zachowań osób odwiedzających stronę. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane o użytkowniku, takie jak: przeglądane strony, czas spędzony na stronie, wykorzystywany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w postaci identyfikatora użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej stronę internetową.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie Państwa ruchów myszki i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania, aby wzbogacić zgromadzone zbiory danych, a w analizie danych wykorzystuje technologie uczenia maszynowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkowników (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Zarejestrowane przez Google informacje o korzystaniu z witryny internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 ust. 1 TTDSG. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym Państwa adres IP przed przesłaniem do Stanów Zjednoczonych zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy Państwa korzystania z tej strony internetowej w celu sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz operatora tej strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany w połączeniu z Google Analytics z Państwa przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Parametry demograficzne udostępniane przez Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics, aby móc wyświetlać odwiedzającym stronę internetową kompatybilne reklamy w ramach sieci reklamowej Google. Dzięki temu można tworzyć raporty zawierające informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Źródłem tych informacji są związane z zainteresowaniami reklamy Google oraz dane o odwiedzających, uzyskane od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnej osoby. W każdej chwili mają Państwo możliwość dezaktywacji tej funkcji poprzez odpowiednie zmiany ustawień dotyczących reklamy na Państwa koncie Google lub mogą Państwo ogólnie zabronić rejestrowania Państwa danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w rozdziale „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

Przetwarzanie danych umownych

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych i przy korzystaniu z Google Analytics w pełni realizujemy surowe przepisy niemieckich urzędów ochrony danych.

IONOS Web Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usług analitycznych IONOS WebAnalytics. Dostawcą tych usług jest 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Niemcy. W połączeniu z przeprowadzaniem analiz przez IONOS możliwe jest np. analizowanie liczby odwiedzających i ich zachowań podczas wizyt (np. liczba przeglądanych stron, czas trwania ich wizyt na stronie internetowej, procent przerwanych wizyt), pochodzenia odwiedzających (tzn. z jakiej strony internetowej odwiedzający trafił na naszą stronę), lokalizacji odwiedzających, jak również danych technicznych (używana przeglądarka i sesja systemu operacyjnego). W tym celu IONOS archiwizuje w szczególności następujące dane:

 • Referrer (poprzednio odwiedzana strona)
 • Dostępna strona na stronie internetowej lub plik
 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Rodzaj zastosowanego urządzenia
 • Czas dostępu do strony internetowej
 • Zanonimizowany adres IP (używany tylko do określenia miejsca dostępu)

Według IONOS, zarejestrowane dane są całkowicie anonimowe, więc nie można ich przyporządkować do konkretnych osób. IONOS WebAnalytics nie archiwizuje plików cookie.

Dane są przechowywane i analizowane zgodnie z Art. 6(1)(f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w statystycznej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno prezentacji internetowej operatora, jak i jego działań promocyjnych. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Aby uzyskać więcej informacji związanych z zapisywaniem i przetwarzaniem danych przez IONOS WebAnalytics, proszę kliknąć na następujący link oświadczenia o polityce danych:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa zlecona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

Google Conversion-Tracking

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Conversion Tracking. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Z pomocą Google Conversion Tracking jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone czynności. Na przykład możemy analizować, jak często klikane są przyciski na naszej stronie internetowej i które produkty są przeglądane lub kupowane ze szczególną częstotliwością. Celem tych informacji jest sporządzenie statystyk konwersji. Dowiadujemy się, ilu użytkowników kliknęło na nasze reklamy i jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam na osobistą identyfikację użytkowników. Google jako takie stosuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawcze w celu identyfikacji.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR oraz § 25 ust. 1 TTDSG. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Newsletter

Dane do biuletynu

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, wymagamy od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail oraz że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. W celu obsługi newslettera korzystamy z usługodawców świadczących usługi newslettera, którzy zostali opisani poniżej.

CleverReach

Ta strona internetowa wykorzystuje CleverReach do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest firma CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Niemcy (dalej „CleverReach”). CleverReach to usługa, za pomocą której można organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane, które podali Państwo w celu zapisania się na nasz newsletter (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub w Irlandii.

Newslettery, które wysyłamy za pośrednictwem CleverReach, pozwalają nam analizować wzorce użytkowników naszych odbiorców newslettera. W połączeniu z tym możliwe jest między innymi to, ilu odbiorców rzeczywiście otworzyło e-mail z newsletterem i jak często klikano na który link w newsletterze. Za pomocą narzędzia zwanego Conversion Tracking możemy również ustalić, czy po kliknięciu na link rzeczywiście nastąpiła akcja, która została zdefiniowana w newsletterze (np. zakup produktu na tej stronie). Więcej informacji na temat usług analizy danych przez biuletyny CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6(1)(a) GDPR). W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, rezygnując z otrzymywania newslettera. Nie narusza to legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce przed Państwa odwołaniem.

Jeżeli nie chcą Państwo zezwolić na analizę przez CleverReach, muszą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera. W każdej wiadomości z newsletterem podajemy link, dzięki któremu mogą Państwo to zrobić.

Dane przekazane nam w celu zapisania się na newsletter będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera lub usługodawcy newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Dane przechowywane u nas w innych celach pozostają bez zmian.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usług newslettera na czarnej liście, jeżeli takie działanie jest konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane tylko w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR). 6(1)(f) GDPR). Przechowywanie na czarnej liście jest nieokreślone. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeżeli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w przepisach o ochronie danych osobowych CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa zlecona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Na naszej stronie internetowej osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony internetowej jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę, zanim obejrzą oni film. Nie oznacza to jednak, że w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład niezależnie od tego, czy oglądają Państwo film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko rozpoczną Państwo odtwarzanie filmu z YouTube na tej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube zostanie poinformowany, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeżeli podczas odwiedzania naszej strony internetowej są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa wzorów przeglądania do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto, po rozpoczęciu odtwarzania filmu wideo, YouTube będzie mógł umieścić na Państwa urządzeniu różne pliki cookie lub porównywalne technologie służące do rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te posłużą między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu przez Państwa odtwarzania filmu z YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Wykorzystanie YouTube wynika z naszego zainteresowania prezentacją naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, jest to uzasadniony interes. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji o tym, jak YouTube obchodzi się z danymi użytkowników, znajdą Państwo w Polityce prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo bez śledzenia (Do-Not-Track)

Ta strona internetowa wykorzystuje wtyczki portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc. z 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron zawierających filmy Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. W związku z tym serwer Vimeo otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Vimeo otrzymuje również Państwa adres IP. Jednak skonfigurowaliśmy Vimeo w taki sposób, że Vimeo nie może śledzić Państwa aktywności użytkownika i nie umieszcza żadnych plików cookie.

Korzystamy z Vimeo, aby nasza prezentacja online była dla Państwa atrakcyjna. Jest to uzasadniony interes z naszej strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. 6(1)(f) GDPR. Jeżeli zażądano odpowiedniego oświadczenia o wyrażeniu zgody (np. dotyczącego przechowywania plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR; udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. 6(1)(a) GDPR; udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej oraz według Vimeo na podstawie „uzasadnionych interesów biznesowych”. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://vimeo.com/privacy.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (lokalne osadzenie)

Ta strona korzysta z tzw. Web Fonts dostarczanych przez Google, aby zapewnić jednolite stosowanie czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są zainstalowane lokalnie, więc w połączeniu z tą aplikacją nie będzie nawiązywane połączenie z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można uzyskać pod tym linkiem: https://developers.google.com/fonts/faq oraz zapoznać się z oświadczeniem Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (lokalne osadzenie)

Ta strona używa Font Awesome, aby zapewnić jednolite użycie czcionek na tej stronie. Font Awesome jest zainstalowana lokalnie, więc w związku z tą aplikacją nie będzie nawiązywane połączenie z serwerami Fonticons, Inc.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w deklaracji o ochronie danych osobowych Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Ta strona internetowa korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, musi być zapisany Państwa adres IP. Z reguły informacje te są przekazywane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony nie ma kontroli nad transferem danych. W przypadku aktywacji Map Google, Google ma możliwość korzystania z czcionek internetowych Google w celu jednolitego przedstawienia czcionek. Gdy wchodzą Państwo na Mapy Google, Państwa przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby prawidłowo wyświetlić tekst i czcionki.

Korzystamy z Google Maps, aby zaprezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i ułatwić znalezienie miejsc ujawnionych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6(1)(f) GDPR. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://pri vacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Korzystamy z serwisu mapowego OpenStreetMap (OSM).

Osadzamy dane mapowe z OpenStreetMap na serwerze Fundacji OpenStreetMap, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Wielka Brytania. Wielka Brytania jest uważana za bezpieczny kraj trzeci w świetle prawa o ochronie danych. Oznacza to, że Wielka Brytania ma poziom ochrony danych, który jest równoważny z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej. Podczas korzystania z map OpenStreetMap nawiązywane jest połączenie z serwerami Fundacji OpenStreetMap. W tym procesie i między innymi Państwa adres IP oraz inne informacje o Państwa zachowaniu na tej stronie mogą zostać przekazane do OSMF. OpenStreetMap może w tym celu zapisywać w Państwa przeglądarce pliki cookie lub stosować podobne technologie rozpoznawania.

Korzystamy z OpenStreetMap w celu zapewnienia atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych i ułatwienia odwiedzającym znalezienia miejsc, które podajemy na naszej stronie. Stanowi to uzasadnione podstawy określone w art. 6(1)(f) GDPR. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzane na tej stronie internetowej (np. informacje wprowadzane do formularza kontaktowego) są podawane przez człowieka czy przez automatyczny program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie osób odwiedzających stronę na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie w momencie, gdy osoba odwiedzająca stronę wchodzi na nią. W celu przeprowadzenia tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego na stronie lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o tym, że trwa analiza.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMem. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych i warunkach użytkowania Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=en i https://poli cies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Na tej stronie umieściliśmy Wordfence. Dostawcą jest Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dalej „Wordfence”).

Wordfence służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu nasza strona nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, które sprawdzają i blokują swoje bazy danych przed dostępem do naszej strony.

Korzystanie z Wordfence odbywa się na podstawie art. 6(1)(f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. palca urządzenia). 6 ust. 1 lit. a) GDPR i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa zlecona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR.

9. dostawcy usług e-commerce i usług płatniczych

Przetwarzanie danych dotyczących klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umów w celu nawiązania, ustalenia treści i zmiany naszych stosunków umownych. Dane z osobistym odniesieniem do korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowe) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług lub wymagane do celów rozliczeniowych. Podstawą prawną tych procesów jest art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych oraz po upływie ustawowych terminów archiwizacji. Nie narusza to ustawowych okresów archiwizacji.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dla sklepów internetowych, sprzedawców i przy wysyłce towarów

W przypadku, gdy zamawiają Państwo u nas towar, przekazujemy Państwa dane osobowe firmie transportowej, której powierzono dostawę, jak również firmie obsługującej płatności, której zlecono obsługę transakcji płatniczych. Udostępniane są tylko te dane, które są potrzebne tym usługodawcom do wypełnienia ich obowiązków. Podstawą prawną tego udostępniania jest art. 6 ust. 1 lit. b) GD. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych. Jeżeli udzielą nam Państwo odpowiedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. 6 (1)(a) GDPR, udostępnimy Państwa adres e-mail firmie transportowej, której powierzono dostawę, aby mogła ona powiadomić Państwa o statusie wysyłki Państwa zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów o świadczenie usług i treści cyfrowych

Dane osobowe udostępniamy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład instytucji finansowej, której powierzono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy Państwo wyraźnie wyrażą na to zgodę. Udostępnianie Państwa danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Usługi płatnicze

Na naszej stronie internetowej integrujemy usługi płatnicze firm trzecich. Gdy dokonują Państwo u nas zakupu, Państwa dane dotyczące płatności (np. nazwisko, kwota płatności, dane konta bankowego, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. W przypadku tych transakcji obowiązują odpowiednie postanowienia umowne i przepisy o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców. Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GD. 6 ust. 1 lit. b GDPR (przetwarzanie umów) oraz w interesie sprawnej, wygodnej i bezpiecznej transakcji płatniczej (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). O ile w przypadku pewnych działań wymagana jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR (przetwarzanie umów). 6(1)(a) GDPR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych; zgoda może być w każdej chwili odwołana na przyszłość.

W ramach tej strony internetowej korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej „PayPal”).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Dostawcą usług płatniczych jest Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Polityka prywatności Apple znajduje się pod adresem: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy.

Pasek

Dostawcą dla klientów w UE jest Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej „Stripe”).

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://stripe.com/de/privacy i https://stri pe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Szczegóły można znaleźć w Polityce Prywatności Stripe pod następującym linkiem: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

Dostawcą jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej „Klarna”). Klarna oferuje różne możliwości płatności (np. zakupy na raty). Jeżeli zdecydują się Państwo płacić za pomocą Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna pobierze od Państwa różne dane osobowe. Klarna wykorzystuje pliki cookie do optymalizacji korzystania z rozwiązania kasowego Klarna. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies firmy Klarna można znaleźć pod następującym linkiem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Klarna pod następującym linkiem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt nad Menem, Niemcy (zwana dalej „Paydirekt”). Jeżeli dokonują Państwo płatności za pośrednictwem Paydirekt, Paydirekt gromadzi różne dane dotyczące transakcji i przekazuje je do banku, w którym są Państwo zarejestrowani w Paydirekt. Oprócz danych niezbędnych do dokonania płatności, Paydirekt może w ramach przetwarzania transakcji zbierać również inne dane, takie jak adres dostawy lub poszczególne pozycje w koszyku. Następnie Paydirekt uwierzytelnia transakcję za pomocą procedury uwierzytelniania zapisanej w banku. Kwota płatności jest następnie przelewana z Państwa konta na nasze konto. Ani my, ani osoby trzecie nie mają dostępu do Państwa danych dotyczących konta. Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Paydirekt znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Handlowych i Polityce Prywatności Paydirekt na stronie: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

przelew natychmiastowy Sofort

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (dalej „Sofort GmbH”). Za pomocą procedury „Sofortüberweisung” otrzymujemy w czasie rzeczywistym potwierdzenie płatności od Sofort GmbH i możemy natychmiast przystąpić do realizacji naszych zobowiązań. Jeśli wybrali Państwo metodę płatności „Sofortüberweisung”, proszę przesłać do Sofort GmbH PIN i ważny TAN, za pomocą których będzie można zalogować się na Państwa konto bankowe online. Sofort GmbH po zalogowaniu się automatycznie sprawdza stan konta i dokonuje przelewu na naszą rzecz za pomocą przekazanego przez Państwa TAN. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się, automatycznie sprawdzane są również Państwa obroty, limit kredytowy kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich sald. Oprócz PIN-u i TAN-u do Sofort GmbH przekazywane są dane dotyczące płatności wprowadzone przez Państwa oraz dane osobowe. Dane dotyczące Państwa osoby to imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP i ewentualnie inne dane wymagane do realizacji płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości Państwa tożsamości oraz do zapobiegania próbom oszustwa. Szczegóły dotyczące płatności natychmiastowym przelewem bankowym znajdą Państwo pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html oraz https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Szczegóły dotyczące wykorzystania Państwa danych znajdują się w Polityce Prywatności Amazon Pay pod następującym linkiem: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Holandia (dalej „Mollie”). Z pomocą Mollie możemy zintegrować różne metody płatności na naszej stronie internetowej. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Mollie: https://www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy (dalej „PayOne”). Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności PayOne: https://www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (zwana dalej „giropay”).

Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności danych firmy giropay na stronie: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Dostawcą tej usługi płatniczej jest American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy (dalej „American Express”).

American Express może przekazywać dane do swojej spółki matki w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia (dalej „Mastercard”).

Mastercard może przekazywać dane do swojej spółki matki w USA. Transfer danych do USA odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych Mastercard. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html i https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Wielka Brytania (zwana dalej „VISA”).

Wielka Brytania jest uważana za bezpieczny kraj spoza UE, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące ochrony danych. Oznacza to, że poziom ochrony danych w Wielkiej Brytanii jest równoważny z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej.

VISA może przekazywać dane do swojej spółki matki w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Usługi na zamówienie

Obsługa danych o kandydatach

Odwiedzającym stronę internetową oferujemy możliwość przesłania do nas podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez wypełnienie formularza podania o pracę online). Poniżej przedstawimy Państwu zakres, cel i sposób wykorzystania danych osobowych zebranych od Państwa w związku z procesem składania wniosku. Zapewniamy Państwa, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Państwa dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel zbierania danych

Jeżeli złożą Państwo u nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeżeli są one niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu lub nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną dla powyższych działań stanowi § 26 BDSG według prawa niemieckiego (Negocjowanie stosunku pracy), Art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR (negocjowanie umów ogólnych) oraz – o ile wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) GD. 6(1)(a) GDPR. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W naszej firmie Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Państwa podania o pracę.

Jeżeli Państwa podanie o pracę zakończy się zatrudnieniem, podane przez Państwa dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych. 6(1)(b) GDPR w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy lub odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoje zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury składania wniosku (odrzucenia lub wycofania wniosku). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy ustanie cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub gdy ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

Dopuszczenie do puli wnioskodawców

Jeżeli nie złożymy Panu/Pani oferty pracy, może Pan/Pani dołączyć do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie dokumenty i informacje z wniosku zostaną przekazane do puli aplikantów w celu skontaktowania się z Państwem w przypadku odpowiednich wolnych miejsc.

Przyjęcie do grona aplikantów następuje wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6(1)(a) GDPR). Umowa o zgłoszenie jest dobrowolna i nie ma związku z trwającą procedurą składania wniosków. Osoba dotknięta chorobą może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte, o ile nie ma prawnych powodów do ich przechowywania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.