Pravilnik o zasebnosti

Nazadnje spremenjeno: julij 10, 2022

Pravilnik o zasebnosti

1. Pregled varstva podatkov

Splošne informacije

Naslednje informacije vam bodo omogočile enostaven pregled nad tem, kaj se bo dogajalo z vašimi osebnimi podatki, ko boste obiskali to spletno mesto. Izraz “osebni podatki” vključuje vse podatke, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Podrobne informacije o varstvu podatkov so na voljo v naši Izjavi o varstvu podatkov, ki smo jo priložili pod to kopijo.

Beleženje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za beleženje podatkov na tem spletnem mestu (tj. “upravljavec”)?

Podatke na tem spletnem mestu obdeluje upravljavec spletnega mesta, katerega kontaktni podatki so na voljo v razdelku “Informacije o odgovorni osebi (v GDPR imenovani “upravljavec”)” v tem pravilniku o zasebnosti.

Kako beležimo vaše podatke?

Vaše podatke zbiramo, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v naš kontaktni obrazec.

Druge podatke naši IT-sistemi zabeležijo samodejno ali po vašem soglasju za njihovo beleženje med obiskom spletnega mesta. Ti podatki vključujejo predvsem tehnične informacije (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas obiska spletnega mesta). Te informacije se samodejno zabeležijo, ko dostopate do tega spletnega mesta.

Za katere namene uporabljamo vaše podatke?

Del informacij se ustvari za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vaših uporabniških vzorcev.

Kakšne pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Pravico imate, da kadar koli prejmete informacije o viru, prejemnikih in namenih vaših arhiviranih osebnih podatkov, ne da bi za takšna razkritja morali plačati pristojbino. Prav tako imate pravico zahtevati, da se vaši podatki popravijo ali izbrišejo. Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadar koli prekličete, kar bo vplivalo na vse prihodnje obdelave podatkov. Poleg tega imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših podatkov v določenih okoliščinah omeji. Poleg tega imate pravico, da pri pristojnem nadzornem organu vložite pritožbo.

Če imate vprašanja v zvezi s tem ali drugimi vprašanji, povezanimi z varstvom podatkov, se lahko kadar koli obrnete na nas.

Analitična orodja in orodja, ki jih zagotavljajo tretje strani

Obstaja možnost, da bodo vaši vzorci brskanja ob obisku tega spletnega mesta statistično analizirani. Takšne analize se izvajajo predvsem s programi, ki jih imenujemo analitični programi.

Podrobne informacije o teh programih za analizo so na voljo v spodnji izjavi o varstvu podatkov.

2. Gostovanje in omrežja za dostavo vsebine (CDN)

IONOS

Svoje spletno mesto gostimo pri družbi IONOS SE. Ponudnik je IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Nemčija (v nadaljnjem besedilu: IONOS). Ko obiščete naše spletno mesto, družba IONOS skupaj z vašimi naslovi IP zabeleži različne dnevniške datoteke. Podrobnosti so na voljo v pravilniku o zasebnosti podatkov družbe IONOS: https: //www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS uporabljamo na podlagi člena. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Naše podjetje ima upravičen interes, da predstavi čim bolj zanesljivo spletno mesto. Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Obdelava podatkov

Z zgoraj navedenim ponudnikom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo določajo zakoni o varstvu podatkov, ki zagotavljajo, da obdelujejo osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo na podlagi naših navodil in v skladu z uredbo GDPR.

Cloudflare

Uporabljamo storitev “Cloudflare”, ki jo zagotavlja podjetje Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ZDA. (v nadaljevanju “Cloudflare”).

Cloudflare ponuja omrežje za dostavo vsebine z DNS, ki je na voljo po vsem svetu. Prenos informacij med vašim brskalnikom in našim spletnim mestom je zato tehnično usmerjen prek omrežja Cloudflare. Tako lahko Cloudflare analizira podatkovne transakcije med vašim brskalnikom in našim spletnim mestom ter deluje kot filter med našimi strežniki in potencialno zlonamernim podatkovnim prometom iz interneta. Pri tem lahko družba Cloudflare uporablja tudi piškotke ali druge tehnologije za prepoznavanje internetnih uporabnikov, ki pa se lahko uporabljajo samo za tukaj opisani namen.

Uporaba storitve Cloudflare temelji na našem zakonitem interesu za zagotavljanje čim bolj varne in brezhibne ponudbe naših spletnih strani (čl. 6(1)(f) SUVP).

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Za več informacij o varnostnih ukrepih družbe Cloudflare in pravilnikih o zasebnosti podatkov sledite tej povezavi: https: //www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Obdelava podatkov

Z zgoraj navedenim ponudnikom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo določajo zakoni o varstvu podatkov, ki zagotavljajo, da obdelujejo osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo na podlagi naših navodil in v skladu z uredbo GDPR.

Google Cloud CDN

Uporabljamo omrežje za dostavo vsebine Google Cloud CDN. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google ponuja globalno porazdeljeno omrežje za dostavo vsebine. Tehnično je prenos informacij med vašim brskalnikom in našim spletnim mestom izveden prek Googlovega omrežja. To nam omogoča, da izboljšamo globalno dostopnost in učinkovitost našega spletnega mesta.

Uporaba storitve Google Cloud CDN temelji na našem zakonitem interesu za čim bolj brezhibno in varno zagotavljanje našega spletnega mesta (čl. 6(1)(f) SUVP).

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Več informacij o storitvi Google Cloud CDN najdete tukaj: https: //cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=en.

Obdelava podatkov

Z zgoraj navedenim ponudnikom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo določajo zakoni o varstvu podatkov, ki zagotavljajo, da obdelujejo osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo na podlagi naših navodil in v skladu z uredbo GDPR.

3. Splošne informacije in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci tega spletnega mesta in njegovih strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo kot z zaupnimi informacijami in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki vključujejo podatke, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za katere namene jih uporabljamo. Pojasnjeno je tudi, kako in za kakšen namen se podatki zbirajo.

Obveščamo vas, da so pri prenosu podatkov prek interneta (npr. prek elektronske pošte) možne varnostne pomanjkljivosti. Podatkov ni mogoče v celoti zaščititi pred dostopom tretjih oseb.

Informacije o odgovorni osebi (v GDPR imenovani “upravljavec”)

Upravljavec obdelave podatkov na tem spletnem mestu je:

Langguth GmbH
Große Ziegelohstr. 2
D-06636 Laucha an der Unstrut

Telefon: +49 34462 6962 130
E-naslov: info@my-job.work

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki samostojno ali skupaj z drugimi sprejema odločitve o namenih in sredstvih za obdelavo osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Trajanje shranjevanja

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje hrambe, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen, za katerega so bili zbrani. Če vložite upravičeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. davčni ali trgovinski zakonski roki hrambe); v slednjem primeru bodo izbrisani, ko ti razlogi prenehajo veljati.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 3. 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov ali člena. 9(2)(a) GDPR, če se posebne vrste podatkov obdelujejo v skladu s čl. 9(1) DSGVO. V primeru izrecne privolitve za prenos osebnih podatkov v tretje države obdelava podatkov temelji tudi na podlagi čl. 49(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v vaši končni napravi (npr. s prstnim odtisom naprave), obdelava podatkov dodatno temelji na členu 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov, obdelujemo vaše podatke na podlagi člena 3(1)(2)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Poleg tega, če so vaši podatki potrebni za izpolnitev zakonske obveznosti, jih obdelujemo na podlagi čl. 6(1)(c) GDPR. Poleg tega se lahko obdelava podatkov izvaja na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s čl. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Informacije o ustrezni pravni podlagi v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te politike zasebnosti.

Informacije o prenosu podatkov v ZDA in druge države zunaj EU

Med drugim uporabljamo orodja podjetij s sedežem v Združenih državah Amerike ali drugih z vidika varstva podatkov nezavarovanih državah zunaj EU. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki potencialno prenesejo v te države, ki niso članice EU, in se tam obdelujejo. Poudariti moramo, da v teh državah ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU. Podjetja v ZDA so na primer pooblaščena, da varnostnim agencijam posredujejo osebne podatke, vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa nimate nobene možnosti, da bi se branili na sodišču. Zato ni izključeno, da lahko ameriške agencije (npr. Tajna služba) obdelujejo, analizirajo in trajno arhivirajo vaše osebne podatke za namene nadzora. Nad temi dejavnostmi obdelave nimamo nadzora.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Številne transakcije obdelave podatkov so mogoče le z vašim izrecnim soglasjem. Prav tako lahko kadar koli prekličete soglasje, ki ste nam ga že dali. To ne posega v zakonitost zbiranja podatkov, ki je potekalo pred vašim preklicem.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih; pravica do ugovora neposrednemu oglaševanju (21. člen GDPR)

ČE SE PODATKI OBDELUJEJO NA PODLAGI ČLENA. 6(1)(E) ALI (F) GDPR, IMATE PRAVICO KADAR KOLI UGOVARJATI OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA EDINSTVENEGA POLOŽAJA. TO VELJA TUDI ZA VSAKO PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. ZA DOLOČITEV PRAVNE PODLAGE, NA KATERI TEMELJI OBDELAVA PODATKOV, SI OGLEJTE TO IZJAVO O VARSTVU PODATKOV. ČE PRIJAVITE UGOVOR, VAŠIH PRIZADETIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE BOMO LAHKO PREDSTAVILI PREPRIČLJIVE, VARSTVA VREDNE RAZLOGE ZA OBDELAVO VAŠIH PODATKOV, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE JE NAMEN OBDELAVE UVELJAVLJANJE, IZVAJANJE ALI OBRAMBA PRAVNIH UPRAVIČENJ (UGOVOR V SKLADU S ČL. 21(1) SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI VAŠIH PRIZADETIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMENE TAKEGA OGLAŠEVANJA. TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKŠNIM NEPOSREDNIM OGLAŠEVANJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA (UGOVOR V SKLADU S ČL. 21(2) GDPR).

Pravica do prijave pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imajo običajno stalno prebivališče, delovno mesto ali kraj domnevne kršitve. Pravica do prijave pritožbe velja ne glede na druge upravne ali sodne postopke, ki so na voljo kot pravna sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico zahtevati, da vam ali tretji osebi posredujemo vse podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali zaradi izpolnjevanja pogodbe, v splošno uporabljani, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Informacije o podatkih, njihovem popravku in izbrisu

V okviru veljavnih zakonskih določb imate pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih arhiviranih osebnih podatkih, njihovem viru in prejemnikih ter namenu obdelave vaših podatkov. Prav tako imate lahko pravico do popravka ali izbrisa svojih podatkov. Če imate vprašanja o tej temi ali kakršna koli druga vprašanja o osebnih podatkih, se lahko kadar koli obrnete na nas.

Pravica zahtevati omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati uvedbo omejitev pri obdelavi vaših osebnih podatkov. V ta namen se lahko kadar koli obrnete na nas. Pravica zahtevati omejitev obdelave velja v naslednjih primerih:

 • Če bi izpodbijali pravilnost vaših podatkov, ki jih hranimo v arhivu, bomo običajno potrebovali nekaj časa, da to trditev preverimo. V času trajanja preiskave imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Če je bila obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, lahko namesto zahteve po izbrisu teh podatkov zahtevate omejitev obdelave vaših podatkov.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za izvajanje, obrambo ali uveljavljanje zakonskih pravic, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto njihovega izbrisa.
 • Če ste vložili ugovor v skladu s čl. 21(1) SUVP, bo treba vaše in naše pravice pretehtati. Dokler ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki – z izjemo njihovega arhiviranja – obdelujejo le na podlagi vašega soglasja ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih pravic ali za zaščito pravic drugih fizičnih ali pravnih oseb ali zaradi pomembnega javnega interesa, ki ga navaja Evropska unija ali država članica EU.

šifriranje SSL in/ali TLS

Zaradi varnosti in zaščite prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki nam jih posredujete kot upravljavcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja program za šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate tako, da preverite, ali se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz “http://” v “https://”, in tudi po pojavu ikone ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo prebrati.

šifrirane plačilne transakcije na tem spletnem mestu

Če ste po sklenitvi pogodbe, ki temelji na plačilu, z nami dolžni deliti svoje plačilne podatke (npr. številko računa, če nas pooblastite za bremenitev vašega bančnega računa), so ti podatki potrebni za obdelavo plačil.

Plačilne transakcije z običajnimi načini plačevanja (Visa/MasterCard, bremenitev bančnega računa) se obdelujejo izključno prek šifriranih povezav SSL ali TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate tako, da preverite, ali se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz “http://” v “https://”, in tudi po pojavu ikone ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je komunikacija z nami šifrirana, tretje osebe ne bodo mogle prebrati plačilnih podatkov, ki nam jih posredujete.

Zavračanje nezaželenih e-poštnih sporočil

S tem nasprotujemo uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih v povezavi z obveznimi podatki, ki jih je treba navesti v našem obvestilu o spletnem mestu, za pošiljanje promocijskega in informacijskega gradiva, ki ga nismo izrecno zahtevali. Upravljavci tega spletnega mesta in njegovih strani si pridržujejo izrecno pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja promocijskih informacij, na primer prek sporočil SPAM.

4. Beleženje podatkov na tem spletnem mestu

Piškotki

Naša spletna mesta in strani uporabljajo tako imenovane “piškotke”. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki v vaši napravi ne povzročajo nobene škode. Shranjujejo se začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali pa so trajno shranjeni v vaši napravi (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaključite obisk. Trajni piškotki ostanejo arhivirani v vaši napravi, dokler jih aktivno ne izbrišete ali dokler jih spletni brskalnik samodejno ne izbriše.

V nekaterih primerih je mogoče, da se piškotki tretjih oseb shranijo v vašo napravo, ko vstopite na naše spletno mesto (piškotki tretjih oseb). Ti piškotki vam ali nam omogočajo, da izkoristite določene storitve, ki jih ponuja tretja oseba (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično nujni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez piškotkov ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Namen drugih piškotkov je lahko analiza uporabniških vzorcev ali prikaz promocijskih sporočil.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje elektronskih komunikacijskih transakcij ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki jih želite uporabljati (npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali piškotki, ki so potrebni za optimizacijo (zahtevani piškotki) spletnega mesta (npr. piškotki, ki zagotavljajo merljiv vpogled v spletno občinstvo), se shranjujejo na podlagi člena 3(1)(2)(b). 6(1)(f) SUVP, razen če je navedena drugačna pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje zahtevanih piškotkov, da bi zagotovil tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje storitev upravljavca. Če je bilo zahtevano vaše soglasje za shranjevanje piškotkov in podobnih tehnologij prepoznavanja, se obdelava izvaja izključno na podlagi pridobljenega soglasja (čl. 6(1)(a) GDPR in § 25(1) TTDSG); to privolitev je mogoče kadar koli preklicati.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da boste obveščeni ob vsakem namestitvi piškotkov, in da dovolite sprejemanje piškotkov le v določenih primerih. Sprejemanje piškotkov lahko v določenih primerih ali na splošno izključite ali pa aktivirate funkcijo brisanja za samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če piškotke deaktivirate, so lahko funkcije tega spletnega mesta omejene.

Če se uporabljajo piškotki tretjih oseb ali če se piškotki uporabljajo v analitične namene, vas bomo o tem posebej obvestili v skladu s tem pravilnikom o varstvu podatkov in vas po potrebi prosili za soglasje.

Soglasje z obvestilom o piškotkih in skladnostjo

Naše spletno mesto uporablja tehnologijo soglasja Obvestilo o piškotkih in skladnost z GDPR za pridobitev vašega soglasja za arhiviranje določenih piškotkov na vaši napravi ali za uporabo določenih tehnologij in za dokumentacijo, ki je skladna z varstvom podatkov.

Obvestilo o piškotkih in skladnost z GDPR je nameščeno lokalno na naših strežnikih, tako da ni povezave s strežniki tretjih oseb. Obvestilo o piškotkih in skladnost z GDPR v vašem brskalniku shrani piškotek, da vam lahko dodeli odobreno soglasje in njegov preklic. Piškotek ostane aktiven 1 mesec. Vaši podatki so shranjeni, dokler nas ne zaprosite za njihov izbris, dokler sami ne izbrišete piškotka soglasja ali dokler namen arhiviranja podatkov ni več aktualen. To ne vpliva na obvezne zakonsko določene roke hrambe.

Obvestilo o piškotkih in skladnost z GDPR se uporablja za pridobitev soglasja za uporabo piškotkov, ki ga zahteva zakon. Pravna podlaga je člen. 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik tega spletnega mesta in njegovih strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. Informacije obsegajo:

 • Vrsta in različica uporabljenega brskalnika.
 • Uporabljeni operacijski sistem
 • URL preusmerjevalca
 • Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate.
 • Čas strežniške poizvedbe
 • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Ti podatki se beležijo na podlagi člena. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno prikazovanje in optimizacijo spletnega mesta upravljavca. Da bi to dosegli, je treba zabeležiti dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek našega kontaktnega obrazca, bomo podatke iz kontaktnega obrazca in vse kontaktne podatke, ki so v njem navedeni, shranili, da bi lahko obravnavali vašo poizvedbo in v primeru dodatnih vprašanj. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na členu. 1(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali če je potrebna za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo na nas naslovljenih zahtev (člen 6(1)(f) SUVP) ali na vašem soglasju (člen 6(1)(a) SUVP), če je bilo to zahtevano; soglasje lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate izbrisa podatkov, prekličete soglasja za arhiviranje podatkov ali če namen, zaradi katerega se podatki arhivirajo, ne obstaja več (npr. ko zaključimo z odgovorom na vaše povpraševanje). To ne posega v obvezne zakonske določbe, zlasti v obdobja hrambe.

Zahtevek po e-pošti, telefonu ali telefaksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo zahtevo, vključno z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki (ime, zahteva), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne posredujemo naprej brez vaše privolitve.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi člena. 6(1)(b) SUVP, če je vaša poizvedba povezana z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebna za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih se podatki obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa za učinkovito obravnavo nam posredovanih poizvedb (člen 6(1)(f) SUVP) ali na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) SUVP), če je bila pridobljena; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki ste nam jih poslali prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate izbrisa, ne prekličete soglasja za shranjevanje ali dokler ne preneha namen shranjevanja podatkov (npr. po izpolnitvi vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe – zlasti zakonsko določena obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

Typeform

Na to spletno mesto smo vključili Typeform. Ponudnik je TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Španija (v nadaljevanju “Typeform”).

Typeform nam omogoča ustvarjanje spletnih obrazcev in njihovo vključevanje v naše spletno mesto. Podatki, ki jih vnesete v naše obrazce Typeform, so shranjeni v strežnikih Typeform, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, dokler ne prekličete danega soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen (npr. po končani obdelavi vaše zahteve). To ne vpliva na obvezne zakonske določbe, zlasti na obdobja hrambe.

Uporaba aplikacije Typeform temelji na členu. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za delovanje spletnih obrazcev. Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Obdelava podatkov

Z zgoraj navedenim ponudnikom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo določajo zakoni o varstvu podatkov, ki zagotavljajo, da obdelujejo osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo na podlagi naših navodil in v skladu z uredbo GDPR.

Googlovi obrazci

V to spletno mesto smo vključili obrazce Google Forms. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (v nadaljnjem besedilu: Google).

Google Forms nam omogoča ustvarjanje spletnih obrazcev za beleženje sporočil, poizvedb in drugih vnosov, ki jih vnesejo obiskovalci našega spletnega mesta. Vsi vnosi, ki jih vnesete, bodo obdelani v Googlovih strežnikih. Google Forms v vašem brskalniku shrani piškotek, ki vsebuje edinstven ID (piškotek NID). Ta piškotek shranjuje različne informacije, med drugim tudi vaše jezikovne nastavitve.

Googlove obrazce uporabljamo na podlagi našega zakonitega interesa, da čim bolj učinkovito določimo vaše potrebe (čl. 6(1)(f) SUVP). Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki jih vnesete v obrazec, bodo ostali v naši lasti, dokler ne zahtevate, da jih izbrišemo, prekličete soglasje za arhiviranje vaših podatkov ali dokler ne preneha namen arhiviranja podatkov (npr. po zaključku obdelave vaše poizvedbe). To ne vpliva na obvezne zakonske določbe, zlasti tiste, ki urejajo obdobja hrambe.

Več informacij najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti podatkov na spletni strani https://policies.google.com/.

Obdelava podatkov

Z zgoraj navedenim ponudnikom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo določajo zakoni o varstvu podatkov, ki zagotavljajo, da obdelujejo osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo na podlagi naših navodil in v skladu z uredbo GDPR.

Registracija na tem spletnem mestu

Na tem spletnem mestu se lahko registrirate, da bi lahko uporabljali dodatne funkcije spletnega mesta. Podatke, ki jih vnesete, bomo uporabili samo za uporabo ustrezne ponudbe ali storitve, na katero ste se prijavili. Zahtevane podatke, ki jih zahtevamo ob registraciji, je treba vnesti v celoti. V nasprotnem primeru registracijo zavrnemo.

Za obveščanje o pomembnih spremembah obsega našega portfelja ali v primeru tehničnih sprememb bomo uporabili e-poštni naslov, ki ste ga navedli med postopkom registracije.

Podatke, vnesene med postopkom registracije, bomo obdelali na podlagi vaše privolitve (čl. 6(1)(a) SUVP).

Podatke, zabeležene med postopkom registracije, hranimo, dokler ste registrirani na tem spletnem mestu. Nato se ti podatki izbrišejo. To ne posega v obvezne zakonske obveznosti hrambe.

Registracija v Googlu

Namesto da se registrirate neposredno na tem spletnem mestu, se lahko registrirate pri Googlu. Ponudnik te storitve je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Če se želite registrirati v Googlu, morate vnesti le svoje ime in geslo Google. Google vas bo identificiral in potrdil vašo identiteto na našem spletnem mestu.

Ko se prijavite v Google, bomo morda lahko uporabili določene podatke iz vašega računa, da bi dopolnili vaš profil pri nas. O tem, ali želite, da se te informacije uporabljajo, in če želite, katere informacije to so, odločate sami v okviru varnostnih nastavitev Googla, ki jih najdete tukaj: https://myaccount.google.com/security in https://myaccount.google.com/permissions.

Obdelava podatkov, povezana z Googlovo registracijo, temelji na našem zakonitem interesu, da našim uporabnikom omogočimo čim bolj preprost postopek registracije (člen 4(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(f) SUVP). Ker je uporaba funkcije registracije prostovoljna in se lahko uporabniki sami odločijo o ustreznih možnostih dostopa, ni navzkrižnih prevladujočih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Registracija s storitvijo Facebook Connect

Namesto da se registrirate neposredno na tem spletnem mestu, se lahko registrirate tudi prek storitve Facebook Connect. Ponudnik te storitve je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. V skladu s Facebookovo izjavo bodo zbrani podatki preneseni v ZDA in druge države tretjih oseb.

Če se odločite za registracijo prek storitve Facebook Connect in kliknete na gumb “Prijava s Facebookom”/”Poveži se s Facebookom”, boste samodejno povezani s platformo Facebook. Tam se lahko prijavite z uporabniškim imenom in geslom. Tako bo vaš profil na Facebooku povezan s tem spletnim mestom ali našimi storitvami. Ta povezava nam omogoča dostop do podatkov, ki ste jih arhivirali v Facebooku. Ti podatki so predvsem naslednji:

 • Ime Facebook
 • Profilna fotografija in naslovna fotografija v Facebooku
 • Naslovna fotografija v Facebooku
 • E-poštni naslov, arhiviran pri Facebooku
 • Facebook-ID
 • Seznami prijateljev v Facebooku
 • Všeč mi je na Facebooku (“Všeč mi je” informacije)
 • Datum rojstva
 • Spol
 • Država
 • Jezik

Ti podatki bodo uporabljeni za vzpostavitev, zagotavljanje in prilagajanje vašega računa.

Registracija prek storitve Facebook Connect in povezane transakcije obdelave podatkov se izvajajo na podlagi vaše privolitve (čl. 6(1)(a) SUVP). To soglasje lahko kadar koli prekličete, kar bo vplivalo na vse prihodnje transakcije.

Če se osebni podatki zbirajo na našem spletnem mestu s pomočjo tukaj opisanega orodja in posredujejo Facebooku, smo za to obdelavo podatkov skupaj odgovorni mi in Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (člen 26 DSGVO). Skupna odgovornost je omejena izključno na zbiranje podatkov in njihovo posredovanje Facebooku. Obdelava, ki jo Facebook izvaja po nadaljnjem prenosu, ni del skupne odgovornosti. Obveznosti, ki jih imamo skupaj, so bile določene v sporazumu o skupni obdelavi. Besedilo sporazuma je na voljo na naslovu: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. V skladu s to pogodbo smo odgovorni za zagotavljanje informacij o zasebnosti pri uporabi orodja Facebook in za varno izvajanje orodja na našem spletnem mestu. Facebook je odgovoren za varnost podatkov Facebookovih izdelkov. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (npr. zahteve po informacijah) v zvezi s podatki, ki jih obdeluje Facebook, lahko uveljavljate neposredno pri Facebooku. Če pri nas uveljavljate pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, smo jih dolžni posredovati Facebooku.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 in https://www.facebook.com/policy.php.

Za več informacij si oglejte Facebookove pogoje uporabe in politike zasebnosti podatkov v Facebooku. Za dostop do teh informacij uporabite naslednji povezavi: https: //www.facebook.com/about/privacy/ in https://www.facebook.com/legal/terms/.

Funkcija komentiranja na tem spletnem mestu

Ko na tem spletnem mestu uporabite funkcijo komentiranja, se poleg vaših komentarjev arhivirajo tudi podatki o času nastanka komentarja, vaš e-poštni naslov in, če ne objavljate anonimno, uporabniško ime, ki ste ga izbrali.

Naročanje na komentarje

Kot uporabnik tega spletnega mesta se lahko po registraciji naročite na komentarje. Prejeli boste potrditveno e-pošto, katere namen je preveriti, ali ste dejanski imetnik navedenega e-poštnega naslova. To funkcijo lahko kadar koli deaktivirate z ustrezno povezavo v informativnih e-poštnih sporočilih. V tem primeru bodo podatki, vneseni v povezavi s prijavo na komentarje, izbrisani. Če pa ste nam te podatke sporočili za druge namene in z drugega mesta (npr. ob naročilu na novice), bodo ti podatki ostali v naši lasti.

Obdobje shranjevanja pripomb

Komentarje in morebitne povezane informacije shranimo in ostanejo na tem spletnem mestu, dokler vsebina, na katero se komentar nanaša, ni v celoti izbrisana ali če je treba komentarje izbrisati iz pravnih razlogov (npr. žaljivi komentarji).

Pravna podlaga

Komentarji se shranjujejo na podlagi vaše privolitve (čl. 6(1)(a) SUVP). Imate pravico, da kadar koli prekličete soglasje, ki ste nam ga že dali. V ta namen nam morate le poslati neuradno obvestilo po e-pošti. To ne posega v zakonitost zbiranja podatkov, ki je potekalo pred vašim preklicem.

ProvenExpert

Na tem spletnem mestu smo vključili ocenjevalne pečate podjetja ProvenExpert. Ponudnik je Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

Pečat ProvenExpert nam omogoča, da na svojem spletnem mestu prikažemo ocene strank, ki so bile posredovane podjetju ProvenExpert o našem podjetju. Ko obiščete naše spletno mesto, se vzpostavi povezava z družbo ProvenExpert, da lahko družba ProvenExpert ugotovi, da ste obiskali naše spletno mesto. Poleg tega program ProvenExpert zabeleži vaše jezikovne nastavitve in prikaže pečat v izbranem jeziku.

Uporaba programa ProvenExpert temelji na členu. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima upravičen interes za čim bolj razumljivo predstavitev mnenj strank. Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

5. Družbeni mediji

Elementi družbenih medijev s Shariffom

Na tem spletnem mestu in njegovih straneh uporabljamo elemente družabnih omrežij (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Te elemente družabnih medijev boste praviloma prepoznali po logotipih družabnih medijev, ki se v njih pojavljajo. Da bi zagotovili zaščito podatkov na tem spletnem mestu, te elemente uporabljamo samo v kombinaciji s tako imenovano rešitvijo “Shariff”. Ta aplikacija preprečuje, da bi elementi družbenih medijev, ki so bili vključeni v to spletno mesto, prenesli osebne podatke ustreznemu ponudniku takoj, ko vstopite na naše spletno mesto.

Neposredna povezava s strežnikom ponudnika se vzpostavi šele, ko s klikom na pripadajoči gumb (kar pomeni, da se strinjate) aktivirate zadevni element družabnega medija. Takoj ko aktivirate element družbenega medija, zadevni ponudnik prejme informacijo, da ste obiskali to spletno mesto z vašim naslovom IP. Če ste hkrati prijavljeni v svoj račun v družabnih medijih (npr. Facebook), bo lahko zadevni ponudnik vaš obisk tega spletnega mesta pripisal vašemu uporabniškemu računu.

Aktiviranje vtičnika pomeni izjavo o privolitvi, kot je opredeljena v členu. 6(1)(a) GDPR in § 25(1) TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete, kar bo vplivalo na vse prihodnje transakcije.

Ta storitev se uporablja za pridobitev soglasja za uporabo določenih tehnologij, ki jih zahteva zakonodaja. Pravna podlaga za to je člen. 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Facebook

Na to spletno mesto smo vključili elemente družabnega omrežja Facebook. Ponudnik te storitve je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. V skladu s Facebookovo izjavo bodo zbrani podatki preneseni v ZDA in druge države tretjih oseb.

Pregled elementov družabnih medijev na Facebooku je na voljo na naslednji povezavi: https: //developers.facebook.com/docs/plugins/.

Če je aktiviran element družabnih medijev, se vzpostavi neposredna povezava med vašo napravo in strežnikom Facebook. Zato bo Facebook prejel informacije, ki potrjujejo vaš obisk tega spletnega mesta z vašim naslovom IP. Če kliknete gumb Všeč mi je, ko ste prijavljeni v račun Facebook, lahko vsebino tega spletnega mesta povežete s svojim profilom na Facebooku. Zato bo lahko Facebook vaš obisk tega spletnega mesta pripisal vašemu uporabniškemu računu. Poudariti moramo, da kot ponudnik spletnega mesta ne prejmemo nobenih informacij o vsebini prenesenih podatkov in njihovi uporabi s strani Facebooka. Za več informacij si oglejte Facebookov pravilnik o zasebnosti podatkov na: https: //de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Če je bila pridobljena vaša odobritev (soglasje), se uporaba zgoraj navedene storitve izvaja na podlagi člena 3(1)(2). 6 Oddelka. 1 litra. a GDPR in § 25 TTDSG (nemški zakon o telekomunikacijah). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če vaše soglasje ni bilo pridobljeno, bo storitev uporabljena na podlagi našega zakonitega interesa, da so naši podatki čim bolj celovito vidni v družbenih medijih.

Če se osebni podatki zbirajo na našem spletnem mestu s pomočjo tukaj opisanega orodja in posredujejo Facebooku, smo za to obdelavo podatkov skupaj odgovorni mi in Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (člen 26 DSGVO). Skupna odgovornost je omejena izključno na zbiranje podatkov in njihovo posredovanje Facebooku. Obdelava, ki jo Facebook izvaja po nadaljnjem prenosu, ni del skupne odgovornosti. Obveznosti, ki jih imamo skupaj, so bile določene v sporazumu o skupni obdelavi. Besedilo sporazuma je na voljo na naslovu: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. V skladu s to pogodbo smo odgovorni za zagotavljanje informacij o zasebnosti pri uporabi orodja Facebook in za varno izvajanje orodja na našem spletnem mestu. Facebook je odgovoren za varnost podatkov Facebookovih izdelkov. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (npr. zahteve po informacijah) v zvezi s podatki, ki jih obdeluje Facebook, lahko uveljavljate neposredno pri Facebooku. Če pri nas uveljavljate pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, smo jih dolžni posredovati Facebooku.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 in https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

V to spletno mesto smo vključili funkcije platforme družabnih medijev Twitter. Te funkcije zagotavlja družba Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska.

Če je aktiviran element družabnih medijev, bo vzpostavljena neposredna povezava med vašo napravo in Twitterjevim strežnikom. Družba Twitter bo tako prejela informacije o vašem obisku tega spletnega mesta. Ko uporabljate Twitter in funkcijo “Re-Tweet”, so spletna mesta, ki jih obiščete, povezana z vašim računom Twitter in razkrita drugim uporabnikom. Poudariti moramo, da mi, ponudniki spletnega mesta in njegovih strani, ne vemo ničesar o vsebini prenesenih podatkov in uporabi teh informacij s strani Twitterja. Za več podrobnosti si oglejte Twitterjevo izjavo o zasebnosti podatkov na: https: //twitter.com/en/privacy.

Če je bila pridobljena vaša odobritev (soglasje), se uporaba zgoraj navedene storitve izvaja na podlagi člena 3(1)(2). 6(1)(a) GDPR in člena 25 TTDSG (nemški zakon o telekomunikacijah). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če vaše soglasje ni bilo pridobljeno, bo storitev uporabljena na podlagi našega zakonitega interesa, da so naši podatki čim bolj celovito vidni v družbenih medijih.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Nastavitve za zaščito podatkov v Twitterju lahko ponastavite v nastavitvah računa na spletnem mestu https://twitter.com/account/settings.

Instagram

V to spletno mesto smo vključili funkcije javne medijske platforme Instagram. Te funkcije ponuja podjetje Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Če je aktiviran element družabnega omrežja, se vzpostavi neposredna povezava med vašo napravo in Instagramovim strežnikom. Zato bo Instagram prejel informacije o vašem obisku tega spletnega mesta.

Če ste prijavljeni v svoj račun Instagram, lahko kliknete gumb Instagram, da vsebino s tega spletnega mesta povežete s svojim profilom Instagram. Tako lahko Instagram vaš obisk tega spletnega mesta pripiše vašemu uporabniškemu računu. Poudariti moramo, da kot ponudnik spletnega mesta in njegovih strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov in njihove uporabe s strani družbe Instagram.

Če je bila pridobljena vaša odobritev (soglasje), se uporaba zgoraj navedene storitve izvaja na podlagi člena 3(1)(2). 6(1)(a) GDPR in člena 25 TTDSG (nemški zakon o telekomunikacijah). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če vaše soglasje ni bilo pridobljeno, bo storitev uporabljena na podlagi našega zakonitega interesa, da so naši podatki čim bolj celovito vidni v družbenih medijih.

Če se osebni podatki zbirajo na našem spletnem mestu s pomočjo tukaj opisanega orodja in posredujejo Facebooku ali Instagramu, smo za to obdelavo podatkov skupaj odgovorni mi in Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (člen 26 DSGVO). Skupna odgovornost je omejena izključno na zbiranje podatkov in njihovo posredovanje Facebooku ali Instagramu. Obdelava s strani Facebooka ali Instagrama, ki poteka po nadaljnjem prenosu, ni del skupne odgovornosti. Obveznosti, ki jih imamo skupaj, so bile določene v sporazumu o skupni obdelavi. Besedilo sporazuma je na voljo na naslovu: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. V skladu s to pogodbo smo odgovorni za zagotavljanje informacij o zasebnosti pri uporabi orodja Facebook ali Instagram in za varno izvajanje orodja na našem spletnem mestu. Za varnost podatkov izdelkov Facebooka ali Instagrama je odgovoren Facebook. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (npr. zahteve po informacijah) v zvezi s podatki, ki jih obdelujeta Facebook ali Instagram, lahko uveljavljate neposredno pri Facebooku. Če pri nas uveljavljate pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, smo jih dolžni posredovati Facebooku.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 in https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Za več informacij o tej temi si oglejte Instagramovo izjavo o zasebnosti podatkov na naslovu: https: //instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr

To spletno mesto uporablja gumbe in druge elemente, ki jih zagotavlja Tumblr. Ponudnik te storitve je Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, ZDA.

Če je aktiviran element družabnih medijev, bo vzpostavljena neposredna povezava med vašo napravo in Tumblrjevim strežnikom. Družba Tumblr bo tako prejela informacije o vašem obisku tega spletnega mesta.

Gumbi Tumblr omogočajo deljenje poročila ali strani na Tumblr ali sledenje ponudniku na Tumblr. Če do enega od naših spletnih mest dostopate prek gumba Tumblr, bo vaš brskalnik vzpostavil neposredno povezavo s Tumblrovimi strežniki. Nad količino podatkov, ki jih Tumblr zbira in prenaša s pomočjo tega vtičnika, nimamo nadzora. Na podlagi trenutnega stanja informacij, ki jih imamo, se preneseta naslov IP uporabnika in URL zadevnega spletnega mesta.

Če je bila pridobljena vaša odobritev (soglasje), se uporaba zgoraj navedene storitve izvaja na podlagi člena 3(1)(2). 6(1)(a) GDPR in člena 25 TTDSG (nemški zakon o telekomunikacijah). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če vaše soglasje ni bilo pridobljeno, bo storitev uporabljena na podlagi našega zakonitega interesa, da so naši podatki čim bolj celovito vidni v družbenih medijih.

Dodatne informacije o tem so na voljo v Tumblrjevi izjavi o zasebnosti podatkov na naslovu: https: //www.tumblr.com/privacy/en.

LinkedIn

To spletno mesto uporablja elemente omrežja LinkedIn. Ponudnik je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Vsakič, ko dostopate do strani tega spletnega mesta, ki vsebuje elemente družbe LinkedIn, se vzpostavi povezava z njenimi strežniki. LinkedIn je obveščen, da ste obiskali to spletno mesto z vašim naslovom IP. Če kliknete na LinkedIn-ov gumb “Priporoči” in ste v tistem trenutku prijavljeni v svoj račun LinkedIn, bo LinkedIn lahko vaš obisk tega spletnega mesta pripisal vašemu uporabniškemu računu. Poudariti moramo, da kot ponudnik spletnih mest ne poznamo vsebine prenesenih podatkov in njihove uporabe s strani družbe LinkedIn.

Če je bila pridobljena vaša odobritev (soglasje), se uporaba zgoraj navedene storitve izvaja na podlagi člena 3(1)(2). 6(1)(a) GDPR in člena 25 TTDSG (nemški zakon o telekomunikacijah). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če vaše soglasje ni bilo pridobljeno, bo storitev uporabljena na podlagi našega zakonitega interesa, da so naši podatki čim bolj celovito vidni v družbenih medijih.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Za dodatne informacije o tej temi si oglejte LinkedInovo izjavo o zasebnosti podatkov na spletnem naslovu: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

To spletno mesto uporablja elemente omrežja XING. Ponudnik je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija.

Ob vsakem dostopu do enega od naših spletnih mest/strani, ki vsebuje elemente storitve XING, se vzpostavi povezava s strežniki družbe XING. Kolikor nam je znano, to ne povzroči arhiviranja nobenih osebnih podatkov. Storitev zlasti ne shranjuje naslovov IP in ne analizira vzorcev uporabnikov.

Če je bila pridobljena vaša odobritev (soglasje), se uporaba zgoraj navedene storitve izvaja na podlagi člena 3(1)(2). 6(1)(a) GDPR in člena 25 TTDSG (nemški zakon o telekomunikacijah). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če vaše soglasje ni bilo pridobljeno, bo storitev uporabljena na podlagi našega zakonitega interesa, da so naši podatki čim bolj celovito vidni v družbenih medijih.

Za več informacij o varstvu podatkov in gumbu za deljenje XING si oglejte izjavo o varstvu podatkov družbe Xing na naslovu: https: //www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Na tem spletnem mestu uporabljamo elemente družabnega omrežja Pinterest. Omrežje upravlja družba Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska.

Če dostopate do spletnega mesta ali strani, ki vsebuje tak element, bo vaš brskalnik vzpostavil neposredno povezavo s Pinterestovimi strežniki. Med tem postopkom element družabnega omrežja prenese podatke dnevnika v Pinterestove strežnike v Združenih državah Amerike. Podatki dnevnika lahko vključujejo vaš IP-naslov, naslov obiskanih spletnih mest, ki vsebujejo tudi funkcije Pinterest. Podatki vključujejo tudi vrsto in nastavitve vašega brskalnika, podatke in čas poizvedbe, način uporabe storitve Pinterest in piškotkov.

Če je bila pridobljena vaša odobritev (soglasje), se uporaba zgoraj navedene storitve izvaja na podlagi člena 3(1)(2). 6(1)(a) GDPR in člena 25 TTDSG (nemški zakon o telekomunikacijah). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če vaše soglasje ni bilo pridobljeno, bo storitev uporabljena na podlagi našega zakonitega interesa, da so naši podatki čim bolj celovito vidni v družbenih medijih.

Več informacij o namenu, obsegu in nadaljnji obdelavi ter uporabi podatkov s strani družbe Pinterest ter o vaših povezanih pravicah in možnostih za zaščito vaših zasebnih podatkov najdete v Pinterestovih informacijah o zasebnosti podatkov na naslovu: https: //about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Orodja za analizo in oglaševanje

Upravitelj oznak Google

Uporabljamo Google Tag Manager. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je orodje, ki nam omogoča integracijo orodij za sledenje ali statističnih orodij in drugih tehnologij na našem spletnem mestu. Upravitelj oznak Google sam ne ustvarja uporabniških profilov, ne shranjuje piškotkov in ne izvaja neodvisnih analiz. Upravlja in izvaja le orodja, ki so vanj vključena. Vendar pa Google Tag Manager zbira vaš IP naslov, ki se lahko posreduje tudi Googlovemu matičnemu podjetju v Združenih državah Amerike.

Google Tag Manager se uporablja na podlagi člena. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima upravičen interes za hitro in enostavno integracijo in upravljanje različnih orodij na svojem spletnem mestu. Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve za spletno analizo Google Analytics. Ponudnik te storitve je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vzorcev obnašanja obiskovalcev spletnega mesta. V ta namen upravljavec spletnega mesta prejme različne podatke o uporabniku, kot so obiskane strani, čas, porabljen na strani, uporabljeni operacijski sistem in izvor uporabnika. Ti podatki so povzeti v uporabniški ID in dodeljeni ustrezni končni napravi obiskovalca spletnega mesta.

Poleg tega nam storitev Google Analytics med drugim omogoča beleženje premikanja miške in pomikanja ter klikov. Google Analytics uporablja različne pristope modeliranja za razširitev zbranih podatkovnih nizov in pri analizi podatkov uporablja tehnologije strojnega učenja.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analize vzorcev vedenja uporabnika (npr. piškotki ali prstni odtisi naprav). Informacije o uporabi spletnega mesta, ki jih zabeleži Google, se praviloma prenesejo na Googlov strežnik v Združenih državah Amerike, kjer se shranijo.

Uporaba teh storitev poteka na podlagi vaše privolitve v skladu s čl. 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov in člena 25(1) TTDSG. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacija IP

Na tem spletnem mestu smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP. Zato bo Google vaš naslov IP pred pošiljanjem v Združene države Amerike skrajšal v državah članicah Evropske unije ali drugih državah, ki so ratificirale Konvencijo o Evropskem gospodarskem prostoru. Celoten naslov IP se prenese na enega od Googlovih strežnikov v Združenih državah Amerike in se tam skrajša le v izjemnih primerih. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za analizo vaše uporabe tega spletnega mesta, da bi pripravil poročila o dejavnostih na spletnem mestu in opravil druge storitve za upravljavca tega spletnega mesta, ki so povezane z uporabo spletnega mesta in interneta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje v povezavi z Google Analytics, se ne združuje z drugimi podatki, s katerimi razpolaga Google.

Vtičnik brskalnika

Snemanje in obdelavo vaših podatkov s strani Googla lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Za več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki v storitvi Google Analytics si oglejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov na naslovu: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demografski parametri, ki jih zagotavlja Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcijo “demografske značilnosti” storitve Google Analytics, da lahko obiskovalcu spletnega mesta prikaže združljive oglase v Googlovem oglaševalskem omrežju. To omogoča ustvarjanje poročil, ki vsebujejo informacije o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletnega mesta. Viri teh informacij so Googlovo oglaševanje, povezano z interesi, in podatki o obiskovalcih, pridobljeni od tretjih ponudnikov. Teh podatkov ni mogoče pripisati določeni osebi. To funkcijo lahko kadar koli deaktivirate z ustreznimi spremembami nastavitev za oglaševanje v svojem računu Google ali pa na splošno prepoveste beleženje svojih podatkov v storitvi Google Analytics, kot je pojasnjeno v razdelku “Ugovor zoper beleženje podatkov”.

Obdelava pogodbenih podatkov

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti izvajamo stroge določbe nemških agencij za varstvo podatkov.

Spletna analitika IONOS

To spletno mesto uporablja storitve analize IONOS WebAnalytics. Ponudnik teh storitev je 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, Nemčija. V povezavi z izvajanjem analiz s strani družbe IONOS je mogoče npr. analizirati število obiskovalcev in vzorce njihovega obnašanja med obiskom (npr. število dostopnih strani, trajanje obiska spletnega mesta, odstotek prekinjenih obiskov), izvor obiskovalcev (tj. s katerega spletnega mesta obiskovalec pride na naše spletno mesto), lokacije obiskovalcev ter tehnične podatke (uporabljeni brskalnik in seja operacijskega sistema). Za te namene IONOS arhivira zlasti naslednje podatke:

 • Referrer (predhodno obiskano spletno mesto)
 • Dostopna stran na spletnem mestu ali datoteka
 • Vrsta brskalnika in različica brskalnika
 • Uporabljeni operacijski sistem
 • Vrsta uporabljene naprave
 • Čas dostopa do spletnega mesta
 • Anonimiziran naslov IP (uporablja se samo za določitev lokacije dostopa).

Po navedbah družbe IONOS so zabeleženi podatki popolnoma anonimizirani, zato jih ni mogoče povezati s posamezniki. IONOS WebAnalytics ne arhivira piškotkov.

Podatki se shranjujejo in analizirajo v skladu s čl. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za statistično analizo vzorcev uporabnikov, da bi optimiziral tako spletno predstavitev upravljavca kot tudi promocijske dejavnosti upravljavca. Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Za več informacij, povezanih z beleženjem in obdelavo podatkov s strani družbe IONOS WebAnalytics, kliknite na naslednjo povezavo z izjavo o politiki ravnanja s podatki:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6.

Obdelava podatkov

Z zgoraj navedenim ponudnikom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo določajo zakoni o varstvu podatkov, ki zagotavljajo, da obdelujejo osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo na podlagi naših navodil in v skladu z uredbo GDPR.

Googlovo sledenje konverzijam

To spletno mesto uporablja Googlovo sledenje konverzijam. Ponudnik te storitve je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

S pomočjo Googlovega sledenja konverzijam lahko ugotovimo, ali je uporabnik opravil določena dejanja. Tako lahko na primer analiziramo, kako pogosto so bili kliknjeni kateri gumbi na našem spletnem mestu in kateri izdelki so bili posebej pogosto pregledani ali kupljeni. Namen teh podatkov je pripraviti statistiko o pretvorbi. Ugotovimo, koliko uporabnikov je kliknilo na naše oglase in katera dejanja so opravili. Ne prejmemo nobenih informacij, na podlagi katerih bi lahko osebno identificirali uporabnike. Google kot tak uporablja piškotke ali primerljive tehnologije prepoznavanja za namene identifikacije.

Uporaba teh storitev poteka na podlagi vaše privolitve v skladu s čl. 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov in člena 25(1) TTDSG. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete.

Če želite več informacij o Googlovem sledenju konverzijam, si oglejte Googlov pravilnik o varstvu podatkov na naslovu: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Glasilo

Podatki o novicah

Če želite prejemati e-novice, ki so na voljo na spletnem mestu, od vas zahtevamo e-poštni naslov in podatke, s katerimi lahko preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem e-novic. Nadaljnji podatki se ne zbirajo ali pa se zbirajo le prostovoljno. Za pošiljanje novic uporabljamo ponudnike storitev pošiljanja novic, ki so opisani spodaj.

CleverReach

To spletno mesto uporablja CleverReach za pošiljanje novic. Ponudnik je podjetje CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Nemčija (v nadaljnjem besedilu: CleverReach). CleverReach je storitev, ki jo lahko uporabite za organizacijo in analizo pošiljanja novic. Podatki, ki ste jih vnesli za prijavo na naše novice (npr. e-poštni naslov), so shranjeni na strežnikih družbe CleverReach v Nemčiji ali na Irskem.

Novice, ki jih pošiljamo prek CleverReach, nam omogočajo analizo vzorcev uporabnikov prejemnikov novic. V povezavi s tem je med drugim mogoče ugotoviti, koliko prejemnikov je dejansko odprlo e-poštno sporočilo z novicami in kako pogosto je bila kliknjena katera povezava v glasilu. S pomočjo orodja, imenovanega sledenje konverzijam, lahko tudi ugotovimo, ali je po kliku na povezavo dejansko prišlo do dejanja, ki je bilo vnaprej določeno v glasilu (npr. nakup izdelka na tem spletnem mestu). Za več informacij o storitvah analize podatkov, ki jih ponuja podjetje CleverReach newsletters, obiščite: https: //www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Podatki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve (čl. 6(1)(a) SUVP). Soglasje, ki ste ga dali, lahko kadar koli prekličete z odjavo od prejemanja novic. To ne posega v zakonitost vseh transakcij obdelave podatkov, ki so bile opravljene pred vašim preklicem.

Če ne želite dovoliti analize družbe CleverReach, se morate odjaviti od prejemanja novic. Povezavo za to vam zagotovimo v vsakem sporočilu z e-novicami.

Podatke, ki nam jih posredujete za prijavo na novice, bomo hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja novic ali ponudnika storitev pošiljanja novic, po odjavi od novic pa jih bomo izbrisali s seznama prejemnikov novic. Podatki, ki so pri nas shranjeni za druge namene, ostanejo nespremenjeni.

Ko se odjavite s seznama za pošiljanje novic, lahko vaš e-poštni naslov shranimo na črno listo, če je to potrebno za preprečevanje pošiljanja novic v prihodnosti. Podatki s črnega seznama se uporabljajo samo v ta namen in se ne združujejo z drugimi podatki. To služi vašemu interesu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Shranjevanje na črnem seznamu je časovno neomejeno. Shranjevanju lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

Za več podrobnosti si oglejte določbe o varstvu podatkov družbe CleverReach na: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Obdelava podatkov

Z zgoraj navedenim ponudnikom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo določajo zakoni o varstvu podatkov, ki zagotavljajo, da obdelujejo osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo na podlagi naših navodil in v skladu z uredbo GDPR.

8. Vtičniki in orodja

YouTube z razširjeno integracijo zaščite podatkov

Na našem spletnem mestu so vgrajeni videoposnetki spletnega mesta YouTube. Upravljavec spletnega mesta je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Storitev YouTube uporabljamo v razširjenem načinu varovanja podatkov. Po navedbah YouTuba ta način zagotavlja, da YouTube ne shranjuje nobenih podatkov o obiskovalcih tega spletnega mesta, preden si ogledajo videoposnetek. Kljub temu to ne pomeni nujno, da je zaradi razširjenega načina varstva podatkov izključena izmenjava podatkov s partnerji YouTuba. Na primer, ne glede na to, ali gledate videoposnetek, YouTube vedno vzpostavi povezavo z Googlovim omrežjem DoubleClick.

Ko na tem spletnem mestu začnete predvajati videoposnetek YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Posledično bo strežnik YouTube obveščen o tem, katere naše strani ste obiskali. Če ste med obiskom našega spletnega mesta prijavljeni v svoj račun YouTube, omogočite, da YouTube vaše vzorce brskanja neposredno dodeli vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa YouTube.

Poleg tega lahko YouTube po začetku predvajanja videoposnetka v vašo napravo namesti različne piškotke ali primerljive tehnologije za prepoznavanje (npr. prstni odtis naprave). Tako bo YouTube lahko pridobil informacije o obiskovalcih tega spletnega mesta. Te informacije se med drugim uporabljajo za izdelavo statistike videoposnetkov, da bi izboljšali prijaznost spletnega mesta do uporabnika in preprečili poskuse goljufij.

V določenih okoliščinah se lahko po začetku predvajanja videoposnetka YouTube sprožijo dodatne transakcije obdelave podatkov, na katere nimamo vpliva.

YouTube uporabljamo zato, ker želimo svojo spletno vsebino predstaviti na privlačen način. V skladu s členom. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov je to zakoniti interes. Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Za več informacij o tem, kako YouTube obdeluje podatke uporabnikov, si oglejte Pravilnik o zasebnosti podatkov v YouTubu pod: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo brez sledenja (Do-Not-Track)

To spletno mesto uporablja vtičnike video portala Vimeo. Ponudnik je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA.

Ko obiščete eno od naših strani z videoposnetki Vimeo, se vzpostavi povezava s strežniki družbe Vimeo. V povezavi s tem strežnik Vimeo prejme informacije o tem, katera naša spletna mesta ste obiskali. Vimeo prejme tudi vaš naslov IP. Vendar smo Vimeo nastavili tako, da ne more slediti vašim uporabniškim dejavnostim in ne namešča piškotkov.

Za privlačnost naše spletne predstavitve za vas uporabljamo Vimeo. To je naš zakoniti interes v skladu s členom. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če je bila zahtevana ustrezna izjava o privolitvi (npr. glede shranjevanja piškotkov), se obdelava izvede izključno na podlagi člena 3(1). 6(1)(a) SUVP; dano soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije in, kot navaja Vimeo, na “zakonitih poslovnih interesih”. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //vimeo.com/privacy.

Za več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki si oglejte Vimeojevo politiko zasebnosti podatkov na: https: //vimeo.com/privacy.

Googlove spletne pisave (lokalno vstavljanje)

To spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih zagotavlja Google, da zagotovi enotno uporabo pisav na tem spletnem mestu. Te Googlove pisave so nameščene lokalno, tako da v povezavi s to aplikacijo ni vzpostavljena povezava z Googlovimi strežniki.

Za več informacij o Googlovih spletnih pisavah sledite tej povezavi: https: //developers.google.com/fonts/faq in si oglejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov pod: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (lokalno vstavljanje)

To spletno mesto uporablja Font Awesome za zagotavljanje enotne uporabe pisav na tem spletnem mestu. Pisava Font Awesome je nameščena lokalno, tako da v povezavi s to aplikacijo ni vzpostavljena povezava s strežniki družbe Fonticons, Inc.

Več informacij o Font Awesome najdete v Izjavi o zasebnosti podatkov za Font Awesome pod: https: //fontawesome.com/privacy.

Google Zemljevidi

To spletno mesto uporablja kartografsko storitev Google Maps. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za omogočanje uporabe funkcij Google Maps je treba shraniti vaš naslov IP. Ti podatki se praviloma prenesejo na enega od Googlovih strežnikov v Združenih državah Amerike, kjer se arhivirajo. Upravljavec tega spletnega mesta nima nadzora nad prenosom podatkov. Če so aktivirani Google Maps, ima Google možnost, da uporabi spletne pisave Google za namene enotnega prikaza pisav. Ko dostopate do storitve Google Maps, brskalnik v predpomnilnik brskalnika naloži potrebne spletne pisave, da se pravilno prikažejo besedilo in pisave.

Google Maps uporabljamo za privlačno predstavitev naše spletne vsebine in enostavno iskanje lokacij, razkritih na našem spletnem mestu. To predstavlja zakoniti interes, kot je opredeljen v členu. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Za več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki si oglejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov na naslovu: https: //policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

Uporabljamo kartografsko storitev, ki jo zagotavlja OpenStreetMap (OSM).

Podatke o zemljevidu iz OpenStreetMap smo vgradili na strežnik fundacije OpenStreetMap, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Združeno kraljestvo. Združeno kraljestvo se v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov šteje za varno tretjo državo. To pomeni, da je raven varstva podatkov v Združenem kraljestvu enaka ravni varstva podatkov v Evropski uniji. Pri uporabi zemljevidov OpenStreetMap se vzpostavi povezava s strežniki fundacije OpenStreetMap. Pri tem se lahko vaš naslov IP in druge informacije o vašem vedenju na tem spletnem mestu med drugim posredujejo OSMF. OpenStreetMap lahko v ta namen v vaš brskalnik shrani piškotke ali uporabi podobne tehnologije prepoznavanja.

OpenStreetMap uporabljamo zato, da bi zagotovili privlačno predstavitev naših spletnih ponudb in obiskovalcem olajšali iskanje lokacij, ki smo jih navedli na našem spletnem mestu. S tem so vzpostavljeni zakoniti razlogi, kot so opredeljeni v členu. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Googlova reCAPTCHA

Na tem spletnem mestu uporabljamo “Google reCAPTCHA” (v nadaljevanju “reCAPTCHA”). Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Namen reCAPTCHA je ugotoviti, ali podatke, vnesene na to spletno mesto (npr. podatke, vnesene v kontaktni obrazec), posreduje človeški uporabnik ali avtomatiziran program. Da bi to ugotovil, reCAPTCHA analizira vedenje obiskovalcev spletnega mesta na podlagi različnih parametrov. Ta analiza se sproži samodejno, takoj ko obiskovalec spletišča vstopi na spletno mesto. Pri tej analizi reCAPTCHA oceni različne podatke (npr. naslov IP, čas, ki ga je obiskovalec spletnega mesta preživel na spletnem mestu, ali premike kazalca, ki jih je sprožil uporabnik). Podatki, ki se spremljajo med takimi analizami, se posredujejo Googlu.

Analize reCAPTCHA potekajo v celoti v ozadju. Obiskovalci spletnega mesta niso opozorjeni, da se izvaja analiza.

Podatki se shranjujejo in analizirajo na podlagi čl. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za zaščito svojih spletnih mest pred zlorabljenim samodejnim vohunjenjem in pred SPAM-om. Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Več informacij o Googlovi reCAPTCHA najdete v Googlovi izjavi o zasebnosti podatkov in pogojih uporabe na naslednjih povezavah: https: //policies.google.com/privacy?hl=en in https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

V to spletno mesto smo vključili program Wordfence. Ponudnik je družba Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, ZDA (v nadaljevanju “Wordfence”).

Wordfence je namenjen zaščiti našega spletnega mesta pred neželenim dostopom ali zlonamernimi kibernetskimi napadi. V ta namen naše spletno mesto vzpostavi stalno povezavo s strežniki Wordfence, ki preverjajo in blokirajo svoje podatkovne zbirke pred dostopom do našega spletnega mesta.

Uporaba storitve Wordfence temelji na členu. 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za čim učinkovitejšo zaščito svojega spletnega mesta pred kibernetskimi napadi. Če je bilo pridobljeno ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Obdelava podatkov

Z zgoraj navedenim ponudnikom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo določajo zakoni o varstvu podatkov, ki zagotavljajo, da obdelujejo osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo na podlagi naših navodil in v skladu z uredbo GDPR.

9. ponudniki e-trgovine in plačilnih storitev

Obdelava podatkov o strankah in pogodbenih podatkov

Osebne podatke strank in pogodbene podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo za vzpostavitev, urejanje vsebine in spreminjanje naših pogodbenih razmerij. Podatki z osebnimi referencami na uporabo tega spletnega mesta (podatki o uporabi) se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo le, če je to potrebno, da lahko uporabnik uporablja naše storitve, ali če so potrebni za obračunavanje. Pravna podlaga za te postopke je člen. 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Zbrani podatki o strankah se izbrišejo po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega odnosa in po izteku vseh obstoječih zakonsko določenih obdobij arhiviranja. To ne posega v zakonsko določena obdobja arhiviranja.

Prenos podatkov ob sklenitvi pogodb za spletne trgovine, trgovce na drobno in odpremo blaga

Ko pri nas naročite blago, vaše osebne podatke posredujemo prevoznemu podjetju, ki je pooblaščeno za dostavo, in plačilni službi, ki je pooblaščena za opravljanje plačilnih transakcij. Posredovani bodo le podatki, ki jih ti ponudniki storitev potrebujejo za izpolnjevanje svojih obveznosti. Pravna podlaga za to posredovanje je člen 4(1) Uredbe (ES) št. 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnjevanje pogodbenih ali predpogodbenih obveznosti. Če nam daste ustrezno soglasje v skladu s čl. 6(1)(a) GDPR, bomo vaš e-poštni naslov delili s prevoznim podjetjem, ki mu je zaupana dostava, da vas lahko to podjetje po e-pošti obvesti o stanju odpreme vašega naročila. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov ob sklenitvi pogodb za storitve in digitalne vsebine

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam le, če je to potrebno v povezavi z obdelavo pogodbe; na primer finančni instituciji, ki je zadolžena za obdelavo plačil.

Kakršen koli nadaljnji prenos podatkov se ne izvede ali se izvede le, če ste se s prenosom izrecno strinjali. Brez vaše izrecne privolitve se vaši podatki ne smejo deliti s tretjimi osebami, na primer za namene oglaševanja.

Podlaga za obdelavo podatkov je člen. 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali za predpogodbena dejanja.

Plačilne storitve

Na našem spletnem mestu vključujemo plačilne storitve tretjih podjetij. Ko pri nas opravite nakup, vaše plačilne podatke (npr. ime, znesek plačila, podatke o bančnem računu, številko kreditne kartice) obdeluje ponudnik plačilnih storitev za namen obdelave plačila. Za te transakcije veljajo ustrezna pogodbena določila in določila o varstvu podatkov posameznih ponudnikov. Uporaba ponudnikov plačilnih storitev temelji na členu 4(1) Uredbe (ES) št. 6(1)(b) SUVP (pogodbena obdelava) in v interesu nemotene, udobne in varne plačilne transakcije (člen 6(1)(f) SUVP). V kolikor se za določena dejanja zahteva vaše soglasje, je treba upoštevati čl. 6(1)(a) SUVP pravna podlaga za obdelavo podatkov; privolitev lahko kadar koli v prihodnosti prekličete.

V okviru tega spletnega mesta uporabljamo naslednje plačilne storitve / ponudnike plačilnih storitev:

PayPal

Ponudnik te plačilne storitve je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju “PayPal”).

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Podrobnosti so na voljo v politiki zasebnosti družbe PayPal: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Ponudnik plačilnih storitev je Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, ZDA. Pravilnik o zasebnosti družbe Apple je na voljo na naslovu: https: //www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Googlov pravilnik o zasebnosti najdete tukaj: https: //policies.google.com/privacy.

Stripe

Ponudnik za stranke v EU je družba Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljevanju “Stripe”).

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //stripe.com/de/privacy in https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Podrobnosti so na voljo v Stripovem pravilniku o zasebnosti na naslednji povezavi: https: //stripe.com/de/privacy.

Klarna

Dobavitelj je družba Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska (v nadaljevanju “Klarna”). Klarna ponuja različne možnosti plačila (npr. nakup na obroke). Če se odločite za plačevanje s Klarno (rešitev za plačevanje na blagajni Klarna), bo Klarna od vas zbrala različne osebne podatke. Družba Klarna uporablja piškotke za optimizacijo uporabe blagajniške rešitve Klarna. Podrobnosti o uporabi piškotkov družbe Klarna so na voljo na naslednji povezavi: https: //cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Podrobnosti so na voljo v Klarninem pravilniku o zasebnosti na naslednji povezavi: https: //www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Ponudnik te plačilne storitve je družba Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt na Majni, Nemčija (v nadaljevanju “Paydirekt”). Če opravite plačilo prek storitve Paydirekt, družba Paydirekt zbira različne podatke o transakcijah in jih posreduje banki, pri kateri ste registrirani v storitvi Paydirekt. Poleg podatkov, ki so potrebni za plačilo, lahko družba Paydirekt v okviru obdelave transakcije zbira tudi dodatne podatke, kot so naslov za dostavo ali posamezni elementi v nakupovalni košarici. Paydirekt nato preveri pristnost transakcije s postopkom preverjanja pristnosti, ki je shranjen v banki. Znesek plačila se nato prenese z vašega računa na naš račun. Niti mi niti tretje osebe nimamo dostopa do podatkov o vašem računu. Za podrobnosti o plačevanju s storitvijo Paydirekt si oglejte splošne pogoje in pravilnik o zasebnosti Paydirekt na: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

takojšen prenos Sofort

Ponudnik te plačilne storitve je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Nemčija (v nadaljevanju “Sofort GmbH”). S pomočjo postopka “Sofortüberweisung” od družbe Sofort GmbH v realnem času prejmemo potrditev plačila in lahko takoj začnemo izpolnjevati svoje obveznosti. Če ste izbrali način plačila “Sofortüberweisung”, družbi Sofort GmbH pošljite kodo PIN in veljavni TAN, s katerima se lahko prijavi v vaš spletni bančni račun. Družba Sofort GmbH po prijavi samodejno preveri stanje na vašem računu in s pomočjo posredovanega TAN-a opravi prenos na naš račun. Nato nam takoj pošlje potrditev transakcije. Ko se prijavite, se samodejno preverijo tudi vaš promet, kreditni limit prekoračitve ter obstoj drugih računov in njihovih stanj. Poleg PIN in TAN se družbi Sofort GmbH posredujejo tudi podatki o plačilu, ki ste jih vnesli, in osebni podatki. Podatki o vaši osebi so ime in priimek, naslov, telefonske številke, e-poštni naslov, naslov IP in morebitni drugi podatki, potrebni za obdelavo plačil. Posredovanje teh podatkov je potrebno za nedvomno ugotavljanje vaše identitete in preprečevanje poskusov goljufij. Podrobnosti o plačilu s takojšnjim bančnim nakazilom najdete na naslednjih povezavah: https: //www.sofort.de/datenschutz.html in https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Ponudnik te plačilne storitve je Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Podrobnosti o uporabi vaših podatkov so na voljo v politiki zasebnosti storitve Amazon Pay na naslednji povezavi: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

Mollie

Ponudnik te plačilne storitve je družba Mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju “Mollie”). S pomočjo orodja Mollie lahko na naše spletno mesto vključimo različne načine plačevanja. Podrobnosti so na voljo v Molijinem pravilniku o zasebnosti: https: //www.mollie.com/de/privacy.

PayOne

Ponudnik te plačilne storitve je PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt na Majni, Nemčija (v nadaljevanju “PayOne”). Za podrobnosti se sklicujemo na politiko zasebnosti družbe PayOne: https: //www.payone.com/DE-de/datenschutz.

giropay

Ponudnik te plačilne storitve je družba paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt na Majni (v nadaljevanju “giropay”).

Podrobnosti so na voljo v politiki zasebnosti podatkov družbe giropay na spletnem naslovu: https: //www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Ponudnik te plačilne storitve je družba American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt na Majni, Nemčija (v nadaljevanju “American Express”).

Družba American Express lahko podatke posreduje svoji matični družbi v ZDA. Prenos podatkov v ZDA temelji na zavezujočih poslovnih pravilih. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Za več informacij si oglejte pravilnik o zasebnosti družbe American Express: https: //www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Ponudnik te plačilne storitve je družba Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgija (v nadaljevanju “Mastercard”).

Mastercard lahko podatke posreduje svoji matični družbi v ZDA. Prenos podatkov v ZDA temelji na Mastercardovih zavezujočih poslovnih pravilih. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html in https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Ponudnik te plačilne storitve je Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju “VISA”).

Velika Britanija velja za varno državo, ki ni članica EU, kar zadeva zakonodajo o varstvu podatkov. To pomeni, da je raven varstva podatkov v Veliki Britaniji enaka ravni varstva podatkov v Evropski uniji.

VISA lahko podatke posreduje svoji matični družbi v ZDA. Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https: //www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Več informacij je na voljo v politiki zasebnosti družbe VISA: https: //www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Storitve po meri

Ravnanje s podatki o prosilcih

Obiskovalcem spletne strani ponujamo možnost, da nam pošljejo prošnje za zaposlitev (npr. po elektronski pošti, po pošti ali z oddajo spletnega obrazca za prošnjo za zaposlitev). V nadaljevanju vas bomo seznanili z obsegom, namenom in uporabo osebnih podatkov, ki jih zberemo v zvezi s postopkom prijave. Zagotavljamo vam, da bodo zbiranje, obdelava in uporaba vaših podatkov potekali v skladu z veljavnimi pravicami do zasebnosti podatkov in vsemi drugimi zakonskimi določbami ter da bodo vaši podatki vedno obravnavani kot strogo zaupni.

Obseg in namen zbiranja podatkov

Če nam pošljete prošnjo za zaposlitev, bomo obdelali vse povezane osebne podatke (npr. kontaktne in komunikacijske podatke, dokumente o prošnji, zapiske med razgovori za zaposlitev itd.), če so potrebni za sprejetje odločitve o sklenitvi delovnega razmerja. Pravne podlage za zgoraj navedeno so člen 26 BDSG v skladu z nemško zakonodajo (pogajanja o sklenitvi delovnega razmerja), čl. 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (pogajanja o splošnih pogodbah) in – če ste nam dali privolitev – čl. 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Dano soglasje lahko kadar koli prekličete. Znotraj našega podjetja bodo vaši osebni podatki posredovani le posameznikom, ki sodelujejo pri obdelavi vaše prošnje za zaposlitev.

Če bo na podlagi vaše prijave na delovno mesto prišlo do vaše zaposlitve, bodo podatki, ki ste jih posredovali, arhivirani na podlagi člena 26 BDSG in člena 26 BDSG. 6(1)(b) GDPR za namen izvajanja delovnega razmerja v našem sistemu za obdelavo podatkov.

Obdobje arhiviranja podatkov

Če vam ne moremo ponuditi zaposlitve, če jo zavrnete ali umaknete svojo prijavo, si pridržujemo pravico, da podatke, ki ste jih predložili, obdržimo na podlagi naših zakonitih interesov (člen 4(1)(a)). 6(1)(f) SUVP) do 6 mesecev po koncu postopka prijave (zavrnitev ali umik prijave). Nato bodo podatki izbrisani, fizični dokumenti vloge pa uničeni. Hramba služi zlasti kot dokaz v primeru pravnega spora. Če je očitno, da bodo podatki potrebni tudi po izteku šestmesečnega obdobja (npr. zaradi prihajajočega ali tekočega pravnega spora), bodo izbrisani šele, ko ne bo več razloga za nadaljnjo hrambo.

Dolgotrajnejša hramba se lahko izvede tudi, če ste dali soglasje (člen 6(1)(a) GDPR) ali če zakonske zahteve glede hrambe podatkov preprečujejo izbris.

Sprejem v nabor kandidatov

Če vam ne bomo ponudili zaposlitve, se boste lahko pridružili našemu naboru kandidatov. V primeru sprejema bodo vsi dokumenti in podatki iz prijave preneseni v zbirko kandidatov, da bi vas lahko kontaktirali v primeru ustreznih prostih delovnih mest.

Sprejem v skupino kandidatov temelji izključno na vašem izrecnem soglasju (čl. 6(1)(a) SUVP). Sporazum o predložitvi je prostovoljen in ni povezan s tekočim postopkom prijave. Prizadeta oseba lahko kadar koli prekliče svoje soglasje. V tem primeru bodo podatki iz zbirke prosilcev nepreklicno izbrisani, če ni pravnih razlogov za njihovo shranjevanje.

Podatki iz zbirke prosilcev bodo nepreklicno izbrisani najpozneje dve leti po podelitvi soglasja.